• O przedmiocie

    •  

      

     Dane nauczyciela do pracy zdalnej: Grupa Messenger- CHEMIA

     e-mail nauczyciela: podstawowa47niska@wp.pl

     telefon T. Niska 604773202

      

      

     ,,Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta." (Jan Paweł II)

      

     4 czerwca konsultacje z biologii, chemii, geografii  dla klasy 8 w godz. 10.15 do 12.15

      

     1 – 25  VI 2020

      

     Chemia Klasa VII                     

      

     Data: 1 czerwca 2020

     Temat 1: Wodorotlenek wapnia

     16Dzisiaj poznasz sposób otrzymywania, właściwości oraz zastosowania wodorotlenku wapnia.

      

     1. Zapisz podany temat w zeszycie
     2. https://www.youtube.com/watch?v=SsQmsgEPEzU
     3. Po obejrzeniu filmiku zapisz przebieg reakcji powstawania wodorotlenku wapnia
     4. Przeczytaj temat w podręczniku str 216-218
     5. Zapoznaj się z termicznym rozkładem wapieni

     https://www.youtube.com/watch?v=4dqE45snIXE

      oraz zapisz jakie produkty powstają w wyniku przeróbki wapieni (podr. str217)

      

     Swoją pracę prześlij do mnie do 2 czerwca

      

     Data: 4 i 8 czerwca 2020

     Temat 1 i 2: Sposoby otrzymywania wodorotlenków praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie

     16

     Dzisiaj poznasz pojęcie zasada. Odróżnisz zasady od wodorotlenków. Poznasz wodorotlenki trudno rozpuszczalne i praktycznie nierozpuszczalne w wodzie- ich wzory sumaryczne i sposoby otrzymywania

      

     1. Zapisz podany temat w zeszycie
     2. Przeczytaj temat w podręczniku strona 219-221
     3. Obejrzyj koniecznie!

     https://www.youtube.com/watch?v=Btjc4BfviNU

      

     1. Przeanalizuj tabelę rozpuszczalności
     2. Napisz co to są zasady? Co to jest zasada amonowa? Co to jest amoniak?

     Miłej pracy!

     15 czerwca

     Temat: Proces dysocjacji jonowej zasad

     Pamiętaj: Zasady w roztworze wodnym dysocjują na kationy metalu i aniony reszty kwasowej

     Obejrzyj a zrozumiesz:

     https://www.youtube.com/watch?v=bslnaTk5pKc

     ...................................

     Data: 22, 25 czerwca - utrwalenie wiadomości i umiejętności

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

                                         

                                                                    Chemia   Klasa VIII    

     Zapraszam na konsultacje 4 czerwca w godz. 10.15-12.00            

                                               

      3 i 5  VI 2020  Temat 1 i 2 : Sacharydy. Glikoza i fruktoza- monosacharydy

      Dzisiaj wyjaśnisz pojęcie sacharydy. Określisz skład i rodzaje sacharydów. Poznasz występowanie, właściwości i zastosowania glukozy i fruktozy

      

      

     1. Zapisz temat w zeszycie.

                              Zapisz wzór ogólny sacharydów

                                    Cn(H2O)m

      

     Przeanalizuj RODZAJE SACHARYDÓW (podręcznik strona 203)

      

     Zapamiętaj wzór sumaryczny

      

                                       glukozy i fruktozy:

      

                                C6H12O6

      

     Koniecznie obejrzyj  od 34  minuty https://www.youtube.com/watch?v=US45pPbw0jw

     Oraz https://www.youtube.com/watch?v=kCC6AM0FLbQ Koniecznie!

      

     Zapisz w zeszycie treści, które analizuje pani prowadząca

      

     Wykonuj zadania zgodnie z instrukcją a zrozumiesz. Miłej pracy!

      

     1. W razie trudności przeczytaj temat w podręczniku 202-207

     .

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      

       10  i 19 VI 2020

      

     Temat : Sacharoza- disacharyd

      

      

     1. Zapisz wzór ogólny sacharozy (,,cukru”)

                         C12 H22 O11

     Zapisz właściwości fizyczne i chemiczne

     Zapisz w zeszycie:

     W żołądku , w obecności enzymów, wody i kwasu chlorowodorowego następuje rozkład sacharozy na monosacharydy:

      C12 H22 O11 + H2O  -------> C6H12O6 + C6H12O6

     Sacharoza    woda                  glukoza    fruktoza

                   

     1. Obejrzyj lekcję https://www.youtube.com/watch?v=x0NmPIdkRkA

      

     1. Przeczytaj temat w podręczniku! str. 208-211

      

     25 czerwca- utrwalenie wiadomości i umiejętności

      

      

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

      

     28 maja konsultacje z biologii, chemii, geografii  dla klasy 8 w godz. 10.15 do 12.15

      

     25 V – 29 V 2020

      

      

     Chemia Klasa VII                     

      

     Data: 25 i 27 maja 2020 ( jest to temat na dwie godziny!)

      

     Temat 1 i 2   : Wzory i nazwy wodorotlenków. Wodorotlenek sodu i potasu

     16

     1

     Dzisiaj poznasz pojęcie wodorotlenek i omówisz budowę tej grupy związków chemicznych

      

     1. Zapisz podany temat w zeszycie
     2. Napisz wzór ogólny wodorotlenków i opisz go oraz przepisz tabelę wzory i nazwy wybranych wodorotlenków. Podr str. 209
     3. Koniecznie obejrzyj te filmy

      

      https://www.youtube.com/watch?v=oqaiMzRtrSc

      

     Wiadomości o wodorotlenku sodu i potasu /zajrzyj tu  https://www.youtube.com/watch?v=7YgGfKhlKdg   

      

     Wykonuj zadania z panią prowadzącą i zapisuj je w swoim zeszycie.

      

     Podręcznik str. 209-215

     Swoją pracę prześlij do mnie do 27 maja

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                         

                                                                    Chemia   Klasa VIII                

                                        Dwie lekcje!

      

     Chemia klasa VIII   

             

      27  V 2020

      

     Temat 1: Tłuszcze

      

      Dzisiaj wyjaśnisz pojęcie tłuszcze. Poznasz budowę, rodzaje, właściwości i zastosowań

      

     1. Zapisz temat w zeszycie.

      

     1. Koniecznie obejrzyj  do 25 minuty https://www.youtube.com/watch?v=US45pPbw0jw

      

     1. Zapisz w zeszycie treści, które analizuje PAN BELFR! !!!! . Prześlij je do mnie, będę miała pewność , że obejrzałeś/aś  film!

      

     Odpowiedzi do 27 maja.

     Wykonuj zadania zgodnie z instrukcją a zrozumiesz. Miłej pracy!

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      29  V 2020

      

     Temat 2: Białka

     Dzisiaj  wyjaśnisz pojęcia białka. Określisz skład procentowy białek. Poznasz rodzaje białek ich właściwości i zastosowania. Wyjaśnisz różnicę między denaturacja a koagulacją.

      

     1. Obejrzyj lekcję na You Tube /koniecznie!/ od 25 minuty do 34 minuty

     https://www.youtube.com/watch?v=US45pPbw0jw

     W zeszycie wykonuj zadania zgodnie z instrukcją Pana Belfra!

     1. Jeśli jeszcze nie rozumiesz ! Przeczytaj temat w podręczniku!

      

     1. Wykonaj zadania  1,2 str. 201 z podręcznika

      

     Zadania prześlij do 29 V 2020 roku

      

      

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

     18 V – 22 V 2020

      

     Chemia Klasa VII                     

      

     Data: 18 i 20 maja 2020 ( jest to temat na dwie godziny!)

      

     Temat 1 i 2   : Elektrolity i nieelektrolity

      

     Dzisiaj poznasz pojęcia: elektrolit, nieelektrolit, wskaźniki kwasowo-zasadowe, odczyn.

     Odróżnisz odczyn roztworów na podstawie barwy wskaźników. Omówisz zastosowanie

     wskaźników: oranżu metylowego, uniwersalnych papierków wskaźnikowych, fenoloftaleiny do

     określania odczynu.

      

     1. Zapisz podany temat w zeszycie
     2. Koniecznie obejrzyj ten film

      

      https://www.youtube.com/watch?v=iJ60zV08pUI

     oraz https://www.youtube.com/watch?v=Aq73hiKJJrs

      

     następnie przeczytaj temat w podręczniku str. 196-201.

      

     1. Przepisz do zeszytu  z podręcznika str. 203 tabelę 18 Elektrolity i nieelektrolity
     2. Wykonaj zadania z podręcznika 1,2,3 str. 208.

      

     Swoją pracę prześlij do mnie do 20 maja

      

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

                                         

                                                                    Chemia   Klasa VIII                

                                        Dwie lekcje!

      20  V 2020

      

     Temat 1: Aminokwasy

     Dzisiaj  poznasz pojęcia: aminokwasy, grupa aminowa, wiązanie peptydowe, peptydy. Poznasz budowę i właściwości aminokwasów na przykładzie kwasu aminooctowego (glicyny). Zapiszesz równanie reakcji kondensacji dwóch cząsteczek aminokwasów.

