• Konkursy szkolne 2015/2016

    •                                                            SZKOLNY KONKURS "LIGA MATEMATYCZNA   KL.IV - VI"

      Rozwiązujac zestawy zadań przez 7 miesięcy można było  łącznie zdobyć 105 pkt .

     Jakub Danelski - I miejsce - 105pk

     Julia Danelska - II miejsce - 94 pkt

     Patrycja Sędrowska - III miejsce 92,5pkt     

     Szymon Funk - wtróżnienie

      

     SZKOLNY KONKURS "DZIENNICZEK LEKTUR"

      

     Za wzorowe prowadzenie dzienniczka lektur nagrody książkowe oraz dyplomy otrzymali:

     Julia Sadłowska - kl.I

     Martyna Grabowska - kl.I

     Jakub Niksiński - kl.II

     Aleksandra Królicka - kl.II

     Katarzyna Zawojek - kl.V

     Kinga Tabaka - kl.V

      

     Za prowadzenie dzienniczka lektur  dyplomy otrzymali:

     Magdalena Wiecek - kl.II

     Zuzanna Kacprzyk - kl.II

     Artur Sędrowski - kl.II

     Jakub Różycki - kl.II

      

      

     SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY

     "CZY ZNASZ TE LEKTURY ?" edycja 5/2016

      

     Klasy II - III (maksymalna ilość punktów 16 )

      

     Krystian Sędrowski kl.III - I miejsce - I00% poprawnych odpowiedzi

       Magdalena Więcek kl.II  - III miejsce -  63%

     Aleksandra Królicka kl.II - wyróżnienie

      

     Klasy IV -VI

     Jakub Danelski kl.VI - II miejsce - 81%

     Patrycja Sędrowska kl.IV - III miejsce - 66,7%

     Julita Grabowska - wyróżnienie -57,1 %

     Julia Danelska - wyróżnienie- 52,4%

     Katarzyna Paszkowska - wyróżnienie - 48%

      

                                                                                                                                                   

     18-24 kwietnia2016 roku- TYDZIEŃ ZDROWIA, EKOLOGII I OSZCZĘDZANIA. Głównym celem obchodów  było propagowanie zachowań proekologicznych i prozdrowotnych,  wiadomości i umiejętności przyrodniczych oraz oszczędzania. W poniedziałek i we wtorek w ramach akcji odbyły się pokazy multimedialne, pogadanki oraz uczniowie wykonali foldery i ulotki promujące zdrowy i ekologiczny styl życia.

      Następnego dnia odbyły się dwa konkursy artystyczno – techniczne: ,,PIRAMIDA ZDROWIA” dla klas  I-VI. Z każdej klasy zostały wybrane 3 osobowe grupy, których zadaniem było wykonanie pracy plastycznej  przedstawiającej  piramidę zdrowia. Prace plastyczne mogły być wykonane dowolną techniką, ważne, aby były ciekawe i zgodne z obecnie obowiązującymi zasadami zdrowego żywienia.

     Prawidłowe piramidy pokarmowe uczniowie mogli znaleźć na różnych stronach internetowych np. na stronie Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. Wcześniej zostały one dokładnie omówione z uczniami przez wychowawców klas. Uczniowie wykazali się oryginalnymi pomysłami i wykonali bardzo ciekawe i różnorodne prace. Komisja musiała wybrać prace najbardziej oryginalne.

     Oto zwycięzcy w kategorii klas I-III: 1 miejsce – klasy I  i III;   2 miejsce klasa II Kategoria IV- VI: 1 miejsce klasy: V i V.; II miejsce klasa IV.

     W tym samym czasie kolejni uczestnicy zmagali się z wykonaniem,,EKOLOGICZNEJ SKARBONKI”. Dzieci przyniosły mnóstwo różnorodnych materiałów odpadowych: korków, puszek, kartoników z których wykonały pomysłowe ,,oszczędne skarbonki”.

     Wyniki konkursu przedstawiają się następująco: Kategoria I-III

     I m-ce: Szymon Mucha, Bartłomiej Pszczółkowski, Kamil Funk

     II m-ce: Aleksandra Królicka, Artur Sędrowski, Jakub Niksiński, Przemysław Prusik, Krystian Sędrowski

     III m-ce: Łukasz Osowski, Igor Sęndrowski

     Kategoria IV-VI:

     I m-ce: Julia Danelska, Bartosz Danelski, Jakub Danelski, Marcin Kobus,

     II m-ce: Karol Skorupski

     Przedszkolaki ozdabiały skarbonki różnorodnymi materiałami plastycznymi. Najpiękniej udekorowanymi skarbonkami zostały prace: Lena Grabowska, Daniel Żabiński, Bartek Sędrowski, Cezary Zdunek, Rafał Królicki

      

     W czwartek chętni uczniowie klas I-VI uczestniczyli w Szkolnym Konkursie Wiedzy Ekologicznej i Przyrodniczej ,,EKOLOG NA SZÓSTKĘ”. Do tego dnia uczniowie doskonalili swoją wiedzę poprzezudział w różnorodnych akcjach przeprowadzanych od początku roku szkolnego, zaś starsi dodatkowo otrzymali zestaw pytań konkursowych. Uczestnicy konkursu wykazali się ogromną wiedzą z zakresu ekologii i przyrody.

     Oto wyniki konkursu:

     ,,EKOLOGAMI NA SZÓSTKĘ” zostali:

     Kl I – Julia Sadłowska I Daria Więcek

     Kl II –III – Krystian Sędrowski, Dominik Grabowski, Magdalena Więcek, Paweł Czaplicki

     Kl IV- VI: Patrycja Sędrowska, Jakub Danelski, Bartosz Danelski, Aneta Mucha.

      

     Katarzyna Zawojek została ,,SUPER EKOLOGIEMNA SZÓSTKĘ” zdobywając maksymalną liczbę punktów. Gratulujemy!

      

     Wszyscy zostali nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Bank Spółdzielczy w Chorzelach i Radę Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Pościeniu.

     Zakończeniem akcji były klasowe prezentacje swoich ulotek, folderów, scenki prozdrowotnej ,,Zdrowie jest najważniejsze” w wykonaniu uczniów klasy VI oraz proekologicznego przedstawienia ,,W sądzie” w wykonaniu uczniów klasy IV.

      

     Nad prawidłowym przebiegiem obchodów ,,TYGODNIA ZDROWIA, EKOLOGII I OSZCZĘDZANIA” czuwali koordynatorzy: p. Monika Kuklińska, p. Joanna Nikiel –Pogorzelska, p. Teresa Niska oraz ks. Paweł Brzostek.

     Pani Dyrektor Grażyna Tymińska podkreśliła, że od wielu lat organizujemy w naszej szkole w kwietniu Wielkie Konkursy Szkolne ,,EKOLOG NA SZÓSTKE”. Mamy nadzieję, że ,,Tydzień Zdrowia, Ekologii i Oszczędzania” wpisze się w kalendarz uroczystości i wydarzeń szkolnych.

     Obecny papież Franciszek czyni wychowanie ekologiczne  potrzebnym krokiem do zmniejszenia zanieczyszczania środowiska naturalnego. Uświadamiając nam, że każdy z nas jest odpowiedzialny za Ziemię na której żyjemy. Ta odpowiedzialność wyraża się w rozumnym korzystaniu z dóbr, które otrzymujemy od Ziemi i które chcemy przekazać następnym pokoleniom, stąd powinniśmy dbać o nią w naszych lokalnych środowiskach min. poprzez sortowanie śmieci, odpowiedzialną konsumpcję wody czy wyłączanie zbędnych żarówek. Na aspekt wychowania ekologicznego zwracał uwagę w swoim nauczaniu Św. Jan Paweł II w  przesłaniach domagał się zmiany stylu życia, by zahamować zmiany klimatyczne, które  w dużym stopniu wynikały z działalności człowieka.

