• Plan lekcji zdalnej

    • Dane nauczyciela do pracy zdalnej: Grupa Messenger- BIOLOGIA

     e-mail nauczyciela: podstawowa47niska@wp.pl

     telefon T. Niska 604773202

      

      

                            "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" - Janusz Korczak

      

                         Dużo radości, pogody ducha z okazji DNIA DZIECKA :)

      

     4 czerwca konsultacje z biologii, chemii, geografii  dla klasy 8 w godz. 10.15 do 12.00

      

     1 czerwca – 25 czerwca 2020

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

     Biologia Klasa V

     Data: 3 i 10  VI 2020 r

     Temat 1 i 2. Różnorodność roślin- podsumowanie

     Na tej lekcji utrwalisz przedstawicieli rodzimych drzew liściastych, iglastych i krzewów . Utrwalisz znaczenie roślin okrytonasiennych i nagonasiennych.

     1. Zapisz podany temat w zeszycie
     2. Przeczytaj temat w podręczniku str.154-157
     3. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 101-103
     4. Zadania w ćwiczeniach  prześlij do mnie do  10.06.2020r. na nasz komunikator Messenger

      

     25 czerwca

     Temat: Utrwalenie wiadomości i umiejętności zdobytych w II półroczu

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

     Biologia Klasa VI  

     Data: 1 VI 2020

     Temat :   Przegląd i znaczenie ptaków

     Dzisiaj poznasz zróżnicowanie w budowie ptaków w zależności od środowiska i od spożywanego pokarmu. Dowiesz się, jakie znaczenie mają ptaki w przyrodzie i dla człowieka. Poznasz sposoby ochrony ptaków.

     1. Zapisz podany temat w zeszycie.

      

     https://www.youtube.com/watch?v=BUcbUGGW3Ro

      

      

     1. Przeczytaj -Podręcznik str.125-130
     2. W zeszycie wypisz gatunki ptaków kurowatych

      

     1. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń  str.102-104

      

     Zadania w zeszycie ćwiczeń wykonaj do 2.06.2020r. prześlij na nasz komunikator Messenger

      

     Biologia Klasa VI

     Data: 9  i 15 VI 2020

     Temat :   Ssaki- kręgowce, które karmią młode mlekiem

     Dzisiaj poznasz miejsca występowania ssaków i ich przystosowania do życia w tych środowiskach. Dowiesz się, w jaki sposób rozmnażają się ssaki i jak wygląda ich rozwój.

     1.Zapisz podany temat w zeszycie.

     1. Przeczytaj -Podręcznik str.131-135

      

     1. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń  str.106-108

      

     Zadania w zeszycie ćwiczeń wykonaj do 9.06.2020r. prześlij na nasz komunikator Messenger

      Data : 22 czerwca

     Temat: Utrwalenie wiadomości i umiejętności zdobytych w II półroczu

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

     Biologia Klasa VII

     Data: 3 czerwca 2020

     Temat 1 : Higiena i choroby układu rozrodczego

     Na tej lekcji poznasz podstawowe zasady zapobiegania chorobom przenoszonym drogą płciową.

      

     a. Zapisz podany temat w zeszycie.

     b. Przeczytaj temat w podręczniku str. 224-229

     c. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na stronie 113-115

     ,,,,,,,,,

     Data: 5  czerwca 2020

     Temat 2 : Równowaga wewnętrzna organizmu. Zaburzenia homeostazy

     Na tej wyjaśnisz pojęcie homeostaza. Omówisz współdziałanie narządów i układów organizmu człowieka dla utrzymania równowagi wewnętrznej. Poznasz mechanizmy termoregulacji poziomu wody w organizmie. Określisz, dlaczego antybiotyki i inne leki należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

     1. Przeczytaj temat w podręczniku str. 245-252
     2. Test czytania ze zrozumieniem- godz. 9.00 prześlę na Twojego e-maila. Godz. 9.45. odsyłasz e- mailem do mnie. Po tym czasie ocena będzie obniżona!
     3. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 121-124

      

      

     Data: 10  czerwca 2020

     Temat 3 : Sprawdzian wiadomości i umiejętności za II półrocze

     Sprawdzian zostanie przesłany e-mailem na Twoją pocztę o godz. 9.00. Do godziny 10.30 przesyłasz do mnie. Po tym czasie ocena będzie obniżona. (zapisuj komputerowo). Szczegóły przekażę na naszą grupę.

      

     Data : 24 czerwca

     Temat: Analza spradzianu półrocznego

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      

     Biologia Klasa VIII

      

     Data: 1 VI 2020,

     Temat 1: Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody – test czytania ze zrozumieniem

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

     Data:  8 i 15  VI 2020

     Temat:   Sposoby ochrony przyrody

      

     Poznasz cele oraz różne sposoby ochrony przyrody. Dowiesz się, na czym polega ochrona obszarowa, gatunkowa i indywidualna.

     1. Zapisz podany temat
     2. Przeczytaj w podręczniku str 157-168.
     3. Odpowiedz na pytanie: Wyjaśnij, w jakim celu chroni się przyrodę?

      

     Poszukaj w różnych źródłach informacji na temat sposobów ochrony przyrody w Gminie Chorzele.

     Data: 22 czerwca

     Temat: Utrwalenie wiadomości umiejętności zdobytcyh w II półroczu

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

      

     28 maja konsultacje z biologii, chemii, geografii  dla klasy 8 w godz. 10.15 do 12.15

      

     25 V – 29 V 2020

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

     Biologia Klasa V

     Data: 27 V 2020 r

     Temat 1. Znaczenie i przegląd  roślin okrytonasiennych

     Na tej lekcji nauczysz się rozpoznawać przedstawicieli rodzimych drzew liściastych. Poznasz znaczenie roślin okrytonasiennych.

