• Konkursy szkolne 2011/2012

    • SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY "Po co oszczędzam pieniądze?"                                                                           

     Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wynkiów oraz wręczenie nagród odbyło się18 listopada 2011r.                                                                                              Cele konkursu to: wyrażanie poprzez działalność plastyczną swoich marzeń i celów; rozwijanie zainteresowań plastycznych oraz upowszechnianie systematycznego oszczędzania pieniędzy i racjonalnego gospodarowania nimi.Organizatorem konkursu była P. Wiesława Waśniewska - opiekun Szkolnej Kasy Oszczędności w naszej szkole.

      

     WYNIKI

     Kategoria: oddział przedszkolny i klasa I:

     I miejsce:  Katarzyna Kaczyńska OP

                         Dawid Kaczyński  kl. I

      

      

      

                                                                                                                  II miejsce: Łukasz Osowski OP

                                                                                                                  Udział:Zuzanna Niksińska OP

                   Dawid Kobus OP

                   Julia Danelska OP

                   Julita Grabowska OP

      

      Kategoria: klasa II i III:

     I miejsce: Karolina Prusik kl. II

                       Martyna Prusik kl. III

     II miejsce: Rafał Grabowski kl. III

     III miejsce: Dominika Grabowska kl. III

     Udział: Natalia Kucińska kl. III

                  Karolina Mucha kl. III     

      

      Kategoria: klasy IV-VI:

     I miejsce: Tomasz Wilga kl. VI

                       Klaudia Tabaka kl. VI

     III miejsce:Wiktoria Grabowska kl. V

                          Magdalena Moszczyńska kl. VI

                          Natalia Mucha kl. VI

     Udział:Katarzyna Mucha kl. V

                   Klaudia Olender kl. V

                   Patryk Olender kl. VI

      

      

     SZKOLNY KONKURS  " MÓJ ZIELNIK"

      

     Celem konkursu było zebranie , zasuszenie i opisanie w odpowiedni sposób oraz wyeksponowanie zgromadzonych roślin w postaci zielnika. Zielnik powinien być wykonany starannie i estetycznie oraz zawierać dużą ilość okazów . Organizatorem konkursu była Pani Teresa Niska i Pani Dorota Grabowska. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbyło sie 18 listopada2011 r

                                                                                       WYNIKI

                                                                               Kategoria: OP - III

     I miejsce : Jakub Danelski kl. II              II miejsce : Jakub Sęndrowski kl.III           III miejsce : Katarzyna Kaczyńska OP

                    Izabela Tabaka kl. III                                           Kinga Tabaka kl. I                                                Dawid Kaczyński  kl. I

                                                                      

                                                                             Kategoria : kl. IV - VI    

     I miejsce: Renata Antosiak kl. VI                       II miejsce : Tomasz Wilga kl.VI.                                                        

                     Klaudia Tabaka kl. VI

      

     SZKOLNY KONKURS  pt. ,,KARTKA BOŻONARODZENIOWA

      

     Organizatorem konkursu była P. Dorota Grabowska. Miał on na celu :

     - rozbudzanie zainteresowań plastycznych;

     - skłonienie dzieci do refleksji na temat niezwykłej atmosfery świąt Bożego Narodzenia;

     - rozbudzanie zainteresowań na temat tradycji bożonarodzeniowych.

     Materiały i technika wykonania prac była dowolna dla uczniów klas O – III. Natomiast uczniowie klas IV – VI musieli wykonać kartkę jedną z wybranych technik ( orgiami, kolaż, witraż). Oceny prac dokonywała powołana Komisja Konkursowa według następującego kryterium:

     - pomysłowość;

     - estetyka wykonania;

     - ogólny wyraz artystyczny.

