• Rok szkolny 2019/2020 - OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE UCZNIÓW

    • Nasza szkoła bierze udział w IV edycji programu :

      

       MARZEC

     08.03.2020 r. - MISTRZOSTWA  POWIATU PRZASNYSKIEGO   W INDYWIDUALNYM  TENISIE

                             STOŁOWYM DZIEWCZĄT - ZARĘBY

     DZIEWCZĘTA  :  rocznik 2007/2008 ( kl. V - VI)

     Magdalena Więcek -   IV miejsce-dyplom

     Aleksandra Królicka - 7-8 miejsce

      

     DZIEWCZĘTA  :  rocznik 2005/2006     

     Zuzanna Niksińska   -    IV miejsce - dyplom

     Julita Grabowska     -  5-6  miejsce-dyplom

     Katarzyna Kaczyńska  -9-12 miejsce

      

     07.03.2020 r. - MISTRZOSTWA  POWIATU PRZASNYSKIEGO   W INDYWIDUALNYM  TENISIE

                             STOŁOWYM CHŁOPCÓW - ZARĘBY

     Grzegorz  Krajewski  ( r 2009) - udział

     01.03.2020 r. - MISTRZOSTWA  POWIATU  W DRUŻYNOWYM  TENISIE STOŁOWYM CHŁOPCÓW - ZARĘBY

          W dniu 1 marca  2020 r. ( niedziela)  w SP Zaręby zostały zorganizowane powiatowe rozgrywki Drużynowego Tenisa Stołowego Chłopców. Do rywalizacji o puchary i awans do etapu powiatowego stanęli zawodnicy z SP nr 1 Przasnysz ,SP nr 3 Przasnysz , SP Żelazna -Parciaki, SP Ulatowo - Adamy , SP Zaręby , SP Jednorożec, SP Krzynowłoga Mała, SP Bogate i SP Poścień.

     Uczniowie reprezentujący naszą szkołę- pod opieką  P. Elżbiety Murzyn :

      

     Szymon Funk, Szymon Mucha i Kacper Kuciński ( r. 2005/2006)  - VII- VIII  miejsce

     BARDZO DZIĘKUJĘ CHŁOPCOM ZA SPORTOWĄ POSTAWĘ I ŻYCZĘ SUKCESÓW - E. Murzyn

      

       LUTY

     29.02.2020 r. - MISTRZOSTWA  POWIATU  W DRUŻYNOWYM  TENISIE STOŁOWYM DZIEWCZĄT - ZARĘBY

          W dniu 29 LUTEGO  2020 r. ( sobota)  w SP Zaręby zostały zorganizowane powiatowe rozgrywki Drużynowego Tenisa Stołowego Dziewcząt. Do rywalizacji o puchary i awans do etapu powiatowego stanęły zawodniczki z SP nr 1 Przasnysz ,SP nr 3 Przasnysz , SP Romany - Sebory, SP Żelazna -Parciaki, SP Leszno,
     SP Zaręby , SP Krzynowłoga Mała, SP Bogate i SP Poścień.

     Uczennice  reprezentujące naszą szkołę- pod opieką  P. Elżbiety Murzyn :

     Magdalena Więcek i Aleksandra Królicka ( r. 2007/2008)  -III  miejsce , brązowe medale  i dyplom dr.

     Zuzanna Niksińska i Katarzyna Kaczyńska ( r. 2005/2006)  - IV  miejsce - dyplom drużynowy

     BARDZO DZIĘKUJĘ DZIEWCZĘTOM  ZA SUMIENNĄ PRACĘ I SPORTOWĄ POSTAWĘ . ŻYCZĘ SUKCESÓW - E. Murzyn
      

                                         

     07.02.2020 r. - MISTRZOSTWA  GMINY CHORZELE  W INDYWIDUALNYM  TENISIE STOŁOWYM

                            O  PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE

          Zawody odbyły się na hali sportowej w Chorzelach. Do rywalizacji stanęli uczniowie  z     : SP nr 1 Chorzele,   SP nr 2  Chorzele, ZS Zaręby, SP Duczymin, SP Krzynowłoga Wielka  i SP Poścień . Rozgrywki odbywały się w trzech kategoriach wiekowych : rocznik 2009 ( kl. IV) i młodsi ,  rocznik 2007/2008 ( kl. V-VI) oraz rocznik 2005/2006 ( klasy VII, VIII).

     Honorowy patronat nad zawodami objęła Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele - Pani Beata Szczepankowska.

      

     Opiekę nad uczniami sprawowały P. Elżbieta Murzyn i P. Joanna Nikiel- Pogorzelska .

     Uzyskane wyniki :

     DZIEWCZĘTA  :  rocznik 2007/2008 ( kl. V - VI)

     Magdalena Więcek -   III miejsce- statuetka, dyplom i awans do etapu powiatowego

     Aleksandra Królicka - IV miejsce-  dyplom i awans do etapu powiatowego

     Zuzanna Olber        -  5-6  miejsce dyplom  

     Zuzanna Kacprzyk   - 7-8  miejsce  

     Daria Więcek           - 7-8  miejsce  

     Martyna Grabowska - 9 - 12 miejsce  
      

     DZIEWCZĘTA  :  rocznik 2005/2006     

     Zuzanna Niksińska   -    I miejsce- statuetka, dyplom i awans do etapu powiatowego

     Katarzyna Kaczyńska  -II miejsce- statuetka, dyplom i awans do etapu powiatowego

     Julita Grabowska     -   III miejsce- statuetka, dyplom i awans do etapu powiatowego

     Patrycja Sędrowska -  5-6  miejsce dyplom     

     Dziewczęta zdobyły łącznie :

     • 4 statuetki indywidualne ( w tym 1 za I miejsce ,1 za II miejsce, i  2 za III miejsca)  ,
     • 7 dyplomów indywidualnych 
     •  2 dyplomy drużynowe
     • 5 awansów do etapu powiatowego.

      

      KLASYFIKACJA ŁĄCZNA ( drużynowa):

     • DZIEWCZĘTA KL.       V -VI zajęły  II MIEJSCE   - dyplom drużynowy
     • DZIEWCZĘTA KL. VII - VIII zajęły  I MIEJSCE  - PUCHAR i dyplom drużynowy

      

     CHŁOPCY :  rocznik 2009 i młodsi

     Grzegorz Krajewski -  IV miejsce - dyplom i awans do etapu powiatowego

     Marcin Prusik - 9-12 miejsce

     Bartosz Sędrowski i Rafał Królicki ( kl. III)-    udział

     CHŁOPCY : rocznik 2007/2008  

     Kamil Funk , Krystian Sędrowski, Bartłomiej Pszczółkowski i Paweł Czaplicki-    udział

     CHŁOPCY : rocznik 2005/2006    

      Szymon Funk  -     IV miejsce -   dyplom i awans do etapu powiatowego

     Kacper Kuciński -  5-6  miejsce dyplom 

     Dominik Grabowski - 7- 8  miejsce
      

     Chłopcy zdobyli łącznie :

     • 3 dyplomy indywidualne
     •  1 dyplom drużynowy
     • 2 awanse do etapu powiatowego.

      

      KLASYFIKACJA ŁĄCZNA ( drużynowa):

     • CHŁOPCY KL. VII - VIII zajęli  II MIEJSCE  - dyplom drużynowy

         

     Łącznie zdobyliśmy ( dziewczęta i chłopcy)  :

     • 1 puchar
     • 4 statuetki
     • 13 dyplomów
     • 7 awansów do etapu powiatowego

                     

                                         

     Bardzo serdecznie dziękuję moim uczniom za reprezentowanie szkoły na zawodach,gratuluję zdobytych miejsc i życzę powodzenia na zawodach powiatowych. Pani Joannie Nikiel -Pogorzelskiej dziekuję za pomoc i opiekę nad uczniami - E. Murzyn

     //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

     01.02.2020 r. - MISTRZOSTWA  GMINY CHORZELE  W DRUŻYNOWYM  TENISIE STOŁOWYM DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

          W dniu 01 LUTEGO  2020 r. ( sobota) na hali sportowej w Chorzelach zostały zorganizowane gminne rozgrywki Drużynowego Tenisa Stołowego Dziewcząt i Chłopców. Każda ze szkół mogła wystawić tylko jedną drużynę dziewcząt i chłopców w każdej kategorii wiekowej. Do rywalizacji o puchary i awans do etapu powiatowego stanęli zawodnicy z SP nr 1 Chorzele ,SP nr 2 Chorzele, SP Zaręby, SP Krukowo , SP Duczymin i SP Poścień.

     Uczniowie reprezentujący naszą szkołę- pod opieką  P. Elżbiety Murzyn :

      

     Katarzyna  Kaczyńska i Zuzanna Niksińska kl. VII-VIII  (r. 2005/2006)- I miejsce -puchar, dyplom

                                                                                                                                     i awans   etapu  powiatowego

     Aleksandra Królicka i Mgdalena Więcek  kl. V-VI  (r. 2007/2008)       - II miejsce -dyplom i awans

     Szymon Funk, Szymon Mucha i Kacper Kuciński ( r. 2005/2006)  - II miejsce - dyplom i awans
      

     Kamil Funk, Igor Sęndrowski i Krystian Sędrowski (r. 2007/2008) - III miejsce - dyplom

     Grzegorz Krajewski i Marcin Prusik  (r. 2009)                                          - III miejsce - dyplom 

                                         

     Trzy zespoły  uzyskały awans do etapu powiatowego. Zdobyliśmy  pamiątkowy puchar i 5 dyplomów drużynowych.

     Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim moim zawodnikom za ciężką pracę  i życzę sukcesów w kolejnych etapach zawodów- Elżbieta Murzyn

        

      

              

      

       

     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////    

           GRUDZIEŃ          

     05.12.2019 - MIKOŁAJKOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

            Dnia 5 grudnia 2019r. ( czwartek) odbył  się w  nasze szkole Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego, do którego zgłosiło się 32 uczniów naszej szkoły z klas I-VIII.

     Rozgrywki zostały przeprowadzone systemem rosyjskim ( do dwóch przegranych) z podziałem na dziewczęta i chłopców oraz na kategorie wiekowe : klasy  I-III, V-VI i VII-VIII.

     Nad prawidłowym przebiegiem turnieju oraz bezpieczeństwem zawodników  czuwała Pani Dyrektor Grażyna Tymińska i nauczyciel wychowania fizycznego – Elżbieta Murzyn.

     Po zakończeniu rozgrywek wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni medalami i słodkościami. Za miejsca od I  do V  uczniowie otrzymali także dyplomy.

      

                       

                   MIKOŁAJKOWY  TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

                                  

                           Komunikat z przeprowadzonego turnieju

      

     Termin: 05.XII.2019 r.

     Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa w Pościeniu Wsi

     Patronat nad turniejem : Dyrektor Szkoły – mgr Grażyna Tymińska

     Organizator: nauczyciel wych. fizycznego- Elżbieta Murzyn

      Klasyfikacja końcowa :

                                                         Klasy I - III       

     DZIEWCZĘTA

     CHŁOPCY

     MIEJSCE

     NAZWISKO I IMIĘ

     MIEJSCE

     NAZWISKO I IMIĘ

     I

     -

     I

     Bartosz Sędrowski

     II

     -

     II

     Igor Funk

     III

     -

     III

     Rafał Królicki

     IV

      

     IV

     Kuba Krajewski

     V

     -

     V

     Cezary Zdunek

     VI

     -

     VI

     Aleksander Sadłowski

                                                            Klasy V – VI       

     DZIEWCZĘTA

     CHŁOPCY

     MIEJSCE

     NAZWISKO I IMIĘ

     MIEJSCE

     NAZWISKO I IMIĘ

     I

     Magdalena Więcek

     I

     Kamil Funk

     II

     Aleksandra Królicka

     II

     Igor Sęndrowski

     III

     Daria Więcek

     III

     Grzegorz  Krajewski

     IV

     Martyna Grabowska

     IV

     Marcin Prusik

     V

     Zuzanna Olber

     V

     Paweł Czaplicki

     VI

     Julia Sadłowska

      

      

     VII-IX

     Emilia Szlaga

      Zuzanna Kacprzyk

     Joanna Grabowska

      

      

                                                   

     Klasy VII – VIII

     DZIEWCZĘTA

     CHŁOPCY

     MIEJSCE

     NAZWISKO I IMIĘ

     MIEJSCE

     NAZWISKO I IMIĘ

     I

     Katarzyna Kaczyńska

     I

     Szymon Funk

     II

     Zuzanna Niksińska

     II

     Krystian Sęndrowski

     III

     Patrycja Sędrowska

     III

     Kacper Kuciński

     IV

     Patrycja Czaplicka

      

      

     V

     Julia Danelska

      

      

                                                                                               

                                                                                                                        Opracowanie:  Elżbieta Murzyn

         

      

