• Konkursy szkolne 2010/2011

    • SZKOLNY KONKURS WIEDZOWY " JAN PAWEŁ II - NASZ CZŁOWIEK W NIEBIE"

      

      

      

      

     Konkurs ten został zorganizowany 05.05.2011r przez księdza Romana Zarębę przy pomocy P. Elżbiety Murzyn. Celem konkursu

     było zgłębienie wiedzy o życiu i działalności ś.p. Papieża Jana Pawła II. W konkursie wzięły udział 4 drużyny.

     Uplasowały się na następujących miejscach.

      

     I miejsce: Mateusz Dzieżyk kl. VI

                          Paweł Walewacz kl. VI

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     II miejsce: Magdalena Moszczyńska kl. V

                                                                               Tomasz Wilga kl.V

                                                                     III miejsce: Wiktoria Dzieżyk kl.II

                                                                                            Martyna Mucha kl. III

            IV miejsce: Radosław Zdunek kl. IV

                                Błażej Grabowski kl. IV

      

      

     Pytania konkursowe były przygotowane i kierowane również do zgromadzonej publiczności. Osoby z publiczności również otrzymały nagrody.

      

     Zapraszamy do galerii.

      

      

      

      

     SZKOLNY KONKURS NA WYKONANIE DZIENNICZKA PRZECZYTANYCH KSIĄŻEK

      

      Konkurs adresowany był do uczniów klas II-VI.Komisja konkursowa w składzie: P. Dyrektor Grażyna Tymińska, P. Maria Królicka, P. Joanna

     Nikiel-Pogorzelska,  Elżbieta Murzyn, P. Magdalena Antosiak, P. Monika Kuklińska i P. Wiesława Waśniewska brała pod uwagę m.in.:

     ilość przeczytanych książek, ich opisy, ilustracje oraz ogólny wygląd dzienniczka.                                                                                                                                          Organizatorami konkursu były Panie:J. Nikiel -Pogorzelska ,M.Królicka

                            Oto zwycięzcy:

                                 kategoria: klasy II-III:

                           I miejsce - Wiktoria Dzieżyk kl. III

                           II miejsce – Martyna Prusik kl. II                                                    

                                  kategoria: klasy IV-VI:

                            I miejsce – Alicja Grabowska kl. V

                            II miejsce – Tomasz Wilga kl. V

                                                  Błażej Grabowski kl. IV

                            III miejsce – Klaudia Tabaka kl. V

                                                  Renata Antosiak kl. V

                                                  Magdalena Moszczyńska kl. V

                                                  Udział:Natalia Mucha kl. V

      

      

      

      

      

     SZKOLNY KONKURS NA

     NAJCIEKAWSZEGO  " Śmiecioludka"

     W ramach akcji „Sprzątanie świata 2010” 17.09.2010r. P. Teresa Niska i P. Magdalena Antosiak zorganizowały konkurs dla

     uczniów 0-VI  pt„Śmiecioludek”.  Dzieci wykonywały „Śmiecioludka” z  odpadów i zużytych materiałów. Prace były bardzo ciekawe.

     Przy ocenie brana była pod uwagę oryginalność i pomysłowość, a oceny prac dokonywali nauczyciele, uczniowie i rodzice.

     Oto nazwiska zdobywców   pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach:Dawid Kaczyński OP, Sebastian Moszczyński kl. II,

     Izabela Tabaka kl. II, Klaudia Tabaka kl. V.

                   Wystawa prac konkursowych.

                                             

     SZKOLNY KONKURS" JEDZ OWOCE I WARZYWA"

      

      

     24.11.2010 r. odbyło się rozstrzygnięcie Szkolnego KonkursuJedz owoce i warzywa” zorganizowanego przez Radę Samorządu

      

     Uczniowskiego pod opiek P. Moniki Kuklińskiej. Głównym celem konkursu było propagowanie zdroweg stylu  życia poprzez

      

     zachęcanie dzieci i młodzieży do jedzenia owoców i warzyw. Uczestnicy konkursu wykonywali plakaty propagujące jedzenie owoców i

      

     warzyw.Konkurs cieszył sie dużym zainteresowaniem. Oto zdobywcy pierszego miejsca: Damian Antosiak, Aneta Mucha, Szymon Niksiński,

      

     Izabela Tabaka, Wiktoria Dzieżyk,Piotr Zdunek, Klaudia Tabaka, Klaudia Kucińska.

      

      

      

        

      

      

      

      

      

             

                                     Uczestnicy konkursu w kategorii klas IV - VI. 

        

     SZKOLNY KONKURS

     NA NAJŁADNIEJ ZAPROJEKTOWANE

     DRZEWO GENEALOGICZNE

      

     Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas 0-VI i  rozpatrywany w następujących kategoriach: oddział przedszkolny, klasy I-III,  klasy IV-V,    

     klasa VI. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci historią własnej rodziny, popularyzacją poszukiwań genealogicznych, oraz utrwalenie

     umiejetności tworzenia drzew genealogicznych.Organizatorem konkursu była P. Wiesława Waśniewska.

      

      

                                                                                              Laureaci konkursu z organizatorem P. W. Waśniewską.

      


     SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY "MÓJ WYMARZONY PREZENT"

      

      

     Konkurs ten cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Został zorganizowany przez P. Dorote Grabowską. Do organizatora wpłynęło

      

     39 prac. Komisja konkursowa przy ocenie prac brała pod m.in.: pomysłowość, właściwy dobór tematu, estetykę wykonania oraz

      

     ogólny wyraz artystyczny.

      

      

      

                                                                                                     

     Wymarzone prezenty .

      

      

              

                      SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY "NAJPIĘKNIEJSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY"                                            

     Organizatorkami konkursu były Panie : D. Grabowska i M. Kuklińska. Konkurs ten miał na celu: rozbudzanie zainteresowań na

     temat tradycji bożonarodzeniowych, rozwijanie zainteresowań artystycznych oraz wyrażanie poprzez działalność artystyczną swoich uzdolnień.

     Oto osoby nagrodzone: Dawid Kaczyński OP, Patrycja Sędrowska OP, Katarzyna Zawojek OP, Błażej Grabowski kl. IV, Tomasz Wilga kl. V,

     Magdalena Moszczyńska kl. V - wyróżnienie

      

                                                                                                                          Osoby nagrodzone z Panią Dyrektor mgr G. Tymińską.

      

      

      

     SZKOLNY KONKURS WIEDZOWY " WODA - DAR ŻYCIA"

      

                  22 marca obchodzony jest światowy dzień wody, dlatego w naszej szkole odbył się drugi etap Szkolnego Konkursu  „Woda – Dar Życia”.

                Konkurs „Woda – Dar Życia”  składał się z dwóch etapów, w którym mogli wziąć udział uczniowie  z klas O – III i IV – VI. W pierwszym

     etapie zadaniem uczestników konkursu było wykonanie: komiksu na temat wody (kl. 0 – III) oraz krzyżówki z hasłem  „Woda – Dar Życia”.

     Etap drugi był przygotowany  tylko dla uczniów z klas IV – VI.Wzięło w nim  udział  11 uczestników Etap ten składał się z trzech rund.

     Uczestnicy  mieli przed  sobą ustawione trzy zielone kartoniki -  szanse. Kiedy uczestnik nie odpowiedział  na pytanie, tracił szansę  

     i pojawiał się  kartonik  czerwony.  W pierwszej rundzie każdy z uczniów  usłyszał  2 pytania odczytane przez nauczyciela. W drugiej

     rundzie uczestnicy sami wyznaczali kolejną osobę do odpowiedzi.  Runda druga trwa do momentu, kiedy z 11 uczestników 

     pozostały  3 osoby.Rundę trzecią uczestnicy rozpoczęli  znowu z trzema szansami.W tej rundzie na uczestników czekało 30 pytań. Za

     każdą dobrze  udzieloną odpowiedź otrzymywali kropelkę, czyli 10 pkt. i zachowywali  szansę. Po trzech dobrze udzielonych

     odpowiedziach uczestnik  rozpoczynał wyznaczanie kolejnych osób do odpowiedzi. W tej rundzie uczestnik mógł wskazać siebie do

     odpowiedzi i za dobrą odpowiedź mógł  otrzymać 2 kropelki, czyli 20 pkt. Runda trzecia  zakończyła się w chwili,  gdy pozostała

     jedna osoba z szansami. Zwycięzcą został uczeń klasy VI.

     Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Komisja Konkursowa w składzie: nauczyciele, rodzice z Komitetu Rodzicielskiego

     oraz uczniowie. Były również przygotowane pytania dla publiczności, za dobrą odpowiedź uczniowie otrzymali upominki.  Na

     konkurs zostali zaproszeni również uczniowie z Filii w Raszujce.

     Na wszystkie dzieci czekały niespodzianki w postaci książeczek  informacyjnych  o wodzie oraz znaczków Opiekuna Źródła.

     Konkurs ten był połączony z powitaniem wiosny, odbyły się też gry i zabawy na świeżym powietrzu, ognisko z pieczeniem kiełbasek i taniec z

     Marzannami.

      

      

      

                   Uczestnicy  drugiego etapu konkursu.                                                                                                             Uczniowie odpowiadają na pytania konkursowe.

      

       

                                                                                                                                      Organizatorzy konkursu: P. W. Waśniewska i M.Antosiak.

                                                                                                                                  P. Dyraktor G. Tymińska oraz uczestnicy konkursu z nagrodami.

      

      

      

     SZKOLNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

      

      

      

     15 kwietnia 2011r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu, którego celem było popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych zwiazanuch z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą. Organizatorami konkursu były Panie M. Kuklińska, D. Grabowska oraz Samorząd Uczniowski. Na konkurs wpłyneło 20 prac. Z klas 0 - III 14 palm i z klas IV - VI  6 plam.

      

                                                                Oto zwycięzcy:

                           KLASY  0 - III                                                                          KLASY IV - VI

      

                       I MIEJSCE:                                                                            I MIEJSCE:                                          

      

                      Grabowski Rafał kl. II                                                               Edyta Kuczyńska kl. IV

                      Martyna Prusik kl. II                                                                 Tomasz Wilga kl. V

      

                     II MIEJSCE:                                                                           III MIEJSCE:

      

                    Karol Skorupski  OP                                                                Magdalena Moszczyńska kl. V                                   

                    Klarolina Prusik kl. I

                    Kinga Tabaka OP

      

                        III MIEJSCE:                                                                         III MIEJSCE

                  Julia Kucińska OP                                                                     Natalia Mucha kl.V                                     

                  Alicja Mucha OP                                                                                              Katarzyna Mucha kl. IV                         

                  Marcin Kobus OP

                  Karolina Mucha kl. II

                  Natali Kucińska kl. II

                  Izabela Tabaka kl.II

                                                                                                                                                                     

      

                    IV MIEJSCE:

      

                Aneta Mucha kl. I

                Ania Piotrak kl.I

                Szymon Niksiński kl. I

      

      

     Nagrody ufundował Samorząd Uczniowski i Komitet Rodzicielski.

     Rafał Grabowski został dodatkowo wyróżniony za wykonanie największej i najpiękniejszej palmy wielkanocnej.

      

      

                                                          W celu obejrzenia zdjęć zpraszamy do naszej galerii .

      

      

      

     c

      

     SZKOLNY KONKURS WIEDZOWY " JAN PAWEŁ II - NASZ CZŁOWIEK W NIEBIE"

      

      

      

      

     Konkurs ten został zorganizowany 05.05.2011r przez księdza Romana Zarębę przy pomocy P. Elżbiety Murzyn. Celem konkursu

     było zgłębienie wiedzy o życiu i działalności ś.p. Papieża Jana Pawła II. W konkursie wzięły udział 4 drużyny.

     Uplasowały się na następujących miejscach.

      

     I miejsce: Mateusz Dzieżyk kl. VI

                          Paweł Walewacz kl. VI

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     II miejsce: Magdalena Moszczyńska kl. V

                                                                               Tomasz Wilga kl.V

                                                                     III miejsce: Wiktoria Dzieżyk kl.II

                                                                                            Martyna Mucha kl. III

            IV miejsce: Radosław Zdunek kl. IV

                                Błażej Grabowski kl. IV

      

      

     Pytania konkursowe były przygotowane i kierowane również do zgromadzonej publiczności. Osoby z publiczności również otrzymały nagrody.

      

     Zapraszamy do galerii.

      

      

      

      

     SZKOLNY KONKURS NA WYKONANIE DZIENNICZKA PRZECZYTANYCH KSIĄŻEK

      

      Konkurs adresowany był do uczniów klas II-VI.Komisja konkursowa w składzie: P. Dyrektor Grażyna Tymińska, P. Maria Królicka, P. Joanna

     Nikiel-Pogorzelska,  Elżbieta Murzyn, P. Magdalena Antosiak, P. Monika Kuklińska i P. Wiesława Waśniewska brała pod uwagę m.in.:

     ilość przeczytanych książek, ich opisy, ilustracje oraz ogólny wygląd dzienniczka.                                                                                                                                          Organizatorami konkursu były Panie:J. Nikiel -Pogorzelska ,M.Królicka

                            Oto zwycięzcy:

                                 kategoria: klasy II-III:

                           I miejsce - Wiktoria Dzieżyk kl. III

                           II miejsce – Martyna Prusik kl. II                                                    

                                  kategoria: klasy IV-VI:

                            I miejsce – Alicja Grabowska kl. V

                            II miejsce – Tomasz Wilga kl. V

                                                  Błażej Grabowski kl. IV

                            III miejsce – Klaudia Tabaka kl. V

                                                  Renata Antosiak kl. V

                                                  Magdalena Moszczyńska kl. V

                                                  Udział:Natalia Mucha kl. V

      

      

      

      

      

     SZKOLNY KONKURS NA

     NAJCIEKAWSZEGO  " Śmiecioludka"

     W ramach akcji „Sprzątanie świata 2010” 17.09.2010r. P. Teresa Niska i P. Magdalena Antosiak zorganizowały konkurs dla

     uczniów 0-VI  pt„Śmiecioludek”.  Dzieci wykonywały „Śmiecioludka” z  odpadów i zużytych materiałów. Prace były bardzo ciekawe.

     Przy ocenie brana była pod uwagę oryginalność i pomysłowość, a oceny prac dokonywali nauczyciele, uczniowie i rodzice.

     Oto nazwiska zdobywców   pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach:Dawid Kaczyński OP, Sebastian Moszczyński kl. II,

     Izabela Tabaka kl. II, Klaudia Tabaka kl. V.

                   Wystawa prac konkursowych.

                                             

     SZKOLNY KONKURS" JEDZ OWOCE I WARZYWA"

      

      

     24.11.2010 r. odbyło się rozstrzygnięcie Szkolnego KonkursuJedz owoce i warzywa” zorganizowanego przez Radę Samorządu

      

     Uczniowskiego pod opiek P. Moniki Kuklińskiej. Głównym celem konkursu było propagowanie zdroweg stylu  życia poprzez

      

     zachęcanie dzieci i młodzieży do jedzenia owoców i warzyw. Uczestnicy konkursu wykonywali plakaty propagujące jedzenie owoców i

      

     warzyw.Konkurs cieszył sie dużym zainteresowaniem. Oto zdobywcy pierszego miejsca: Damian Antosiak, Aneta Mucha, Szymon Niksiński,

      

     Izabela Tabaka, Wiktoria Dzieżyk,Piotr Zdunek, Klaudia Tabaka, Klaudia Kucińska.

      

      

      

        

      

      

      

      

      

             

                                     Uczestnicy konkursu w kategorii klas IV - VI. 

        

     SZKOLNY KONKURS

     NA NAJŁADNIEJ ZAPROJEKTOWANE

     DRZEWO GENEALOGICZNE

      

     Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas 0-VI i  rozpatrywany w następujących kategoriach: oddział przedszkolny, klasy I-III,  klasy IV-V,    

     klasa VI. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci historią własnej rodziny, popularyzacją poszukiwań genealogicznych, oraz utrwalenie

     umiejetności tworzenia drzew genealogicznych.Organizatorem konkursu była P. Wiesława Waśniewska.

      

      

                                                                                              Laureaci konkursu z organizatorem P. W. Waśniewską.

      


     SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY "MÓJ WYMARZONY PREZENT"

      

      

     Konkurs ten cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Został zorganizowany przez P. Dorote Grabowską. Do organizatora wpłynęło

      

     39 prac. Komisja konkursowa przy ocenie prac brała pod m.in.: pomysłowość, właściwy dobór tematu, estetykę wykonania oraz

      

     ogólny wyraz artystyczny.

      

      

      

                                                                                                     

     Wymarzone prezenty .

      

      

              

                      SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY "NAJPIĘKNIEJSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY"                                            

     Organizatorkami konkursu były Panie : D. Grabowska i M. Kuklińska. Konkurs ten miał na celu: rozbudzanie zainteresowań na

     temat tradycji bożonarodzeniowych, rozwijanie zainteresowań artystycznych oraz wyrażanie poprzez działalność artystyczną swoich uzdolnień.

     Oto osoby nagrodzone: Dawid Kaczyński OP, Patrycja Sędrowska OP, Katarzyna Zawojek OP, Błażej Grabowski kl. IV, Tomasz Wilga kl. V,

     Magdalena Moszczyńska kl. V - wyróżnienie

      

                                                                                                                          Osoby nagrodzone z Panią Dyrektor mgr G. Tymińską.

      

      

      

     SZKOLNY KONKURS WIEDZOWY " WODA - DAR ŻYCIA"

      

                  22 marca obchodzony jest światowy dzień wody, dlatego w naszej szkole odbył się drugi etap Szkolnego Konkursu  „Woda – Dar Życia”.

                Konkurs „Woda – Dar Życia”  składał się z dwóch etapów, w którym mogli wziąć udział uczniowie  z klas O – III i IV – VI. W pierwszym

     etapie zadaniem uczestników konkursu było wykonanie: komiksu na temat wody (kl. 0 – III) oraz krzyżówki z hasłem  „Woda – Dar Życia”.

     Etap drugi był przygotowany  tylko dla uczniów z klas IV – VI.Wzięło w nim  udział  11 uczestników Etap ten składał się z trzech rund.

     Uczestnicy  mieli przed  sobą ustawione trzy zielone kartoniki -  szanse. Kiedy uczestnik nie odpowiedział  na pytanie, tracił szansę  

     i pojawiał się  kartonik  czerwony.  W pierwszej rundzie każdy z uczniów  usłyszał  2 pytania odczytane przez nauczyciela. W drugiej

     rundzie uczestnicy sami wyznaczali kolejną osobę do odpowiedzi.  Runda druga trwa do momentu, kiedy z 11 uczestników 

     pozostały  3 osoby.Rundę trzecią uczestnicy rozpoczęli  znowu z trzema szansami.W tej rundzie na uczestników czekało 30 pytań. Za

     każdą dobrze  udzieloną odpowiedź otrzymywali kropelkę, czyli 10 pkt. i zachowywali  szansę. Po trzech dobrze udzielonych

     odpowiedziach uczestnik  rozpoczynał wyznaczanie kolejnych osób do odpowiedzi. W tej rundzie uczestnik mógł wskazać siebie do

     odpowiedzi i za dobrą odpowiedź mógł  otrzymać 2 kropelki, czyli 20 pkt. Runda trzecia  zakończyła się w chwili,  gdy pozostała

     jedna osoba z szansami. Zwycięzcą został uczeń klasy VI.

     Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Komisja Konkursowa w składzie: nauczyciele, rodzice z Komitetu Rodzicielskiego

     oraz uczniowie. Były również przygotowane pytania dla publiczności, za dobrą odpowiedź uczniowie otrzymali upominki.  Na

     konkurs zostali zaproszeni również uczniowie z Filii w Raszujce.

     Na wszystkie dzieci czekały niespodzianki w postaci książeczek  informacyjnych  o wodzie oraz znaczków Opiekuna Źródła.

     Konkurs ten był połączony z powitaniem wiosny, odbyły się też gry i zabawy na świeżym powietrzu, ognisko z pieczeniem kiełbasek i taniec z

     Marzannami.

      

      

      

                   Uczestnicy  drugiego etapu konkursu.                                                                                                             Uczniowie odpowiadają na pytania konkursowe.

      

       

                                                                                                                                      Organizatorzy konkursu: P. W. Waśniewska i M.Antosiak.

                                                                                                                                  P. Dyraktor G. Tymińska oraz uczestnicy konkursu z nagrodami.

      

      

      

     SZKOLNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

      

      

      

     15 kwietnia 2011r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu, którego celem było popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych zwiazanuch z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą. Organizatorami konkursu były Panie M. Kuklińska, D. Grabowska oraz Samorząd Uczniowski. Na konkurs wpłyneło 20 prac. Z klas 0 - III 14 palm i z klas IV - VI  6 plam.