      

     1. Obejrzyj lekcję na You Tube /koniecznie!/

     https://www.youtube.com/watch?v=42y4i6_HSYA oraz  w ramach utrwalenia obejrzyj  fragment filmu od  1h 3min  do 1h 10min /tylko 7 minut/: https://www.youtube.com/watch?v=OlZsSCmWsKY

     1. Jeśli jeszcze nie rozumiesz ! Przeczytaj temat w podręczniku!
     2. W zeszycie zapisz co to są aminokwasy i napisz jakie dwie grupy zawierają (kolorami je zapisz). Jak tworzy się nazwy aminokwasów?

      

     1. Wykonaj zadania  1,2 str. 185

      

     Zadania prześlij do 20 V 2020 roku

     …………………………………………………………………………………………………………….

      

     Chemia klasa VIII   

             

      22  V 2020

      

     Temat 2: Podsumowanie ,,Pochodne węglowodorów” Sprawdź się

      

      Dzisiaj utrwalisz wiadomości i umiejętności pochodnych węglowodorów.

      

     1. Zapisz temat w zeszycie.

      

     1. Koniecznie obejrzyj jeszcze raz https://www.youtube.com/watch?v=OlZsSCmWsKY

      

     1. Zapisz w zeszycie zadania, które analizuje PAN BELFR! !!!! . Prześlij je do mnie, będę miała pewność , że obejrzałeś/aś  film!

      

     Odpowiedzi do 22 maja.

     Dużo pracy przed Tobą!

     Wykonuj zadania zgodnie z instrukcją a zrozumiesz. Miłej pracy!

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

     11 V – 15 V 2020

      

     Chemia Klasa VII                     

      

     Data: 11 i 13 maja 2020 ( jest to temat na dwie godziny!)

      

     Temat 1 i 2   : Tlenki metali i niemetali

      

     Dzisiaj Poznanie wzorów sumarycznych, sposobów otrzymywania, właściwości fizycznych

     i zastosowań wybranych tlenków.

     1. Zapisz podany temat w zeszycie
     2. Koniecznie obejrzyj ten film

      

     https://www.youtube.com/watch?v=VzK5uW1zOpQ   lub/oraz

     https://www.youtube.com/watch?v=rVxO821YBSM

      

     następnie przeczytaj temat w podręczniku str. 196-201.

     1. Przepisz do zeszytu wykres z podręcznika str 196: Tlenki dzielimy na : …….
     2. Napisz wzór ogólny tlenków i opisz go.
     3. Przeanalizuj przykład 49 i 50 z podręcznika
     4. Napisz jakie mają zastosowania tlenki metali i niemetali
     5. Wykonaj zadania z podręcznika 1,2,3 str 201.

      

     Swoją pracę prześlij do mnie do 13 maja

      

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

                                         

                                                                    Chemia   Klasa VIII                

                                        Dwie lekcje!

      13  V 2020

      

     Temat 1: Porównywanie właściwości kwasów karboksylowych

      Dzisiaj dowiesz się , jak zmieniają  się właściwości kwasów karboksylowych w zależności od długości łańcucha węglowego. Poćwiczysz zapisywanie równań reakcji chemicznych, jakim ulegają kwasy karboksylowe.

      

     1. Obejrzyj lekcję na You Tube /koniecznie!/

     https://www.youtube.com/watch?v=z3_iiZwjaRM     https://www.youtube.com/watch?v=Yr4rYqpCVPw

     oraz  https://www.youtube.com/watch?v=RU_sOX3DNco

     1. Jeśli jeszcze nie rozumiesz ! Przeczytaj temat w podręczniku!
     2. W zeszycie zapisz wzór sumaryczny kwasu palmitynowego, kwasu stearynowego, kwasu oleinowego.

      

     1. Zapisz w zeszycie: Kwasy karboksylowe dzielimy na: (podr. str.174)

      

     1. Wykonaj zadania  1,2,3,4 str. 176 ( wystarczy po jednym przykładzie, chętnie całe zadania)

      

     Zadania prześlij do 13 V 2020 roku

     ……………………………………………………………………………………………………………..................................................

     Chemia klasa VIII               15  V 2020

     Temat 2: Estry

      Dzisiaj dowiesz się ,co to są estry. Nauczysz się opisywać budowę estrów; na czym polega reakcja estryfikacji; zapisywać równanie reakcji pomiędzy kwasami karboksylowymi i alkoholami jednowodorotlenowymi; tworzyć nazwy estrów. Dowiesz się, jakie są właściwości estrów i jakie mają zastosowania.

