• Rok szkolny 2011/2012

    •  

      

     ROK SZKOLNY 2011/2012

     smiley  WRZESIEŃ

     1września o godz. 10.00 z bijącym sercem powitaliśmy nowy rok szkolny 2011/2012 – rok pełen niespodzianek, nadziei i pragnień.  Pani Dyrektor serdecznie i ciepło przywitała uczniów i rodziców, a w szczególności dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów, którzy przybyli do naszej szkoły z Filii w Raszujce. Przedstawiła również bieżące informacje dotyczące organizacji nowego roku szkolnego. 

     Pani Dyrektor Grażyna Tymińska przypomniała także o rocznicy wybuchu II wojny światowej.

               Życzymy uczniom niezapomnianych chwil w szkole i przypominamy, że kolejne wakacje już za dziesięć miesięcy !!!!!!!! 

      

      

     zapraszamy do albumu fotograficznego   

     (Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012) 

              7 września naszą szkołę odwiedził policjant - dzielnicowy P. Jarosław Pelak, który przypomniał uczniom klas 0-III o wszelkich zasadach związanych z bezpieczeństwem np. jak być bezpiecznym użytkownikiem drogi, jak postępować, kiedy jesteśmy sami w domu czy co robić, kiedy jesteśmy świadkami wypadku. Ponadto dzieci utrwaliły sobie numery alarmowe oraz otrzymały od Pana policjanta odblaski, żeby być widocznym na drodze. Znaczki odblaskowe dzieci przymocowały do swoich plecaków.

              Największe wrażenie na uczniach klas 0-III wywarły kajdanki, które oglądały z zaciekawieniem.

     zapraszamy do albumu fotograficznego   

     (Spotkanie z policjantem 2011/2012)

              15 września - dyskoteka szkolna w godz. 15.00-17.00 zorganizowana przez klasę VI pod opieką wychowawczyni Pani Elżbiety Murzyn. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwała także Pani Wiesława Waśniewska. 

              Na dyskotece uczniowie bardzo ładnie się bawili. Można było sobie coś kupić do picia i jedzenia. Nie zabrakło różnież atrakcji - można było wziąć udział w konkursach loteryjnych i wygrać wspaniałe nagrody.

     zapraszamy do albumu fotograficznego   

     (Wrześniowa dyskoteka szkolna2011/2012)

               16 września - udział w akcji Sprzatanie Świata. Tradycyjnie w Polsce od 18 lat, w trzecim tygodniu września (16 - 18 września) odbywa się akcja Sprzątania Świata. Hasło tegorocznej edycji brzmi: "Lasy to życie - chrońmy je". W ten sposób Fundacja „Sprzątanie Świata-Polska” i Fundacja Nasza Ziemia włączyły się w obchody Międzynarodowego Roku Lasów, ogłoszonego przez ONZ.


                                                                                             Lasy to życie – chrońmy je. 

            W związku z akcją Sprzątanie Świata naszą szkołę odwiedziło dwóch panów leśniczych z Nadleśnictwa Parciaki w Budziskach - P. Tomasz Świetlicki i P. Robert Maj. Spotkanie to było bardzo ciekawą lekcją przyrody. Uczniowie mogli dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy dotyczących rodzajów drzew, zwierząt mieszkających w lasach lub pracy leśniczego. Dzieci zadawały Gościom dużo pytań, na które otrzymywały wyczerpujące odpowiedzi. Goście także zadawali pytania uczniom, a za prawidłowe odpowiedzi dzieci otrzymywały nagrody z rąk Panów leśniczych.

             Był to doskonały sposób na poszerzenie swojej przyrodniczej wiedzy.

             W ramach akcji "Sprzątanie Świata" uczniowie  klas 0-VI z wychowawcami tradycyjnie sprzątali także teren przyszkolny.

     zapraszamy do albumu fotograficznego   

     (Sprzątanie Świata 2011)            

      

                30 września dziewczęta pamiętały o swoich kolegach. Złożyły im życzenia i obdarowały upominkami. Dla dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy I wychowawczynie zorganizowały ognisko z pieczeniem kiełbasek. Ognisko zorganizowali sobie także uczniowie klas IV-VI, natomiast dziewczęta z II i III klasy przygotowały swoim kolegom słodki poczęstunek.

             Pani Dyrektor Grażyna Tymińska dzień 30 września ogłosila "Dniem bez ocen niedostatecznych i negatywnych uwag".

