• O przedmiocie

    • praca zdalna

      

     Dane nauczyciela do pracy zdalnej: Grupa Messenger- GEOGRAFIA

     e-mail nauczyciela: podstawowa47niska@wp.pl

     telefon T. Niska 604773202

      

      

      

     1  –  25 czerwca 2020

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      

     Geografia  Klasa V 

     ( dwie godziny!)

      

     Data: 1 i 8 VI 2020 r

      

     Temat 1 i 2 .Krajobraz wysokogórski Himalajów

      

     Ten temat jest na dwa dni! .Poznasz piętra roślinne występujące w Himalajach oraz zwierzęta

     charakterystyczne dla tych gór. Dowiesz się, kim są Szerpowie i czym się zajmują.

     Zdobędziesz ciekawe informacje o wyprawach na Mount Everest.

      

     1. Zapisz podany temat w zeszycie oraz napisz w zeszycie .
     2. Na mapie znajdź położenie Himalajów

     https://www.youtube.com/watch?v=uR-ev5vAqUA

      

     1.  Przeczytaj  w podręczniku str.149-154/ obejrzyj

      

           d. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str 87-89

     s://epodreczniki.pl/a/sawanny/D5NHFXkdO

     Zadania w zeszycie ćwiczeń wykonaj do 8 VI 2020r.  prześlij na nasz komunikator  Messenger

      

     Data: 15 i 22 VI 2020 Utrwalenie wiadomości i ummiejętności zdobytych w II półroczu 2019/2020

      

     Bezpiecznych , zdrowych wakacji!

      

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

      

     Geografia  Klasa VI 

      

      

     Data: 2  VI 2020

     Temat 1 :  Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji

      

     Dzisiaj poznasz przebieg najdłuższej linii kolejowej świata. Zapoznasz się

     z podstawowymi informacjami o klimacie oraz gospodarce Rosji. Dowiesz się, jakie

     są główne surowce mineralne tego kraju. Poznasz atrakcje turystyczne Petersburga.

      

     1. Zapisz podany temat w zeszycie.

      

     1. Przeczytaj temat w podręczniku str. 160-167

      

     1. Obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=VLGbN6WV_08

      

      

     1. W zeszycie narysuj flagę, napisz  stolicę oraz sąsiadów Rosji, 

      

          e.  Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 97-100

     a%20szkol.pdfhttps://www.youtube.com/wateszyt ćwiczeń

      Zadania w zeszycie ćwiczeń i w zeszycie przedmiotowym wykonaj do  3 czerwca 2020r.  prześlij na nasz komunikator  Messenger

      

     Klasa 6

     w dniu 8 ( poniedziałek) czerwca odbędzie się sprawdzian ,,Sąsiedzi Polski”.

     Sprawdzian prześlę na Twój e –mail o 8.00,

     uzupełnisz go i 8 czerwca do 13 –ej prześlesz do mnie.

     Po tym czasie ocena będzie obniżona!

     Jeżeli nie będziesz mógł wykonać sprawdzianu komputerowo, to bedę w szkole od 10.00 ej i można będzie odebrać w wersji papierowej i zwrócić do szkoły w wersji papierowej !

      

     23 czerwca - utrwalenie wiadomości i umiejętności zdobytych w II półroczu

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

      

     Geografia  Klasa VII 

      

      

     Data: 3 czerwca  2020 

      

     Temat 1: Wpływ transportu na rozwój przemysłu i usług

      

     Dowiesz się, czym zajmują się firmy spedycyjne i czym są centra

     logistyczne. Zrozumiesz wpływ rozwoju sieci transportowej na lokalizację zakładów

     przemysłowych i usługowych, np. na obszarze portów morskich. Dowiesz

     się, dlaczego jedno z największych centrów logistycznych i handlowo-

     -rozrywkowych powstało w Bielanach Wrocławskich.

      

     1. Zapisz podany temat w zeszycie  
     2. Przeczytaj temat w podręczniku str.187-189

      oraz

     https://www.youtube.com/watch?v=9O4OUPi_474

      

      

     c. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str.115-116

     Uhttps://epodreczniki.pl/a/rozwoj-uslug-w-polsce/DQsbxs6Nozupełnij zeszyt Zadania w zeszycie ćwiczeń i w zeszycie przedmiotowym wykonaj do  3 czerwca 2020r.  prześlij na nasz komunikator  Messenger

     ,,,,,,,,,,,,

     Data: 5 czerwca  2020 

      

     Temat 2: Wpływ walorów przyrodniczych i kulturowych na rozwój turystyki

      

     Poznasz walory turystyczne województw pomorskiego i małopolskiego.

     Zrozumiesz różnicę między walorami przyrodniczymi a walorami

     kulturowymi. Dowiesz się, które województwa i gminy są najbardziej atrakcyjne

     pod względem turystycznym i w których nocuje najwięcej urlopowiczów.

      

     a. Zapisz podany temat w zeszycie  

     b. Przeczytaj temat w podręczniku str.190-193  oraz

      

     https://www.youtube.com/watch?v=dq96x0Yil40

      

     c. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str.117-118

     Uhttps://epodreczniki.pl/a/rozwoj-uslug-w-polsce/DQsbxs6Nozupełnij zeszyt Zadania w zeszycie ćwiczeń i w zeszycie przedmiotowym wykonaj do  5 czerwca 2020r.  prześlij na nasz komunikator  Messenger

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

     Data: 10  czerwca  2020 

      

     Temat 3: Poznaję region, w którym mieszkam

      

     Na tej lekcji zdobędziesz najważniejsze informacje dotyczące środowiska przyrodniczego, sytuacji demograficznej i gospodarki regionu, w którym mieszkasz. Poćwiczysz umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji.

      

     a. Zapisz podany temat w zeszycie  

     b. Przeczytaj temat w podręczniku str.198-205 

      

     c. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str.121-122

      

     19  i 24 czerwca - utrwalenie wiadomości i umiejętności

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

      

     Geografia  Klasa VIII   

      -63uzupełnij zeszyt ćwiczeń

      

     W dniu 4 czerwca odbędą się konsultacje w szkole. Zapraszam! Szczegóły na naszej grupie!