     1. Zapisz podany temat w zeszycie
     2. W zeszycie napisz jakie znaczenie mają rośliny okrytonasienne dla człowieka i w przyrodzie.
     3. Przeczytaj temat w podręczniku str.148-153
     4. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 98-100
     5. Prześlij wynik doświadczenia ze str 146 i 147. (doświadczenie wykonałeś w ubiegłym tygodniu)
     6. W następnym tygodniu będziesz chodził i szukał różnych roślin okrytonasiennych (klucz do rozpoznawania roślin - podręcznik str 150-153). Wykonasz zdjęcie i podpisane prześlij do mnie.
     7.  Zadania w ćwiczeniach oraz wynik doświadczenia prześlij do mnie do  27.05.2020r. na nasz komunikator Messenger

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

     Biologia Klasa VI

     Data: 25  maja 2020

     Temat :   Ptaki- kręgowce zdolne do lotu

     Dzisiaj dowiesz się, jakie miejsca zamieszkują ptaki. Poznasz cechy charakterystyczne ptaków oraz ich przystosowania do lotu. Dowiesz się, jak rozmnażają się ptaki i w jaki sposób zajmują się swoim potomstwem.

     Zapisz podany temat w zeszycie.

     1. Pamiętaj, że ptaki są stałocieplne,
     2. Obejrzyj

      https://www.youtube.com/watch?v=tB16eyufy9E

      

     Z filmiku wypisz do zeszytu ptaki występujące w Polsce.

      

     1. Przeczytaj -Podręcznik str.119-124  

      

     1. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń  str.97-101

      

     Zadania w zeszycie ćwiczeń wykonaj do 25.05.2020r. prześlij na nasz komunikator Messenger

      

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

     Biologia Klasa VII

     Data: 27 maja 2020

     Temat 1 : Rozwój człowieka od poczęcia do narodzin

     Na tej lekcji poznasz etapy rozwoju zarodkowego i płodowego człowieka. Określisz funkcje błon płodowych i łożyska. Wyjaśnisz, na czym polega ciąża bliźniacza. Poznasz czynniki wpływające na przebieg ciąży oraz rozwój zarodka i płodu.

      

     a. Zapisz podany temat w zeszycie.

     b. Przeczytaj temat w podręczniku str. 224-229

     Obejrzyj:

     https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-zarodkowy-i-plodowy-czlowieka/Dufk9jBuI

      

     c. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na stronie 113-115

     Zadania w  zeszycie ćwiczeń wykonaj do 27.05.2020r. prześlij na nasz komunikator Messenger

     ,,,,,,,,,

     Data: 29 maja 2020

     Temat 2 : Rozwój człowieka od narodzin do starości

     Na tej lekcji poznasz etapy cyklu miesiączkowego. Określisz fazy płodności i niepłodności w cyklu miesiączkowym

      

     1. Zapisz podany temat w zeszycie.
     2. Wejdź : https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-czlowieka-po-narodzinach/DJU6OoioQ

     Z e-podręcznika napisz co to jest ontogeneza, rozwój prenatalny, rozwój postnatalny

     b. Przeczytaj temat w podręczniku str. 230-234

     c. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 116

     Zadania w zeszycie przedmiotowym i zeszycie ćwiczeń wykonaj do 29.05.2020r. prześlij na nasz komunikator Messenger

      

      

      

      

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

     Biologia Klasa VIII

      

     Data: 25 V 2020,

     Temat 1: Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną

     Na tej lekcji dowiesz się jak działalność człowieka wpływa na różnorodność biologiczną. Poznasz przyczyny eliminowania gatunków. Nauczysz się, jakie są skutki niszczenia siedlisk i wprowadzania do ekosystemów obcych gatunków.

      

     1. Zapisz podany temat w zeszycie.

      

     1. Przeczytaj temat w podręczniku str. 143-151 oraz utrwal

      

     https://epodreczniki.pl/a/bioroznorodnosc-i-jej-znaczenie/D1FBuSNZB

      

           c. W zeszycie odpowiedz na pytania 1,3,4 z podręcznika str.151

      

     Zadania w zeszycie przedmiotowym wykonaj do 25.05.2020r. prześlij na nasz komunikator Messenger

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      

      

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

      

     18 V – 22 V 2020

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

     Biologia Klasa V

     Data: 20 V 2020 r

     Temat 1. Rozprzestrzenianie się roślin okrytonasiennych

     Na tej lekcji poznasz budowę nasiona oraz sposoby rozprzestrzeniania się nasion. Wykażesz wpływ wybranych czynników na kiełkowanie nasion. Omówisz sposoby wegetatywnego rozmnażania się roślin.

     1. Zapisz podany temat w zeszycie
     2. W zeszycie napisz co to jest rozmnażanie wegetatywne i podaj przykłady

     Rozłogi u …….

     Kłącza u …..

     Bulwy u……

     Cebule u……

     1. Przeczytaj temat w podręczniku str.143-147
     2. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 95-96
     3. Przeprowadź doświadczenia ze str 146 i 147. Wyniki doświadczenia w formie zdjęć prześlij za tydzień!

     Zadania w ćwiczeniach prześlij do mnie do  20.05.2020r. na nasz komunikator Messenger

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

     Biologia Klasa VI

     Data: 18  maja 2020

     Temat :   Podsumowanie rozdziału IV- kręgowce zmiennocieplne

     Na tej lekcji utrwalisz wiadomości na temat kręgowców zmiennocieplnych, czyli: ryb, płazów i gadów.

     1. Zapisz podany temat w zeszycie.

      

     1. Pamiętaj, że ryby, płazy i gady są zmiennocieplne, obejrzyj a utrwalisz!

      

     https://www.youtube.com/watch?v=EZ8LC4EjG80   

      

     https://www.youtube.com/watch?v=1Apstba5eD8

      

     https://www.youtube.com/watch?v=GCfmGhWuEyQ

     1. Przeczytaj -Podręcznik str.112-114 oraz wykonaj Wiesz czy nie wiesz? 115-116- ustnie

      

     1. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń  str.93-95;

      

     Zadania w zeszycie ćwiczeń wykonaj do 18.05.2020r. prześlij na nasz komunikator Messenger

      

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

     Biologia Klasa VII

     Data: 20 maja 2020

     Temat 1 : Żeński układ rozrodczy

     Na tej lekcji poznasz budowę żeńskiego układu rozrodczego. Scharakteryzujesz funkcje narządów żeńskiego układu rozrodczego. Dowiesz się, jak jest zbudowana gameta żeńska i jaka jest jej rola.

