• Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

    • 02.07.2020
    •  Gmina Chorzele przystąpiła do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na podstawie którego postanowiła przeznaczyć  zakup sprzętu do szkół, wspomagającego naukę zdalną.

     Publiczna Szkoła Podstawowa w Pościeniu Wsi otrzymała już 6 laptopów, router do Internetu oraz 2 urządzenia wielofunkcyjne. Wartość sprzętu to 15 000zł.

     Jesteśmy ogromnie wdzięczni Pani Beacie Szczepankowskiej - Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele za wsparcie naszej Szkoły, za serce, za pomocną dłoń.

                                                                                                                               Z wyrazami uznania

                                                                                 Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Pracownicy, Rodzice,                                                                   Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi