• Plastyka

    •  

     25.06.2020r

     Klasa VI

     Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości zplastyki  dobytych w klasie VI.

     Klasa V

     Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z plastyki zdobytych w klasie V.

     24.06.2020r

     Klasa VII

     Temat: Powtorzenie i utrwalenie wiadomości z plastyki zdobytych w klasie VII.

     10.06.2020r

     Klasa VII

     Temat: Dzieła sztuki współczesnej. Poznanie wybranych,ciekawych dzieł sztukiwspółczesnej . Podrecznik str 84,85. Skan grupa KL.VII Plastyka /Muzyka

     4 VI 2020r

     Klasa V

     Temat : Utrwalamy wiaodomości o kompozycji rytmicznej. Podręcznik str.61. Wykonaj pracę wg jednego z pomysłów na str 61.

     Klasa VI

     Temat: Etapy tworzenia dzieł sztuki użytkowej. Podręcznik str 98. Zapoznaj sie z tematem i wypisz etapy tworzenia dzieła sztuki użtykowej oraz wykonaj ćw. 1 str 102.

     3 VI 2020r

     Klasa VII

     Temat: Portret i autoportret . Praca plastyczna ołówkiem. 

     https://www.youtube.com/watch?v=NF6tuC0BtHA

     28 V 2020r

     Klasa VI

     Temat: Czym jest sztuka użytkowa?  Podręcznik str. 94- 95. Odpowiedz na pytania : Czym jest sztuka użytkowa? Jakie są środki wyrazu sztuki użytkowej?

     Klasa V

     Temat: Kompozycja rytmiczna. Podręcznik str.60. Wyjaśnij w zeszycie czym się charakteryzuje kompozycja rytmiczna. Wykonaj kompozycję rytmiczną dowolna techniką  plastyczną.

     27 V 2020r

     Klasa VII

     Temat: Portret i autoportret. Podręcznik str. 76. Wyjaśnij : Co to jet autoportret?, Co to jest potret i jakie wyrózniamy typy portretów?

     21.05.2020r.

     Klasa VI

     Temat: Początki nowoczesnej architektury. Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku str. 92. Wykonać w zeszycie krótką notatkę uwzględniającą wyjaśnienie pojęć: architektura inżynieryjna oraz sztuka chicagowska. Proszę również wykonać pracę plastyczną według polecenia z ćw. str.92

     20.05.2020r

     Klasa VII

     Temat: Mój pomysł na pejzaż. Proszę zapoznać się z tematem str. 72. Dokonać podziału na typy pejzażu i je wypisuje w zeszycie. Proszę również wykonać pracę plastyczną według własnego pomysłu lub zgodnie z instrukcją str. 74. 

     14.05.2020r

     Klasa VI

     Temat: Rodzaje architektury. Podręcznik str.85. Zapoznaj się z tematem i napisz notatkę zawirajacą informację jakie wyróżniamy rodzaje architektury. Następnie wykonaj pracę plastyczną zgodnie z instrujcją na str 87 w podręczniku. Termin wykonania pracy 14.05.2020r ( czwartek) godz.14.00.

     Klasa V

     Temat: Kompozycja statyczna w sztuce klasycyzmu. Podręcznik str. 58. Zapoznaj się z tematem i napisz w zeszycie krótką notatkę na ten temat. Następnie wykonaj ćwiczenie pod tematem w podręczniku str.58. Termin wykonania pracy 14.05.2020r    ( czwartek ) godz. 15.00

     13.05.2020r

     Klasa VII

     Temat :Martwa  natura - rysunek kredką . Podręcznik str.68. Proszę zapoznać się z tematem oraz napisać w zeszycie jakie wyróniamy odmiany martwej natury.  Wykonujemy prace plastyczną zgodniez instrukcją  w podręczniku str. 70. Termin wykonania pracay 13.05.2020r do godz. 15.00

     07.05.2020r

     Klasa V

     Temat:Kompozycja dynamiczna w sztuce baroku. Podrecznik str.56. Przeczytaj temat i zrób w zeszycie krótka notatkę.