      

     25 czerwca: Temat 1 : Podsumowanie wiadomości i umiejętności za II półrocze

     zeszyt uzupełnij

      

      

      

      

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

      

     28 maja konsultacje z biologii, chemii, geografii  dla klasy 8 w godz. 10.15 do 12.15

      

      

     25 V –  29 V 2020

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      

     Geografia  Klasa V 

      

     Data: 25 V 2020 r

      

     Temat 1.Krajbraz tajgi i tundry

      

     Dzisiaj poznasz położenie oraz klimat stref tajgi i tundry. Zdobędziesz

     informacje na temat wieloletniej zmarzliny i jej wpływu na życie ludzi. Dowiesz się,

     jakie rośliny i zwierzęta są charakterystyczne dla tajgi i tundry oraz czym zajmuje

     się ludność zamieszkująca te strefy

      

     1. Zapisz podany temat w zeszycie oraz napisz w zeszycie .

      

     1.  Przeczytaj  w podręczniku str.142-148/ obejrzyj

     Tajga:  https://www.youtube.com/watch?v=xHpr-UAz7jk

      

     Tundra: https://www.youtube.com/watch?v=-h73PuVraHs

      

     oraz

      

       https://www.youtube.com/watch?v=un_MuwaxMhc

      

     Wpisz do zeszytu mieszkańców tundry i tajgi (podr. str.144 i 147)

      

           c. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str 83-85

     s://epodreczniki.pl/a/sawanny/D5NHFXkdO

     Zadania w zeszycie ćwiczeń i zeszycie przedmiotowym  wykonaj do 25.V.2020r.  prześlij na nasz komunikator  Messenger

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

      

     Geografia  Klasa VI 

      

      

     Data: 26  V 2020

     Temat 1 :  Współczesne problemy Ukrainy

      

     Dzisiaj zdobędziesz podstawowe informacje o Ukrainie. Nauczysz się rozpoznawać najważniejsze obiekty geograficzne na mapie Ukrainy. Dowiesz się, jakie surowce mineralne występują w tym kraju. Poznasz przyczyny i skutki konfliktu między Ukrainą a Rosją. Dowiesz się, jak się zmienia liczba ludności na Ukrainie.

      

      

     1. Zapisz podany temat w zeszycie.

      

     1. Obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=WA3GPQ_QlQM

      

      

      

     1.  Przeczytaj temat w podręczniku str. 152-157

      

     1. W zeszycie narysuj flagę, napisz  stolicę oraz sąsiadów Ukrainy

      

          e.  Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 93-95

     a%20szkol.pdfhttps://www.youtube.com/wateszyt ćwiczeń

      Zadania w zeszycie ćwiczeń i w zeszycie przedmiotowym wykonaj do  26.05.2020r.  prześlij na nasz komunikator  Messenger

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

      

     Geografia  Klasa VII 

      

      

     Data: 27 i 29   maja 2020 

      

     Temat 1: Wpływ zmian politycznych i gospodarczych po 1989 roku na strukturę zatrudnienia

      

     Dzisiaj dowiesz się jakie są  najważniejsze różnice między gospodarką centralnie sterowaną

     a gospodarką rynkową. Dowiesz się, jak zmieniała się struktura przemysłu

     po 1989 roku w aglomeracji łódzkiej i konurbacji katowickiej. Poznasz

     zmiany w strukturze zatrudnienia w obu tych aglomeracjach.

      

     1. Zapisz podany temat w zeszycie  
     2. Przeczytaj temat w podręczniku str.184-186

      oraz skorzystaj

      

     https://www.youtube.com/watch?v=J9zj_CLVt5U

      

      

     c. W zeszycie odpowiedz na pytanie 1 str. 186 z podręcznika.

     d. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str.112-114.

     Uhttps://epodreczniki.pl/a/rozwoj-uslug-w-polsce/DQsbxs6Nozupełnij zeszyt Zadania w zeszycie ćwiczeń i w zeszycie przedmiotowym wykonaj do  29 maja 2020r.  prześlij na nasz komunikator  Messenger

      

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

      

     Geografia  Klasa VIII   

      -63uzupełnij zeszyt ćwiczeń

     Data: 29 maja 2020, 

     Temat 1 : Prace badawcze w Arktyce i Antarktyce

      

     Dzisiaj wskażesz najważniejsze zakresy badań prowadzonych na obszarach okołobiegunowych. Poznasz wkład Polaków

      

     1. Zapisz podany temat w zeszycie
     2. Przeczytaj temat w podręczniku str. 180-184 oraz możesz skorzystać z (lepiej zrozumiesz)

      

                  https://www.youtube.com/watch?v=fOrk9y0YQhw

      

     Polska stacja badawcza: https://www.youtube.com/watch?v=Dr_ep32hupQ

      

             c. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str.83-85

     Uhttps://epodreczniki.pl/a/rozwoj-uslug-w-polsce/DQsbxs6Nozupełnij zeszyt uzupełnij z Zadania w zeszycie ćwiczeń i w zeszycie przedmiotowym wykonaj do  29 maja 2020r.  prześlij na nasz komunikator  Messenger

      

      

      

      

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

      

     18 V –  22 V 2020

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      

     Geografia  Klasa V 

      

     Data: 18 V 2020 r

      

     Temat 1.Krajbraz śródziemnomorski

      

     Dzisiaj poznasz cechy klimatu strefy śródziemnomorskiej i charakterystyczne

     dla niej rośliny. Dowiesz się, jakie są atrakcje turystyczne rejonu Morza

     Śródziemnego, i poznasz cechy tradycyjnej zabudowy na tym obszarze.

      

     1. Zapisz podany temat w zeszycie oraz napisz w zeszycie . Wymień w zeszycie na podstawie map w atlasie geograficznym państwa, które znajdują się nad Morzem Śródziemnym

      

     1.  Przeczytaj  w podręczniku str.136-141/ obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=9QOMRWsc8ws    

      

      

           c. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str 80-82

     s://epodreczniki.pl/a/sawanny/D5NHFXkdO

     Zadania w zeszycie ćwiczeń wykonaj do 18V2020r.  prześlij na nasz komunikator  Messenger

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

      

     Geografia  Klasa VI 

      

      

     Data: 19  V 2020

     Temat 1 :  Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi

      

     Dzisiaj zdobędziesz podstawowe informacje na temat Litwy i Białorusi.