      

     1. Zapisz temat w zeszycie.
     2. Koniecznie obejrzyj od 52 minuty   https://www.youtube.com/watch?v=OlZsSCmWsKY

      

     Oraz https://epodreczniki.pl/a/estry---budowa-i-wlasciwosci/D1KYqhxnO    

      

      

     1. W zeszycie napisz co to są estry, napisz grupę estrową, wzór estrów. Przeanalizuj tabelę 16 str. 178

      

     1. Zapisz w zeszycie zadania, które analizuje PAN BELFR! !!!! . Prześlij je do mnie, będę miała pewność , że obejrzałeś pierwszy film!

      

     Odpowiedzi do 15 maja. Dużo pracy przed Tobą! Wykonuj zadania zgodnie z instrukcją a zrozumiesz.

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      

      

      

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

     4 V – 8 V 2020

     Chemia Klasa VII                     

      Bardzo proszę opracować tematy lekcji

     Data: 4 i 6 maja 2020

     Temat 1 i 2 .: Stężenie procentowe roztworu- utrwalenie

     Na tej lekcji utrwalisz pojęcie stężenie procentowe roztworu. Obliczysz stężenie procentowe z wykorzystaniem wzoru oraz proporcji. Wykonasz obliczeni z uwzględnieniem stężeń roztworów o danej gęstości.

      

     1. Zapisz podany temat w zeszycie
     2. Przypomnij sobie wzór na stężenie procentowe roztworu
     3. Koniecznie obejrzyj temat cz1

     https://www.youtube.com/watch?v=_tuNyXjJVPw

       i na podstawie tego materiału wykonaj zadania w zeszycie. Przepisz te zadania zgodnie z instrukcją prowadzącego.

      

     Następnie obejrzyj cz2.

      https://www.youtube.com/watch?v=3qgF1jVSe5U

      

       i na podstawie tego materiału wykonaj zadania w zeszycie. Przepisz te zadania zgodnie z instrukcją prowadzącego.

      

     Swoją pracę prześlij do mnieJ  do 6 maja

      

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                    

         Chemia   Klasa VIII                  4 V – 8 V 2020

     Temat 1 i 2  :  Wyższe kwasy karboksylowe  .

      Na tej lekcji poznasz pojęcie wyższe kwasy karboksylowe. Poznasz nazwy i wzory wybranych kwasów nasyconych ( palmitynowego,stearynowego) i kwasu nienasyconego (oleinowego) oraz ich właściwości i zastosowań.

      

     1. Obejrzyj lekcję na You Tube /koniecznie!/
     2. Przeczytaj w podręczniku strony169-173
     3. W zeszycie zapisz wzór sumaryczny kwasu palmitynowego, kwasu stearynowego, kwasu oleinowego.

      

     1. Zapisz spalanie całkowite kwasów (podt. Str 170)

      

     1. Odpowiedz : co to są mydła i na jakie dzielimy mydła?
     2. Dla chętnych! Wykonaj zadania z podręcznika zad 1 i 4 str 173.
     3. W ramach utrwalenia i lepszego zrozumienia obejrzyj film  z You Tube  -następny kawałek  od 46  minuty-     https://www.youtube.com/watch?v=OlZsSCmWsKY

     Zadania prześlij do 8 V 2020

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      

     27 IV – 29 IV 2020

     Chemia Klasa VII                     

      Bardzo proszę opracować tematy lekcji

     Data: 27 IV 2020

     Temat 1 .: Stężenie procentowe roztworu- zadania

     Na tej lekcji utrwalisz pojęcie stężenie procentowe roztworu. Obliczysz stężenie procentowe z wykorzystaniem wzoru oraz proporcji. Wykonasz obliczeni z uwzględnieniem stężeń roztworów o danej gęstości.

      

     1. Zapisz podany temat w zeszycie
     2. Przypomnij sobie wzór na stężenie procentowe roztworu oraz przepisz podane zadanie do zeszytu:

     Zadanie 1  Oblicz stężenie procentowe roztworu, wiedząc, że w 450 g roztworu znajduje się 15 g substancji.

     Rozwiązanie: Przepisz rozwiązanie zadania, które znajduje się pod tym linkiem

     Chemia_Klasa_VII_Zadanie.docx

      

     Zadanie 2 i 3 sam rozwiąż w zeszycie. Rozwiązanie prześlij do mnie. W razie trudności służę radą i pomocą.

      Zadanie 2

     Ile gramów soli kuchennej potrzeba do sporządzenia 250 g 10% roztworu?

     Zadanie 3

     Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 15 g substancji w 185 g wody.

