SKO

Plan pracy SKO na rok szkolny 2013/14

PLAN PRACY SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI

 PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W POŚCIENIU WSI

NA ROK SZKOLNY 2013/2014

 

I. CELE:

- kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania,

- wyrabianie nawyku systematyczności i wytrwałości w gromadzeniu wkładów,

- kształtowanie nawyku celowego wydatkowania zaoszczędzonych pieniędzy,

- popularyzacja wiedzy o działalności banków spółdzielczych i  Banku Spółdzielczego w Chorzelach,  

- przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych,

- pozyskiwanie uczniów jako potencjalnych klientów,

- wzbogacanie słownictwa ucznia,

- rozwijanie poczucia przynależności do grupy i odpowiedzialności za podejmowane wspólne działania.

 

II.FORMY PRACY Z UCZNIEM:

- wydawanie książeczek SKO i prowadzenie ewidencji,                                             

- dokonywanie wpłat i wypłat na książeczki SKO,                                                         

- organizowanie i przeprowadzanie konkursów, akcji  i imprez ogólnoszkolnych,                                      

- organizowanie i przeprowadzanie zbiórek.  

                                

III. PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA:

- uczy się przedsiębiorczości,

- bierze udział w konkursach, quizach, akcjach,

- dokonuje selekcji zgromadzonych materiałów.

 

IV. HARMONOGRAM ORGANIZACJI I PROWADZENIA KONKURSÓW, AKCJI, ZBIÓREK SUROWCÓW WTÓRNYCH   I  IMPREZ OGÓLNOSZKOLNYCH

 

 

Rodzaj działalności

Temat przedsięwzięcia

Termin realizacji

1. Zgłoszenie szkoły do konkursów

 

 

 

 

2. Powołanie aktywu SKO

 

3. Szkolna akcja

 

 

 

4. Szkolna akcja

 

5. Uczestnictwo w konkursie

 

6. Szkolny konkurs

 

7. Inscenizacja

 

 

8. Szkolna akcja

 

9. Szkolny konkurs

10. Szkolny konkurs

 

11. Międzyklasowe współzawodnictwo  

 

12. Ozdoby bożonarodzeniowe

 

13. Bal karnawałowy

 

14. Szkolny konkurs wiedzowy

 

15. Pisanki wielkanocne

 

16. Międzyklasowe współzawodnictwo  

 

17. Szkolny konkurs

 

18. Całoroczny konkurs

 

 

19. Całoroczny konkurs

 

 

20. Wystawki, gazetki ścienne

21. Strona internetowa szkoły

 

22. Gazetka szkolna „Ekspresem po szkole”

 

23. Kronika SKO

„Dziś oszczędzam w SKO jutro w Banku Spółdzielczym”

„Dziś oszczędzam w SKO jutro w Banku Spółdzielczym w Chorzelach”

Aktywni członkowie SKO pomagający opiekunowi

 

 

„Puszka dla Maluszka” – zbieranie i gromadzenie puszek aluminiowych

 

Zbieranie i gromadzenie plastikowych nakrętek.

 

„Góra grosza”

 

 

„Plakat reklamujący SKO”

 

„Szkolna Kasa Oszczędności uczy nas gospodarności, solidności, zaradności, wytrwałości…”

 

„Podaruj książkę bibliotece szkolnej”

 

„Śmieszna skarbonka”

„Co bym zrobił, gdybym został milionerem?”

 

„Zimowe oszczędzanie z SKO” 

 

 

Ozdoby z surowców wtórnych.

 

 

Impreza dla uczniów klas 0-III

 

 

„SKO – od złotówki do stówki”

 

 

Pisanki z makulatury

 

„Oszczędzanie drogą do spełniania marzeń”

 

 

 

„Projekt polskiego banknotu euro”

 

„Mistrz oszczędzania” – najlepiej  oszczędzający uczniowie naszej szkoły, wyłonienie mistrza

 

„Najaktywniejszy członek SKO” – wyłonienie osoby najaktywniej oszczędzającej

Propagujące oszczędzanie 

 

SKO – informacje o działalności.

 

 

Informacje o działalności SKO.

 

 

Informacje o działalności SKO.

wrzesień/październik

 

wrzesień

 

wrzesień/październik

 

 

 

 

wrzesień/czerwiec

 

październik

 

 

październik

 

październik

 

 

listopad

 

 

listopad

grudzień

 

grudzień/styczeń

 

 

listopad/grudzień

 

 

styczeń

 

 

 

styczeń/luty

 

 

marzec

 

marzec - kwiecień

 

 

 

 

kwiecień

 

wrzesień - maj

 

 

wrzesień – maj

 

 

wrzesień - czerwiec 

 

wrzesień - czerwiec 

 

 

wrzesień - czerwiec 

 

 

wrzesień – czerwiec

 

 

 

                                                                                         Opracowała: Wiesława Waśniewska

                                                                                                               Opiekun SKO