     Nauczysz się wskazywać na mapie największe miasta Litwy i Białorusi. Dowiesz się,

     jakie są walory kulturowe i przyrodnicze obu krajów.

      

     1. Zapisz podany temat w zeszycie.

      

     1. Obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=kk8zn0Lar90

      

     1.  Przeczytaj temat w podręczniku str. 145-151

      

     1. W zeszycie narysyj flagi, ich stolice oraz sąsiadów Litwy i Białorusi

      

          e.  Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 89-91

     a%20szkol.pdfhttps://www.youtube.com/wateszyt ćwiczeń

      Zadania w zeszycie ćwiczeń i w zeszycie przedmiotowym wykonaj do  19.05.2020r.  prześlij na nasz komunikator  Messenger

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

      

     Geografia  Klasa VII 

      

      

     Data: 19  maja 2020 

      

     Temat 1: Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich

      

     Dzisiaj dowiesz się, z jakich źródeł uzyskuje się energię, a także które

     z tych źródeł są odnawialne, a które – nieodnawialne. Poznasz czynniki

     wpływające na rozwój energetyki w województwach łódzkim i pomorskim.

     Zdobędziesz najważniejsze informacje dotyczące rozwoju energetyki wiatrowej

     w naszym kraju.

      

     1. Zapisz podany temat w zeszycie  
     2. Przeczytaj temat w podręczniku str. 178-180 oraz skorzystaj

      

     https://epodreczniki.pl/a/zroznicowanie-poziomu-urbanizacji-w-polsce/D19MUchJD

      

     c. W zeszycie odpowiedz na pytanie 3 str. 180 z podręcznika.

     d. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str.108-109.

     Uhttps://epodreczniki.pl/a/rozwoj-uslug-w-polsce/DQsbxs6Nozupełnij zeszyt uzupełnij z Zadania w zeszycie ćwiczeń i w zeszycie przedmiotowym wykonaj do  19 maja 2020r.  prześlij na nasz komunikator  Messenger

     ,,,,,,,

     Data: 21 maja 2020 

      

     Temat 2: Migracje a zatrudnienie i struktura wieku na obszarach wiejskich

      

     Dzisiaj przypomnisz sobie, do jakiego typu migracji wydzielonego ze

     względu na kierunek przemieszczania się są zaliczane migracje ze wsi do

     miast oraz jak oblicza się saldo migracji. Dowiesz się, jakie zmiany w zaludnieniu

     i strukturze wieku mieszkańców zachodzą w wyniku migracji w wybranych

     gminach województwa podlaskiego.

      

      

     a. Zapisz podany temat w zeszycie  

     b. Przeczytaj temat w podręczniku str. 181-183 oraz obejrzyj

      

     https://www.youtube.com/watch?v=oi0mc20ENUM

      

     c. W zeszycie odpowiedz na pytanie 4 str. 183 z podręcznika.

     d. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str.110-111.

     Uhttps://epodreczniki.pl/a/rozwoj-uslug-w-polsce/DQsbxs6Nozupełnij zeszyt uzupełnij z Zadania w zeszycie ćwiczeń i w zeszycie przedmiotowym wykonaj do  21 maja 2020r.  prześlij na nasz komunikator  Messenger

      

      

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

      

     Geografia  Klasa VIII   

      -63uzupełnij zeszyt ćwiczeń

     Data: 22 maja 2020, 

     Temat 1 : Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki

      

     Dzisiaj określisz położenie geograficzne Arktyki i Antarktyki. Poznasz poszczególne elementy środowiska przyrodniczego obszarów okołobiegunowych. Dowiesz się, jakie zmiany zaszły w ostatnich latach w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych i co jest przyczyną tych zmian.

      

     1. Zapisz podany temat w zeszycie
     2. Przeczytaj temat w podręczniku str. 170-179 oraz możesz skorzystać z (lepiej zrozumiesz)

      

                     https://www.youtube.com/watch?v=MDvYkTBh7oE

      

      

             c. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str.80-82

     Uhttps://epodreczniki.pl/a/rozwoj-uslug-w-polsce/DQsbxs6Nozupełnij zeszyt uzupełnij z Zadania w zeszycie ćwiczeń i w zeszycie przedmiotowym wykonaj do  22 maja 2020r.  prześlij na nasz komunikator  Messenger

      

      

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

      

     11 V –  15 V 2020

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      

     Geografia  Klasa V 

      

     Data: 11 V 2020 r

      

     Temat 1.Krajobraz pustyni gorącej i pustyni lodowej

      

     Na tej lekcji dowiesz się, jakie są cechy klimatu pustyń gorących i pustyń lodowych.

     Nauczysz się rozpoznawać zwierzęta charakterystyczne dla tych stref. Poznasz

     położenie Arktyki i Antarktyki. Dowiesz się, gdzie występują lądolody.

      

     a. Zapisz podany temat w zeszycie oraz napisz w zeszycie co to jest pustynia, dzień polarny, noc polarna.

     b. Przeczytaj  w podręczniku str.127-135

      

     O pustyni gorącej dowiesz się więcej tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=vF4ygaBxT6U

     O pustyni lodowej dowiesz się tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=9Oo-fInwMc8

      

     c. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str 76-78

     s://epodreczniki.pl/a/sawanny/D5NHFXkdO

     Zadania w zeszycie ćwiczeń wykonaj do 11.V.2020r.  prześlij na nasz komunikator  Messenger

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

      

     Geografia  Klasa VI 

      

      

     Data: 12  V 2020

     Temat 1 :  Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji

      

     Dzisiaj zapoznasz się z podstawowymi informacjami o południowych

     sąsiadach Polski. Nauczysz się rozpoznawać obiekty geograficzne na mapie Czech

     i Słowacji. Dowiesz się, jakie są największe walory turystyczne tych dwóch krajów.