     WYNIKI

     KATEGORIA: oddział przedszkolny i klasa I:

     I miejsce: Jakub Mucha kl. I;

     II miejsce: Katarzyna Kaczyńska OP

     Dawid Kaczyński kl. I

      

     ·       KATEGORIA: klasa II i III:

     I miejsce: Jakub Sęndrowski kl. III

     II miejsce: Aneta Mucha kl. II

     Sebastian Moszczyński kl. III

      

     ·       KATEGORIA: klasy IV – VI:

     I miejsce: Wiktoria Dzieżyk kl. IV

     II miejsce: Magdalena Moszczyńska kl. VI

     Renata Antosiak kl. VI

     III miejsce: Martyna Mucha kl. IV

     Klaudia Olender kl.V

     Błażej Grabowski kl.V

      

      

      

     SZKOLNY  KONKURS  NA

         NAJPIĘKNIEJSZĄ  SZOPKĘ  BOŻONARODZENIOWĄ

      

     Rada Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi wraz  z opiekunem p. Moniką Kuklińską zorganizowała konkurs na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie przestrzennej pracy plastycznej- szopki bożonarodzeniowej.

     Prace oceniane były według następujących kryteriów:

     1. Ogólne wrażenie artystyczne,
     2. Oryginalność pomysłu,
     3. Opracowanie tematu, dobór i wykorzystanie materiałów,
     4. Wkład pracy,
     5. Estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji,
     6. Walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki)

      

     WYNIKI   KONKURSU

      

     Kategoria klas 0 – III

     I miejsce Jakub Mucha kl. I

     II miejsce Patrycja Sędrowska OP

      

     Kategoria klas IV – VI

     I miejsce Adam Olender kl. VI

     II miejsce Wiktoria Grabowska kl. V

     III miejsce Magdalena Moszczyńska kl. VI

     IV miejsce Klaudia Olender kl. V

      

      

     Nagrody ufundował Samorząd Uczniowski

      

      

      

     SZKOLNY  KONKURS  NA

     NAJPIĘKNIEJSZĄ  KARTKĘ  WIELKANOCNĄ

      

     Rada Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły wraz z opiekunem p. Moniką Kuklińską zorganizowała konkurs na najpiękniejszą kartkę wielkanocną. Celem konkursu była edukacja dzieci i młodzieży w zakresie poznawania obyczajów, symboliki i znaczenia Świąt Wielkanocnych, pobudzanie aktywności twórczej oraz rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej. Rotrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbyło się 4 kwietnia 2012 r.

     WYNIKI

     Kategoria klas 0 - III

     I miejsce

     Łukasz Osowski OP

     II miejsce

     Katarzyna Kaczyńska OP

     Patrycja Sędrowska OP

      Kinga Tabaka kl. I

     Bartosz Danelski kl. I

     Katarzyna Zawojek kl. I

     Dawid Kaczyński kl. I

     III miejsce

     Marcin Kobus kl. I

     Kategoria klas IV - VI

     I miejsce

     Wiktoria Dzieżyk kl. IV

     Magdalena Moszczyńska kl. VI

     II miejsce

     Alicja Grabowska kl. VI

     Udział

     Wiktoria Grabowska kl. V

     Klaudia Olender kl. V

     Natalia Mucha kl. VI

     Katarzyna Mucha kl. V

     Edyta Kuczyńska kl. V

      

     SZKOLNY ETAP KONKURSU

     "SMAK EKOLOGICZNEJ ŻYWNOŚCI"

      

     W dniu 10 maja 2012r.odbył się konkurs " Smak ekologicznej żywności" - etap szkolny. Konkurs jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. W ramach etapu szkolnego uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu rolnictwa ekologicznego, produktu ekologicznego w formie testu oraz pytań otwartych. 

      

     Wyniki:

     I miejsce

     Wiktoria Dzieżyk kl.IV - awans do etapu woj. mazowieckiego

     II miejsce

     Magdalena Moszczyńska kl.VI

     III miejsce

     Błażej Grabowski kl. V

     Alicja Grabowska kl. VI

      

     Uczniowie Ci otrzymali dyplomy oraz cząstkową ocenę celująca z przyrody. Wręczenie dyplomów nastapiło 11 maja 2012r. Uczniów przygotowała oraz konkurs przeprowadziła p. Teresa Niska

      

      

      Szkolny Konkurs Wiedzowy pt. „W krainie oszczędzania"

      

     Konkurs przeznaczony był dla klas II-V, a jego celem było m.in. : edukacja finansowa dzieci, popularyzacja historii pieniądza i form oszczędzania,szerzenie wiedzy o spółdzielczości bankowej, szerzenie wiedzy o Banku Spółdzielczym w Chorzelach czy propagowanie wśród uczniów członkostwa w SKO oraz racjonalnego gospodarowania środkami pieniężnymi.