     MIKOŁAJKOWY  TURNIEJ  TENISA STOŁOWEGO

       05.12.2019- LISTA ZGŁOSZONYCH ZAWODNIKÓW

     Kategoria wiekowa

     DZIEWCZĘTA

     CHŁOPCY

     Klasy  I - III

     --------------

     Igor Funk

     AleksanderSadłowski

     Kuba Krajewski

     Cezary Zdunek

     Rafał Królicki

     Bartosz Sędrowski

     Klasy V-VI

     Joanna Grabowska

     Julia Sadłowska

     Martyna Grabowska

     Daria Więcek

     Emilia Szlaga

     Zuzanna Olber

     Zuzanna Kacprzyk

     Magdalena Więcek

     Aleksandra Królicka 

     Kamil Funk

     Igor Sęndrowski

     Paweł Czaplicki

     Jakub Różycki

     Grzegorz Krajewski

     Marcin Prusik

     Klasy VII-VIII

     Zuzanna Niksińska

     Katarzyna Kaczyńska

     Patrycja Czaplicka

     Julia Danelska

      Julita Grabowska

     Patrycja Sędrowska

     Szymon Funk

     Kacper Kuciński

     Dominik Grabowski

     Krystian Sędrowski

     Szymon Mucha

                                                                                                  Opracowanie:  Elżbieta Murzyn

      

                

            Bardzo serdecznie dziękuję Pani Dyrektor Grażynie Tymińskiej  za pomoc przy organizacji turnieju. Serdecznie dziękuję uczniom , którzy sędziowali oraz pomagali przy losowaniu i przygotowaniu sali. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim uczniom, którzy zgłosili się do  turnieju i walczyli o miejsca. Gratuluję zdobytych miejsc. Mam nadzieję że bawiliście się świetnie!!!!!!

                                                                                         nauczyciel wych. fiz. -Elżbieta Murzyn

                          

      

      

      

     LISTOPAD

     17.11.2019 r. - HALOWA PIŁKA  NOŻNA DZIEWCZĄT 

                               - MISTRZOSTWA GMINY

      Zawody odbyły się na hali sportowej w CHORZELACH . Do rywalizacji stanęły uczennice ze szkół :  SP nr 2 Chorzele,  SP Duczymin, SP Krukowo i SP Poścień. Rozegrano mecze w dwóch kategoriach wiekowych : klasy IV-VI i klasy VII - VIII.

       DRUŻYNA DZIEWCZĄT STARSZYCH - opiekun P. E. Murzyn
      1. Zuzanna Niksińska - kapitan      

     2.  Patrycja Sędrowska - bramkarz

     3. Katarzyna Kaczyńska

     4. Julia Danelska

     5. Patrycja Czaplicka

     6. Julita Grabowska

     W klasyfikacji końcowej dziewczęta zajęły IV miejsce otrzymując pamiątkowy dyplom.

       DRUŻYNA DZIEWCZĄT MŁODSZYCH - opiekun P. E. Murzyn
      1. Zuzanna Kacprzyk- kapitan      

     2. Aleksandra Królicka  - bramkarz

     3. Magdalena Więcek

     4. Zuzanna Olber

     5. Julia Sadłowska

     6. Martyna Grabowska

     7. Daria Więcek
      

     W klasyfikacji końcowej dziewczęta uplasowały się na IV miejscu.

      

                                                                                               Gratuluję zdobytych miejsc , dziękuję za wspaniałą walkę i sportową postawę - 

                                                                                                                           - E. Murzyn

     16.11.2019 r. - HALOWA PIŁKA  NOŻNA  CHŁOPCÓW 

                                - MISTRZOSTWA   GMINY

     Zawody odbyły się na hali sportowej w CHORZELACH . Do rywalizacji stanęli uczniowie ze szkół :  SP nr 1 Chorzele,  SP nr 2  Chorzele, SP Krzynowłoga Wielka, SP Duczymin, SP Krukowo i SP Poścień. Rozegrano mecze w dwóch kategoriach wiekowych : klasy IV-VI i klasy VII - VIII.  Opiekę nad uczniami naszej szkoły sprawowała P. E. Murzyn.

     Drużyna chłopców MŁODSZYCH w składzie  :

     1. Kamil Funk - kapitan                                                 

     2. Krystian Sędrowski - bramkarz     

     3. Paweł Czaplicki 

     4. Bartłomiej Pszczółkowski                                                                              

     5. Igor Sęndrowski

     6. Piotr Brocki                                                                                

     zajęła V-VI miejsce otrzymując pamiątkowy dyplom.