             Dzień wcześniej po zajęciach lekcyjnych w godzinach 15.00-17.00 odbyła się z okazji Dnia Chłopaka  dyskoteka szkolna zorganizowana przez Samorząd Uczniowski.

     zapraszamy do albumu fotograficznego   

     (Dzień Chłopaka 2011)            

                            PAŹDZIERNIK           

                    17 października XI Dzień Papieski. Z tej okazji klasa VI, pod opieką Pani Elżbiety Murzyn i ks. Romana Zaręby, przygotowała montaż słowno-muzyczny pod hasłem "Jan Paweł II - Człowiek Modlitwy". Montaż przepełniony fragmentami życiorysu Papieża Polaka oraz pieśniami religijnymi.

     zapraszamy do albumu fotograficznego   

     (Dzień Papieski 2011)

      

      

                   18 października  obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. W tym szczególnym dniu uczniowie klas IV-VI, pod opieką Pani Doroty Grabowskiej oraz Pani Moniki Kuklińskiej, przygotowali uroczystą akademię, w której piosenką i wierszem dziękowali nauczycielom i pracownikom szkoły za ich trud i poświęcenie wkładany w nauczanie i wychowanie. Uczniowie wykazali się również wielką pomysłowością i poczuciem humoru podczas prezentacji  „nowoczesnych pomocy dydaktycznych”. Na zakończenie głos zabrała Pani Dyrektor Grażyna Tymińska, która podziękowała nauczycielom oraz wszystkim pracownikom naszej szkoły za trud oraz zaangażowanie w codzienną pracę.

                  Tego dnia odbył się w naszej szkole Dzień Samorządności zorganizowany przez Samorząd Uczniowski. Uczniowie klas starszych, według ustalonego wcześniej harmonogramu wcielili się w role nauczycieli i prowadzili lekcje w klasach 0-VI. Przerwy tego dnia zostały wydłużone, a grająca podczas nich muzyka umilała wszystkim czas.

      

     ⇒  zapraszamy do albumu fotograficznego

     (Dzień Edukacji Narodowej 2011)

                                      LISTOPAD

                  8 listopada - wielki dzień dzieci z klasy I - ślubowanie i pasowanie na ucznia. Do ślubowania przystapiło 11 uczniów. Podczas montażu słowno-muzycznego przygotowanego pod opieką Pani Małgorzaty Bączek dzieci pięknie recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Dzieci wykazały się ogromnymi umiejętnościami i wiedzą podczas rozwiązywania zagadek i odpowiadania na pytania zadawane przez uczennice klasy VI - Magdalenę Moszczyńską i Renatę Antosiak. W związku z powyższym zostały przyjęte do społeczności uczniowskiej.

                  Uczniowie w trakcie ślubowania zobowiązali się do: pilnej nauki, dbania o dobre imię szkoły, szacunku dla nauczycieli i miłości do ojczyzny. Ślubowali uroczyście: "Swą nauką i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom oraz Ojczyźnie".

                  Każdy uczeń otrzymał upominek ufundowany przez Komitet Rodzicielski, dyplom wręczony przez wychowawcę Panią Małgorzatę Bączek oraz upominek ufundowany przez Bank Spółdzielczy w Chorzelach reprezentowany przez Wiceprezes Zarządu Banku - Panią Aleksandrę Wiśnicką.

                  Wrzesień, październik to dla pierwszoklasistów trudny okres – nowe środowisko, nowe zadania, nowe wymagania... Dlatego Bank Spółdzielczy w Chorzelach postanowił wesprzeć najmłodszych uczniów ze szkół współpracujących z Bankiem i przygotował im całą serię upominków. Te drobne gadżety pomogą maluchom w zdobywaniu wiedzy, a także w nauce trudnej sztuki oszczędzania.

                  Po uroczystości uczniowie wraz ze swoimi rodzicami i zaproszonymi Gośćmi udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

                  Ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy I odbyło się w miłej i serdecznej atmosferze. Ten dzień na długo zostanie w pamięci naszym młodym uczniom.

     ⇒  zapraszamy do albumu fotograficznego

     (Pasowanie na ucznia 2011/2012)

      

                  10 listopada - akademia z okazji 93 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę przygotowana przez uczniów z klasy V i VI pod kierunkiem Pana Adama Kopczyńskiego. W wierszach i piosenkach uczniowie wyrazili wdzięczność i uznanie wszystkim tym, którzy walczyli i zginęli za ojczyznę.

                  11 listopada to znacząca data w historii Polski. Poprzez lata niewoli zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język i obyczaje, ale dzięki patriotyzmowi w sercach naszych rodaków najcenniejsze wartości zostały uratowane.

                  Wszyscy uczniowie i nauczyciele zgromadzeni na apelu oddali hołd naszej ojczyźnie - Polsce, czego uwieńczeniem był zaśpiewany hymn Polski.

                   Olbrzymim zainteresowaniem cieszyła się prezentacja multimedialna przedstawiająca krótką historię Polski od III rozbioru do odzyskania przez Polskę niepodległości.

             Elementem obchodów Święta Niepodległości w naszej szkole było także zrobienie przez wszystkich uczniów biało-czerwonych kotylionów wzbogacających atmosferę tegoż wzniosłego Święta o radość i dumę z barw narodowych. Nie byliśmy obojętni na piękną akcję wspólnego przygotowywania kotylionów w barwach narodowych, akcję z inicjatywy Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego.

