• Rada Pedagogiczna

    •                             

            Dyrektor szkoły - mgr Grażyna Tymińska           

     Imię i nazwisko  

     Stopień awansu zawodowego

     Grażyna Izabela Tymińska    

     Nauczyciel dyplomowany

     Teresa Niska

     Nauczyciel dyplomowany

     Małgorzata Hanna Bączek

     Nauczyciel dyplomowany

     Elżbieta Murzyn

     Nauczyciel dyplomowany

     Adam Kopczyński

     Nauczyciel dyplomowany

     Joanna Nikiel-Pogorzelska

     Nauczyciel dyplomowany

     Maria Królicka

     Nauczyciel dyplomowany

     Dorota Grabowska

     Nauczyciel mianowany

     Wiesława Waśniewska

     Nauczyciel dyplomowany

     Magdalena Szlaga

     Nauczyciel kontraktowy

     Monika Kuklińska

     Nauczyciel mianowany