     Drużyna chłopców STARSZYCH ( KL. VII - VIII ) w składzie:

     1.  Szymon Funk - kapitan

     2. Szymon Mucha - bramkarz

     3. Dominik Grabowski

     4. Kacper Kuciński

     zajęła III miejsce i otrzymała pamiątkowy dyplom.

                               

     Dziękuję chłopcom za wspaniałą grę . Szczególne słowa uznania kieruję do drużyny chłopców starszych : Szymona Funk, Kacpra Kucińskiego, Dominika Grabowskiego i Szymona Muchy. Chłopcy rozegrali wszystkie spotkania w pomniejszonym składzie ( 3 zawodników w polu + bramkarz) .

     Gratuluję i dziękuję za sportową postawę, mnóstwo emocji, zorganizowanie i fantastyczną grę- E. Murzyn

      

      

     PAŹDZIERNIK

     15.10.2019 r. - Piłka nożna dziewcząt  ( klasy VII-VIII) - MISTRZOSTWA POWIATU - MOSiR w PRZASNYSZU

     15 października ( wtorek) na Stadionie MOSiR w Przasnyszu  rozegrano mecze piłki nożnej dziewcząt rocznik 2005- 2006 ( kl. VII-VIII). Do rywalizacji stanęły drużyny z  SP nr 1 Chorzele, SP nr 2 Przasnysz, SP nr 3 Przasnysz,  SP Żelazna- Parciaki, SP Bogate , SP Czernice Borowe i SP Poścień.

     Naszą szkołę, pod opieką P. Elżbiety Murzyn,  reprezentowały:                          

     1. Niksińska Zuzanna

     2. Sędrowska Patrycja                                        

     3.Kaczyńska  Katarzyna                                      

     4. Danelska Julia

     5. Czaplicka Patrycja 

     6. Grabowska Julita                                         
          

     Dziewczęta wywalczyły IV miejsce otrzymując pamiątkowy dyplom.

        

     WRZESIEŃ

      

     30.09.2019 r. - INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE - MISTRZOSTWA POWIATU

            Dnia 30.09.2019 r. na Stadionie  w Jednorożcu odbyły się INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE- MISTRZOSTWA POWIATU . Mimo bardzo trudnych warunków pogodowych, na starcie stanęli zawodnicy wszystkich gmin powiatu przasnyskiego.

     Naszą szkołę reprezentowali :  Julia Sadłowska , Daria Więcek i Kamil Funk  ( rocznik 2008), Magdalena Więcek , Jakub Niksiński i Bartłomiej Pszczółkowski  ( rocznik 2007),  Patrycja Czaplicka i Zuzanna Niksińska ( rocznik 2006) oraz Szymon Funk i Kacper Kuciński ( rocznik 2005).

     Magdalena Więcek  z kl. VI zajęła  VI miejsce i wywalczyła  awans do etapu międzypowiatowego.

     Madziu. Bardzo Ci gratulujemy i życzymy wysokich miejsc w kolejnych etapach zawodów.

                                                             

     smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

     26.09.2019 r. - INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE

                             - MISTRZOSTWA GMINY CHORZELE

            Dnia 26.09.2019r. na Stadionie Miejskim w Chorzelach odbyły się INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE- MISTRZSTWA GMINY . Do rywalizacji stanęli uczniowie z SP nr 1 Chorzele, SP nr 2 Chorzele, SP Zaręby, SP Duczymin, SP Krukowo, SP Krzynowłoga Wielka i SP Poścień . Konkurencja była ogromna.

     Opiekę nad uczniami sprawowała P. Elżbieta Murzyn. 

     DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2008:

     Julia Sadłowska -       5 miejsce, dyplom  i awans do etapu powiatowego

     Daria Więcek - 8 miejsce -  awans do etapu powiatowego

     Emilia Szlaga - udział

     DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2007:

     Magdalena Więcek - III miejsce, brązowy medal, dyplom i awans do etapu powiatowego

     Aleksandra Królicka i Zuzanna Kacprzyk - udział

     DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2006:

     Patrycja Czaplicka - 5 miejsce - dyplom i awans do etapu powiatowego

     Zuzanna Niksińska -    11 miejsce i awans do etapu powiatowego

     Katarzyna Kaczyńska i Julia Danelska - udział

     Dziewczęta zdobyły łącznie :  brązowy medal ,  3 dyplomy indywidualne ( dyplomy zostaną wręczone na zawodach powiatowych )   oraz 5 awansów do etapu powiatowego.