      

     a.   Zapisz podany temat w zeszycie.

     b. Przeczytaj temat w podręczniku str. 138-144

      

     Dodatkowo więcej inf:

      

     https://www.youtube.com/watch?v lub https://www.youtube.com/watch?v=241MWi-hDOI

      

     c. W zeszycie napisz powierzchnię, liczbę ludności , gęstość zaludnienia, stolicę, język, walutę PKB na osobę, Czech i Słowacji  oraz narysuj flagi.

     d. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń nr 1,2,3 str 85-86 a dla chętnych ćwiczenie 4

     a%20szkol.pdfhttps://www.youtube.com/wateszyt ćwiczeń

      Zadania w zeszycie ćwiczeń i w zeszycie przedmiotowym wykonaj do  12.05.2020r.  prześlij na nasz komunikator  Messenger

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

      

     Geografia  Klasa VII 

      

      

     Data: 12 i 14 maja 2020 

     Temat 1 i 2: Warunki produkcji energii z różnych źródeł

      

     Dzisiaj dowiesz się, z jakich źródeł uzyskuje się energię, a także które

     z tych źródeł są odnawialne, a które – nieodnawialne. Poznasz czynniki

     wpływające na rozwój energetyki w województwach łódzkim i pomorskim.

     Zdobędziesz najważniejsze informacje dotyczące rozwoju energetyki wiatrowej

     w naszym kraju.

      

     1. Zapisz podany temat w zeszycie  

     b. Przeczytaj temat w podręczniku str. 170-174 oraz możesz skorzystać (WARTO!)

      

     https://www.youtube.com/watch?v=PLi2W4bHB2c

      

     c. W zeszycie odpowiedz na pytanie 3 str. 177 z podręcznika.

     d. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str.106-107.

     Uhttps://epodreczniki.pl/a/rozwoj-uslug-w-polsce/DQsbxs6Nozupełnij zeszyt uzupełnij z Zadania w zeszycie ćwiczeń i w zeszycie przedmiotowym wykonaj do  14 maja 2020r.  prześlij na nasz komunikator  Messenger

      

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

      

     Geografia  Klasa VIII   

      -63uzupełnij zeszyt ćwiczeń

     Data: 15 maja 2020, 

     Temat 1 : Ludność i gospodarka Australii

      

     Dzisiaj opiszesz rozmieszczenie i zróżnicowanie ludności Australii oraz wskażesz ich

     przyczyny. Poznasz najważniejsze miasta tego kraju. Dowiesz się, jakie są cechy

     charakterystyczne australijskiej gospodarki.

      

     1. Zapisz podany temat w zeszycie
     2. Przeczytaj temat w podręczniku str. 162-168 oraz możesz skorzystać z (lepiej zrozumiesz)

      

                     https://www.youtube.com/watch?v=It3vpScu4kA

      

     1. oraz w zeszycie na podstawie dostępnych źródeł podaj kilka informacji o Ayers Rock.

      

             d. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str.75-76

     Uhttps://epodreczniki.pl/a/rozwoj-uslug-w-polsce/DQsbxs6Nozupełnij zeszyt uzupełnij z Zadania w zeszycie ćwiczeń i w zeszycie przedmiotowym wykonaj do  15 maja 2020r.  prześlij na nasz komunikator  Messenger

      

      

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

     4 V –  8V 2020

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

     Geografia  Klasa V 

      

      

     Data: 4 V 2020 r

     Temat 1.Krajobraz sawanny i stepu

      

     Na tej lekcji nauczysz się wskazywać na mapie położenie strefy sawann i strefy stepów. Poznasz cechy klimatu tych stref oraz gatunki roślin i zwierząt, które w nich występują. Dowiesz się, jakie ludy zamieszkują sawanny i stepy oraz jaki tryb życia prowadzą

      

     a. Zapisz podany temat w zeszycie oraz przepisz do zeszytu: Porównanie sawanny ze stepem podręcznik str. 126

     b. Przeczytaj  w podręczniku str.120-126

     O sawannie dowiesz się więcej: https://epodreczniki.pl/a/sawanny/D5NHFXkdO

      

     O stepie dowiesz się więcej:   https://epodreczniki.pl/a/przyroda-stepu/DcKKH20FF

      

      

     C. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń/ w razie trudności pomogę przy zadaniach w ćwiczeniu 

      

     https://epodreczniki.pl/a/sawanny/D5NHFXkdO

     Zadania w zeszycie ćwiczeń wykonaj do 5.V.2020r.  prześlij na nasz komunikator  Messenger

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

      

     Geografia  Klasa VI 

      

      

     Data: 5  V 2020

     Temat 1 : Zmiany w przemyśle Niemiec

      

     Na tej lekcji poznasz jakie są cechy położenia Niemiec. Poznasz cechy niemieckiego przemysłu. Dowiesz się, jakie zmiany zaszły w jednym z landów Nadrenii Północnej – Westfalii. Zdobędziesz informacje o jednej z niemieckich technopolii.

      

     a.   Zapisz podany temat w zeszycie.

     b. Przeczytaj temat w podręczniku str. 130-137

      

     Dodatkowo więcej inf:

      

     https://epodreczniki.pl/a/srodowisko-przyrodnicze-i-gospodarka-niemiec/DD20MtgUQ

      

     c. W zeszycie napisz powierzchnię, liczbę ludności , gęstość zaludnienia, stolicę, język, walutę PKB na osobę, sąsiadów Niemiec oraz narysuj flagę.

     d. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 82-84.

      

     a%20szkol.pdfhttps://www.youtube.com/watch?v=DLf8GK71vo3uzupełnij zeszyt ćwiczeń

      Zadania w zeszycie ćwiczeń i w zeszycie przedmiotowym wykonaj do  5.05.2020r.  prześlij na nasz komunikator  Messenger

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

     Geografia  Klasa VII 

      

      

     Data: 5 i 7 maja 2020, 

     Temat 1 i 2: Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i skutki powodzi

      

     Dzisiaj poznasz przyczyny i skutki powodzi w Polsce. Wymienisz obszary najbardziej narażone na niebezpieczeństwo powodzi. Dowiesz się, jakie działania są podejmowane w naszym kraju w celu zapobiegania powodziom i łagodzenia ich skutków.