                                 ,,Człowiek nie może być tylko wychowywany. Musi wychowywać samego siebie, być dla siebie wychowawcą” Jan Paweł II gify aparaty, kamery


     SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY

     " Czy znasz te lektury ? " 3

     Oto laureaci kolejnej części konkursu rozwijajacego zainteresowania czytelnicze uczniów:

     Kategoria kl.II - III.

     1.Kaczyńska Katarzyna - 19pkt. - 100%  - I miejsce

     2. Więcek Magdalena - 19pkt. - 100% - I miejsce

     3. Kacprzyk Zuzanna - 18pkt. - 94,7% - II miejsce

     4. Królicka Aleksandra - 15pkt.- 78,9% - III miejsce

     5. Zuzanna Olber - 14pkt.- 73,7 %  - III miejsce

      

     Kategoria kl.IV - VI

     1. Danelski Jakub - 24pkt - 96% - I miejsce

     2. Kaczyński Dawid - 22pkt. - 88 % - II miejsce

     3. Danelski Bartosz - 22pkt. - 84% - II miejsce

     4. Danelska Julia - 21pkt. - 84% - II miejsce

     5.Sędrowska Patrycja - 21pkt.- 84% - II miejsce

     6. Kobus Marcin - 20pkt. - 80% - II miejsce

     7. Mucha Jakub - 16pkt. 64% - wyróżnienie

      

     SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY

     "Czy znasz te lektury?" 2

     25 stycznia 2016r odbyło sie wręczenie nagród dla zwyięzców w kolejnej części konkursu.

     Oto oni:

     Kategoria klasy II - III.   Maksymalna liczba punktów do zdobycia to: 27.

     Kaczyńska Katarzyna kl.III - 20,5 pkt - 77,8% - II miejsce

     Sędrowski Krystian kl.III - 16 pkt - 59,2 % - wyróżnienie

     Królicka Aleksandra kl.II - 14,5pkt - 55,6% - wyróżnienie

      

     Kategoria klasy IV - VI. Maksymalna liczba punktów do zdobycia 21.

     Sędrowska Patrycja kl.IV - 18 pkt - 85,7% - II miejsce

     Danelski Jakub kl.VI - 17,5pkt - 81% - II miejsce

     Paszkowska Katarzyna kl.VI - 11,5pkt - 53% - wyróżnienie

     Danelska Julia kl.IV - 11pkt - 52,4% - wyróżnianie.

     Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. GRATULUJEMY!

      

      

     SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY "

     "Czy znasz te lektury?"1

     16 listopada 2015 r odbył sie pisemny konkurs dotyczacy znajomości przeczytaj lektury.

     Jego głównym celem jest rozwijanie zainteresowań i nawyków czytelniczych oraz mobilizowanie do poznawania ciekawej lektury dziecięcej i młodzieżowej. Organizatorem konkursu jest Pani Maria Królicka.

     Oto laureaci:

     Kategoria klasy II - III

     1.Kaczyńska Katarzyna kl.III - 75,1% - miejsce II

     2.Sęndrowski Igor kl.II - 75% - miejsce II

     3.Królicka Aleksandra kl.II - 56,3% - miejsce III

     4.Sędrowski Krystian kl. III - miejsce III

     5.Olber Zuzanna kl.II - 50% - miejsce III

     Niksińska Zuzanna kl.III - 37,5% - wyróżnienie

     Kategoria klasy IV - VI

     1.Danekski Jakub kl.VI - 93,9% - miejsce I

     2.Sędrowska Patrycja kl. IV - 75,8% - miejsce II

     3.Danelska Julia kl.IV - 51,5% - miejsce III

     4.Danelski Bartosz kl.V - 60,6% - miejsce III

     Wyróżnienie: Katarzyna Paszkowska kl.VI - 30,3%

     Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe . Były równiez nagrody pocieszenia dla uczniów ,którym nie udało sie zająć żadnego miejsca.