      

     a. Zapisz podany temat w zeszycie.

     b. Przeczytaj temat w podręczniku str. 218 i 220

      

     Możesz dla lepszego utrwalenia obejrzeć: https://epodreczniki.pl/a/zenski-i-meski-uklad-rozrodczy/D13CyPZ3o

      

     c. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na stronie 109-110

     Zadania w  zeszycie ćwiczeń wykonaj do 20.05.2020r. prześlij na nasz komunikator Messenger

     ,,,,,,,,,

     Data: 22 maja 2020

     Temat 2 : Funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego

     Na tej lekcji poznasz etapy cyklu miesiączkowego. Określisz fazy płodności i niepłodności w cyklu miesiączkowym

      

     a. Zapisz podany temat w zeszycie.

     b. Przeczytaj temat w podręczniku str. 221 i 223

     c. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str 111-112

     Zadania w zeszycie przedmiotowym i zeszycie ćwiczeń wykonaj do 22.05.2020r. prześlij na nasz komunikator Messenger

      

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

     Biologia Klasa VIII

      

     Data: 18 V 2020,

     Temat 1: Różnorodność biologiczna

     Na tej lekcji dowiesz się czym jest różnorodność biologiczna. Poznasz poziomy różnorodności biologicznej. Nauczysz się, jakie czynniki kształtują różnorodność biologiczną.

      

     1. Zapisz podany temat w zeszycie.

      

     1. Przeczytaj temat w podręczniku str. 137-142 oraz

      

     https://epodreczniki.pl/a/bioroznorodnosc-i-jej-znaczenie/D1FBuSNZB

      

           c. W zeszycie odpowiedz na pytania 1,2,3,4 z podręcznika str.142

      

     Zadania w zeszycie przedmiotowym wykonaj do 18.05.2020r. prześlij na nasz komunikator Messenger

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      

      

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

     11 V – 15 V 2020

      

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

     Biologia Klasa V

     Data: 13 V 2020 r

     Temat 1. Okrytonasienne- utrwalenie

      

     Na tej lekcji nauczysz się rozpoznawać formy roślin okrytonasiennych. Poznasz elementy budowy kwiatu i określisz ich funkcje w rozmnażaniu płciowym.

      

     a. Zapisz podany temat w zeszycie

     b. Możesz jeszcze raz obejrzeć :  https://www.youtube.com/watch?v=pcMM8SiOIDg

     c. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str 91-94

      

     Zadania w ćwiczeniach prześlij do mnie do  13.05.2020r. na nasz komunikator Messenger

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

      

     Biologia Klasa VI

     Data: 11  maja 2020

     Temat :   Przegląd i znaczenie gadów

     Na tej lekcji poznasz zróżnicowanie budowy i trybu życia gadów, wskażesz gatunki gadów występujące w Polsce, a także zdobędziesz informacje na temat źródeł ich zagrożeń i sposobów ochrony. Poznasz znaczenie gadów w przyrodzie i dla człowieka.

     1. Zapisz podany temat w zeszycie.
     2. Obejrzyj   https://epodreczniki.pl/a/gady/D1AaUku0v
     3. Przeczytaj -Podręcznik str.107-111
     4. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń  str.89-92;

      

     Zadania w zeszycie ćwiczeń wykonaj do 11.05.2020r. prześlij na nasz komunikator Messenger

      

      

      

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

      

     Biologia Klasa VII

     Data: 13 maja 2020

     Temat 1 : Narządy zmysłów - podsumowanie

      

     Na tej lekcji utrwali zdobyte wiadomości z działu ,,Narządy zmysłów”.

      

     a. Zapisz podany temat w zeszycie.

     b. Przeczytaj temat w podręczniku str. 2011 i 212 ( wykonaj test)

     c. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na stronie 105-106

      

     Możesz dla lepszego utrwalenia obejrzeć: https://www.youtube.com/watch?v=ml5_-vprFxo

     Zadania w  zeszycie ćwiczeń wykonaj do 13.05.2020r. prześlij na nasz komunikator Messenger

     ,,,,,,,,,

      

     Data: 15 maja 2020        KL VII

     Temat 2 : Męski układ rozrodczy

     Na tej lekcji poznasz budowę i funkcję męskiego układu rozrodczego. Scharakteryzujesz funkcje męskich narządów płciowych. Dowiesz się, jak jest zbudowana gameta męska i jaka jest jej rola.

      

     a. Zapisz podany temat w zeszycie.

     b. Przeczytaj temat w podręczniku str. 215 i 217

     c. https://epodreczniki.pl/a/zenski-i-meski-uklad-rozrodczy/D13CyPZ3o

     Po obejrzeniu prezentacji uzupełnij  tabelkę (taka tabelka jest w prezentacji)

     Cechy płciowe

     Kategorie

     Żeńskie

     Męskie

     pierwszorzędowe

     jajniki

      

     drugorzędowe

     jajowody, macica, pochwa, srom

      

     trzeciorzędowe

     szerokie biodra

      

     wąskie ramiona

      

     wysoki głos

     niski głos

     rozwinięte gruczoły sutkowe

     zarost na twarzy

      

     c. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str 107-108

     Zadania w zeszycie przedmiotowym i zeszycie ćwiczeń wykonaj do 15.05.2020r. prześlij na nasz komunikator Messenger

      

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      

     Biologia Klasa VIII

      

     Data: 11 V 2020,

     Temat 1: Ekologia - podsumowanie

      

     Na tej lekcji utrwalisz wiadomości z działu EKOLOGIA

      

     a. Zapisz podany temat w zeszycie.

     b. Przeczytaj temat w podręczniku str. 129-132

     c. Wykonaj test z podręcznika; Wiesz, czy nie wiesz -  wykonaj go w zeszycie.

      

     1. Obejrzyj krótką lekcję na: https://www.youtube.com/watch?v=1a6evL6ZR0E , dodatkowo w ramach przypomnienia i utrwalenia możesz obejrzeć wcześniejsze filmy.

      

     Zadania w zeszycie przedmiotowym wykonaj do 11.05.2020r. prześlij na nasz komunikator Messenger

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      

      

      

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

      4 V – 8 V 2020

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

     Biologia Klasa V

     Data: 6 V 2020 r

     Temat 1. Okrytonasienne

      

     Na tej lekcji nauczysz się rozpoznawać formy roślin okrytonasiennych. Poznasz elementy budowy kwiatu i określisz ich funkcje w rozmnażaniu płciowym.