      

     1. Zapisz podany temat w zeszycie oraz w zeszycie wymień obszary w Polsce zagrożone powodzią i jak przeciwdziałać powodziom.

     b. Przeczytaj temat w podręczniku str. 170-174 oraz możesz skorzystać z

      

     https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-naturalne---powodzie/DmBpBjN0o

      

     c. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str.104-105.

     Uhttps://epodreczniki.pl/a/rozwoj-uslug-w-polsce/DQsbxs6Nozupełnij zeszyt uzupełnij z Zadania w zeszycie ćwiczeń i w zeszycie przedmiotowym wykonaj do  7 maja 2020r.  prześlij na nasz komunikator  Messenger

      

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

      

     Geografia  Klasa VIII   

      -63uzupełnij zeszyt ćwiczeń

     Data: 8 maja 2020, 

     Temat 1 : Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii

      

     Dzisiaj określisz położenie geograficzne Australii i Oceanii. Poznasz poszczególne elementy środowiska przyrodniczego Australii. Dowiesz się, jaka była przeszłość geologiczna tego kontynentu.

      

     1. Zapisz podany temat w zeszycie
     2. Przeczytaj temat w podręczniku str. 170-174 oraz możesz skorzystać z (lepiej zrozumiesz)

      

      https://epodreczniki.pl/a/australia---srodowisko-przyrodnicze-cechy-gospodarki/DwTridQQA

      

     1. oraz w zeszycie na podstawie dostępnych źródeł podaj przykłady kilku endemitów występujących na wyspach Oceanii.

      

             d. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str.71-74

     Uhttps://epodreczniki.pl/a/rozwoj-uslug-w-polsce/DQsbxs6Nozupełnij zeszyt uzupełnij z Zadania w zeszycie ćwiczeń i w zeszycie przedmiotowym wykonaj do  8 maja 2020r.  prześlij na nasz komunikator  Messenger

      

      

      

     27 IV – 29 IV 2020

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

     Geografia  Klasa V 

      

      Bardzo proszę opracować tematy lekcji

     Data: 27 IV 2020 r

     Temat 1.W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej

      

     Na tej lekcji dowiesz się, czym charakteryzuje się klimat strefy wilgotnych lasów równikowych. Poznasz przykłady występujących tam roślin i zwierząt. Dowiesz się, jak żyją mieszkańcy lasów równikowych. Przypomnisz sobie, jakie warstwy wyróżnia się w lasach strefy umiarkowanej oraz jakie występują w nich rośliny i zwierzęta.

      

     a. Zapisz podany temat w zeszycie

     b. Przeczytaj  w podręczniku str.113-119

     c. W zeszycie wypisz zwierzęta i rośliny należące do warstw wilgotnego lasu równikowego.

     Podr str. 114 i 115

     e. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń

      

     Możesz również zajrzeć do:

      

     https://www.edukator.pl/wilgotny-las-rownikowy,presentation,8953d4e69bf02e2bb98737bd0c2993c1266c7c34.html

      

     Zadania w zeszycie ćwiczeń wykonaj do 27.IV.2020r.  prześlij na nasz komunikator  Messenger

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

      

     Geografia  Klasa VI 

      

      Bardzo proszę opracować tematy lekcji

     Data: 28 IV 2020

     Temat 1 : Energetyka w Europie

      

     Na tej lekcji poznasz odnawialne i nieodnawialne źródła energii elektrycznej. Dowiesz się , jakie są rodzaje elektrowni oraz jakie mają one zalety i wady. Poznasz strukturę produkcji energii elektrycznej  w wybranych krajach Europy.

      

     a.   Zapisz podany temat w zeszycie.

     b. Przeczytaj temat w podręczniku str. 114-119

     c. W zeszycie napisz źródła energii elektrycznej i podział ( podr str115)

     d. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 73-75.

      

     Dodatkowo więcej inf:

     http://www.praze.pl/UserFiles/File/Pakiety/7.6/Prezentacja%20dla%20szkol.pdf

      

      Zadania w zeszycie ćwiczeń i w zeszycie przedmiotowym wykonaj do  28.04.2020r.  prześlij na nasz komunikator  Messenger

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

     Geografia  Klasa VII 

      

      Bardzo proszę opracować tematy lekcji

     Data: 28 IV 2020, 

     Temat 1: Zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego

      

     Dzisiaj dowiesz się, jakie są źródła zanieczyszczenia środowiska w Polsce. Wymienisz najważniejsze skutki tego zjawiska i zaproponujesz działania na rzecz ochrony środowiska.

      

      a. Zapisz podany temat w zeszycie i zapisz co to są kwaśne deszcze, podaj przyczyny i skutki.

     b. Przeczytaj temat w podręczniku str. 164-167 oraz możesz skorzystać z

      

     https://epodreczniki.pl/a/jak-ludzie-zagrazaja-przyrodzie/DxgCv3Vf9

      

     c. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str.102-103.

      

      Zadania w zeszycie ćwiczeń i w zeszycie przedmiotowym wykonaj do  28.04.2020r.  prześlij na nasz komunikator  Messenger

      

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

      

     Geografia  Klasa VIII   

      

     27-29 IV nie macie geografii

      

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

     20 IV – 24 IV 2020

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

     Geografia  Klasa V   

      Bardzo proszę opracować tematy lekcji

     Data: 20 IV 2020 r

     Temat 1.Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe

      

     Na tej lekcji poznasz nazwy stref klimatycznych i stref krajobrazowych występujących na Ziemi. Dowiesz się, czym charakteryzuje się klimat górski. Zdobędziesz informacje dotyczące zróżnicowania krajobrazów na naszej planecie i dowiesz się, dlaczego krajobrazy naturalne na Ziemi zostały przekształcone.