      

     SZKOLNY KONKURS WIEDZOWY "ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II - WYCHOWAWCA NARODÓW"

     W dniu 19 października w naszej szkole odbył się etap pisemny tego konkursu. Przystąpiło do niego 23 uczniów klas II-VI.

      

     Uczniowie uzyskali następujące wyniki:

     Kategoria kl.II - III

     Katarzyna Kaczyńska i Krystian Sędrowski – 100% poprawnych odpowiedzi

     Magdalena Więcek-85%

     Zuzanna Kacprzyk-83%

     Zuzanna Olber -43%

     Kategoria kl.IV-VI:

     Julia Danelska, Jakub Danelski, Dawid Kaczyński, Kinga Tabaka,  Katarzyna Zawojek – 100% poprawnych odpowiedzi

     Anna Piotrak- 94%

     Aneta Mucha- 92%

     Julia Kucińska – 91%

     Paszkowska Katarzyna-88%

     Bartosz Danelski -86%

     Jakub Mucha – 70%

     Kobus Marcin-47%

     Julita Grabowska- 44%

     Karol Skorupski – 33%

     Dawid Kobus- 29%

     Karolina Prusik – 25%

     Szymon Niksiński – 17%

     Do etapu ustnego przeszli  uczniowie, którzy uzyskali powyżej 80 % .

                   

                        W dniu 5 listopada odbył się etap ustny. Do etapu ustnego przeszli uczniowie, którzy uzyskali powyżej 80% poprawnych odpowiedzi z etapu pisemnego. Do etapu ustnego przechodzi 10% poprawnych odpowiedzi z etapu pisemnego.

      

     Uczniowie zajęli następujące miejsca:

     klasy II - III

     Katarzyna Kaczyńska kl.III- 20p - I miejsce

     Krystian Sędrowski kl.III - 20p- I miejsce

     Zuzanna Kacprzyk kl.II - 17,3p - II miejsce

     Magdalena Wiecek kl. II - 13,5p - III miejsce

     klasy IV -VI

     Jakub Danelski kl.VI - 20p - I miejsce

     Katarzyna Zawojek kl.IV - 20p - I miejsce

     Kinga Tabaka kl.V - 19p - II miejsce

     Katarzyna Paszkowska kl,VI- 18,8p - III miejsce

     Aneta Mucha kl.VI - 18,2p - IV miejsce

     Julia Danelska kl.IV - 18p - V miejsce

     Dawid Kaczyński kl. V - 18p - V miejsce

     Anna Piotrak k. VI - 15,4p - VI miejsce

     Bartosz Danelski kl. V- 14,6p - VI miejsce

     Julia Kucińska kl. V - 12,1p- VI miejsce

      Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy.                                                                                                          Organizatorami konkursu byli: ks.Paweł Brzostek i p. Teresa Niska.

     Laureatom gratulujemy zwycięstwa, a organizatorom  wspaniałej organozacji konkursu.     

                                                                                                                                                      

        

     WYNIKI KONKURSU CZYTELNICZEGO CZY ZNASZ TE LEKTURY

       edycja 4  /2016

      

                     Klasy II – III  maksymalna ilość punktów( 16)

      

      

     Lp.

     Imię i nazwisko

     Ilość punktów

     procentowo

     1.

     Królicka Aleksandra  III miejsce

     9

     56,3 %

     2.

     Olber Zuzanna  III miejsce

     8

     50 %

     3.

     Kacprzyk Zuzanna - udział

      

      

      

      

                Klasy IV – VI  ( maksymalna ilość punktów ( 25)

      

      

     Lp.

     Imię i nazwisko

     Kl

     Ilość punktów

     procentowo

     1.

     JAKUB Danelski  -II miejsce

     VI

     19

     76 %

     2.

     Patrycja Sędrowska  -      III miejsce

     VI

     11

     44  %.

     3.

     Julia Danelska

     wyróżnienie

     IV

                7

     28 %

     4.

     Marcin Kobus      

     udział

     V

      

      

      

     Wszyscy otrzymali nagrody książkowe lub rzeczowe