      

     a. Zapisz podany temat w zeszycie

     b. Przeczytaj w podręczniku str.137-142

     c. Narysuj w zeszycie kwiat obupłciowy na przykładzie czereśni i opisz go. (podręcznik str.138)

     d. zapisz w  zeszycie 6 punktów od kwitnienia do kiełkowania (podr. str 139)

      Obejrzyj a zrozumiesz: https://www.youtube.com/watch?v=pcMM8SiOIDg

     e. W zeszycie podaj przykłady roślin zapylanych przez wiatr i przez zwierzęta.

      

     Nie wykonuj zadań w zeszycie ćwiczeń!!!

     Zadania wykonaj do 6.05.2020r. prześlij na  Messenger lub mój e-mail: podstawowa47niska@wp.pl

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

     Biologia Klasa VI

     4 .05- 8.05.2020 r.

     Temat :   Gady – kręgowce, które opanowały ląd.

     Data: 4 maja 2020

     Na tej lekcji dowiesz się w jakich środowiskach żyją gady. Nauczysz się wskazywać charakterystyczne cechy budowy gadów; wymieniać przystosowania gadów do życia z dala od wody.

     1.  Zapisz podany temat w zeszycie.
     2. Obejrzyj  lekcję  https://www.youtube.com/watch?v=Y3Is2vFgxmE   - tylko do 16 minuty.
     3. Przeczytaj -Podręcznik str.103-106 i
     4. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń  str.85-88; zadanie dla dociekliwych str.88 jest tylko dla chętnych. 

     Zadania w zeszycie ćwiczeń wykonaj do 4.05.2020r. prześlij na nasz komunikator Messenger

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

     Biologia Klasa VII

     Temat 1 i 2: Zmysł powonienia , smaku i dotyku.

      

     Data 6 i 8 maja

      

     Na tej lekcji dowiesz się , gdzie są zlokalizowane receptory zmysłu powonienia i zmysłu smaku. Poznasz rolę zmysłu smaku, powonienia i dotyku. Określisz, jakie receptory znajdują się w skórze.

     a. Zapisz podany temat w zeszycie.

      

     b. Przeczytaj temat w podręczniku str. 203-207

     c. W zeszycie:

     1. Wyjaśnij, położenie komórek węchowych, napisz jakie znaczenie mają kubki smakowe oraz opisz narząd czucia/dotyku.

     2. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na stronie 103-104

      

     Aby lepiej zrozumieć, możesz dodatkowo skorzystać z :

      https://www.youtube.com/watch?v=mm6byW_b8PI

     oraz

     https://www.youtube.com/watch?v=l4BwtqiDhdk

     Zadania w zeszycie przedmiotowym i zeszycie ćwiczeń wykonaj do 8.05.2020r. prześlij na nasz komunikator Messenger

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

     Biologia Klasa VIII

     4 maja-8 maja 2020 r.

     Data: 4 V 2020,

     Temat 1: Materia i energia w ekosystemie

     Na tej lekcji wyjaśnisz , jaką funkcję pełnią organizmy w obiegu materii w ekosystemie. Omówisz przepływ energii przez ekosystem.

      

     a. Zapisz podany temat w zeszycie.

     b. Przeczytaj temat w podręczniku str. 125-128

     1. Obejrzyj lekcję na:

     https://epodreczniki.pl/a/obieg-materii-i-przeplyw-energii-w-przyrodzie/Do8UrVCzC    -  wykonaj ustnie ćwiczenia z możliwością samodzielnego sprawdzenia;

     d.. W zeszycie odpowiedz na pytania:

            1. Wyjaśnij pojęcia: Jak przebiega krążenie materii.

              2. Scharakteryzuj obieg węgla

                 3. Opisz zaburzenie krążenia materii.

                    4. Opisz jak przepływa energia.

                       5.Co to jest piramida ekologiczna?

      

     Zadania w zeszycie przedmiotowym wykonaj do 4.05.2020r. prześlij na nasz komunikator Messenger

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      

      

     27 IV – 29 IV 2020

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      

     Biologia Klasa V

      

     Bardzo proszę opracować tematy lekcji

     Data: 29 IV 2020 r

     Temat 1. Nagonasienne – utrwalenie wiadomości.

     Na tej lekcji utrwalisz cechy nagonasiennych na przykładzie sosny. Nauczysz się rozpoznawać przykładowe gatunki roślin nagonasiennych występujących w kraju i podasz ich cechy charakterystyczne.

      

     a. Zapisz podany temat w zeszycie

     b. Wykonaj KARTĘ PRACY – rośliny nagonasienne (kartę wysłałam e-mailem) lub otwórz ten link                

     karta-pracy-rosliny-nagonasienne.docx

      

     Kartę pracy wykonaj do 30.04.2020r. prześlij tym razem na mój e-mail: podstawowa47niska@wp.pl

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

      

     Biologia Klasa VI

      

     Bardzo proszę opracować tematy lekcji

     Data: 27 IV 2020 r

     Temat 1 : Przegląd i znaczenie płazów

      

     Na tej lekcji zdobędziesz informacje na temat zróżnicowania budowy i trybu życia płazów. Poznasz gatunki płazów występujące w Polsce, a także źródła ich zagrożeń i sposoby ich ochrony. Dowiesz się, jakie znaczenie mają przyrodzie i dla człowieka.

      

     a. Zapisz podany temat w zeszycie.

     b. Przeczytaj temat w podręczniku str. 97-102

     c. W zeszycie: przerysuj i uzupełnij tabelkę nazwami gatunkowymi płazów (podr str.98-99)

     Płazy ogoniaste

     Płazy bezogonowe

      

      

      

     d. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 82-84

      

     Możesz skorzystać również z  https://www.youtube.com/watch?v=tFFAxPbpZ1k

      

     Zadania w zeszycie ćwiczeń i w zeszycie przedmiotowym wykonaj do 27.04.2020r. prześlij na nasz komunikator Messenger

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

      

     Biologia Klasa VII

      

     Bardzo proszę opracować tematy lekcji

     Data: 29 IV 2020,

     Temat 1: Higiena oka i ucha

      

     Na tej lekcji określisz przyczyny powstawania wad wzroku. Dowiesz się, w jaki sposób można korygować wady wzroku. Wyjaśnisz, jaki jest wpływa hałasu na narząd słuchu.

     a. Zapisz podany temat w zeszycie.