      

      

     Wyniki Szkolnego Konkursu Wiedzowego

     pt. „W krainie oszczędzania”

      

     Kategoria: klasa II i III

     L. p.

     Imię i nazwisko

     Klasa

     Ilość punktów

     Miejsce

     1.

     Aneta Mucha

     II

     20 pkt. (max.)

     I

     2.

     Dominika Grabowska

     III

     17 pkt.

     II

      

     Kategoria: klasa IV i V

     L. p.

     Imię i nazwisko

     Klasa

     Ilość punktów

     Miejsce

     1.

     Wiktoria Dzieżyk

     IV

     30 pkt. (max.)

     I

     2.

     Martyna Mucha

     IV

     28 pkt.

     II

     3.

     Klaudia Olender

     V

     28 pkt.

     II

     4.

     Błażej Grabowski

     V

     28 pkt.

     II

     5.

     Katarzyna Mucha

     V

     25 pkt.

     III

     6.

     Wiktoria Grabowska

     V

     25 pkt.

     III

     7.

     Dawid Sędrowski

     V

     21 pkt.

     IV

     8.

     Radosław Zdunek

     V

     18 pkt.

     V

     9.

     Adam Marceli Bągard

     IV

     15 pkt.

     VI

     10.

     Edyta Kuczyńska

     V

     13 pkt.

     VII

      

     Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:

                                           P. Maria Królicka, P. Wiesława Waśniewska   

     Podczas konkursu uczniowie zaprezentowali wysoki poziom wiedzy z zakresu: historii pieniądza, form oszczędzania, wiedzy o spółdzielczości bankowej czy Banku Spółdzielczym w Chorzelach.

     Nagrody dla zwycięzców i wszystkich uczestników konkursu ufundował Bank Spółdzielczy w Chorzelach, które wręczyły podczas uroczystego apelu w dniu 30 marca 2012 r.: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi – Pani Grażyna Tymińska oraz Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Chorzelach – Pani Aleksandra Wiśnicka.

      

     WYNIKI

     SZKOLNEGO MIĘDZYKLASOWEGO KONKURSU

     http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSICnkAGc9evy1l1v8CvFJgzr05GI_0yX9Wa_y-E3x3nrtzpgw-pt. „OSZCZĘDZAJMY RAZEM”

      

     Czas trwania konkursu: 01.03.2012 r. – 30.04.2012 r.

     Liczba uczestniczących klas: 7

     Wyniki:

     I miejsce – klasa III (466,10 zł)

     II miejsce – klasa VI (427,50 zł)

     III miejsce – klasa I (263,36 zł)

     IV miejsce – klasa V (233 zł)

     V miejsce – oddział przedszkolny (160,58 zł)

     VI miejsce – klasa II (140,76 zł)

     VII miejsce – klasa IV (104 zł)

      

     Wartość oszczędności zebranych w czasie trwania konkursu: 1795,30 zł

      

     Opiekun SKO:

      

      

     Rok 2012jest Rokiem Korczaka .

     Z tej okazji został zorganizowany konkurs ,którego celem było włączenie się w obchody Roku Janusza Korczaka, zapoznanie się z  życiem i twórczością patrona oraz upowszechnienie idei praw dziecka .Konkurs był skierowany do uczniów klas IV-VI. Osoby chętne zgłaszały się do nauczyciela j. polskiego po materiały przygotowujące do konkursu.

                 Konkurs odbył się 31 V 2012r.Uczestniczyło 11 uczniów, którzy zmierzyli się z 21 pytaniami, musieli odpowiedzieć pełnym zdaniem.

     Najwięcej  punktów zdobyli :

     Renata Antosiak-41 pkt. ,

     Martyna Mucha-36 pkt.,

     Wiktoria Dzieżyk-33pkt.

     Uczniowie otrzymają oceny z j. polskiego oraz nagrody