      

                                                                Oto zwycięzcy:

                           KLASY  0 - III                                                                          KLASY IV - VI

      

                       I MIEJSCE:                                                                            I MIEJSCE:                                          

      

                      Grabowski Rafał kl. II                                                               Edyta Kuczyńska kl. IV

                      Martyna Prusik kl. II                                                                 Tomasz Wilga kl. V

      

                     II MIEJSCE:                                                                           III MIEJSCE:

      

                    Karol Skorupski  OP                                                                Magdalena Moszczyńska kl. V                                   

                    Klarolina Prusik kl. I

                    Kinga Tabaka OP

      

                        III MIEJSCE:                                                                         III MIEJSCE

                  Julia Kucińska OP                                                                     Natalia Mucha kl.V                                     

                  Alicja Mucha OP                                                                                              Katarzyna Mucha kl. IV                         

                  Marcin Kobus OP

                  Karolina Mucha kl. II

                  Natali Kucińska kl. II

                  Izabela Tabaka kl.II

                                                                                                                                                                     

      

                    IV MIEJSCE:

      

                Aneta Mucha kl. I

                Ania Piotrak kl.I

                Szymon Niksiński kl. I

      

      

     Nagrody ufundował Samorząd Uczniowski i Komitet Rodzicielski.

     Rafał Grabowski został dodatkowo wyróżniony za wykonanie największej i najpiękniejszej palmy wielkanocnej.

      

      

                                                          W celu obejrzenia zdjęć zpraszamy do naszej galerii .

      

      

      

     c

      

     SZKOLNY KONKURS WIEDZOWY " JAN PAWEŁ II - NASZ CZŁOWIEK W NIEBIE"

      

      

      

      

     Konkurs ten został zorganizowany 05.05.2011r przez księdza Romana Zarębę przy pomocy P. Elżbiety Murzyn. Celem konkursu

     było zgłębienie wiedzy o życiu i działalności ś.p. Papieża Jana Pawła II. W konkursie wzięły udział 4 drużyny.

     Uplasowały się na następujących miejscach.

      

     I miejsce: Mateusz Dzieżyk kl. VI

                          Paweł Walewacz kl. VI

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     II miejsce: Magdalena Moszczyńska kl. V

                                                                               Tomasz Wilga kl.V

                                                                     III miejsce: Wiktoria Dzieżyk kl.II

                                                                                            Martyna Mucha kl. III

            IV miejsce: Radosław Zdunek kl. IV

                                Błażej Grabowski kl. IV

      

      

     Pytania konkursowe były przygotowane i kierowane również do zgromadzonej publiczności. Osoby z publiczności również otrzymały nagrody.

      

     Zapraszamy do galerii.

      

      

      

      

     SZKOLNY KONKURS NA WYKONANIE DZIENNICZKA PRZECZYTANYCH KSIĄŻEK

      

      Konkurs adresowany był do uczniów klas II-VI.Komisja konkursowa w składzie: P. Dyrektor Grażyna Tymińska, P. Maria Królicka, P. Joanna

     Nikiel-Pogorzelska,  Elżbieta Murzyn, P. Magdalena Antosiak, P. Monika Kuklińska i P. Wiesława Waśniewska brała pod uwagę m.in.:

     ilość przeczytanych książek, ich opisy, ilustracje oraz ogólny wygląd dzienniczka.                                                                                                                                          Organizatorami konkursu były Panie:J. Nikiel -Pogorzelska ,M.Królicka

                            Oto zwycięzcy:

                                 kategoria: klasy II-III:

                           I miejsce - Wiktoria Dzieżyk kl. III

                           II miejsce – Martyna Prusik kl. II                                                    

                                  kategoria: klasy IV-VI:

                            I miejsce – Alicja Grabowska kl. V

                            II miejsce – Tomasz Wilga kl. V

                                                  Błażej Grabowski kl. IV

                            III miejsce – Klaudia Tabaka kl. V

                                                  Renata Antosiak kl. V

                                                  Magdalena Moszczyńska kl. V

                                                  Udział:Natalia Mucha kl. V

      

      

      

      

      

     SZKOLNY KONKURS NA

     NAJCIEKAWSZEGO  " Śmiecioludka"

     W ramach akcji „Sprzątanie świata 2010” 17.09.2010r. P. Teresa Niska i P. Magdalena Antosiak zorganizowały konkurs dla

     uczniów 0-VI  pt„Śmiecioludek”.  Dzieci wykonywały „Śmiecioludka” z  odpadów i zużytych materiałów. Prace były bardzo ciekawe.

     Przy ocenie brana była pod uwagę oryginalność i pomysłowość, a oceny prac dokonywali nauczyciele, uczniowie i rodzice.

     Oto nazwiska zdobywców   pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach:Dawid Kaczyński OP, Sebastian Moszczyński kl. II,

     Izabela Tabaka kl. II, Klaudia Tabaka kl. V.

                   Wystawa prac konkursowych.

                                             

     SZKOLNY KONKURS" JEDZ OWOCE I WARZYWA"

      

      

     24.11.2010 r. odbyło się rozstrzygnięcie Szkolnego KonkursuJedz owoce i warzywa” zorganizowanego przez Radę Samorządu

      

     Uczniowskiego pod opiek P. Moniki Kuklińskiej. Głównym celem konkursu było propagowanie zdroweg stylu  życia poprzez

      

     zachęcanie dzieci i młodzieży do jedzenia owoców i warzyw. Uczestnicy konkursu wykonywali plakaty propagujące jedzenie owoców i

      

     warzyw.Konkurs cieszył sie dużym zainteresowaniem. Oto zdobywcy pierszego miejsca: Damian Antosiak, Aneta Mucha, Szymon Niksiński,

      

     Izabela Tabaka, Wiktoria Dzieżyk,Piotr Zdunek, Klaudia Tabaka, Klaudia Kucińska.

      

      

      

        

      

      

      

      

      

             

                                     Uczestnicy konkursu w kategorii klas IV - VI. 

        

     SZKOLNY KONKURS

     NA NAJŁADNIEJ ZAPROJEKTOWANE

     DRZEWO GENEALOGICZNE

      

     Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas 0-VI i  rozpatrywany w następujących kategoriach: oddział przedszkolny, klasy I-III,  klasy IV-V,    

     klasa VI. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci historią własnej rodziny, popularyzacją poszukiwań genealogicznych, oraz utrwalenie

     umiejetności tworzenia drzew genealogicznych.Organizatorem konkursu była P. Wiesława Waśniewska.

      

      

                                                                                              Laureaci konkursu z organizatorem P. W. Waśniewską.

      


     SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY "MÓJ WYMARZONY PREZENT"

      

      

     Konkurs ten cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Został zorganizowany przez P. Dorote Grabowską. Do organizatora wpłynęło

      

     39 prac. Komisja konkursowa przy ocenie prac brała pod m.in.: pomysłowość, właściwy dobór tematu, estetykę wykonania oraz

      

     ogólny wyraz artystyczny.

      

      

      

                                                                                                     

     Wymarzone prezenty .