      

     b. Przeczytaj temat w podręczniku str. 203-207

     c. W zeszycie:

     1. Wyjaśnij, na czym polega krótkowzroczność i dalekowzroczność.

     2. Na czym polega daltonizm.

     3. Omów wpływ hałasu na zdrowie człowieka (wykorzystaj wykres – wartości natężenia wybranych dźwięków.

     4. Zeszyt ćwiczeń- zadanie 2.

      

     Możesz dodatkowo skorzystać z :

      https://epodreczniki.pl/a/dbamy-o-oczy-i-uszy/D2TW9p3HF

      

     Zadania w zeszycie przedmiotowym i zeszycie ćwiczeń wykonaj do 30.04.2020r. prześlij na nasz komunikator Messenger

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      

     Biologia Klasa VIII

      

     Bardzo proszę opracować tematy lekcji

     Data: 27 IV 2020,

     Temat 1: Zależności pokarmowe

      

     Na tej lekcji poznasz poziomy pokarmowe występujące w ekosystemie. Dowiesz się, czym są łańcuchy pokarmowe i sieci pokarmowe. Określisz wpływ zależności pokarmowych na funkcjonowanie ekosystemów.

      

     a. Zapisz podany temat w zeszycie.

     b. Przeczytaj temat w podręczniku str. 121-124

     c. W zeszycie odpowiedz na pytania:

     1. Wyjaśnij pojęcia: poziomy troficzne, producenci, konsumenci, destruenci.

     2. Podaj przykład łańcucha troficznego złożonego z pięciu organizmów. Napisz nazwy poziomów troficznych, do których one należą.

     3.Na podstawie różnych źródeł przedstaw sieć pokarmową w jeziorze.

      

     Tu znajdziesz przykłady łańcuchów troficznych:

     https://epodreczniki.pl/a/zaleznosci-pokarmowe-w-ekosystemie/D8y1yJaSy

      

     Zadania w zeszycie przedmiotowym wykonaj do 27.04.2020r. prześlij na nasz komunikator Messenger

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      

      

      

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

     20 IV – 24 IV 2020

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

     Biologia Klasa V

     Bardzo proszę opracować tematy lekcji

     Data: 22 IV 2020 r

     Temat 1. Nagonasienne – budowa i cechy.

      

     Na tej lekcji poznasz cechy nagonasiennych na przykładzie sosny. Nauczysz się rozpoznawać przykładowe gatunki roślin nagonasiennych występujących w kraju. Poznasz znaczenie roślin nagonasiennych w przyrodzie i w życiu człowieka..

      

     a. Zapisz podany temat w zeszycie

     b. Przeczytaj z podręcznika 129-131

     c. Przerysuj do zeszytu sosnę i opisz ją z uwzględnieniem kwiatostanu męskiego, kwiatostanu żeńskiego oraz nasion osadzonych na łusce szyszce. Podręcznik str. 131

     c. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str. 87-89

      

     Możesz dodatkowo skorzystać z e-podręcznika:

      

     https://epodreczniki.pl/a/nagonasienne/DEi6p4Sl1

      

     Zadania w zeszycie ćwiczeń i zeszycie przedmiotowym wykonaj do 22.04.2020r. prześlij na nasz komunikator Messenger

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

     Biologia Klasa VI

     Bardzo proszę opracować tematy lekcji

     Data: 20 IV 2020 r

     Temat 1 : Płazy – kręgowce wodno - lądowe

      

     Na tej lekcji dowiesz się, gdzie żyją płazy. Poznasz cechy, które umożliwiają płazom życie w dwóch środowiskach: wodnym i lądowym. Scharakteryzujesz rozmnażanie i rozwój płazów.

      

     a. Zapisz podany temat w zeszycie.

     b. Przeczytaj temat w podręczniku str. 93-96

     c. Narysuj w zeszycie żabę moczarową i opisz jej wybrane części budowy, podręcznik str.94

     d. W zeszycie opisz 4 etapy rozwoju żaby , podręcznik str 95.

     d. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 77-78.

      

     Możesz skorzystać również z e-podręcznika.

      

       https://epodreczniki.pl/a/plazy---zwierzeta-wodno-ladowe/DbCyM1YnM

      

     Zadania w zeszycie ćwiczeń i w zeszycie przedmiotowym wykonaj do 20.04.2020r. prześlij na nasz komunikator Messenger

      

     PRACA DŁUGOTERMINOWA NA SZÓSTKĘ.  Jeśli spotkasz przedstawiciela fauny (PŁAZA, GADA, PTAKA, SSAKA)  w swoim ogródku, na polu lub w lesie, to zrób mu zdjęcie, napisz nazwę gatunkową oraz znajdź na jego temat informacje w Internecie. Praca zawiera po jednym przedstawicielu płazów, gadów, ptaków i ssaków.  Pracę wyślij na mój email: podstawowa47niska@wp.pl

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

      

     Biologia Klasa VII

     Bardzo proszę opracować tematy lekcji

     Data: 22 IV 2020 i 24 IV 2020,

     Temat 1 i 2: Ucho – narząd słuchu i równowagi

      

     Na tej lekcji dowiesz się , z jakich części składa się ucho człowieka. Poznasz funkcje poszczególnych elementów ucha. Wyjaśnisz, w jaki sposób ucho odbiera dźwięki i jak działa zmysł równowagi.

      

     a. Zapisz podany temat w zeszycie.

     b. Przeczytaj temat w podręczniku str. 200-202

     c. W zeszycie:

     1. Narysuj ucho z podr str. 200 i opisz części ucha.

     2. Uzupełnij tabelę ,elementami budowy ucha:

     Przewód słuchowy, kosteczki słuchowe, trąbka słuchowa, ślimak, małżowina uszna, kanały półkoliste, przedsionek

     Uch zewnętrzne

     Ucho środkowe

     Ucho wewnętrzne

      

      

      

     3. Napisz do czego służy trąbka słuchowa.

     4. Co to jest zmysł równowagi?

     5. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń 1 i 2.

