• Konkursy szkolne 2020/2021

    • „Eko – czytanie na zawołanie!”

     26 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej odbył się konkurs ma Mistrza Pięknego Czytania pod hasłem „Eko- czytanie na zawołanie”.

     Konkurs polegał na tym, że uczniowie klasy II i III mieli do przeczytania krótkie teksty, ale bez wcześniejszego przygotowania. Komisja w składzie nauczycieli P. Dyrektor Grażyny Tymińskiej, P. Małgorzaty Bączek, P. Elżbiety Murzyn, P. Doroty Grabowskiej i P. Magdaleny Szlagi oceniała nie tylko płynność czytania, ale przede wszystkim ogólne zrozumienie tekstu, wyrazistość oraz zwracanie uwagi na znaki przestankowe i interpunkcje.

     Udało się wyłonić Mistrzów Czytania. W klasie II tytuł Mistrza Pięknego Czytania zdobyły dziewczęta Lena Bągard i Nadia Szlaga, a w klasie III Mistrzami zostali Julia Gut i Łukasz Więcek. Zwycięscy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe .  

     ___________________________________________________________

     CZYSTA NASZA OKOLICA

     Akcja „Czysta nasza okolica”, w której wspólnie nauczyciele z uczniami zabrali się do sprzątania miejsc publicznych w naszych wioskach, np. przystanków, placów zabaw, chodników.

         W Pościeniu Wsi akcji przewodziła P. Małgorzata Bączek, która wspólnie z chłopcami Przemysławem Prusikiem, Marcinem Prusikiem, Kamilem Funkiem, Bartoszem Grzybem, Grzegorzem Krajewskim zajęli się terenem wokół  szkoły, przystanku, pobocza drogi zostały uporządkowane z należytą dbałością, również z segregacja śmieci.  

         Pracami w Pruskołęce zajęli się Wojciech Więcek, Nadia Szlaga, Łukasz Więcek i Daria Więcek, którzy wspólnie z Paniami Elżbietą Murzyn i Magdaleną Szlagą posprzątali okolice przystanku, chodniki oraz teren przy cmentarzu.

          Porządkami w Raszujce zajęły się Emila Szlaga, Zuzanna Olber, Lena Bągard i Igor Sęndrowski   pod przewodnictwem Pani Marii Królickiej .

          Nasze działania traktowaliśmy  trochę jak relaks i aktywność ruchową po długich miesiącach przebywania w domach przed komputerami. 

         Niektórzy uczniowie indywidualnie zajęli się porządkami w okolicach swoich domostw, sąsiedztw, oni  również  zasługują na pochwały: Daria Różycka, Julii Bryskiej,  Julia Gut, Szymon Grzyb, Wiktoria Gut, Marcin Czaplicki, Aleksander Sadłowski, Magdalena Więcek.  Zostali oni nagrodzeni upominkami ufundowanymi z funduszy Rady Rodziców.

      

     _________________________________________________

      OSZCZĘDZANIE MA WIELE TWARZY

     W ramach „Tygodnia Zdrowia, Ekologii i Oszczędzania”, który odbył  się w naszej szkole w dniach 19 – 23 kwietnia 2021 r., dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie z klas II – III wymyślali hasła o oszczędzaniu: pieniędzy, wody, energii, zdrowia, natomiast uczniowie z klas IV – VIII układali rymowanki o oszczędzaniu: pieniędzy, wody, energii, zdrowia.

              Oto osoby biorące udział w konkursie:

     Hasła:

     1.     Lena Grzyb – oddział przedszkolny

     2.     Daria Szlaga - oddział przedszkolny

     3.     Lena Bągard – klasa II

     4.     Julia Bryska - klasa II

     5.     Igor Funk - klasa II

     6.     Szymon Grzyb - klasa II

     7.     Dawid Sędrowski - klasa II

     8.     Damian Skorupski - klasa II

     9.     Nadia Szlaga - klasa II

     10. Wojciech Więcek – klasa II

     11.   Łukasz Więcek – klasa III

     Rymowanki:

     1.     Bartosz Grzyb – klasa IV

     2.     Daria Więcek – klasa VI

                                                                                              Organizator: W. Waśniewska

     ....................................................................................................................................

          W dniach 19-22.04.2021r. odbył się quiz z wiedzy ekologicznej dla uczniów klas II-IV i VI-VIII. W konkursie udział wzięło większość uczniów. Celem konkursu było: pogłębianie wiedzy ekologicznej, kształtowanie postaw proekologicznych, rozwijanie zainteresowań ekologicznych, wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji. Zadania quizu dotyczyły zagadnień: form ochrony przyrody, zasad gospodarki odpadami, gatunków roślin, zwierząt chronionych w Polsce, zanieczyszczenia powietrza. Stopień trudności pytań był zróżnicowany dla każdej kategorii wiekowej, a same pytania miały charakter zamknięty.

     Najlepsze wyniki zostały nagrodzone ocenami z wybranego przedmiotu przez ucznia.