     W klasyfikacji łącznej szkół  dziewczęta znalazły się na  VI miejscu.

     CHŁOPCY  ROCZNIK 2008:

     Kamil Funk - 4 miejsce, dyplom i awans do etapu powiatowego

     Paweł Czaplicki - udział

     CHŁOPCY  ROCZNIK 2007:

     Jakub Niksiński - III miejsce - brązowy medal, dyplom  i awans do etapu powiatowego

     Bartłomiej Pszczółkowski - 8 miejsce i awans do etapu powiatowego

     Piotr Brocki  - udział

     CHŁOPCY  ROCZNIK 2005:

     Szymon Funk - II miejsce - srebrny  meda, dyplom  i awans do etapu powiatowego

     Kacper Kuciński - 5 miejsce - dyplom i awans do etapu powiatowego

     Chłopcy zdobyli łącznie : 2 medale ( 1 srebrny i 1 brązowy),  4 dyplomy indywidualne  ( dyplomy zostaną wręczone na zawodach powiatowych )  oraz 5 awansów do etapu powiatowego.

     W klasyfikacji łącznej szkół  chłopcy uplasowali się na   V miejscu.

     Jest to bardzo imponujący wynik , zważywszy na fakt, iż w roku bieżącym nie mamy uzniów startujących w roczniku 2009 ( klasa IV)

     laughlaughlaughlaughlaughlaughlaughlaughlaughlaughlaughlaughlaughlaughlaughlaughlaughlaughlaughlaughlaugh

     Dziękuję wszystkim moim  zawodnikom za wspaniałą postawę, zdyscyplinowanie i ogromny wysiłek. Wszystkim, którzy awansowali, składam serdeczne gratulacje i życzę sukcesów na kolejnych etapach zawodów. Uczniom, którym nie udało się znaleźć w pierwszej ,,12'' bardzo dziękuję za reprezentowanie szkoły. Jesteście wspaniali.

     E. Murzyn

      

      

     22.09.2019 r. - Minipiłka nożna dziewcząt i chłopców ( klasy IV-VI)

                            Piłka nożna dziewcząt i chłopców ( klasy VII-VIII) -

                             MISTRZOSTWA GMINY CHORZELE

      W niedzielę, 22.09.2019 r. na Stadionie Miejskim w Chorzelach rozegrano mecze piłki nożnej dziewcząt i chłopców w rocznikach 2006- 2007-2008  ( klasy IV-VI)  oraz 2005- 2006 ( kl. VII-VIII). Do rywalizacji stanęły drużyny z :  SP nr 1 Chorzele, SP nr 2 Chorzele, SP Duczymin, SP Krzynowłoga Wielka , SP Krukowo i SP Poścień.

     Naszą szkołę, pod opieką P. Elżbiety Murzyn i Pana Adama Kopczyńskiego, reprezentowali:

     DZIEWCZĘTA  kl. IV-VI                                                      CHŁOPCY KL.IV -VI

     1. Kacprzyk Zuzanna                                                            1. Niksiński Jakub

     2. Więcek Magdalena                                                            2. Pszczółkowski Bartłomiej 

     3. Więcek Daria                                                                    3. Czaplicki Paweł

     4. Olber Zuzanna                                                                 4. Sęndrowski Igor

     5. Sadłowska Julia                                                               5. Brocki Piotr

     6. Szlaga Emilia                                                                   6. Prusik Marcin

     7. Grabowska Martyna                                                            
                                                            

                 Drużyna dziewcząt zajęła IV , drużyna chłopców - III miejsce.  Obie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy.

      

      DZIEWCZĘTA KL. VII - VIII                               

     1. Niksińska Zuzanna

     2. Sędrowska Patrycja                                        

     3.Kaczyńska  Katarzyna                                      

     4. Danelska Julia

     5. Czaplicka Patrycja 

     6. Grabowska Julita                                         
          

     Drużyna dziewcząt zajęła I miejsce zdobywając PUCHAR, pamiątkowy dyplom i awans do etapu powiatowego.

     Bardzo serdecznie dziękuję Panu Adamowi Kopczyńskiemu  za opiekę nad uczniami podczas trwania rozgrywek.

     To był wspaniały dzień. Nasze drużyny zajęły I, III i IV miejsca. Gratuluję -  Elżbieta Murzyn