     Zadania wykonaj do 28.04.2020r.  prześlij na nasz komunikator  Messenger

      

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                       

         Chemia   Klasa VIII                     27 IV – 29 IV 2020

      Bardzo proszę opracować tematy lekcji    

     Temat 1: Kwas octowy (etanowy). Właściwości kwasu etanowego.

     Data:  29  IV 2020

     Na tej lekcji poznasz właściwości i zastosowanie kwasu etanowego (octowego). Omówisz proces fermentacji octowej. Zapiszesz równanie reakcji kwasu etanowego z wodorotlenkami, tlenkami metali i metalami w formie cząsteczkowej. Zapiszesz równanie dysocjacji jonowej tego kwasu.

     Obejrzyj filmik a lepiej zrozumiesz:

     https://www.youtube.com/watch?v=yIii1R6FPVE

      

     Zapisz podany temat w zeszycie i przeczytaj temat ( podręcznik s.164-168)

     Odpowiedz na pytania w zeszycie:

     a. Co to jest kwas etanowy?

     b. Napisz wzór sumaryczny i wzór strukturalny kwasu etanowego czyli octowego.

     c. Jak otrzymać kwas etanowy?

     d. Zapisz właściwości fizyczne i chemiczne kwasu etanowego?

     e. Zapisz proces fermentacji octowej w formie równania.

     f. Dokończ reakcję spalania kwasu etanowego:

      CH3COOH +2O     w wyniku reakcji powstaje       2CO2 + ………………

     g.  Przeanalizuj doświadczenia 29-32 (wybrane zapisz w zeszycie)

     h. Wykonaj zadanie 1,2 str 168 Podręcznik. Dla chętnych 3 i 4 !!!

     Zadania prześlij do 30 IV 2020.

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

     20 IV – 24 IV 2020

     Chemia Klasa VII                     

      Bardzo proszę opracować tematy lekcji

     Data: 20 IV 2020 r i 23 IV 2020

     Temat 1 i 2.: Stężenie procentowe roztworu

     Na tej lekcji poznasz pojęcie stężenie procentowe roztworu. Obliczysz stężenie procentowe z wykorzystaniem wzoru oraz proporcji. Wykonasz obliczeni z uwzględnieniem stężeń roztworów o danej gęstości.

     Zapisz podany temat w zeszycie i przeczytaj ten temat (podręcznik s.184-191)  oraz na stronie:

     . https://epodreczniki.pl/a/stezenie-procentowe-roztwohttps://epodreczniki.pl/a/stezenieztworu/DKDywpMJiru/Dahttps:/

     Odpowiedz na pytania w zeszycie:

     a. Co to jest stężenie procentowe?

     b. Zapisz wzór na stężenie procentowe z objaśnieniem?

     c. Jak obliczyć masę roztworu: wzór z objaśnieniem?

     d. Przepisz przykład 44 i 45 z podręcznika oraz naucz się obliczać stężenie procentowe.

     e. Co to jest nadtlenek wodoru?

      Zadania wykonaj do 23.04.2020r.  prześlij na nasz komunikator  Messenger

      

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                       

         Chemia   Klasa VIII                     20 III – 24 IV 2020

      Bardzo proszę opracować tematy lekcji    

     Temat 1 i 2: Kwas metanowy(mrówkowy). Właściwości kwasu metanowego.

     Data: 22 IV i 24  IV 2020

     Na tej lekcji poznasz występowanie, właściwości i zastosowanie kwasu metanowego. Dowiesz się , że kwas metanowy może być tylko jedna reakcja spalanie, ponieważ jest tylko jedna cząsteczka O2.

     Zapisz podany temat w zeszycie i przeczytaj temat ( podręcznik s.161-163)

     Odpowiedz na pytania w zeszycie:

     a. Co to jest kwas metanowy?

     b. Napisz wzór sumaryczny i wzór strukturalny kwasu metanowego czyli mrówkowego.

     c. Zapisz właściwości fizyczne i chemiczne kwasu metanowego oraz narysuj piktogram.?

     d. Zapisz reakcję spalania ( tylko jedna jest reakcja spalania- za mało o2

     e. Wskaż grupę karboksylową i resztę kwasową ( kolorami)?

     f. Gdzie zastosowanie ma kwas metanowy?

     g. Zadanie 1,2,3 str 163 z podręcznika.

     Jest to temat na dwie godziny. Postaraj się uważnie czytać i wykonaj zadania. Odpowiedzi do 24 IV 2020.

      

      

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

     CHEMIA 15 -17 KWIETNIA 2020

     CHEMIA KL 7

        Temat 1  : Rozpuszczalność substancji w wodzie

     Data: 15-17 kwiecień  2020   

     Na tej lekcji poznasz pojęcie rozpuszczalność i wykonasz obliczenia związane z rozpuszczalnością.