     Wyniki konkursu przestawiają się następująco:

     Kategoria klas II-IV

     I miejsce- Sędrowski Bartosz

     II miejsce- Szlaga Nadia, Sadłowski Aleksander, Krajewski Kuba

     III miejsce- Grzyb Szymon

     Kategoria klas VI-VIII

     I miejsce- Więcek Magdalena, Krajewski Grzegorz

     II miejsce- Sadłowska Julia, Szlaga Emilia

     III miejsce- Olber Zuzanna, Niksińska Zuzanna

      

     Organizator: Joanna Nikiel-Pogorzelska


     ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „UROKI MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY- WIOSNA W OBIEKTYWIE 2021”

       Konkurs był przeznaczony dla uczniów klasy 0-VIII  Publicznej  Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi.

         Celem  konkursu  było wyszukanie na terenie Gminy Chorzele, w swojej miejscowości,  w swoim ogródku  zwiastunów  wiosny i ukazanie ich piękna poprzez fotografię. Uczniowie mieli  mnóstwo pomysłów i twórczej ekspresji, potrafili znaleźć maleńkie owady, ptaki, ssaki  jak również rośliny i co za tym idzie zrobić piękne zdjęcie. Znalezienie nazwy gatunkowej czasami wiązało się z przeszukaniem encyklopediiJ

        Większość zdjęć charakteryzuje się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi obserwacjami. Oceniana była: estetyka i efekt wizualny, przejrzystość, techniczna poprawność wykonania.

       Wyniki konkursu zostały opublikowane na stronie internetowej szkoły.

        Najlepsze prace zostały nagrodzone nagrodami i ocenami z przyrody, biologii lub edukacji przyrodniczej.

     Prace najwyżej ocenione zostały nagrodzone przez Dyrektora Szkoły w TYGODNIU ZDROWIA, EKOLOGII I OSZCZĘDZANIA oraz wykorzystane w celu promocji szkoły i gminy.

     Kategoria 0-III

     I miejsca:

      Kajetan Sędrowski OP

      Daria Szlaga OP

     Igor Nąć OP

     Nadia Szlaga kl.II

     Julia Bryska kl.II

     Damian Skorupski kl.II

     Wojciech Więcek kl.II

     Łukasz Więcek kl.III

      

     Kategoria kl. IV-VIII

      

         I miejsca:

      Emilia Szlaga kl. VII

     Zuzanna Kacprzyk kl VII

     Magdalena Więcek kl. VII

     Martyna Grabowska kl. VI

     Daria Więcek kl. VI

     II miejsca:    

     Artur Sędrowski kl. VII

     Zuzanna Olber kl. VII

     Igor Sęndrowski kl;. VII

     Joanna Grabowska kl. VI

     Julia Sadłowska kl. VI

     Bartosz Sędrowski kl. IV

                                                                                                    Organizator: T. Niska

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

                                          

     Szkolny Konkurs Plastyczny „Pani Wiosna”

     W piątek 19 marca odbyło się ogłoszenie wyników Szkolnego Konkursu Plastycznego „Pani Wiosna” zorganizowanego przez P. Wiesławę Waśniewską i P. Magdalenę Szlagę. Komisja konkursowa przy ocenie prac miała bardzo trudne zadanie, bowiem prace konkursowe były na bardzo wysokim poziomie. Ostatecznie zadecydowano, iż wszystkim pracom przyznano pierwsze miejsca, a uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, które wręczyła uczestnikom Pani Dyrektor Grażyna Tymińska

     Uczestnicy konkursu:

        - Oddział przedszkolny: Nikola Bągard, Natalia Czaplicka, Wiktoria Gut, Lena Grzyb, Adam Młynarski, Igor Nąć, Kajetan Sędrowski, Daria Szlaga, Wojciech Szlaga

        - Klasa II: Lena Bągard, Daria Różycka, Nadia Szlaga

        - Klasa III: Marcin Czaplicki, Julia Gut                                                          WW, MS

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      

     SZKOLNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ WALENTYNKOWĄ 

     14.02.2021

     Kaczyńska Katarzyna

     Niksińska Zuzanna- I miejsce

     Funk Kamil

     Sadłowska Julia

     Sędrowski Bartosz

     Grabowska Lena

     Grzyb Bartosz

     Więcek Łukasz- I miejsce

     Różycka Daria

     Bryska Julia

     Bągard Lena

     Skorupski Damian

     Sędrowski Dawid

     Funk Igor

     ORGANIZATOR- SAMORZĄD UCZNIOWSKI

     OPIEKUN- JOANNA NIKIEL-POGORZELSKA

     .....................................................................................................................................

                          17 XI 2020

     WOJEWÓDZKI KONKRS WIEDZY EKOLOGICZNEJ ORGANIZOWANY PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

     ,,Smak ekologicznej żywności"

     1. Katarzyna Kaczyńska - kl. VIII

     2. Emilia Szlaga -kl. VII     

      

         Uczennica Emilia Szlaga zdobyła III miejsce. W nagrodę otrzymała sprzęt elektroniczny. Gratulujemy sukcesu!!!