     Wykonaj dowolną techniką pracę o dynamicznej kompozycji. Możesz ukazać np. grę w pilkę. Termin wykonania pracy na następną lekcję 14.05.2020r.

     Klasa VI

     Temat: Zrób to sam. Laurka ,upominek dla rodziców z okacji ich świeta.

     Wykonaj serduszkową laurkę . Napisz krótkie życzenia i podpisz się . Spsób wykonania na filmiku .

     Oto link: https://www.youtube.com/watch?v=o5ES054DEG0

     06.05.2020r

     Klasa VII

     Temat: Tworzenie z natury. Podręcznik str.66. Przeczytaj temat i odpowiedz na 4 pytania " O tym sie dowiesz." str.66  Następnie wykonaj pracę plastyczną pt. "Widok z mojego okna" Technika ołówek. Termin wykonania pracy do 13.05.2020r.

     29.04.2020r

     Klasa VII

     Temat: Refleksje w kontakcie z dziełami sztuki. Podręcznik str. 64. Obsrwując zdjęcie Festiwal Bella Skyway w Toruniu         

     ( zamieszczone w podręczniku ) odpowiedz na 4 pierwsze pytania pod zdjęciem. Odpowiedzi zapisz w zeszycie pod tematem .

     23.04.2020r

     Klasa V

     Temat : Kolaż i malowanie- kompozycja dynamiczna" Wichura". Wykonajcie pracę plastyczną zgodnie z instrukcją w podręczniku str. 54. Instrukcja do wykonania pracy znajduje sie również na grupie Messenger KL.V Plastyka/Muzyka.

     Klasa VI

     Temat: Czym jest architektura? Podręcznik str. 82 - 84. W notatce odpowiedz na następujące pytania: Co to jest architektura? Jakie są podstawowe środki wyrazu w architekturze? Przygotuj tylko projekt !!! "Twojego domu marzeń" . Zrób zdjęcie z projektu i wyślij. Na następnej lekcji będziemy realizować wasze projekty  zgodnie z poleceniem ćw.1 str 90.

     22.04.2020r

     Klasa VII

     Temat: Środki plastyczne. Zapoznaj się z tematem w podręczniku na str.53. Zrób w zeszycie krótka notatkę na temat środków plastycznych. Następnie wykonaj pracę plastyczną na temat: Wiosna na łące. Technika dowolna. Podczas wykonywania pracy należy zastosować znane wam środki plastyczne: perspektywę,światłocień, walor, plamę barwną oraz linię. Termin wykonania pracy do następnej środy czyli 29. 04. 2020r.

      

      

     16.04.2020r

     Klasa V

     Temat :Kompozycja statyczna i dynamiczna. Podręcznik strona 52 - 53. Proszę  zapoznać się z tematem,a następnie zrobić w zeszycie notatkę. Proszę również  wykonać  pracę plastyczną.

     W pliku który, znajduje się na grupie Messenger  klasa V przesłałam przykład prac . Wybieracie jeden przykład kompozycji statycznej i dynamicznej. Wyklejacie z materiałów dostępnych w domu. Może bić papier kolorowy, bibuła, stare gazety i itp. Na prace czekam dziś do godziny 18.00.

      

     Klasa VI

     Temat : Zrób to sam - maseczka ochronna bez szycia.

     Wykonajcie maseczkę ochronną zgodnie z instrukcją ,która znajduje sie na grupie KL.VI Plastyka/Muzyka.

     Na zdjęcia wykonanych prac czekam dzisiaj do godz.14.00.

      

     15.04.2020r

     Klasa VII

     Temat:  Co wpływa na nasz odbiór sztuk plastycznych?

     Proszę zapoznać się z tematem na stronie 52 - 53. Zrobić notatkę do zeszytu odpowiadając na pytanie zawarte w temacie. Na prace czekam dzisiaj do godz. 18.00.