       Wyjaśnienie lekcji na stronie:     https://epodreczniki.pl/a/rozpuszczalnosc-substancji/Dd7KDPrY1

     Przeczytaj i zapisz podany temat w zeszycie  i przeczytaj w podręczniku s. 177-183

     Odpowiedz na pytania w zeszycie:

     1. Co to jest rozpuszczalność substancji?
     2. Jak zmienia się rozpuszczalność substancji stałych w zależności od temperatury, tabela str 178
     3. Jak zmienia się rozpuszczalność substancji gazowych w zależności od temperatury, tabela s. 179
     4. Oblicz, ile gramów azotanu (V) potasu K NO3 należy rozpuścić w 30 g wody, aby w temperaturze 100 C otrzymać roztwór nasycony. ( Podpowiedź, przykład 42 str. 181 z podręcznika)

     Odpowiedzi prześlij do 17 IV 2020                                                                                                    

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

     CHEMIA KL 8

        Temat 1 i 2 : Szereg homologiczny kwasów karboklsylowych 

     Data: 15-17 kwiecień  2020   

     Aby lepiej zrozumieć chemię, wejdź na: Chemia z Panem Belfrem – węglowodory. Polecam, zapoznaj się a zrozumiesz!!! lub https://epodreczniki.pl/a/kwasy-karboksylowe---budowa/DH3YxmeJx

     Na tej lekcji poznasz pojęcia : kwasy karboksylowe, grupa karboksylowa. Poznasz nazwy oraz wzory sumaryczne, strukturalne, półstrukturalne i grupowe kwasów karboksylowych o prostych łańcuchach węglowych zawierających do pięciu atomów węgla w cząsteczce. Poznasz kwasy organiczne występujące w przyrodzie oraz ich zastosowanie

     Przeczytaj i zapisz podany temat w zeszycie  i przeczytaj w podręczniku s. 157-160

     Odpowiedz na pytania w zeszycie:

     1. Co to są kwasy karboksylowe.
     2. Narysuj grupę karboksylową.
     3. Napisz i narysuj szereg homologiczny kwasów karboksylowych  do 5 atomów węgla ( Przerysuj tabelę 13 str.158
     4. Napisz wzór ogólny kwasów karboksylowych
     5. Zadanie 2 str. 160 podręcznik dla wszystkich, dla chętnych zad 3,4 str 160 z podręcznika

     Odpowiedzi prześlij do 17 IV 2020                                                                                                   

      

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

     SZCZEGÓŁOWA PRACA Z UCZNIAMI JEST NA GRUPIE KLASOWEJ - MESSENGER

      

      DLA CHĘTNYCH (POPROŚ RODZICA O POMOC), kl 7 i 8 

      

     Zadanie dodatkowe dla chętnych (na ocenę celującą)

      

     Jak zrobić PŁYN ANTYBAKTERYJNY w domu - USUWA WIRUSY i BAKTERIE!

     Prosty sposób na dezynfekcję!

      Należy obejrzeć film na YouTube https://www.youtube.com/watch?v=v4ZLQmsj2sE .Nagraj swój własny filmik jak przygotowujesz płyn antybakteryjny. Następnie prześlij  go do nauczyciela.

      

     Pamiętaj o instrukcji (tytuł, potrzebne substancje, wykonywane czynności). Możesz wzorować się na filmach oglądanych na lekcjach chemii. Jeżeli zdecydujecie się robić to zadanie w parze, proszę róbcie to na dworze, zachowując zasady bezpieczeństwa. 

      

      

      Chemia Klasa VII  (30 III – 8 IV 2020)

     Bardzo proszę opracować tematy lekcji

     Data: 30 III 2020 r

     Proponuję obejrzeć filmiki, które ułatwią zrozumienie tematów o wodzie:

     https://www.youtube.com/watch?v=3ikjpLRqhV8

     https://www.youtube.com/watch?v=qfnCvNw5A50

     Temat 1.Woda- właściwości i rola w przyrodzie.

     Na tej lekcji poznasz właściwości fizyczne wody, jej rolę i występowanie w przyrodzie. Dowiesz się o sposobach racjonalnego gospodarowania wodą. Zapisz podany temat w zeszycie i przeczytaj ten temat (podręcznik s.160-164) aa

     Odpowiedz na pytania w zeszycie:

     a. Do czego potrzebna jest woda?

     b. Wymień główne źródła zanieczyszczenia wód?

     c. Co to jest woda destylowana?

     d. Zapisz właściwości fizyczne wody? Przerysuj tabelę s. 162 z podręcznika

     e. Kiedy woda zwiększ swoją objętość?

