• Uchwały i zarządzenia.

    1. UCHWAŁA NR 225/XXXVI/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatow do klas pierwszych publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele zamieszkalych poza obwodami tych szkól oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria. więcej.pdf

    2. UCHWAŁA NR 224/XXXVI/17 RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola samorządowego i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria. więcej.pdf

    3. UCHWAŁA NR 234/XXXVII/17 RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 224/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola samorządowego i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria. więcej.pdf

    4. UCHWAŁA NR 235/XXXVII/17 RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH z dnia 28 kwietnia 2017 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria. więcej.pdf

    5. Zarządzenie  nr 29/2018 Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Chorzele z  dnia 8 lutego 2018 r.sprawie  określenia   terminów przeprowadzania   postępowania   rekrutacyjnego   i uzupelniającego   do  publicznego  przedszkola,  oddzialów przedszkolnych   oraz  klas pieriwszych  szkól podstawowych  prowadzonych  przez Gminę Chorzele w roku szkolnym2018/2019  więcej.pdf

    6. Informacja dotycząca rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele w roku szkolnym 2018/2019 więcej.pdf

     

     

  • Szkolna Liga Matematyczna

    W październiku rusza Szkolna Liga Matematyczna adresowana do uczniów klas IV-VII .

       Więcej informacji tutaj. Znalezione obrazy dla zapytania kliparty matematyczne

  • PLAC ZABAW

              I my też mamy...

        W marcu 2015 r. został oficjalnie oddany do użytku plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pościeniu Wsi.  Cieszymy się, że nasi uczniowie będą mieli doskonałe miejsce do zabaw w czasie zajęć ruchowych               w szkole oraz po lekcjach. Plac zabaw będzie miejscem rekreacji i wypoczynku nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale i wszystkich dorosłych mieszkańców wsi.

                W skład wyposażenia wchodzą:

    - huśtawka podwójna,

    - zestaw zabawowy - domek

    - huśtawka ważka na sprężynie,

    - karuzela Filip

    - sprężynowiec koniczynka,

    - sprężynowiec skuter,

    - tablica regulaminowa,

    - ławka i kosz na śmieci,

    - stół do tenisa stołowego.

                 Cały koszt placu wyniósł około 60 000 zł. Powstał on dzięki                       Pani Beacie Szczepankowskiej Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele                       oraz Radnym Rady Miejskiej w Chorzelach.

                 Plac zabaw to nie tylko miejsce odpoczynku, ale podnosi także estetykę wsi. Zachęcamy do korzystania z placu zabaw, ale pamiętajmy też aby                   o niego dbać i prawidłowo użytkować.

    Dbajmy o to, co ktoś nam podarował!

    Zapraszamy do galerii zdjęć  

  • PODZIĘKOWANIE