Partners

liczba odwiedzin: 421195
Środa 22.08.2018

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym          2017/2018

Zarządzenia Nr 1 /2017/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi z dnia 14 września 2017

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U z 2002. Nr 46 poz. 432 ze zm.)  w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w następujących terminach:

  • 2 listopad 2017r. (czwartek)
  • 21 grudzień 2017 r. (czwartek)
  • 22 grudzień 2017 r. (piątek)
  • 2 maja 2018 r. (środa)
  • 1 czerwiec 2018 r. (piątek)
  • Plus 3 dni na rekolekcje wielkopostne

                

   

  

 

           

        Dziecko jest źródłem nadziei.

                      Jan Paweł II

                                       

 
Potrzebujesz pomocy - zadzwoń

Przemoc jest przestępstwem ściganym z urzędu (art.207 kodeksu karnego)

POTRZEBUJESZ POMOCY - ZADZWOŃ

Policja -997,112

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży  116111, czynny w godzinach 1200 - 2000.

Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia tel. 0 801 120 002

Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia tel. 022 668 700

Telefon zaufania dla rodziców i nauczycieli - 800-100-100 czynny w godzinach od 1200 - 1800.

TELEFON ZAUFANIA Anonimowy, Bezpłatny, Całodobowy   95-13