     Zadania wykonaj do 31.03.2020r. prześlij na nasz komunikator Messenger

     Temat 2: Woda jako rozpuszczalnik.

     Data: 1 IV 2020

     Z tej lekcji poznasz pojęcie rozpuszczalnik, dipol, poznasz budowę cząsteczki wody, dowiesz się jaki wpływ na szybkość rozpuszczania substancji stałej w wodzie ma temperatura, mieszanie i stopień rozdrobnienia substancji. Zapisz podany temat w zeszycie i przeczytaj ten temat (podręcznik s.165-169).

     A. To doświadczenie musisz znać – zapisz je w zeszycie
     Obejrzyj film wpisując kod C7DETM, C7S3L8, C7V9HJ, C7FXQY na docwiczenia.pl.

     Jeśli nie możesz skorzystać z internetu, to wykonaj zadanie B i C.

     B. Przerysuj do zeszytu doświadczenie 25 oraz sformułuj wniosek.

     C. Wyjaśnij w zeszycie pojęcia: emulsja, dipol, rozpuszczanie.

     Odpowiedzi prześlij w terminie do 02.04.2020r.

     Temat 3: Rodzaje roztworów.

     Data: 6 IV 2020

     Tu poznasz pojęcia: roztwór, substancja rozpuszczona. Poznasz też rodzaje roztworów w zależności od stanu skupienia rozpuszczalnika oraz substancji rozpuszczanej. Poznasz rodzaje mieszania ze względu na wielkość cząstek substancji rozpuszczonej (roztwory właściwe, koloidy, zawiesiny).

     Zapisz podany temat w zeszycie i przeczytaj temat (podręcznik s.170-176).

     Wyjaśnij w zeszycie znaczenie pojęć: roztwór, roztwór nasycony, roztwór nienasycony, koloid, zawiesina, krystalizacja. Utrwal te pojęcia.

     Odpowiedzi prześlij w terminie do 02.04.2020r.

      

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

     Chemia Klasa VIII (30 III – 8 IV 2020)

     Bardzo proszę opracować tematy lekcji

     Lepiej zrozumiesz tematy na te 3 lekcje, jeżeli obejrzysz w internecie doświadczenia. Polecam!

     https://epodreczniki.pl/a/alkohole---wlasciwosci/Dn8wj39qS

     https://www.youtube.com/watch?v=kSnJUnhITVg

     https://www.youtube.com/watch?v=TGurvaHtB18

     https://www.youtube.com/watch?v=X_FqETqpHYc

     Temat 1: Glicerol – alkohol polihydroksylowy

     Data: 1 IV 2020

     Na tej lekcji poznasz właściwości i jakie ma zastosowanie glicerol. Zapiszesz wzór sumaryczny i półstrukturalny glicerolu.

     https://epodreczniki.pl/a/alkohole-wielowodorotlenowe/DNcNC1dOf

     https://www.youtube.com/watch?v=KnHSwDoioY0

     Zapisz podany temat w zeszycie i przeczytaj temat ( podręcznik s.150-151)

     Odpowiedz na pytania w zeszycie:

     a. Co to jest glicerol?

     b. Napisz wzór sumaryczny i wzór półstrukturalny glicerolu

     c. Zapisz właściwości fizyczne i chemiczne glicerolu?

     d. Zapisz reakcję spalania niecałkowitego glicerolu?

     e. Zapisz, gdzie stosuje się glicerol?

     Odpowiedzi do 2 IV 2020.


      

     Temat 2 i 3: Porównywanie właściwości alkoholi

     Data: 3 IV 2020 i 8 IV2020

     Na tej lekcji omówisz zmiany zmiany właściwości alkoholi w zależności od długości łańcucha węglowego. Zapiszesz równanie reakcji spalania alkoholi ( spalanie całkowite i dwa spalania niecałkowite)

     Przeczytaj i zapisz podany temat w zeszycie i przeczytaj w podręczniku s. 154, 155

     Odpowiedz na pytania w zeszycie:

     a. Przeanalizuj tabelę 12 str 154 i przepisz ją

     b. Przeprowadź reakcję spalania całkowitego i niecałkowitego butanolu

     c. Zapisz, gdzie znajdzie zastosowanie: mentol, cytronelo, geraniol oraz retinol ( witaminaA)

     Dla chętnych. Zadanie 1 i 3 str 156 z podręcznika

     Odpowiedzi prześlij do 8 IV 2020


      

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
      

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;KLASA VII chemia 23 , 26 marzec

     Do zeszytu: 1 i 2 Temat: Obliczenia stechiometryczne – powtórzenie

      

     Przesłałąm 4 zadania powtórzeniowe, które wykonaj w zeszycie, odpowiedzi prześlij .