      

     Możesz dodatkowo skorzystać z :

      

     https://epodreczniki.pl/a/ucho---narzad-sluchu-i-rownowagi/D19FNnBQ3

      

     Zadania w zeszycie przedmiotowym i zeszycie ćwiczeń wykonaj do 24.04.2020r. prześlij na nasz komunikator Messenger

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      

      

     Biologia Klasa VIII

     Bardzo proszę opracować tematy lekcji

     Data: 20 IV 2020,

     Temat 1: Czym jest ekosystem?

      

     Na tej lekcji poznasz żywe i nieożywione elementy ekosystemu. Wyjaśnisz pójścia: ,,ekosystem”, ,,biotop”, ,, biocenoza”. Poznasz sposoby wykorzystania ekosystemów przez człowieka. Dowiesz się, jakie zmiany zachodzą e ekosystemach.

      

     a. Zapisz podany temat w zeszycie.

     b. Przeczytaj temat w podręczniku str. 116-120

     c. W zeszycie odpowiedz na pytania:

     1. Wyjaśnij pojęcia: ekosystem ,biotop, biocenoza.

     2. Wyjaśnij o to są ekosystemy naturalne i ekosystemy sztuczne.

     3. Opisz sukcesję pierwotną i sukcesję wtórną.

      

     Możesz dodatkowo w:

      

     https://epodreczniki.pl/a/ekosystem---wspolzaleznosc-srodowiska-i-organizmow/D17iBmqqS

      

     Zadania w zeszycie przedmiotowym wykonaj do 20.04.2020r. prześlij na nasz komunikator Messenger

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      

      

      

      

      

     15 kwietnia – 17 kwietnia 2020

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

     Biologia Klasa V   

      Bardzo proszę opracować tematy lekcji

     Data: 15 IV 2020 r

     Temat 1. Rozpoznajemy gatunki paproci, skrzypów i widłaków- utrwalenie

     Na tej lekcji utrwalisz poznanych przedstawicieli paproci , skrzypów i widłaków na podstawie ostatniej obserwacji w lesie oraz informacji . Przypomnisz cechy budowy zewnętrznej mchów, paproci, widłaków.. Omówisz znaczenie skrzypów, paproci i widłaków w przyrodzie.

      

      Możesz dodatkowo skorzystać:  https://epodreczniki.pl/a/paprocie-skrzypy-i-widlaki/DzRxMlvyF

      

     a. Zapisz podany temat w zeszycie

     b. Przeczytaj jeszcze raz w podręczniku str 126-128, utrwal nazwy gatunkowe i przepisz je do zeszytu: orlica pospolita, długosz królewski, pióropusznik strusi, skrzyp olbrzymi, skrzyp leśny, skrzyp błotny, widłak wroniec, widłak jałowcowaty

     c. Odpowiedz do zeszytu na pytania 1,2,3 z podręcznika str 128.

      

     Zadania w zeszycie ćwiczeń wykonaj do 15.04.2020r.  prześlij na nasz komunikator  Messenger

      

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

      

     Biologia  Klasa VI   

      

     Data: 15-17 kwietnia - nie ma biologii

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

     Biologia  Klasa VII   

      Bardzo proszę opracować tematy lekcji

     Data:  15-17 kwietnia  2020,  (temat na dwa dni)

     Temat 1 i 2 : Budowa i działanie narządu wzroku

     Na tej lekcji dowiesz się , czym są zmysły. Poznasz budowę oka. Wyjaśnisz, jak działa narząd wzroku człowieka. Określisz funkcje poszczególnych części gałki ocznej. Dowiesz się, jak powstaje obraz.  

       Wejdź tu:   https://epodreczniki.pl/a/oko---narzad-wzroku/DByVW3EI0

     a. Zapisz podany temat w zeszycie.

     b. Przeczytaj temat w podręczniku str. 195-199

     c. W zeszycie:

                   1. Narysuj oko i podpisz części oka (Z podr.str.196).

      d. W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania 1,2,3 ,4,5 str. 98-99

      e. Wykonaj doświadczenie: Wykrywanie obecności tarczy nerwu wzrokowego, podr. str. 197

      

      Zadania w zeszycie przedmiotowym i zeszycie ćwiczeń wykonaj do  17.04.2020r.  prześlij na nasz komunikator  Messenger

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

      

     Biologia  Klasa VIII   

      

     Data: 15-17 kwietnia 2020,  - nie ma biologii

      

      

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

     30 III – 8 IV 2020

      

      

      Biologia Klasa V

      

     Bardzo proszę opracować tematy lekcji

      

     Data: 1 IV 2020 r

      

     Temat 1.Mchy - utrwalenie.

      

     Na tej lekcji utrwalisz poznanych przedstawicieli mchów na podstawie ostatniej obserwacji w lesie oraz przeprowadzonemu doświadczeniu. Przypomnisz cechy budowy zewnętrznej mchów. Omówisz znaczenie mchów w przyrodzie.

      

     a. Zapisz podany temat w zeszycie

     b. Przeczytaj jeszcze raz w podręczniku: Mchy

     c. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str. 79-81uzupełnij

     Zadania w zeszycie ćwiczeń wykonaj do 2.04.2020r. prześlij na nasz komunikator Messenger

      

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      

     Data: 8 IV 2020 r

      

     Temat 2. Paprotniki

      

     Na tej lekcji nauczysz się rozpoznawać paprocie,widłaki i skrzypy na podstawie obserwacji. Poznasz cechy budowy zewnętrznej paprotników. Omówisz znaczenie paprotników w przyrodzie.

      

     a. Zapisz podany temat w zeszycie.

     b. Przeczytaj temat w podręczniku.

     c. Narysuj w zeszycie paproć i zaznacz liść, podziemną łodygę – kłącze, korzenie, zarodnie.

     d. Odpowiedz na pytanie w zeszycie ćwiczeń str. 82-84

     uzupełnij zeszyt ćwiczeń

     Zadania w zeszycie przedmiotowym i ćwiczeniu wykonaj do 8.04.2020r. prześlij na nasz komunikator Messenger

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

      

      Biologia Klasa VI

      

     Bardzo proszę opracować tematy lekcji

      

     Data: 30 III 2020 r

      

     Temat 1 : Ryby – kręgowce środowisk wodnych

      

     Na tej lekcji poznasz środowiska, w których żyją ryby. Scharakteryzujesz cechy ryb, które pozwalają im na życie w wodzie. Dowiesz się, jak rozmnażają się ryby.

      

     a. Zapisz podany temat w zeszycie.

     b. Przeczytaj temat w podręczniku str. 83-86

     c. Narysuj w zeszycie rybę i opisz jej wybrane części budowy, podręcznik str.84

     d. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 69-71.

     Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str. 61-63uzupełnij zeszyt ćwiczeń

     Zadania w zeszycie ćwiczeń i w zeszycie przedmiotowym wykonaj do 31.03.2020r. prześlij na nasz komunikator Messenger

      ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      

     Bardzo proszę opracować tematy lekcji

      

     Data: 6 IV 2020

      

     Temat 1 : Przegląd i znaczenie ryb

      

     Na tej lekcji poznasz zróżnicowanie budowy ryb, które wpływa na tryb ich życia. Dowiesz się, jakie jest znaczenie ryb w przyrodzie i dla człowieka. Poznasz główne zagrożenia oraz sposoby ochrony ryb.

      

     a. Zapisz podany temat w zeszycie.

     b. Przeczytaj temat w podręczniku str. 87-92

     c. Napisz w zeszycie jakie znaczenie mają ryby w przyrodzie oraz dla człowieka.

     d. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 73-75.

     Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str. 61-63uzupełnij zeszyt ćwiczeń

     Zadania w zeszycie ćwiczeń i w zeszycie przedmiotowym wykonaj do 07.04.2020r. prześlij na nasz komunikator Messenger

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

      

      Biologia Klasa VII

      

     Bardzo proszę opracować tematy lekcji

      

     Data: 1 IV 2020,

      

     Temat 1 : Obwodowy układ nerwowy. Odruchy

      

     Na tej lekcji poznasz budowę i funkcjonowanie układu nerwowego. Dowiesz się, czym jest łuk odruchowy. Nauczysz się rozróżniać odruchy warunkowe i bezwarunkowe.

      

     a. Zapisz podany temat w zeszycie.

     b. Przeczytaj temat w podręczniku str. 181-184

     c. W zeszycie:

                 1. Wypisz rodzaje nerwów i opisz je.

                 2. Opisz łuk odruchowy?

                 3. Podaj przykłady odruchów warunkowych i bezwarunkowych.

                 4. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń

     4. zyt ćwiczeń str. 61-63uzupełnij zeszyt ćwiczeń

     Zadania w zeszycie przedmiotowym i zeszycie ćwiczeń wykonaj do 02.04.2020r. prześlij na nasz komunikator Messenger

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      

     Data: 3 IV 2020

      

     Temat 2 : Higiena i choroby układu nerwowego

      

     Na tej lekcji dowiesz się, jakie czynniki wywołują stres. Wyjaśnisz, jak radzić sobie ze stresem. Określisz znaczenie snu w funkcjonowaniu organizmu. Poznasz wybrane choroby układu nerwowego.

      

     a. Zapisz podany temat w zeszycie.

     b. Przeczytaj temat w podręczniku str. 185-189

     c. W zeszycie odpowiedz:

            1. Jaki wpływ ma stres na organizm?

            2. Opisz przyczyny, objawy, leczenie i profilaktykę stwardnienia rozsianego,

               choroby Alzheimera, depresji

             3. Wykonaj zadani w zeszycie ćwiczeń 3. wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń

      

     Zadania w zeszycie przedmiotowym i zeszycie ćwiczeń wykonaj do 04.04.2020r. prześlij na nasz komunikator Messenger

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      

     Data: 8 IV 2020,  

      

     Temat 1: Regulacja nerwowo- hormonalna - podsumowanie

      

     Na tej lekcji utrwalisz i porównasz układ nerwowy i hormonalny.

      

     a. Zapisz podany temat w zeszycie.

     b. Przeczytaj temat w podręczniku str. 190

     c. W zeszycie odpowiedz na zadania z podręcznika str. 191-192

     Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str. 61-63uzupełnij zeszyt ćwiczeń

     Zadania w zeszycie przedmiotowym wykonaj do 09.04.2020r. prześlij na nasz komunikator Messenger

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

      

      Biologia Klasa VIII

      

     Bardzo proszę opracować tematy lekcji

      

     Data: 30 III 2020,

      

     Temat 1: Pasożytnictwo

      

     Na tej lekcji poznasz rodzaje pasożytów. Wymienisz przykłady przystosowań pasożytów do prowadzonego przez nie trybu życia. Omówisz wpływ pasożytów na inne organizmy.

     Polecam:

      

     a. Zapisz podany temat w zeszycie.

     b. Przeczytaj temat w podręczniku str. 107-110

     c. W zeszycie odpowiedz na pytania:

                1. Podziel pasożyty na dwie grupy: zewnętrzne i wewnętrzne, gdzie żyją i podaj przykłady.

                2. Napisz w jaki sposób przystosowały się organizmy do pasożytnictwa.

                3. Opisz w jaki sposób tasiemiec funkcjonuje w jelicie żywiciela.

                4. Opisz znaczenie pasożytów.

      

     Możesz zobaczyć w internecie na temat tej lekcji:

     Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str. 61-https://epodreczniki.pl/a/konkurencja-i-pasozytnictwo/DRye3Ymqf

     63uzupełnij zeszyt ćwiczeń

     Zadania w zeszycie przedmiotowym wykonaj do 30.04.2020r. prześlij na nasz komunikator Messenger

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      

     Data: 6 IV 2020,

      

     Temat 1: Nieantagonistyczne zależności między gatunkami

      

     Na tej lekcji poznasz nieantagonistyczne zależności między gatunkami. Zwróć uwagę na ,,mutualuizm” , ,,komensalizm” oraz na różnice między symbiozą a protokooperacją

     a. Zapisz podany temat w zeszycie.

     b. Przeczytaj temat w podręczniku str. 111 - 115

     c. W zeszycie odpowiedz na pytania:

              1. Co to jest mutualizm i na jakie dwa rodzaje dzielimy mutualizm.

              2. Symbioza – bez partnera ani rusz – uzasadnij na przykładzie roślin nasiennych i grzyba,

                mrówki grzybiarki i grzyba oraz roślin motylkowatych i bakterii brodawkowych.