      

      

              

                      SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY "NAJPIĘKNIEJSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY"                                            

     Organizatorkami konkursu były Panie : D. Grabowska i M. Kuklińska. Konkurs ten miał na celu: rozbudzanie zainteresowań na

     temat tradycji bożonarodzeniowych, rozwijanie zainteresowań artystycznych oraz wyrażanie poprzez działalność artystyczną swoich uzdolnień.

     Oto osoby nagrodzone: Dawid Kaczyński OP, Patrycja Sędrowska OP, Katarzyna Zawojek OP, Błażej Grabowski kl. IV, Tomasz Wilga kl. V,

     Magdalena Moszczyńska kl. V - wyróżnienie

      

                                                                                                                          Osoby nagrodzone z Panią Dyrektor mgr G. Tymińską.

      

      

      

     SZKOLNY KONKURS WIEDZOWY " WODA - DAR ŻYCIA"

      

                  22 marca obchodzony jest światowy dzień wody, dlatego w naszej szkole odbył się drugi etap Szkolnego Konkursu  „Woda – Dar Życia”.

                Konkurs „Woda – Dar Życia”  składał się z dwóch etapów, w którym mogli wziąć udział uczniowie  z klas O – III i IV – VI. W pierwszym

     etapie zadaniem uczestników konkursu było wykonanie: komiksu na temat wody (kl. 0 – III) oraz krzyżówki z hasłem  „Woda – Dar Życia”.

     Etap drugi był przygotowany  tylko dla uczniów z klas IV – VI.Wzięło w nim  udział  11 uczestników Etap ten składał się z trzech rund.

     Uczestnicy  mieli przed  sobą ustawione trzy zielone kartoniki -  szanse. Kiedy uczestnik nie odpowiedział  na pytanie, tracił szansę  

     i pojawiał się  kartonik  czerwony.  W pierwszej rundzie każdy z uczniów  usłyszał  2 pytania odczytane przez nauczyciela. W drugiej

     rundzie uczestnicy sami wyznaczali kolejną osobę do odpowiedzi.  Runda druga trwa do momentu, kiedy z 11 uczestników 

     pozostały  3 osoby.Rundę trzecią uczestnicy rozpoczęli  znowu z trzema szansami.W tej rundzie na uczestników czekało 30 pytań. Za

     każdą dobrze  udzieloną odpowiedź otrzymywali kropelkę, czyli 10 pkt. i zachowywali  szansę. Po trzech dobrze udzielonych

     odpowiedziach uczestnik  rozpoczynał wyznaczanie kolejnych osób do odpowiedzi. W tej rundzie uczestnik mógł wskazać siebie do

     odpowiedzi i za dobrą odpowiedź mógł  otrzymać 2 kropelki, czyli 20 pkt. Runda trzecia  zakończyła się w chwili,  gdy pozostała

     jedna osoba z szansami. Zwycięzcą został uczeń klasy VI.

     Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Komisja Konkursowa w składzie: nauczyciele, rodzice z Komitetu Rodzicielskiego

     oraz uczniowie. Były również przygotowane pytania dla publiczności, za dobrą odpowiedź uczniowie otrzymali upominki.  Na

     konkurs zostali zaproszeni również uczniowie z Filii w Raszujce.

     Na wszystkie dzieci czekały niespodzianki w postaci książeczek  informacyjnych  o wodzie oraz znaczków Opiekuna Źródła.

     Konkurs ten był połączony z powitaniem wiosny, odbyły się też gry i zabawy na świeżym powietrzu, ognisko z pieczeniem kiełbasek i taniec z

     Marzannami.

      

      

      

                   Uczestnicy  drugiego etapu konkursu.                                                                                                             Uczniowie odpowiadają na pytania konkursowe.

      

       

                                                                                                                                      Organizatorzy konkursu: P. W. Waśniewska i M.Antosiak.

                                                                                                                                  P. Dyraktor G. Tymińska oraz uczestnicy konkursu z nagrodami.

      

      

      

     SZKOLNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

      

      

      

     15 kwietnia 2011r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu, którego celem było popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych zwiazanuch z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą. Organizatorami konkursu były Panie M. Kuklińska, D. Grabowska oraz Samorząd Uczniowski. Na konkurs wpłyneło 20 prac. Z klas 0 - III 14 palm i z klas IV - VI  6 plam.

      

                                                                Oto zwycięzcy:

                           KLASY  0 - III                                                                          KLASY IV - VI

      

                       I MIEJSCE:                                                                            I MIEJSCE:                                          

      

                      Grabowski Rafał kl. II                                                               Edyta Kuczyńska kl. IV

                      Martyna Prusik kl. II                                                                 Tomasz Wilga kl. V

      

                     II MIEJSCE:                                                                           III MIEJSCE:

      

                    Karol Skorupski  OP                                                                Magdalena Moszczyńska kl. V                                   

                    Klarolina Prusik kl. I

                    Kinga Tabaka OP

      

                        III MIEJSCE:                                                                         III MIEJSCE

                  Julia Kucińska OP                                                                     Natalia Mucha kl.V                                     

                  Alicja Mucha OP                                                                                              Katarzyna Mucha kl. IV                         

                  Marcin Kobus OP

                  Karolina Mucha kl. II

                  Natali Kucińska kl. II

                  Izabela Tabaka kl.II

                                                                                                                                                                     

      

                    IV MIEJSCE:

      

                Aneta Mucha kl. I

                Ania Piotrak kl.I

                Szymon Niksiński kl. I

      

      

     Nagrody ufundował Samorząd Uczniowski i Komitet Rodzicielski.

     Rafał Grabowski został dodatkowo wyróżniony za wykonanie największej i najpiękniejszej palmy wielkanocnej.

      

      

                                                          W celu obejrzenia zdjęć zpraszamy do naszej galerii .

      

      

      

     c

      

     SZKOLNY KONKURS WIEDZOWY " JAN PAWEŁ II - NASZ CZŁOWIEK W NIEBIE"

      

      

      

      

     Konkurs ten został zorganizowany 05.05.2011r przez księdza Romana Zarębę przy pomocy P. Elżbiety Murzyn. Celem konkursu

     było zgłębienie wiedzy o życiu i działalności ś.p. Papieża Jana Pawła II. W konkursie wzięły udział 4 drużyny.

     Uplasowały się na następujących miejscach.

      

     I miejsce: Mateusz Dzieżyk kl. VI

                          Paweł Walewacz kl. VI

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     II miejsce: Magdalena Moszczyńska kl. V

                                                                               Tomasz Wilga kl.V

                                                                     III miejsce: Wiktoria Dzieżyk kl.II

                                                                                            Martyna Mucha kl. III

            IV miejsce: Radosław Zdunek kl. IV

                                Błażej Grabowski kl. IV

      

      

     Pytania konkursowe były przygotowane i kierowane również do zgromadzonej publiczności. Osoby z publiczności również otrzymały nagrody.

      

     Zapraszamy do galerii.