     Dla chętnych- 1 zadanie

     W razie pytań pisz lub dzwoń do mnie.

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      

     Klasa VIII Chemia 23-27 marzec

     Temat do zeszytu: Szereg homologiczny alkoholi - podsumowanie

     Wykonaj Karty Pracy, znajdują się na naszej grupie na Messenger

      

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

     Klasa VII

     Chemia

     1. Temat: Obliczenia stechiometryczne

     Data 17 III

     Cele lekcji:

     • zapisuje za pomocą symboli pierwiastków chemicznych i wzorów związków chemicznych równania reakcji chemicznych
     • wykonuje obliczenia stechiometryczne

      

     NAPISZ TEMAT LEKCJI W ZESZYCIE, PRZECZYTAJ TEMAT Z PODRĘCZNIKA, PRZEPISZ DO ZESZYTU PRZYKŁADY ZE STRONY 152-154 A ZROZUMIESZ!

      

     Przykład 39. Jak obliczyć masę produktu reakcji chemicznej?

     Przykład 40. Jak obliczyć masę produktu reakcji chemicznej?

     Przykład 41. Jak obliczyć masę substratu reakcji chemicznej?

      

     Jeżeli zrozumiałeś, to wykonaj w zeszycie dowolne 3 zadania ze str. 155 z podręcznika

      

     1. Temat: Łączenie się atomów . Równania reakcji chemicznych – podsumowanie

     Data 19 marca

     Przeczytaj temat podsumowujący z podręcznika str. 156 – 157oraz wykonaj zadania z podręcznika str.158 i zapisz je w zeszycie.

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                   

      

     CHEMIA kl. VIII

     1. Temat: Szereg homologiczny alkoholi

     Data 17 marca

     Cele: Uczeń:

     • opisuje budowę cząsteczek alkoholi
     • wskazuje grupę funkcyjną alkoholi i podaje jej nazwę
     • wyjaśnia, co to znaczy, że alkohole są pochodnymi węglowodorów
     • tworzy nazwy alkoholi monohydroksylowych zawierających do pięciu atomów węgla w cząsteczce
     • wyjaśnia pojęcie grupa alkilowa
     • zapisuje wzory sumaryczne, strukturalne, półstrukturalne i grupowe alkoholi zawierających do pięciu atomów węgla w cząsteczce
     • tworzy szereg homologiczny alkoholi na podstawie szeregu homologicznego alkanów
     • tworzy wzór ogólny alkoholi monohydroksylowych

     -     wyjaśnia pojęcia alkohole monohydroksylowe, alkohole polihydroksylowe

     TERMINY, KTÓRE MUSISZ ZNAĆ:

     • alkohole
     • grupa funkcyjna
     • grupa hydroksylowa
     • grupa alkilowa
     • alkohole monohydroksylowe

     -       alkohole polihydroks

     Przepisz temat do zeszytu, wyjaśnij terminy w zeszycie : alkohole, grupa funkcyjna, grupa hydroksylowa, grupa alkilowa, alkohole monohydroksylowe, alkohole polihydroksylowe.

      

     Odpowiedz na dowolne 3 pytania z podręcznika i odpowiedzi zapisz w zeszycie przedmiotowym.

      

     1.  Temat: Metanol i etanol – alkohole monohydroksylowe

     Data: 19 marca

     Cele: Uczeń:

     • wyjaśnia, na czym polega proces fermentacji alkoholowej
     • projektuje doświadczenie umożliwiające zbadanie właściwości etanolu
     • bada właściwości etanolu
     • wyjaśnia, na czym polega zjawisko kontrakcji
     • zapisuje równania reakcji spalania metanolu i etanolu
     • opisuje trujące działanie metanolu
     • opisuje negatywne skutki działania etanolu na organizm

     opisuje właściwości i zastosowania metanolu i etanolu

     Terminy, które musisz znać:

     -     metanol

     • etanol
     • fermentacja alkoholowa
     • enzymy
     • kontrakcja

     Przeanalizuj doświadczenia z podręcznika:

     Doświadczenie 25. Badanie właściwości etanolu

     Doświadczenie 26. Wykrywanie obecności etanolu

     Wyjaśnij terminy w zeszycie przedmiotowym:   metanol, etanol, fermentacja alkoholowa, enzymy, kontrakcja

      

     Odpowiedz na dowolne 3 pytania z podręcznika i odpowiedzi zapisz w zeszycie przedmiotowym.