• Rok szkolny 2014/2015

    • gify gazeta

     GŁOS KATOLICKI

     Wydanie Nr 18 z dnia 3 maja 2015

     KURIER PRZASNYSKI

     Wydanie NR 38 z dnia 24-30 IX 2014

     Wydanie NR 4 z dnia 28 I 2015

     Wydanie NR 6 z dnia 11-17 II 2015

     Wydanie NR 7 z dnia 18-24 II 2015

     Wydanie NR 8 z dnia 25 II- 3 III 2015

     Wydanie NR 9 z dnia 4 III 2015

     Wydanie z dnia 1 IV 2015

     Wydanie z dnia 8 IV 2015

     TYGODNIK PRZASNYSKI

     Wydanie NR 4 z dnia 22 I 2015

     Wydanie NR 9 z dnia 26 II 2015

     TYGODNIK W PRZASNYSZU

     Wydanie NR 7 z dnia 17 II 2015

     TYGODNIK OSTROŁĘCKI - WYDANIE PRZASNYSKIE

     Wydanie z dnia 22 XII 2014

     Wydanie z dnia 17 II 2015

     GŁOS KATOLICKI

     Wydanie NR 30- 2014

     NASZA GMINA CHORZELE - Pismo Mieszkańców Miasta i Gminy Chorzele

     Wydanie Nr 2 - sierpień 2014

     Wydanie Nr 6 - grudzień 2014

     Wydanie Nr 1- styczeń 2015

     Wydanie Nr 2- luty 2015