• Konkursy szkolne 2014/2015

    • Konkurs czytelniczy „Czy znasz te lektury?”

                W środę 26 listopada 2014 r. w naszej szkole odbył się konkurs czytelniczy „Czy znasz te lektury?”.

                Główny cel konkursu to rozwijanie zainteresowań i nawyków czytelniczych oraz mobilizowanie do poznawania ciekawej literatury dziecięcej i młodzieżowej.  

                Do konkursu w kategorii kl. II – III przystąpiło 3 uczniów, a kategorii klas IV – VI - 7 osób. Warunkiem uczestnictwa było dokładne przeczytanie wyznaczonych książek.

               Konkursy polegał na rozwiązaniu testu i udzieleniu pisemnych odpowiedzi na postawione pytania dotyczące wybranych lektur.

                Jury w składzie: Dyrektor Szkoły Pani Grażyna Tymińska, organizator konkursu Pani Maria Królicka i nauczyciel świetlicy Pani Joanna Kowalska czuwała nad przebiegiem konkursu.

               Zwycięzcami konkursu w kategorii klas II - III zostali:

     1.Patrycja Sędrowska - I miejsce

     2.Funk Szymon - II miejsce

     3.Danelska Julia -  III miejsce

     W kategorii klas IV - VI:

     1.Jakub Danelski - II miejsce

     2,Katarzyna Paszkowska - III miejsce

     ZDJĘCIA:

     II edycja Szkolnego Konkursu Czytelniczego " Czy znasz te lektury?"

     05.02.2015 r. odbyło się ogłoszenie wyników                                                                                                                                       II edycji Szkolnego Konkursu Czytelniczego" Czy znasz te lektury?"                                                                                                                                                                                     Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe , dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

     W kategorii klas II- III zwycięzcami zostali:

     I miejsce – Katarzyna Kaczyńska - klasa II

     III – miejsce- Krystian Sędrowski, Dominik Grabowski - klasa II

                            oraz Julia Danelska i Patrycja Sędrowska -  klasa III

     Zwycięzcy w kategorii klas IV- VI

     I miejsce – Bartosz Danelski - klasa IV

     II miejsce- Katarzyna Paszkowska i Jakub Danelski - klasa V

     Ogłoszono kolejną edycję konkursu czytelniczego.

     Wyniki Szkolnego Konkursu Czytelniczego 

     ,, Czy znasz te lektury” edycja 3

     Kategoria klas II- III

     I miejsce zdobyła Patrycja Sędrowska z klasy III oraz Krystian Sędrowski z klasy II

     II miejsca nie było

     III miejsce zajęła Julia Danelska z klasy III

      

     Kategoria klas IV- VI

     I miejsca nie było

     II miejsce zajął Bartosz Danelski z klasy IV oraz Jakub Danelski z klay V

     III miejsce zdobył Sebastian Moszczyński z klasy VI

     Wszyscy otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe i rzeczowe.

      

     WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU -

     ,,DZIECI PAPIEŻOWI – ODKRYWAMY TALENTY”     

     odbytego  w dniu 24 kwietnia 2015 roku.

     I miejsca:

     1. Jakub Danelski  – 75 pkt- maksymalna liczba punktów - gra na instrumencie
     2. Zespół : Aneta Mucha i Karolina Prusik – 75 pkt – maksymalna liczba punktów-modelowanie
     3. Julia Danelska – 74pkt – piosenka
     4. Julia Sadłowska -73pkt – wiersz
     5. Zuzanna Olber – 73pkt- piosenka
     6. Joanna Grabowska – 72pkt – wiersz
     7. Magdalena Więcek – 72pkt – piosenka
     8. Katarzyna Kaczyńska- 70ppkt – gra na instrumencie
     9. Daria Więcek – 70 pkt – wiersz

     II miejsca:

     1. Julia Danelska- 68 pkt – gra na instrumencie
     2. Zespół: Martyna Prusik, Sebastian Moszczyński: 65pkt- pokaz Taekwondo
     3. Aleksandra krółicka – 64pkt- piosenka
     4. Dominik Grabowski – 62pkt- plastyka
     5. Dominika Grabowska- 61pkt- plastyka
     6. Zespół: Julia Danelska, Katarzyna Kaczyńska, Katarzyna Zawojek- 61pkt- gra na instrumencie

     III miejsca:

     1. Krystian Sędrowski- 59 pkt- wiersz
     2. Patrycja Sędrowska – 59 pkt- piosenka
     3. Martyna Grabowska- 56 pkt - wiersz
     4. Katarzyna Zawojek – 55pkt- gra na instrumencie
     5. Julita Grabowska – 51 pkt- piosenka

      

     Zapraszamy do galerii zdjęć.

      

     W IV edycji Konkursu Czytelniczego ,,Czy znasz te lektury?" Zwycięzcami zostali:

     Kategoria klas II-III 

     I miejsce zdobyli Patrycja Sędrowska z klasy III i Krystian Sędrowski z klasy II

     II miejsce otrzymały: Julia Danelska z klasy III i Katarzyna Kaczyńska z klasy II

     Kategoria klas IV-VI

     III miejsce zdobył Jakub Danelski z klasy V oraz wyróżnienie otrzymał Bartosz Danelski z klasy IV

     I i II miejsca nie było

      

     Konkurs na ,,Dzienniczek przeczytanych książek"

     I miejsce otrzymali Katarzyna Kaczyńska, Krystian Sędrowski i Patrycja Sędrowska