      

      

      

      

     SZKOLNY KONKURS NA WYKONANIE DZIENNICZKA PRZECZYTANYCH KSIĄŻEK

      

      Konkurs adresowany był do uczniów klas II-VI.Komisja konkursowa w składzie: P. Dyrektor Grażyna Tymińska, P. Maria Królicka, P. Joanna

     Nikiel-Pogorzelska,  Elżbieta Murzyn, P. Magdalena Antosiak, P. Monika Kuklińska i P. Wiesława Waśniewska brała pod uwagę m.in.:

     ilość przeczytanych książek, ich opisy, ilustracje oraz ogólny wygląd dzienniczka.                                                                                                                                          Organizatorami konkursu były Panie:J. Nikiel -Pogorzelska ,M.Królicka

                            Oto zwycięzcy:

                                 kategoria: klasy II-III:

                           I miejsce - Wiktoria Dzieżyk kl. III

                           II miejsce – Martyna Prusik kl. II                                                    

                                  kategoria: klasy IV-VI:

                            I miejsce – Alicja Grabowska kl. V

                            II miejsce – Tomasz Wilga kl. V

                                                  Błażej Grabowski kl. IV

                            III miejsce – Klaudia Tabaka kl. V

                                                  Renata Antosiak kl. V

                                                  Magdalena Moszczyńska kl. V

                                                  Udział:Natalia Mucha kl. V

      

      

      

      

      

     SZKOLNY KONKURS NA

     NAJCIEKAWSZEGO  " Śmiecioludka"

     W ramach akcji „Sprzątanie świata 2010” 17.09.2010r. P. Teresa Niska i P. Magdalena Antosiak zorganizowały konkurs dla

     uczniów 0-VI  pt„Śmiecioludek”.  Dzieci wykonywały „Śmiecioludka” z  odpadów i zużytych materiałów. Prace były bardzo ciekawe.

     Przy ocenie brana była pod uwagę oryginalność i pomysłowość, a oceny prac dokonywali nauczyciele, uczniowie i rodzice.

     Oto nazwiska zdobywców   pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach:Dawid Kaczyński OP, Sebastian Moszczyński kl. II,

     Izabela Tabaka kl. II, Klaudia Tabaka kl. V.

                   Wystawa prac konkursowych.

                                             

     SZKOLNY KONKURS" JEDZ OWOCE I WARZYWA"

      

      

     24.11.2010 r. odbyło się rozstrzygnięcie Szkolnego KonkursuJedz owoce i warzywa” zorganizowanego przez Radę Samorządu

      

     Uczniowskiego pod opiek P. Moniki Kuklińskiej. Głównym celem konkursu było propagowanie zdroweg stylu  życia poprzez

      

     zachęcanie dzieci i młodzieży do jedzenia owoców i warzyw. Uczestnicy konkursu wykonywali plakaty propagujące jedzenie owoców i

      

     warzyw.Konkurs cieszył sie dużym zainteresowaniem. Oto zdobywcy pierszego miejsca: Damian Antosiak, Aneta Mucha, Szymon Niksiński,

      

     Izabela Tabaka, Wiktoria Dzieżyk,Piotr Zdunek, Klaudia Tabaka, Klaudia Kucińska.

      

      

      

        

      

      

      

      

      

             

                                     Uczestnicy konkursu w kategorii klas IV - VI. 

        

     SZKOLNY KONKURS

     NA NAJŁADNIEJ ZAPROJEKTOWANE

     DRZEWO GENEALOGICZNE

      

     Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas 0-VI i  rozpatrywany w następujących kategoriach: oddział przedszkolny, klasy I-III,  klasy IV-V,    

     klasa VI. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci historią własnej rodziny, popularyzacją poszukiwań genealogicznych, oraz utrwalenie

     umiejetności tworzenia drzew genealogicznych.Organizatorem konkursu była P. Wiesława Waśniewska.

      

      

                                                                                              Laureaci konkursu z organizatorem P. W. Waśniewską.

      


     SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY "MÓJ WYMARZONY PREZENT"

      

      

     Konkurs ten cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Został zorganizowany przez P. Dorote Grabowską. Do organizatora wpłynęło

      

     39 prac. Komisja konkursowa przy ocenie prac brała pod m.in.: pomysłowość, właściwy dobór tematu, estetykę wykonania oraz

      

     ogólny wyraz artystyczny.

      

      

      

                                                                                                     

     Wymarzone prezenty .

      

      

              

                      SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY "NAJPIĘKNIEJSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY"                                            

     Organizatorkami konkursu były Panie : D. Grabowska i M. Kuklińska. Konkurs ten miał na celu: rozbudzanie zainteresowań na

     temat tradycji bożonarodzeniowych, rozwijanie zainteresowań artystycznych oraz wyrażanie poprzez działalność artystyczną swoich uzdolnień.

     Oto osoby nagrodzone: Dawid Kaczyński OP, Patrycja Sędrowska OP, Katarzyna Zawojek OP, Błażej Grabowski kl. IV, Tomasz Wilga kl. V,

     Magdalena Moszczyńska kl. V - wyróżnienie

      

                                                                                                                          Osoby nagrodzone z Panią Dyrektor mgr G. Tymińską.

      

      

      

     SZKOLNY KONKURS WIEDZOWY " WODA - DAR ŻYCIA"

      

                  22 marca obchodzony jest światowy dzień wody, dlatego w naszej szkole odbył się drugi etap Szkolnego Konkursu  „Woda – Dar Życia”.

                Konkurs „Woda – Dar Życia”  składał się z dwóch etapów, w którym mogli wziąć udział uczniowie  z klas O – III i IV – VI. W pierwszym

     etapie zadaniem uczestników konkursu było wykonanie: komiksu na temat wody (kl. 0 – III) oraz krzyżówki z hasłem  „Woda – Dar Życia”.

     Etap drugi był przygotowany  tylko dla uczniów z klas IV – VI.Wzięło w nim  udział  11 uczestników Etap ten składał się z trzech rund.

     Uczestnicy  mieli przed  sobą ustawione trzy zielone kartoniki -  szanse. Kiedy uczestnik nie odpowiedział  na pytanie, tracił szansę  

     i pojawiał się  kartonik  czerwony.  W pierwszej rundzie każdy z uczniów  usłyszał  2 pytania odczytane przez nauczyciela. W drugiej

     rundzie uczestnicy sami wyznaczali kolejną osobę do odpowiedzi.  Runda druga trwa do momentu, kiedy z 11 uczestników 

     pozostały  3 osoby.Rundę trzecią uczestnicy rozpoczęli  znowu z trzema szansami.W tej rundzie na uczestników czekało 30 pytań. Za

     każdą dobrze  udzieloną odpowiedź otrzymywali kropelkę, czyli 10 pkt. i zachowywali  szansę. Po trzech dobrze udzielonych

     odpowiedziach uczestnik  rozpoczynał wyznaczanie kolejnych osób do odpowiedzi. W tej rundzie uczestnik mógł wskazać siebie do

     odpowiedzi i za dobrą odpowiedź mógł  otrzymać 2 kropelki, czyli 20 pkt. Runda trzecia  zakończyła się w chwili,  gdy pozostała

     jedna osoba z szansami. Zwycięzcą został uczeń klasy VI.

     Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Komisja Konkursowa w składzie: nauczyciele, rodzice z Komitetu Rodzicielskiego

     oraz uczniowie. Były również przygotowane pytania dla publiczności, za dobrą odpowiedź uczniowie otrzymali upominki.  Na

     konkurs zostali zaproszeni również uczniowie z Filii w Raszujce.

     Na wszystkie dzieci czekały niespodzianki w postaci książeczek  informacyjnych  o wodzie oraz znaczków Opiekuna Źródła.

     Konkurs ten był połączony z powitaniem wiosny, odbyły się też gry i zabawy na świeżym powietrzu, ognisko z pieczeniem kiełbasek i taniec z

     Marzannami.

      

      

      

                   Uczestnicy  drugiego etapu konkursu.                                                                                                             Uczniowie odpowiadają na pytania konkursowe.

      

       

                                                                                                                                      Organizatorzy konkursu: P. W. Waśniewska i M.Antosiak.

                                                                                                                                  P. Dyraktor G. Tymińska oraz uczestnicy konkursu z nagrodami.

      

      

      

     SZKOLNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

      

      

      

     15 kwietnia 2011r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu, którego celem było popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych zwiazanuch z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą. Organizatorami konkursu były Panie M. Kuklińska, D. Grabowska oraz Samorząd Uczniowski. Na konkurs wpłyneło 20 prac. Z klas 0 - III 14 palm i z klas IV - VI  6 plam.

      

                                                                Oto zwycięzcy:

                           KLASY  0 - III                                                                          KLASY IV - VI

      

                       I MIEJSCE:                                                                            I MIEJSCE:                                          

      

                      Grabowski Rafał kl. II                                                               Edyta Kuczyńska kl. IV

                      Martyna Prusik kl. II                                                                 Tomasz Wilga kl. V

      

                     II MIEJSCE:                                                                           III MIEJSCE:

      

                    Karol Skorupski  OP                                                                Magdalena Moszczyńska kl. V                                   

                    Klarolina Prusik kl. I

                    Kinga Tabaka OP

      

                        III MIEJSCE:                                                                         III MIEJSCE

                  Julia Kucińska OP                                                                     Natalia Mucha kl.V                                     

                  Alicja Mucha OP                                                                                              Katarzyna Mucha kl. IV                         

                  Marcin Kobus OP

                  Karolina Mucha kl. II

                  Natali Kucińska kl. II

                  Izabela Tabaka kl.II

                                                                                                                                                                     

      

                    IV MIEJSCE:

      

                Aneta Mucha kl. I

                Ania Piotrak kl.I

                Szymon Niksiński kl. I

      

      

     Nagrody ufundował Samorząd Uczniowski i Komitet Rodzicielski.

     Rafał Grabowski został dodatkowo wyróżniony za wykonanie największej i najpiękniejszej palmy wielkanocnej.

      

      

                                                          W celu obejrzenia zdjęć zpraszamy do naszej galerii .

      

      

      

     c

      

     SZKOLNY KONKURS WIEDZOWY " JAN PAWEŁ II - NASZ CZŁOWIEK W NIEBIE"

      

      

      

      

     Konkurs ten został zorganizowany 05.05.2011r przez księdza Romana Zarębę przy pomocy P. Elżbiety Murzyn. Celem konkursu

     było zgłębienie wiedzy o życiu i działalności ś.p. Papieża Jana Pawła II. W konkursie wzięły udział 4 drużyny.

     Uplasowały się na następujących miejscach.

      

     I miejsce: Mateusz Dzieżyk kl. VI

                          Paweł Walewacz kl. VI

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     II miejsce: Magdalena Moszczyńska kl. V

                                                                               Tomasz Wilga kl.V

                                                                     III miejsce: Wiktoria Dzieżyk kl.II

                                                                                            Martyna Mucha kl. III

            IV miejsce: Radosław Zdunek kl. IV

                                Błażej Grabowski kl. IV

      

      

     Pytania konkursowe były przygotowane i kierowane również do zgromadzonej publiczności. Osoby z publiczności również otrzymały nagrody.

      

     Zapraszamy do galerii.

      

      

      

      

     SZKOLNY KONKURS NA WYKONANIE DZIENNICZKA PRZECZYTANYCH KSIĄŻEK

      

      Konkurs adresowany był do uczniów klas II-VI.Komisja konkursowa w składzie: P. Dyrektor Grażyna Tymińska, P. Maria Królicka, P. Joanna

     Nikiel-Pogorzelska,  Elżbieta Murzyn, P. Magdalena Antosiak, P. Monika Kuklińska i P. Wiesława Waśniewska brała pod uwagę m.in.:

     ilość przeczytanych książek, ich opisy, ilustracje oraz ogólny wygląd dzienniczka.                                                                                                                                          Organizatorami konkursu były Panie:J. Nikiel -Pogorzelska ,M.Królicka

                            Oto zwycięzcy:

                                 kategoria: klasy II-III:

                           I miejsce - Wiktoria Dzieżyk kl. III

                           II miejsce – Martyna Prusik kl. II                                                    

                                  kategoria: klasy IV-VI:

                            I miejsce – Alicja Grabowska kl. V

                            II miejsce – Tomasz Wilga kl. V

                                                  Błażej Grabowski kl. IV

                            III miejsce – Klaudia Tabaka kl. V

                                                  Renata Antosiak kl. V

                                                  Magdalena Moszczyńska kl. V

                                                  Udział:Natalia Mucha kl. V

      

      

      

      

      

     SZKOLNY KONKURS NA

     NAJCIEKAWSZEGO  " Śmiecioludka"

     W ramach akcji „Sprzątanie świata 2010” 17.09.2010r. P. Teresa Niska i P. Magdalena Antosiak zorganizowały konkurs dla

     uczniów 0-VI  pt„Śmiecioludek”.  Dzieci wykonywały „Śmiecioludka” z  odpadów i zużytych materiałów. Prace były bardzo ciekawe.

     Przy ocenie brana była pod uwagę oryginalność i pomysłowość, a oceny prac dokonywali nauczyciele, uczniowie i rodzice.

     Oto nazwiska zdobywców   pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach:Dawid Kaczyński OP, Sebastian Moszczyński kl. II,

     Izabela Tabaka kl. II, Klaudia Tabaka kl. V.

                   Wystawa prac konkursowych.

                                             

     SZKOLNY KONKURS" JEDZ OWOCE I WARZYWA"

      

      

     24.11.2010 r. odbyło się rozstrzygnięcie Szkolnego KonkursuJedz owoce i warzywa” zorganizowanego przez Radę Samorządu

      

     Uczniowskiego pod opiek P. Moniki Kuklińskiej. Głównym celem konkursu było propagowanie zdroweg stylu  życia poprzez

      

     zachęcanie dzieci i młodzieży do jedzenia owoców i warzyw. Uczestnicy konkursu wykonywali plakaty propagujące jedzenie owoców i

      

     warzyw.Konkurs cieszył sie dużym zainteresowaniem. Oto zdobywcy pierszego miejsca: Damian Antosiak, Aneta Mucha, Szymon Niksiński,

      

     Izabela Tabaka, Wiktoria Dzieżyk,Piotr Zdunek, Klaudia Tabaka, Klaudia Kucińska.