      

     a. Zapisz podany temat w zeszycie

     b. Przeczytaj  w podręczniku str.108-112

     c. Zapisz do zeszytu strefy klimatyczne występujące na Ziemi ( podręcznik str 108) i skojarz je za pomocą kolorów: np. strefa podzwrotnikowa kolor żółty na lądzie a na oceanie lekko żółty.

     d. Zapisz do zeszytu strefy krajobrazowe na Ziemi z podr str 110.

     e. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str. 65-67

      

     Możesz również zajrzeć do e- podręcznika:

     https://epodreczniki.pl/a/strefy-krajobrazowe-ziemi/DZKvqHZK2

      

     Zadania w zeszycie ćwiczeń wykonaj do 21.03.2020r.  prześlij na nasz komunikator  Messenger

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

      

     Geografia  Klasa VI   

      Bardzo proszę opracować tematy lekcji

     Data: 21 IV 2020

     Temat 1 : Przemysł i usługi we Francji

      

     Na tej lekcji dowiesz się czym jest przemysł , a czym są usługi. Zdobędziesz informacje na temat warunków rozwoju przemysłu we Francji. Poznasz najważniejsze działy przemysłu i rodzaje usług w tym kraju. Dowiesz się, czym charakteryzują się technopolie oraz jakie znaczenie w ocenie gospodarki państwa ma handel zagraniczny.

      

     a.   Zapisz podany temat w zeszycie.

     b. Przeczytaj temat w podręczniku str. 106-113

     c. Narysuj  w zeszycie flagę Francji oraz napisz ich powierzchnię, liczbę ludności, gęstość zaludniania, stolice, język urzędowy i waluta (podręcznik str. 106)

     d. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 69-71.

      

     Dodatkowo więcej inf:

     https://www.youtube.com/watch?v=DLf8GK71vo4

      Uhttps://www.youtube.com/watch?v=DLf8GK71vo4zupełnij zeszyt ćwiczeń str. 61-63uzupełnij zeszyt ćwiczeń

      Zadania w zeszycie ćwiczeń i w zeszycie przedmiotowym wykonaj do  21-22.04.2020r.  prześlij na nasz komunikator  Messenger

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

     Geografia  Klasa VII   

      Bardzo proszę opracować tematy lekcji

     Data: 21 IV 2020 r  i 23 IV 2020, 

     Temat 1 i 2 : Usługi w Polsce – podsumowanie

      

     Na tej lekcji utrwalisz wybrane rodzaje usług: transport i łączność. Zrozumiesz wpływ komunikacji na jakość życia mieszkańców naszego kraju i na jego gospodarkę. Utrwalisz rodzaje turystyki oraz przypomnisz sobie obiekty w Polsce wpisane na ,,Listę światowego dziedzictwa UNESCO”

      

      a. Zapisz podany temat w zeszycie.

     b. Przeczytaj temat w podręczniku str. 161-162 oraz możesz skorzystać z

     https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-uslug-w-polsce/DQsbxs6No

      

     c. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str.100-101.

      

     d. Wykonaj pracę zaliczeniową. Wybierz jeden obiekt z listy światowego dziedzictwa UNESCO w Polsce i wykonaj slajdy. Prześlij pracę na mój e- mail do 23 IV 2020 r.

     Możesz skorzystać z e- podręcznika:

     https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-uslug-w-polsce/DQsbxs6No

      Uhttps://epodreczniki.pl/a/rozwoj-uslug-w-polsce/DQsbxs6Nozupełnij zeszyt ćwiczeń str. 61-63uzupełnij zeszyt ćwiczeń

      Zadania w zeszycie ćwiczeń i w zeszycie przedmiotowym wykonaj do  23.04.2020r.  prześlij na nasz komunikator  Messenger

      

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

      

     Geografia  Klasa VIII   

      Bardzo proszę opracować tematy lekcji

     Data: 24 IV 2020

     Temat 1: Stany Zjednoczone- potęga gospodarcza świata

      

     Na tej lekcji wyjaśnisz, dlaczego Stany Zjednoczone są nazywane największą potęgą gospodarczą świata. Określisz cechy gospodarki tego kraju. Dowiesz się, jaką rolę w gospodarce Stanów Zjednoczonych odgrywa przemysł zaawansowanych technologii oraz co to są technopolie.  Poznasz przyczyny oraz skalę zjawiska marnowania żywności.

      

      a. Zapisz podany temat w zeszycie.

     b. Przeczytaj temat w podręczniku str. 140-147

     c. W zeszycie narysuj flagę USA, podaj powierzchnię, liczbę ludności, gęstość zaludnienia, PKB na osobę, Stolicę, walutę oraz napisz sąsiadów USA i zaznacz USA na mapie konturowej.

     d. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 66-68.

      

     Dodatkowo skorzystaj z e – podręcznika, a lepiej zrozumiesz temat:

      

     https://epodreczniki.pl/a/stany-zjednoczone-ameryki-usa---swiatowa-potega-gospodarcza/DnH3TmLon

      Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str. 61-63uzupełnij zeszyt ćwiczeń

      Zadania w zeszycie ćwiczeń i w zeszycie przedmiotowym wykonaj do  24.04.2020r.  prześlij na nasz komunikator  Messenger

      

      

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

      

      

      

     15- 17 kwietnia  2020

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

     Geografia  Klasa V   

      

     Data: 15-17 kwietnia – nie ma geografii

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

      

     Geografia  Klasa VI   

      

     Data: 15-17 kwietnia  2020- nie ma geografii

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

     Geografia  Klasa VII   

      Bardzo proszę opracować tematy lekcji

     Data: 16 IV 2020, 

     Temat 1 : Handel

     Na tej lekcji poznasz podstawowe pojęcia związane z handlem zagranicznym. Dowiesz się, jakie znaczenie ma handel zagraniczny dla polskiej gospodarki. Nauczysz się obliczać saldo bilansu handlu zagranicznego.

      

      a. Zapisz podany temat w zeszycie.

     b. Przeczytaj temat w podręczniku str. 158-160

     c. W zeszycie wyjaśnij pojęcia: import, eksport, saldo bilansu zagranicznego.

     d. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 98-99.