              3. Protokooperacja- razem łatwiej, uzasadnij na przykładzie: kolibra i rośliny,

                 mszyc i mrówek, bąkojada i bawołu

               4. Czym charakteryzuje się komensalizm .

     Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str. 61-63uzup

     Polecam:     https://epodreczniki.pl/a/wspolpraca-miedzy-gatunkami/DoyBZxjoO

     ełnij zeszyt ćwiczeń

     Zadania w zeszycie przedmiotowym wykonaj do 6.04.2020r. prześlij na nasz komunikator Messenger

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      

     kl VI i kl. VIII Wychowanie do życia w rodzinie

     1. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=zH9H_C-hhUc

     2. Poproś rodzinę, aby opowiedziano Tobie historię rodzinną, dotyczącą pierwszej miłości, np. pierwszego spotkania się rodziców, dziadków, pradziadków. :)

     1. Zapisz w swoim pamiętniku:)

      

      

      

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

      

     Klasa V Biologia

      

     Otrzymałeś KARTĘ PRACY: MCHY .

      

     Wykonaj zadania w zeszycie. Temat: Mchy - podsumowanie

      

     Zadania wykonujemy do 26III

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      

     Klasa VI

     Biologia

     Do zeszytu: Temat: Karta pracy- podsumowanie: stawonogi i mięczaki

      

     Karty pracy prześlę na naszą grupę

      

     Wykonaj zadania w zeszycie i prześlij do środy 25 marca

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      

     KLASA VII Biologia

     23 -27 marzec

     Do zeszytu: 1. Temat: Podsumowanie- budowa i rola układu dokrewnego

      

     Uzupełnij zadania w zeszycie

     Do zeszytu: 2 Temat: Ośrodkowy układ nerwowy

     Podręcznik str177-180

     Odpowiedz ma pytania w zeszycie:

     1.Z czego składa się mózgowie?

     2.Napisz za co odpowiada lewa półkula mózgu a za co prawa półkula mózgu?

     3. Kora mózgu dzieli się na płaty. Za co odpowiada: płat czołowy, płat ciemieniowy, płat potyliczny, płat skroniowy.

     4. Opisz budowę rdzenia kręgowego

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      

     KLASA VIII biologia

     Do zeszytu: 1. Temat: Podsumowanie- drapieżnictwo . Roślinożerność

      

     Uzupełnij zadania w KARCIE PRACY ćwiczenia str.56, 57,

     Zadania do 25 marca

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

     Klasa V

     BIOLOGIA:  

     Data: 17 III

     Temat lekcji:  Poznajemy mchy

     Cele lekcji:

     • środowisko życia mchów
     • budowa mchów
     • cykl rozwojowy mchów
     • zdolność wchłaniania wody przez mchy
     • znaczenie mchów w przyrodzie i dla człowieka
     • wskazanie siedlisk występowania mchów
     • poznanie budowy i cyklu rozwojowego mchów
     • wykazywanie zdolności wchłaniania wody przez mchy
     • rozpoznawanie mchów wśród innych roślin
     • wykazanie znaczenia mchów w przyrodzie
      i dla człowieka

     Proszę zapisać temat w zeszycie przedmiotowym, przeczytać temat w podręczniku oraz wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń dotyczące tego tematu.

      BĘDĘ SPRAWDZAĆ!

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

     BIOLOGIA KL VI

     Data: 17 III

     Temat lekcji: Lekcja powtórzeniowa ,,Stawonogi i mięczaki”

     Proszę przygotować się do sprawdzianu z tego działu. Przeczytać temat podsumowujący, wykonać zadania z podręcznika oraz z zeszytu ćwiczeń. Proszę w zeszycie przedmiotowym zapisać temat oraz zadania z podręcznika wpisać do zeszytu przedmiotowego. Będę sprawdzać! Miłej pracy!

     SPRAWDZIANY ODBĘDĄ SIĘ PO POWROCIE DO SZKOŁY!

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

     KLASA VII

     BIOLOGIA

     Data 17 III

     1. Temat lekcji: Zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego

     Cele lekcji:

     • skutki nadmiaru hormonów
     • skutki niedoboru hormonów
     • opisanie skutków  nadmiaru i niedoboru hormonów

     Proszę zapisać temat lekcji, przeczytać temat w podręczniku oraz wykonać zadanie 1,2 z podręcznika str. 172 oraz wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń.

      

     1. Temat lekcji: Budowa i rola układu nerwowego

     Data: 19 III

     Cele lekcji :

     • porównanie działania układu nerwowego i układu dokrewnego
     • funkcje układu nerwowego
     • budowa komórki nerwowej
     • ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy
     • somatyczny i autonomiczny układ nerwowy
     • kierunek i sposób przekazywania impulsów nerwowych

     Proszę zapisać temat lekcji, przeczytać temat w podręczniku oraz narysować komórkę nerwową - neuron z podręcznika str. 175 lub z internetu oraz wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń.

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      

     BIOLOGIA KLASA VIII

     Data 17 III

     Temat: Drapieżnictwo. Roślinożerność

     Cele:

     • ocenienie znaczenia drapieżników
      i roślinożerców w środowisku
     • wykazanie adaptacji drapieżników
      i roślinożerców do zdobywania pokarmu
     • omówienie różnych strategii polowań stosowanych przez drapieżniki
     • prezentowanie sposobów obrony organizmów przed drapieżnikami
     • przedstawienie sposobów bronienia się roślin przed zjadaniem
     • poznanie przykładów roślin drapieżnych i ich przystosowań
      do zdobywania pokarmu

     Napisz temat lekcji w zeszycie przedmiotowym, przeczytaj temat z podręcznika i odpowiedz na pytania z podręcznika, które znajdują się pod tematem lekcji.