              11 listopada natomiast delegacja uczniów z klasy VI z wychowawcą Panią Elżbietą Murzyn, Pani Dyrektor Grażyna Tymińska oraz nauczyciele uczestniczyli we Mszy Św. w kościele w Chorzelach - mszy rocznicowej z okazji 93 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Delegacja uczniów złożyła także kwiaty pod pomnikiem Sybiraków na cmentarzu w Chorzelach - pomnikiem poświęconym żołnierzom poległym pod Chorzelami podczas wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku.

     zapraszamy do albumu fotograficznego

     (Rocznia Odzyskania Niepodległości przez Polskę 2011)

      

                  24 listopada uczniowie naszej szkoły bawili się na dyskotece andrzejkowej zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski pod opieką P. Moniki Kuklińskiej.  Nad bezpieczeństwem uczniów czuwali: P. Dyrektor Grażyna Tymińska, P. Teresa Niska, P. Małgorzata Bączek oraz P. Adam Kopczyński. Zabawa zaczęła się o godzinie 14:50 i trwała prawie trzy godziny. Wszyscy uczniowie stawili się punktualnie w dobrym humorze i gotowi do zabawy. Uczestnicy doskonale się bawili, tańcząc w rytm ulubionej muzyki. Podczas zabawy panowała miła i przyjazna atmosfera.

                W programie dyskoteki, oprócz wspólnych tańców, był także wieczór wróżb i przepowiedni andrzejkowych. Uczniowie klas V - VI przebrani za cyganki i cyganów wróżyli wszystkim uczestnikom zabawy. Przygotowane wróżby cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem, a uczniowie dowiedzieli się co szykuje im los.

              Dyskoteka się udała, co można było wywnioskować z zadowolonych min uczniów, którzy świetnie się bawili i wcale nie chcieli jej kończyć.

      

     zapraszamy do albumu fotograficznego

     (Dyskoteka andrzejkowa 2011)

      

             30 listopada – Andrzejki organizowane w klasach, których nieodłącznym elementem były oczywiście wróżby andrzejkowe. Uczniowie z klasy IV i V przygotowali  z tej okazji także słodkości do zjedzenia. Nie zabrakło w klasach gier i zabaw andrzejkowych.  

     zapraszamy do albumu fotograficznego

     (Andrzejki 2011)

          GRUDZIEŃ

               6 grudnia – Mikołajki. Przedszkolaków i uczniów klas I-III odwiedził Św. Mikołaj, który wręczył wszystkim dzieciom prezenty sponsorowane przez rodziców. Dla dzieci z oddziału przedszkolnego tegoż dnia rodzice przygotowali słodki poczęstunek. Uczniowie klas IV-VI w ramach Mikołajek drogą losową przygotowywali dla siebie nawzajem upominki. Radości nie było końca. 

               W Mikołajki słychać było również podczas przerw kolędy  w całej szkole, które przypominały o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia, a jednocześnie dodawały uroku Mikołajkom.

               Miłą niespodziankę dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły przygotował Samorząd Uczniowski pod opieką Pani Moniki Kuklińskiej, który zadbał, aby wszystkim zrobiło się bardzo słodko częstując świątecznymi lizakami.

     zapraszamy do albumu fotograficznego

     (Mikołajki 2011)

                15 grudnia w iście "niebiańskiej scenerii" odbyły się szkolne jasełka połączone z "kolędowaniem przy ognisku", poprzedzone Słowem Bożym przeczytanym przez księdza Romana Zarębę.                                            Rada pedagogiczna na czele z Panią Dyrektor Grażyną Tymińską przygotowała przepiękny i wzruszający jasełkowy spektakl, w którym wystąpili uczniowie klasy VI. Wspaniała zimowa scenografia, piękne kostiumy, dobry tekst, precyzyjnie dobrane kolędy wyświetlane, żeby wszyscy uczestnicy szkolnej Wigilii mogli je śpiewać - dały niesamowity efekt. Jak zwykle nie zawiedli młodzi aktorzy, którzy włożyli wiele sił i zaangażowania w przedstawienie.                                                                                                                                                                        Widownia przyjęła występ bardzo ciepło, a uczniów i nauczycieli odpowiedzialnych za przygotowanie jasełek nagrodzono gromkimi brawami. Aktorami byli przecież także wszyscy uczestnicy szkolnej Wigilii, którzy pieknie śpiewali kolędy siedząc wokół specjalnie przygotowanego ogniska.                                                                                                                                                                            Kiedy bohaterowie jasełek: Maryja, Józef, trzej królowie, aniołki, babcia czy  pasterze z zapalonymi ogniami rozświetlili scenę, stanęła na niej Pani Dyrektor Grażyna Tymińska, która złożyła wszystkim świąteczne życzenia.   Słowa podziękowania za chwile wzruszeń skierował również do wszystkich ksiądz Roman Zaręba.                                                                                                

     Po słowach Pani Dyrektor  wszyscy uczestnicy szkolnej Wigilii podzielili się opłatkiem składając sobie świąteczne życzenia.                                                                                                                                     Każdy wierzący człowiek ceni w szczególny sposób czas i tradycję Świąt Bożego Narodzenia. Tak jest, gdy jest się zarówno dzieckiem, jak i dorosłym. Połączenie tekstów, strojów, symboliki wpływa na głębokie przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia. Z radością i nadzieją wszyscy oczekujemy ponownych narodzin Dzieciątka Jezus.

     zapraszamy do albumu fotograficznego

     (Jasełka szkolne 2011)

      

      

     Tegoż samego dnia pracownicy naszej szkoły udali się na Spotkanie Opłatkowe do Gospodarstwa Agroturystycznego  "Pod Kasztanem" w Fijałkowie.

     zapraszamy do albumu fotograficznego

     (Przy wspólnym wigilijnym stole 2011)

               W ostatnich dniach przed świętami Bożego Narodzenia odbyły się również wigilie klasowe zaczynając od oddziału przedszkolnego a kończąc na klasie VI. Uczniowie dzielili się opłatkiem i składali sobie życzenia. Nie zabrakło kolędowania przy pięknych wigilijnych stołach, na których można było znaleźć w klasach IV-VI wigilijne potrawy przyniesione przez dzieci, a w młodszych klasach - słodkości i owoce. 

     zapraszamy do albumu fotograficznego

     (Wigilie klasowe 2011) 

     smiley   STYCZEŃ 2012

      

               Babcia i dziadek… Te słowa zawierają tyle uczuć, miłości, troski, przyjaźni, o czym mogliśmy przekonać się w dniu 11 stycznia podczas uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.

              Tegoż dnia naszą szkołę odwiedzili wyjątkowi Goście: Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele – Pani Beata Szczepankowska oraz babcie i dziadkowie uczniów.

              Dzień Babci i Dziadka to dzień szczególny, bliski każdemu, a w naszej szkole podwójnie szczególny, bowiem tradycyjnie już od kilku lat uczniowie  podczas specjalnie przygotowanej uroczystości starają się oddać babciom i dziadkom to, czym Oni obdarzają ich cały czas: miłość, dobro i ciepło.

              Wnuczęta dziękowały słowami: „Za czułe serce, za mądre nakazy w dniu Waszego święta – dziękujemy sto razy!”, bo „kochające serca zawsze są młode”.

              Uczennice z klasy VI już od proga szkoły witały przybyłych Gości wręczając najnowszy egzemplarz gazetki szkolnej „Ekspresem po szkole”, a przez rozpoczęciem uroczystej gali kwiatami i dyplomem podziękowały Pani Burmistrz za przyjęcie zaproszenia i przybycie do naszej szkoły.

     Uczniowie klas 0-III przygotowali montaż słowno-muzyczny pod opieką Pani Elżbiety Murzyn i Pani Joanny Nikiel-Pogorzelskiej.

              Przybyli Goście nie ukrywali wzruszenia słuchając pięknych wierszy i piosenek. Niejednokrotnie widoczne były łzy szczęścia. Byli zachwyceni scenografią oraz występami swoich wnucząt i brawami, raz po raz, nagradzali za bardzo efektowny występ. Ze wzruszeniem wysłuchali śpiewanego „100 lat”, po czym uczniowie wręczyli swoim babciom i dziadkom specjalnie przygotowane kotyliony oraz laurki i upominki w większości przygotowane samodzielnie.

              Po zakończonej akademii dzieci zaprosiły Gości na poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów klasy II i III.

              Dopełnieniem wytwornej całości były wyrazy podziękowania z ust Pani Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Pani Beaty Szczepankowskiej oraz Pani Dyrektor Grażyny Tymińskiej dla występujących artystów, Rady Pedagogicznej i przybyłych Gości – Babć i Dziadków – bohaterów przepięknej uroczystości.

              Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka upłynęło w miłej, serdecznej i odświętnej atmosferze, a uczniowie mieli okazję wyznać miłość swoim babciom i dziadkom oraz podziękować za okazane serce.

              Dzień w szkole był wyjątkowo radosny. Uroczystość zaowocowała ponowną chęcią spotkania się razem w następnym roku.

     zapraszamy do albumu fotograficznego

     (Dzień Babci i Dziadka 2012)

      

      

              12 stycznia uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami uczestniczyli w corocznej zabawie choinkowej przepełnionej tańcami, konkursami i zabawami. Dzięki wychowawcom poszczególnych klas dzieci brały udział w konkursach zdobywając cenne nagrody, m. in.: prezentowały umiejętności taneczne tańcząc parami na gazecie czy z balonem. Chłopcy sprawdzali swoje siły dmuchając balony, jedząc cytrynę czy robiąc "żywą Mumię", natomiast dziewczynki próbowały iść na gazetach, jak najdłużej podbijać balon do góry czy przedmuchiwać piłeczki z kubeczka do kubeczka. Nauczyciele wykazali się dużą pomysłowością, jeśli chodzi o konkursy, natomiast uczniowie wielką odwagą i śmiałością podczas aktywnego uczestnictwa. Radości nie było końca.

              Tradycyjnie odwiedził nas św. Mikołaj i obdarował wszystkich uczniów prezentami.