      

      Zadania w zeszycie ćwiczeń i w zeszycie przedmiotowym wykonaj do  16.04.2020r.  prześlij na nasz komunikator  Messenger

      

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

      

     Geografia  Klasa VIII   

      Bardzo proszę opracować tematy lekcji

     Data: 17 IV 2020, 

     Temat 1: Kanada – środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa

     Na tej lekcji scharakteryzujesz cechy klimatu Kanady. Dowiesz się, jakie czynniki wpływają na specyficzny układ stref klimatycznych w tym kraju. Określisz zasięg północnej granicy lasów i rolnictwa w Kanadzie . Poznasz cechy rolnictwa Kanady.

      

     a. Zapisz podany temat w zeszycie.

     b. Przeczytaj temat w podręczniku str. 132-139

     c. W zeszycie narysuj flagę Kanady, napisz powierzchnię, liczbę ludności, gęstość zaludnienia, PKB na osobę, stolicę oraz walutę. Na mapie konturowe, którą otrzymałeś wcześniej zaznacz Kanadę oraz podpisz stolicę.

     d.  Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 63-65.

      

      Zadania w zeszycie ćwiczeń i w zeszycie przedmiotowym wykonaj do  17.04.2020r.  prześlij na nasz komunikator  Messenger

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      

     30 III – 8 IV 2020

      

      Geografia Klasa V

      

     Bardzo proszę opracować tematy lekcji

      

     Data: 30 III 2020 r

      

     Temat 1.Lądy i oceany na Ziemi – utrwalenie wiadomości.

      

     Polecam jna youtube!

     https://www.youtube.com/watch?v=36BKYLFpA48https://www.youtube.com/watch?v=36BKYLFpA48https://www.youtube.com/watch?v=36BKYLFpA48https://www.youtube.com/watch?v=36BKYLFpA48https://www.youtube.com/watch?v=36BKYLFpA48

      

      

     Na tej lekcji utrwalisz poznane lądy i oceany na Ziemi oraz podróże geograficzne.

      

     a. Zapisz podany temat w zeszycie

     b. Przeczytaj jeszcze raz podsumowanie w podręczniku str.98

     c. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń- podsumowanie

     uzupełnij

     Zadania w zeszycie ćwiczeń wykonaj do 31.03.2020r. prześlij na nasz komunikator Messenger

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      

     Data: 6 IV 2020 r

      

     Temat 2. Pogoda a klimat

      

     Na tej lekcji dowiesz się, czym są pogoda i klimat. Nauczysz się obliczać średnią roczną temperaturę powietrza, roczną sumę opadów atmosferycznych oraz średnią roczną amplitudę temperatury powietrza. Nauczysz się odczytywać informacje z klimatogramu.

      

     a. Zapisz podany temat w zeszycie.

     b. Przeczytaj temat w podręczniku str.102-107

     c. Napisz w zeszycie co to jest klimat i co to jest pogoda.

     d. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str. 61-63

     uzupełnij zeszyt ćwiczeń

     Zadania w zeszycie ćwiczeń i zeszycie przedmiotowym wykonaj do 7.04.2020r. prześlij na nasz komunikator Messenger

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

      

      Geografia Klasa VI

      

     Bardzo proszę opracować tematy lekcji

      

     Data: 31 III 2020 r i 7 IV 2020

      

     Temat 1 i 2 : Rolnictwo Danii i Węgier

      

     Na tej lekcji poznasz przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w Europie. Porównasz cechy rolnictwa Danii i Węgier. Dowiesz jakie rośliny się tam uprawia i jakie zwierzęta hoduje.

      

     a. Zapisz podany temat w zeszycie.

     b. Przeczytaj temat w podręczniku str. 96-105

     c. Narysuj w zeszycie flagę Danii i Węgier oraz napisz ich powierzchnię, liczbę ludności, gęstość zaludniania, stolice, język urzędowy i waluta (podręcznik str.96.97)

     d. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 65-68.

     Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str. 61-63uzupełnij zeszyt ćwiczeń

     Zadania w zeszycie ćwiczeń i w zeszycie przedmiotowym wykonaj do 08.04.2020r. prześlij na nasz komunikator Messenger

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

      

      Geografia Klasa VII

      

     Bardzo proszę opracować tematy lekcji

      

     Data: 31 III 2020 r i 2 IV 2020

     ,

     Temat 1 i 2 : Rodzaje usług. Transport i łączność

      

     Na tej lekcji poznasz wybrane rodzaje usług: transport i łączność. Zrozumiesz wpływ komunikacji na jakość życia mieszkańców naszego kraju i na jego gospodarkę

      

     a. Zapisz podany temat w zeszycie.

     b. Przeczytaj temat w podręczniku str. 148-152

     c. Narysuj w zeszycie tabelkę i uzupełnij ją: podział usług str 148 z podr.

     d. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 92-94.

     Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str. 61-63uzupełnij zeszyt ćwiczeń

     Zadania w zeszycie ćwiczeń i w zeszycie przedmiotowym wykonaj do 03.04.2020r. prześlij na nasz komunikator Messenger

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      

     Data: 7 IV 2020

      

     Temat 3 : Turystyka

      

     Na tej lekcji poznasz rodzaje turystyki wyróżnione ze względu na cel wyjazdu, walory przyrodnicze i kulturowe. Dowiesz się, które obiekty w Polsce zostały wpisane na ,,Listę światowego dziedzictwa UNESCO”

      

     a. Zapisz podany temat w zeszycie.

     b. Przeczytaj temat w podręczniku str. 153-157

     c. W zeszycie zapisz 15 polskich obiektów, które figurują na ,,Liście UNESCO”, podr. Str. 155

     oraz umieść te obiekty na mapie Polski ( mapę konturową Polski wydrukuj z Internetu)

     d. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 95-97.