                                         Opiekun konkursu: Teresa Niska  

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,             

      

        19 XI 2020 

                                 KONKURS BIOLOGICZNY 

     DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO- ETAP SZKOLNY organizowany przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty:

     1. Katarzyna Kaczyńska 

                                                                  Opiekun konkursu: Teresa Niska

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

       20 XI 2020 

                              KONKURS CHEMICZNY 

     DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO- ETAP SZKOLNY organizowany przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty:

     1. Katarzyna Kaczyńska
     2. Sędrowski Krystian

                                                                Opiekun konkursu: Teresa Niska

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      20 XI 2020 

                               KONKURS GEOGRAFICZNY 

     DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO- ETAP SZKOLNY organizowany przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty:

     1. Katarzyna Kaczyńska
     2. Krystian Sędrowski                                                                                                                                                       Opiekun konkursu: Teresa Niska

      ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      

       ,, JESIENNE KONKURSY PRZYRODNICZE”

      

                 Jesień to piękna pora roku. Świat staje się wielobarwny. Liście zmieniają kolory, sady i ogrody są pełne smacznych warzyw, owoców i nasion. Ludzi przygotowują liczne przetwory, powidła i konfitury, które w środku zimy będą nam przypominać smaki lata i jesieni.    Nasi uczniowie zamknęli przyrodę w przygotowanych przez siebie „Zielnikach” i ,,Zbiorach nasion”. Od początku września zbierali liście różnych krzewów i drzew, suszyli je, a potem przyklejali na kartach papieru tworząc piękne atlasy przyrody, opisane nazwami polskimi i łacińskimi.  Praca ta wymagała cierpliwości i staranności. Tak przygotowane Zielniki posłużą jako doskonała pomoc na lekcjach przyrody czy biologii. Uczniowie starsi zbierali nasiona, wyobraźnia była ogromna. Zebranie, ususzenie, opisanie i przygotowanie pięknych zbiorów wymagało nie lada wyzwania. Zebrane nasiona posłużą do wysiewu na rabatki . Wszyscy uczniowie którzy wykonali ,,Zielniki” spisali się na medal , zdobywając pierwsze miejsca w konkursie oraz oceny celujące z przyrody, dyplomy i nagrody.

     Wyniki konkursu , „WYKONUJEMY POMOCE DYDAKTYCZNE – ZIELNIKI, OSZCZĘDZAMY, NIE KUPUJEMY”.

     I m. Lena Bągard

     I m. Julia Bryska

     I m. Igor Funk

     I m. Oliwia Kacprzyk

     I m. Damian Skorupski

     I m. Nadia Szlaga

     I m. Lena Grabowska

     I m. Rafał Królicki

     I m. Bartosz Grzyb

     I m. Bartosz Sędrowski

     I m. Kuba Krajewski

      

     Wyniki konkursu ,,ZBIERAMY NASIONA- OSZCZĘDZAMY NIE KUPUJEMY

      I m. Martyna Grabowska kl.VI

     I m. Daria i Magdalena Więcek -siostry kl.VI i VII

     I m. Emilia Szlaga kl.VII

     I m. Aleksandra Królicka kl.VII

     I m. Zuzanna Olber kl.VII

      

     II m. Kamil Funk kl. VII

     II m. Julia Sadłowska kl. VI

      

     III m. Artur Sędrowski kl. VII

     III m. Igor Sęndrowski kl. VII

      

     Uczniowie otrzymali dyplomy, nagrody oraz oceny celujące z biologii. 

     Organizatorzy konkursów: Teresa Niska, Magdalena Szlaga

     _________________________________________________________________________

     Uczniowie wzięli udział w następujących szkolnych konkursach kuratoryjnych:

      

     Przedmiotowy Konkurs z Języka Polskiego organizowany przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty:

     1. Emilka Szlaga
     2. Katarzyna Kaczyńska 

      

     Przedmiotowy Konkurs z Matematyki organizowany przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty:

     1. Emilka Szlaga
     2. Katarzyna Kaczyńska
     3. Sędrowski Krystian

      

     Przedmiotowy Konkurs z Języka Angielskiego organizowany przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty:

     1. Emilka Szlaga
     2. Magdalena Więcek
     3. Katarzyna Kaczyńska

      

     Przedmiotowy Konkurs z Języka Rosyjskiego organizowany przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty:

     1. Katarzyna Kaczyńska
     2. Zuzana Niksińska
     3. Krystian Sędrowski

      

     W związku z wprowadzanymi przez Rząd obostrzeniami konkursy przedmiotowe na etapie szkolnym z historii, fizyki, biologii, wiedzy o społeczeństwie, geografii i chemii
     nie odbyły się w zaplanowanych w harmonogramie terminach, tj. w dniach 27 – 29 października 2020 r.

      

     Decyzję o zmianie terminów konkursów podjęto zgodnie z §14 pkt. 10 Regulaminu konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2020/2021

     ...............................................................................................................................................................

     SZKOLNY KONKURS NA ,,SUPER CHŁOPAKA" 2020

     SKORUPSKI DAMIAN

     SĘDROWSKI ARTUR

     Organizator-J.Nikiel-Pogorzelska