              Dzięki Pani Marii Królickiej, Pani Monice Kuklińskiej i Pani Dorocie Grabowskiej sala gimnastyczna nabrała zabawowego, "balonowego" wyglądu. Dzięki czuwaniu nad bezpieczeństwem uczniów wszystkich nauczycieli na czele z Panią Dyrektor Grażyną Tymińską, dzieci bardzo ładnie się bawiły i czuły się bezpiecznie.

     zapraszamy do albumu fotograficznego

     (Choinka szkolna 2012)

              

               16 – 27.01.2012 r. ferie zimowe, podczas których w dniach od 16 do 20 stycznia w godz. 9.00-13.00 odbywały się zajęcia feryjne pod hasłem „Mądre, zdrowe i bezpieczne ferie 2012”.

               Celem tych zajęć było przede wszystkim tworzenie środowiska przyjaznego dziecku, w którym  może bezpiecznie i pozytecznie spędzać czas wolny od zajęć lekcyjnych oraz kształcenie umiejetności organizowania dobrej zabawy w gronie rówieśników bez alkoholu, narkotyków i papierosów.

      

               LUTY 2012

     14 luty – Walentynki. W ten piękny dzień w naszej szkole nie zabrakło atrakcji. Najpierw poczta walentynkowa – do 4 godziny lekcyjnej uczniowie mogli nadawać walentynki wrzucając je do specjalnej urny, po czym przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wcielając się w role doręczycieli rozdawali „świąteczne kartki” uczniom.

     Samorząd Uczniowski na czele z Panią Moniką Kuklińską zadbał, aby tegoż dnia lekcje były skrócone, a przerwy wydłużone. Na każdej przerwie rozbrzmiewała muzyka na sali gimnastycznej przypominająca o wyjątkowości Dnia Zakochanych.

     Miłym akcentem na zakończenie dnia był apel, podczas którego Pani Dyrektor Grażyna Tymińska podziękowała szkolnym sportowcom za udział w zawodach sportowych oraz wszystkim uczniom  - za sprawienie, iż Walentynki w szkole były dniem wyjątkowym, radosnym i jakże ciepłym.

     Opiekun Samorządu Uczniowskiego – P. Monika Kuklińska ogłosiła wyniki wyborów  „Miss i Mistera  szkoły klas 0-III” oraz „Miss i Mistera klas IV-VI”, na których uczniowie oddawali głosy w piątek. Oto wyniki:

     - Miss klas 0-III: Dominika Grabowska kl. III,

     - Mister  klas 0-III: Dawid Pszczółkowski kl. III,

     - Miss klas IV-VI: Magdalena Moszczyńska kl. VI,

     - Mister klas IV-VI: Radosław Zdunek kl. V.

     zapraszamy do albumu fotograficznego

     (Walentynki 2012)

      

               W dniu 16 lutego tj. w "tłusty czwartek" w naszej szkole odbyły się bale karnawałowe dla klas 0-III.

      Starym zwyczajem ważnym atrybutem tej imprezy był ciekawy strój wszystkich uczestników. Dzięki staraniom swoich rodziców dzieci były przepięknie przebrane za różne postacie. W tańcach brali udział m. in.:  wróżki, królewny, biedronka, piraci, kowboje, strażak, szeryf, zorro a nawet wampir, czarownice, potwory i wiele innych ciekawych postaci.

     Dzieci oprócz tańców brały udział w różnych konkursach przygotowanych przez wychowawczynie: P. Małgorzatę Bączek, P. Joannę Nikiel-Pogorzelską i P. Wiesławę Waśniewską. Uczniowie tańczyli w parach na gazetach, pokazywali ruchy taneczne w kołach czy tańczyli w parach do różnego rodzaju muzyki.

     Nie zabrakło także słodkich poczęstunków dodających sił podczas zabawy.

     Wszyscy bawili się wesoło. Uśmiech nie znikał, mimo zmęczenia.

     Tegoż dnia było w szkole magicznie i panowała wyjątkowa atmosfera.

               Karnawałowy "tłusty czwartek" był więc wyjątkowym dniem dla uczniów klas 0-III oraz ich wychowawców.

     zapraszamy do albumu fotograficznego

     (Bale karnawałowe 2012)

      

               MARZEC 2012

                8 marca - uroczystość z okazji Dnia Kobiet, na którą grupa uczniów z klas II-VI przygotowała montaż słowno-muzyczny pod opieką P. Adama Kopczyńskiego i księdza Romana Zaręby. 

     Chłopcy z poszczególnych klas nie zapomnieli o swoich koleżankach. Złożyli im życzenia i obdarowali upominkami. Przygotowali również w klasach słodkie poczęstunki.

     Miłym akcentem ze strony dyrekcji było obdarowanie wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników oświaty "owocowymi upominkami".

               Dziewczęta, zarówno duże, jak i małe, mogły poczuć się jak "prawdziwe królowe"  w dniu swojego święta, ponieważ: "Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów."

     zapraszamy do albumu fotograficznego

     (Dzień Kobiet 2012)

     13 marca – „Pasowanie uczniów klasy I na czytelnika”, podczas którego uczniowie z klasy V w strojach bohaterów z baśni wystąpili w przedstawieniu „Kłótnia wróżek” przygotowanym pod opieką P. Marii Królickiej.