      

     Zadania w zeszycie ćwiczeń i w zeszycie przedmiotowym wykonaj do 08.04.2020r. prześlij na nasz komunikator Messenger

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

      

      

      Geografia Klasa VIII

      

     Bardzo proszę opracować tematy lekcji

      

     Data: 3 IV 2020,

      

     Temat 1: Urbanizacja w Ameryce

      

     Na tej lekcji poznasz jakie czynniki wpływają na rozmieszczenie ludności w Ameryce. Poznasz słabo i gęsto zaludnione obszary tego kontynentu. Dowiesz się, co to są, gdzie występują oraz w jaki sposób powstają silnie zurbanizowane obszary nazwane megalopolis. Poznasz problemy mieszkańców slamsów.

      

     a. Zapisz podany temat w zeszycie.

     b. Przeczytaj temat w podręczniku str. 126-131

     c. W zeszycie odpowiedz na pytanie: Czym odznacza się megalopolis i podaj przykłady megalopolis w Ameryce.

     d. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 60-62.

     Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str. 61-63uzupełnij zeszyt ćwiczeń

     Zadania w zeszycie ćwiczeń i w zeszycie przedmiotowym wykonaj do 03.04.2020r. prześlij na nasz komunikator Messenger

      

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

     Klasa V Geografia

     Do  25 marzec

     Do zeszytu: Temat: Lądy i oceany na Ziemi – podsumowanie

      

     Przeczytaj podsumowanie z podręcznika s. 98 i wykonaj zadania do zeszytu str 99 i100 z podręcznika

     Zadania w zeszycie ćwiczeń będą na następnej lekcji!

     W razie pytań pisz lub dzwoń do mnie!

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

     Klasa VI  Geografia

     Do 26 III

      

     Do zeszytu: Temat: Karta pracy: Wielkie miasta Europy Paryż i Londyn – PODSUMOWANIE          

     Karty pracy prześlę na naszą grupę

     Wykonaj zadania z KARTY PRACY w zeszycie i prześlij do czwartku

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

     KLASA VII geografia

      Do 25 marzec

     Do zeszytu: Temat: Podsumowanie: Rolnictwo i przemysł Polski

     Wykonaj zadania do zeszytu i prześlij

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

     Klasa VIII geografia

     Do 27 marzec

     Temat do zeszytu: Ludność Ameryki.

     Przeczytaj temat i wykonaj polecenia w zeszycie ćwiczeń

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      

     GEOGRAFIA kl V

     Temat lekcji: Pierwsze podróże geograficzne

     Data wykonania: 19 III

     Cele lekcji:

     • dzieje odkryć geograficznych
     • trasy pierwszych wypraw geograficznych
     • wielcy podróżnicy
     • podróże odkrywcze w VII–XIX w.
     • podróże i odkrycia geograficzne w XX w.

     znaczenie wypraw geograficznych

     Uczeń:

     • podaje przyczyny odkryć geograficznych
     • wskazuje akweny morskie na trasach pierwszych wypraw geograficznych
     • wymienia największych odkrywców
     • wskazuje na mapie wielkie formy ukształtowania powierzchni Ziemi i akweny morskie na trasie wyprawy Marco Polo
     • opisuje na podstawie mapy szlaki wypraw Ferdynanda Magellana i Krzysztofa Kolumba
     • opisuje podróże odkrywcze w XVII–XIX w.
     • opisuje podróże i odkrycia geograficzne w XX w.
     • przedstawia znaczenie wypraw geograficznych

      

     Proszę zapisać temat w zeszycie przedmiotowym, przeczytać temat w podręczniku oraz wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń dotyczące tego tematu. BĘDĘ SPRAWDZAĆ!

      

     GEOGRAFIA kl VI

     Temat lekcji:  Lekcja powtórzeniowa,, Środowisko przyrodnicze i ludność Europy”

     Data wykonania: 19 III

     Proszę przygotować się do sprawdzianu z tego działu. Przeczytać temat podsumowujący, wykonać zadania z podręcznika oraz z zeszytu ćwiczeń. Proszę w zeszycie przedmiotowym zapisać temat oraz zadania z podręcznika wpisać do zeszytu przedmiotowego. Będę sprawdzać! Miłej pracy!

      

     KLASA VII

     GEOGRAFIA

     Data wykonania: 18 III

     1. Temat: Gospodarka morska

     Cele lekcji:

     Poznasz:

     • największe porty morskie w Polsce
     • struktura i wielkość przeładunków w polskich portach
     • przemysł stoczniowy w Polsce
     • sytuacja polskiego rybołówstwa

     możliwości rozwoju gospodarki morskiej w Polsce

     Uczeń:

     • wymienia i wskazuje na mapie największe porty morskie w Polsce
     • charakteryzuje na podstawie diagramów strukturę i wielkość przeładunków w polskich portach morskich
     • przedstawia sytuację polskiego rybołówstwa oraz przemysłu stoczniowego

     ocenia możliwości rozwoju gospodarki morskiej w Polsce

      

     Zapisz temat lekcji do zeszytu, przeczytaj temat z podręcznika , wykonaj zadanie 2,3 str 144 z podręcznika do zeszytu oraz wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

      

     1. Temat: Podsumowania działu: Rolnictwo i przemysł PolskiData wykonania 20 III

     Przygotuj się do sprawdzianu, przeczytaj temat podsumowujący ze strony145, Sprawdź się ! podręcznik str 146. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń dotyczące tego tematu.

     SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI PO POWROCIE DZO SZKOŁY!

      

     GEOGRAFIA kl VIII

     Data wykonania: 20 III

     Temat: W Amazonii

     Cele: Uczeń:

     • określa położenie Amazonii
     • omawia środowisko przyrodnicze Amazonii
     • przedstawia cechy klimatu Amazonii
     • podaje przyczynę wysokich rocznych sum opadów w Amazonii
     • opisuje piętrowość wilgotnych lasów równikowych
     • omawia florę i faunę lasów równikowych
     • podaje kierunki gospodarczego wykorzystania Amazonii
     • omawia ekologiczne następstwa wylesiania Amazonii
     • charakteryzuje działania człowieka mające na celu ochronę walorów przyrodniczych Amazonii

     Przeczytaj temat z podręcznika i wykonaj 1 polecenie, które jest pod tematem lekcji (do wyboru) oraz wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.