      

      

      

        

      

      

      

      

      

             

                                     Uczestnicy konkursu w kategorii klas IV - VI. 

        

     SZKOLNY KONKURS

     NA NAJŁADNIEJ ZAPROJEKTOWANE

     DRZEWO GENEALOGICZNE

      

     Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas 0-VI i  rozpatrywany w następujących kategoriach: oddział przedszkolny, klasy I-III,  klasy IV-V,    

     klasa VI. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci historią własnej rodziny, popularyzacją poszukiwań genealogicznych, oraz utrwalenie

     umiejetności tworzenia drzew genealogicznych.Organizatorem konkursu była P. Wiesława Waśniewska.

      

      

                                                                                              Laureaci konkursu z organizatorem P. W. Waśniewską.

      


     SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY "MÓJ WYMARZONY PREZENT"

      

      

     Konkurs ten cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Został zorganizowany przez P. Dorote Grabowską. Do organizatora wpłynęło

      

     39 prac. Komisja konkursowa przy ocenie prac brała pod m.in.: pomysłowość, właściwy dobór tematu, estetykę wykonania oraz

      

     ogólny wyraz artystyczny.

      

      

      

                                                                                                     

     Wymarzone prezenty .

      

      

              

                      SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY "NAJPIĘKNIEJSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY"                                            

     Organizatorkami konkursu były Panie : D. Grabowska i M. Kuklińska. Konkurs ten miał na celu: rozbudzanie zainteresowań na

     temat tradycji bożonarodzeniowych, rozwijanie zainteresowań artystycznych oraz wyrażanie poprzez działalność artystyczną swoich uzdolnień.

     Oto osoby nagrodzone: Dawid Kaczyński OP, Patrycja Sędrowska OP, Katarzyna Zawojek OP, Błażej Grabowski kl. IV, Tomasz Wilga kl. V,

     Magdalena Moszczyńska kl. V - wyróżnienie

      

                                                                                                                          Osoby nagrodzone z Panią Dyrektor mgr G. Tymińską.

      

      

      

     SZKOLNY KONKURS WIEDZOWY " WODA - DAR ŻYCIA"

      

                  22 marca obchodzony jest światowy dzień wody, dlatego w naszej szkole odbył się drugi etap Szkolnego Konkursu  „Woda – Dar Życia”.

                Konkurs „Woda – Dar Życia”  składał się z dwóch etapów, w którym mogli wziąć udział uczniowie  z klas O – III i IV – VI. W pierwszym

     etapie zadaniem uczestników konkursu było wykonanie: komiksu na temat wody (kl. 0 – III) oraz krzyżówki z hasłem  „Woda – Dar Życia”.

     Etap drugi był przygotowany  tylko dla uczniów z klas IV – VI.Wzięło w nim  udział  11 uczestników Etap ten składał się z trzech rund.

     Uczestnicy  mieli przed  sobą ustawione trzy zielone kartoniki -  szanse. Kiedy uczestnik nie odpowiedział  na pytanie, tracił szansę  

     i pojawiał się  kartonik  czerwony.  W pierwszej rundzie każdy z uczniów  usłyszał  2 pytania odczytane przez nauczyciela. W drugiej

     rundzie uczestnicy sami wyznaczali kolejną osobę do odpowiedzi.  Runda druga trwa do momentu, kiedy z 11 uczestników 

     pozostały  3 osoby.Rundę trzecią uczestnicy rozpoczęli  znowu z trzema szansami.W tej rundzie na uczestników czekało 30 pytań. Za

     każdą dobrze  udzieloną odpowiedź otrzymywali kropelkę, czyli 10 pkt. i zachowywali  szansę. Po trzech dobrze udzielonych

     odpowiedziach uczestnik  rozpoczynał wyznaczanie kolejnych osób do odpowiedzi. W tej rundzie uczestnik mógł wskazać siebie do

     odpowiedzi i za dobrą odpowiedź mógł  otrzymać 2 kropelki, czyli 20 pkt. Runda trzecia  zakończyła się w chwili,  gdy pozostała

     jedna osoba z szansami. Zwycięzcą został uczeń klasy VI.

     Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Komisja Konkursowa w składzie: nauczyciele, rodzice z Komitetu Rodzicielskiego

     oraz uczniowie. Były również przygotowane pytania dla publiczności, za dobrą odpowiedź uczniowie otrzymali upominki.  Na

     konkurs zostali zaproszeni również uczniowie z Filii w Raszujce.

     Na wszystkie dzieci czekały niespodzianki w postaci książeczek  informacyjnych  o wodzie oraz znaczków Opiekuna Źródła.

     Konkurs ten był połączony z powitaniem wiosny, odbyły się też gry i zabawy na świeżym powietrzu, ognisko z pieczeniem kiełbasek i taniec z

     Marzannami.

      

      

      

                   Uczestnicy  drugiego etapu konkursu.                                                                                                             Uczniowie odpowiadają na pytania konkursowe.

      

       

                                                                                                                                      Organizatorzy konkursu: P. W. Waśniewska i M.Antosiak.

                                                                                                                                  P. Dyraktor G. Tymińska oraz uczestnicy konkursu z nagrodami.

      

      

      

     SZKOLNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

      

      

      

     15 kwietnia 2011r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu, którego celem było popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych zwiazanuch z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą. Organizatorami konkursu były Panie M. Kuklińska, D. Grabowska oraz Samorząd Uczniowski. Na konkurs wpłyneło 20 prac. Z klas 0 - III 14 palm i z klas IV - VI  6 plam.

      

                                                                Oto zwycięzcy:

                           KLASY  0 - III                                                                          KLASY IV - VI

      

                       I MIEJSCE:                                                                            I MIEJSCE:                                          

      

                      Grabowski Rafał kl. II                                                               Edyta Kuczyńska kl. IV

                      Martyna Prusik kl. II                                                                 Tomasz Wilga kl. V

      

                     II MIEJSCE:                                                                           III MIEJSCE:

      

                    Karol Skorupski  OP                                                                Magdalena Moszczyńska kl. V                                   

                    Klarolina Prusik kl. I

                    Kinga Tabaka OP

      

                        III MIEJSCE:                                                                         III MIEJSCE

                  Julia Kucińska OP                                                                     Natalia Mucha kl.V                                     

                  Alicja Mucha OP                                                                                              Katarzyna Mucha kl. IV                         

                  Marcin Kobus OP

                  Karolina Mucha kl. II

                  Natali Kucińska kl. II

                  Izabela Tabaka kl.II

                                                                                                                                                                     

      

                    IV MIEJSCE:

      

                Aneta Mucha kl. I

                Ania Piotrak kl.I

                Szymon Niksiński kl. I

      

      

     Nagrody ufundował Samorząd Uczniowski i Komitet Rodzicielski.

     Rafał Grabowski został dodatkowo wyróżniony za wykonanie największej i najpiękniejszej palmy wielkanocnej.

      

      

                                                          W celu obejrzenia zdjęć zpraszamy do naszej galerii .

      

      

      

     c