     Pierwszaki świetnie się spisały – poznały baśniowe postacie oraz nauczyły się wierszyka:

     „Szanuj książki z biblioteki, czy to lato, czy też zima.

     Dwa tygodnie każdą książkę w domu możesz trzymać.”

              Najważniejszym momentem pasowania było wypowiedzenie za bibliotekarzem słów przyrzeczenia czytelnika. Następnie Pani Dyrektor Grażyna Tymińska dokonała pasowania wypowiadając magiczne słowa: „Pasuję Cię na czytelnika”.

     Z rąk wychowawcy - P. Małgorzaty Bączek i bibliotekarki – P. Marii Królickiej uczniowie klasy I otrzymali także pamiątkowe dyplomy "Pasowania na Czytelnika” oraz upominki.

     Od 13 marca wzrosła liczba czytelników, bowiem uczniowie klasy I wypożyczyli  swoje pierwsze książki.

     zapraszamy do albumu fotograficznego

     (Pasowanie na czytelnika 2012)

               26 marca 2012 r. - naszą szkołę odwiedził KABARET „ WESOŁY BRZDĄC”, który zaserwował widzom  dużą  dawkę śmiechu, zabawy i humoru. Przedstawił wiele bardzo zabawnych skeczy często z udziałem oglądających. Dzieci zapraszane były również do różnych konkursów wiedzowych i sprawnościowych. Można było wykazać się umiejętnością skakania na skakance czy kręcenia kołem hula – hop oraz odpowiedziami na pytania typu: Jakie zwierzęta żyją w ZOO? Nie zabrakło też nagród w postaci  śmiesznych, kolorowych baloników. Wszyscy bardzo wesoło się bawili, a uśmiech nie znikał z twarzy .

     zapraszamy do albumu fotograficznego

     (Kabaret "Wesoły brzdąc" 2012)

     30 marca naszą szkołę odwiedziła Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Chorzelach – Pani Aleksandra Wiśnicka w celu wręczenia nagród ufundowanych przez Bank Spółdzielczy w Chorzelach zwycięzcom i wszystkim uczestnikom Szkolnego Konkursu Wiedzowego pt. „W krainie oszczędzania”  zorganizowanego przez P. Wiesławę Waśniewską – opiekuna Szkolnej Kasy Oszczędności. Konkurs ten został zorganizowany pod patronatem Banku Spółdzielczego w Chorzelach.

                                                                      Więcej o konkursie w "Konkursy" - podstrona: "Konkursy szkolne 2011/12"   

     KWIECIEŃ

     2 kwietnia o 21:37 obchodziliśmy SIÓDMĄ rocznicę śmierci Papieża Polaka - błogosławionego Jana Pawła II. Pani Elżbieta Murzyn przygotowała wystawkę poświęconą osobie Papieża ze wzniosłymi słowami: 

                                          "Żyje się tylko raz, ale jeśli żyje się dobrze, to raz wystarczy."

     18 kwietnia - wywiadówka śródsemestralna.

     20 kwietnia - obchody Światowego Dnia Ziemi pod hasłem: „Dobra energia dla wszystkich”.

     Uczniowie klas II-VI pod opiekąPani Teresy Niskiej przygotowali barwny montaż słowno-muzyczny.

     Główny celem, który przyświecał obchodom tego wspaniałego święta w naszej szkole było zwrócenie uwagi na potrzebę zapewnienia równego dostępu dobrej energii dla wszystkich.

     Ponadto przesłaniem występu było wzbudzenie w uczniach poczucia współodpowiedzialności za otaczające środowisko, chęci dbania o naturę oraz udzielenia wszelkich wzorów postępowania.

     Występ uczniów odbył się w bardzo bogatej i kolorowej scenerii. Uczniowie wcielili się w postaci z bajek np. „Kaczka-sprzątaczka”, „Paweł i Gaweł” czy „Chora rzeka”. Efektem dopełniającym cały występ było śpiewanie piosenek o ekologii i recytowanie wierszy.

     Podsumowaniem tego edukacyjnego występu było zorganizowanie krótkiego konkursu dla klas I-VI pt. „Ekolog na szóstkę” w ramach ewaluacji. Test przeprowadzono w trzech kategoriach: klasa I, klasy: II-III, klasy: IV-VI.

     Uczestnicy konkursu bez większych trudności poradzili sobie z rozwiązaniem dość trudnego testu. Zwycięzcy pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

     Komisja składająca się z Rady Pedagogicznej, uczniów oraz tym razem dzieci z oddziału przedszkolnego czuwała bardzo wnikliwie nad prawidłowym przebiegiem konkursu.

     zapraszamy do albumu fotograficznego

     (Dzień Ziemi 2012)

               Więcej o konkursie w "Konkursy" - podstrona: "Konkursy szkolne 2011/12"

      

               W poniedziałek 30 kwietnia uczciliśmy 221 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie z klas IV-VI pod kierunkiem P. Marii Królickiej i P. Doroty Grabowskiej przedstawili montaż słowno-muzyczny. Na tle dekoracji złożonej z biało-czerwonych barw płynęły słowa patriotycznych pieśni i wierszy. Uczniowie przypomnieli historię Polski aż do utworzenia Konstytucji w 1791 roku. Wszyscy wspólnie odśpiewali "Rotę". Tegoż dnia panował w szkole poważny, ale i radosny nastrój.

               Po apelu Pani Dyrektor skierowała prośbę do nauczycieli, żeby przeprowadzić w klasach pogadanki na temat tego ważnego święta dla Polaków.

     zapraszamy do albumu fotograficznego

     (Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 2012)

     MAJ

     11 maja - spotkanie z rodzicami i dziećmi, które od września przyjdą do oddziału przedszkolnego.

     zapraszamy do albumu fotograficznego

     (Spotkanie do oddziału przedszkolnego 2012)

      

     W piątek 25 maja odbyła się uroczystość z okazji Dnia Rodziców. Gości powitała Dyrektor szkoły - Pani Grażyna Tymińska. W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor podkreśliła, że najważniejsza jest Rodzina. Nieodłącznymi elementami rodziny są miłość, szacunek, tolerancja i zrozumienie.

     Dzieci dziękowały swoim mamom i tatusiom za miłość, trudy wychowania, codzienną troskę oraz prosiły: „Bądźcie dla nas wzorem i przewodnikami w drodze świata, byśmy mogli iść Waszym torem do dzieciństwa aż po późne lata.”

     Dzień Rodziców został włączony do ceremoniału szkoły od kilku lat. Uroczystość przygotowała cała Rada Pedagogiczna na czele z Panią Dyrektor Grażyną Tymińską oraz uczniowie.

     Były wesołe rymowanki, wiersze, piosenki i scenki przedstawiające wydarzenia z życia codziennego rodziny w wykonaniu uczniów z klas 0-III i z klasy VI w reżyserii P. Małgorzaty Bączek i P. Wiesławy Waśniewskiej. Szyku uroczystości dodawała specjalnie przygotowana wiosenna scenografia.

     Wzruszająca oraz kabaretowa część artystyczna niejednokrotnie przenosiła zgromadzonych na uroczystości w realia życia codziennego. Uświadamiała, jak ciężko pracują mama i tata, aby wychować i utrzymać swoje dzieci.

     Przybyli rodzice nie ukrywali wzruszenia. Niejednokrotnie widoczne były łzy szczęścia. Byli zachwyceni występami swoich pociech. Ze wzruszeniem wysłuchali śpiewanego „100 lat”, po czym dzieci wręczyły swoim rodzicom upominki w większości wykonane samodzielnie.

     Po zakończonej akademii Pani Dyrektor Grażyna Tymińska zaprosiła Gości na poczęstunek przygotowany przez uczniów klasy V.

     Spotkanie z okazji Dnia rodziców upłynęło w miłej, serdecznej i odświętnej atmosferze, a uczniowie mieli okazję wyznać miłość swoim mamom i tatusiom oraz podziękować za okazane serce. Wspaniała atmosfera, która towarzyszyła spotkaniu była okazją do umocnienia więzi rodzinnych, miłego spędzenia czasu, bliższego poznania się.

     zapraszamy do albumu fotograficznego

     (Dzień Rodziców  2012)

      

     28 maja - prezentacja multimedialna "Bezpieczny w sieci".

     29 maja - dyskoteka zorganizowana przez Samorząd Uczniowski pod opieką P. Moniki Kuklińskiej w godz. 14.30 - 17.00. Uczniowie bardzo ładnie się bawili, a nad ich bezpieczeństwem czuwali: P. Monika Kuklińska, P. Maria Królicja i P. Adam Kopczyński.

     CZERWIEC 2012

     1 czerwca – Dzień Dziecka. Zawody sportowe, dyskoteki klasowe, zabawy i gry, konkursy to tylko niektóre z atrakcji.  

     Komitet Rodzicielski zadbał o niespodzianki dla dzieci. Uczniowie otrzymali pączki, lody i chipsy. Wychowawcy zorganizowali dla swoich podopiecznych pieczone kiełbaski czy „galaretowe desery”.

     Dzień Dziecka upłynął więc w naszej szkole w miłej, wesołej i świątecznej atmosferze.

     zapraszamy do albumu fotograficznego

     (Dzień Dziecka  2012)

     29 czerwca  uczniowie, rodzice i nauczyciele z bijącym sercem pożegnali rok szkolny 2011/2012.  Najmocniej serca biły szóstoklasistom, którzy spędzili ostatni dzień w murach szkoły.

     Na uroczyste zakończenie roku przybyli wspaniali Goście: P. Beata Szczepankowska – Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, P. Aleksandra Wiśnicka – Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Chorzelach o raz P. Ryszard Kosiorek – radny Rady Miejskiej w Chorzelach.

     Klasa V pod opieką P. Marii Królickiej przygotowała dla swoich starszych koleżanek i kolegów montaż słowno-muzyczny oraz upominki „Aniołki”.  Uczniowie klasy VI natomiast pod opieką wychowawczyni P. Elżbiety Murzyn  przygotowali pożegnalną część artystyczną przepełnioną podziękowaniami dla swoich rodziców, dyrekcji, Rady Pedagogicznej, pracowników oświaty oraz młodszych koleżanek i kolegów.

