• Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

    • 13.04.2021
    • Szanowni Państwo,

     w związku z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, zwracamy się z prośbą o przekazanie poniższego komunikatu za pośrednictwem dziennika elektronicznego ucznia, rodzicom uczniów uczęszczających do Państwa szkoły.  Proszę również o informacje zwrotną czy ww. komunikat został przez Państwa opublikowany.

     Treść komunikatu:

      

     Od 1 kwietnia trwa największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce. W imieniu dzieci spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

      

     Wyniki NSP 2021 posłużą do planowania działań w najważniejszych dla społeczeństwa obszarach, takich jak: rodzina, szkolnictwo, rynek pracy, mieszkania, emerytury i wiele innych. Od kompletności i jakości danych będą zatem w dużej mierze zależeć losy naszego kraju, województwa, powiatu i gminy do czasu następnego spisu powszechnego, czyli co najmniej przez najbliższe 10 lat.

      

     Samospis internetowy to podstawowa i obowiązkowa metoda spisowa. Jest też najbardziej przyjazna i bezpieczna – możemy się spisać w domu w dogodnym dla siebie terminie i nie musimy kontaktować się z rachmistrzem.

      

     Aplikacja spisowa NSP 2021 jest dostępna na stronie https://spis.gov.pl/. Do elektronicznego formularza zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki.

      

     Osoby, które nie mają komputera lub Internetu, powinny zgłosić się do Urzędu Gminy/Miasta. Na spisującą się osobę będzie czekać specjalnie przygotowane stanowisko komputerowe i dostępem do sieci internetowej.

      

     Jeżeli z ważnych powodów nie spisaliśmy się przez Internet, musimy spodziewać się telefonu lub nawet wizyty rachmistrza.

      

     Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych.

      

     Więcej informacji: https://spis.gov.pl/

      

     Z góry dziękuję za pomoc.

    • Projekt edukacyjny "W kosmos z klasą".

    • 12.04.2021
    • Uczniowie klasy II Publicznej Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi uzyskali miano studentów Uniwersytetu Dzieci. Biorąc udział w projekcie "W kosmos z klasą" przez cykl 8 miniwykładów będą odkrywać jakie tajemnice kryje wszechświat?