              Pani Dyrektor Grażyna Tymińska z wychowawcą P. Elżbietą Murzyn wręczyły szóstoklasistom świadectwa i dyplomy ukończenia szkoły podstawowej. Uczniowie klas I-V na uroczystej gali na sali gimnastycznej otrzymali również nagrody m. in.: za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, wzorowe i bardzo dobre zachowanie,  osiągnięcia sportowe, pracę w Samorządzie Uczniowskim czy aktywne oszczędzanie w Szkolnej Kasie Oszczędności.  Nie obyło się też bez podziękowań dla rodziców uczniów klasy VI za długoletnią współpracę ze szkołą oraz dla rodziców wyjątkowo zaangażowanych w pracę na rzecz szkoły. Podziękowano także w sposób szczególny  długoletniemu  członkowi Rady Rodziców - P. Bożenie Wilga.

              Przybyli Gości również przygotowali wspaniałe niespodzianki. Pani Burmistrz Beata Szczepankowska przygotowała dyplom i nagrodę dla uczennicy klasy VI Magdaleny Moszczyńskiej za osiągnięcie najwyższego wyniki ze sprawdzianu po szkole podstawowej, natomiast P. Aleksandra Wiśnicka z Banku Spółdzielczego – przekazała na ręce P. Dyrektor Grażyny Tymińskiej i opiekuna SKO P. Wiesławy Waśniewskiej  dyplomy uznania za aktywny i twórczy udział  oraz za zajęcie VIII miejsca w konkursie „Dziś oszczędzam w SKO – jutro w Banku Spółdzielczym” na szczeblu regionalnym w Olsztynie oraz za zajęcie I miejsca za oszczędzanie w Banku Spółdzielczym w Chorzelach. Ogromne wrażenie na  uczestnikach zakończenia roku szkolnego 2011/2012  wywarł „ogromny czek”  na kwotę 3000 wręczony przez P. Wiśnicką – nagroda dla szkoły za zajęcie I miejsca.

              Pani Dyrektor  Grażyna Tymińska poinformowała także obecnych na uroczystości zakończenia roku szkolnego, iż szkoła w Pościeniu Wsi w klasyfikacji szkół do 130 uczniów zajęła II  miejsce w kategorii chłopców i VI miejsce w kategorii dziewcząt. Mając na uwadze fakt, iż w powiecie przasnyskim jest ok. 20 szkół do 130 uczniów, wynik sportowców ze szkoły w Pościeniu Wsi jest bardzo wysoki. Pani Dyrektor zaprezentowała wszystkim obecnym puchar zdobyty dla szkoły i sportowe upominki. W nagrodę ufundowała piłkę dla uczniów z życzeniami wielkich osiągnięć w następnym roku szkolnym.

     Po zakończeniu części oficjalnej na sali gimnastycznej uczniowie otrzymali w klasach świadectwa od swoich wychowawców, a przedszkolaki dyplomy ukończenia oddziału przedszkolnego i dyplomy za wspólnie spędzone chwile w oddziale przedszkolnym.

     Zakończenie roku szkolnego było bardzo wzruszające, a najbardziej dla rodziców uczniów z klasy VI, którzy uświadomili sobie, iż ich pociechy wkraczają na nową drogę życia, idą do gimnazjum, a potem tylko krok do dorosłości.

     Nie obyło się bez pamiątkowych zdjęć klasy VI z wychowawczynią, zaproszonymi Gośćmi, dyrekcją i Radą Pedagogiczną. 

     Absolwenci naszej szkoły otrzymali na nowy etap w ich życiu przesłanie A. Asnyka: „Szukajcie prawdy, jasnego promienia, szukajcie nowych, nieodkrytych dróg.”

     zapraszamy do albumu fotograficznego

      (Zakończenie roku szkolnego 2011/2012) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


      

      

      

      

      

      

            

      

                         

      

      

      

      

      

      

                             

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

         

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                       

      

      

      

      

     Po uroczystości uczniowie wraz ze swoimi rodzicami i zaproszonymi Gośćmi udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

                  Ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy I odbyło się w miłej i serdecznej atmosferze. Tan dzień na długo zostanie w pamięci naszym młodym uczniom.

     ⇒  zapraszamy do albumu fotograficznego

     (Pasowanie na ucznia 2011/2012)  

        

      

      

      

      

                   

      

      

     30 września

      

      

     30

      

      

     303030 września dziewczęta pamiętały o swoich kolegach. Złożyły im życzenia i obdarowały upominkami. Nie zabrakło również słodkich poczęstunków w klasach z tej okazji.                 

            Po zajęciach lekcyjnych od godziny 15 do 18 odbyła się dyskoteka szkolna zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Na dyskotece nie zabrakło wielu ciekawych atrakcji. 

     zapraszamy do albumu fotograficznego    

      

     30

      

       u

      

       1

      

     , które ,