• O przedmiocie


    •                     FIZYKA   KLASA VII

     Materiały do samodzielnej pracy uczniów w domu.
     Adres nauczyciela: Barbara Parciak:  b-parciak@wp.pl

     12,17 III 2020  Klasa VII

     1,2. Temat: Powtórzenie – pierwsza i druga zasada dynamiki Newtona.

     W ramach powtórzenia przeczytać z podręcznika tematy: 24 str.162, 25 str. 169.

     Nauczyć się treści pierwszej i drugiej zasady dynamiki, wyjaśnić pojęcia: bezwładność, swobodnie spadanie ciał. Zapisać w zeszycie odpowiedzi do zadań 1, 2 ze strony 168 z podręcznika.
     Pomocne materiały multimedialne:

     https://epodreczniki.pl/a/pierwsza-zasada-dynamiki-newtona-bezwladnosc-cial/D5SRWwv6z

     https://epodreczniki.pl/a/druga-zasada-dynamiki-newtona/DjXDtCqmC

     19 III 2020 
     3. Temat: Trzecia zasada dynamiki Newtona.

     Proszę zapoznać się z tematem 27 str. 179. Przeanalizować treści zawarte w temacie, zapisać w zeszycie treść trzeciej zasady dynamiki i nauczyć się. Wyjaśnić pojęcie: zjawisko odrzutu.

     Pomocne materiały multimedialne:

     https://www.youtube.com/watch?v=4pIWM273lzg

     https://www.youtube.com/watch?v=Iy9HOKLV8QI

     24 III 2020

     4. Temat: Opory ruchu.Tarcie. 
     Materiał do tematu lekcji znajdziesz w dokumencie - 3_KL_7_materialy_z_fizyki_24_III_2020.docx

     Pomocne materiały multimedialne -Materiały multimedialne 

     26 III 2020 

     5. Temat: Opory ruchu - rozwiązywanie zadań.

     4_KL_7_materialy_z_fizyki_26_III_2020.docx

     ZESZYT ĆWICZEŃ 7_zeszyt-cwiczen-spotkania-z-fizyka-klasa-7-zadania-na-marzec-kwiecien.pdf

     31 III 2020
     6. Temat:Dynamika, powtórzenie - rozwiązywanie zadań.

     Proszę zapoznać się z materiałem powtórzeniowym str. 190.
     Zapisać w zeszycie treści zadań i rozwiązania, przesłać nauczycielowi do korekty. 5_KL_7_material_z_fizyki_31_III_2020.doc
     Za tydzień będzie praca kontrolna z działu Dynamika.
      

     1 IV 2020
     7. Temat: Test powtórzeniowy z dynamiki.

     Wykonać zadania z zeszytu ćwiczeń zamieszczonego na stronie szkoły.
     ZESZYT ĆWICZEŃ 7_zeszyt-cwiczen-spotkania-z-fizyka-klasa-7-zadania-na-marzec-kwiecien.pdf
     Temat 24. Str. 73 – zadania 1, 2
     Temat 25. Str. 75, 76 – zadania 1, 2
     Temat 26. Str. 77 – zadania 1,2

     7 IV 2020

     8. Temat: Dynamika - sprawdzian wiadomości.
     Proszę wykonać sprawdzian i odesłać do oceny do 7 IV 2020 do godziny 18 na pocztę b-parciak@wp.pl.

     test-sprawdzajacy-5-dynamika-grupa-a.pdf

     16 IV 2020
     9. Temat: Energia i praca.
     Cele lekcji: (podczas zajęć wyjaśnimy sobie)
     - pojęcie energii, pracy
     - wyjaśnimy czym jest energia, jakie są jej źródła, rodzaje energii
     - co to jest praca, jakie są jej jednostki – w sensie fizycznym

     - jak obliczyć pracę- zastosowanie w zadaniach
     1. Zapisz temat w zeszycie.
     2. Zapoznaj się z tematem w podręczniku str.198-201
     3. Zapisz w zeszycie notatkę: co to jest energia, jakie są źródła energii, co to jest praca w sensie potocznym i fizycznym, wzór na pracę i co jest jednostką pracy. 1_Energia_i_praca.doc
     4. Zapisz i rozwiąż zadania. 

     21 IV 2020
     10. Temat: Moc i jej jednostki. 
     C
     ele lekcji:
     - Poznamy pojęcie mocy, jednostkę mocy
     - Jak obliczyć moc chwilową

     1. Zapisz temat w zeszycie.
     2. Zapoznaj się z tematem w podręczniku str.198-201, obejrzeć filmik na messenger
     3. Zapisz w zeszycie notatkę, przykładowe rozwiązanie zadania.  2_Moc_i_jej_jednostki.doc
     4 Praca domowa. Zad 1,2,3 str. 208. 

      23 IV 2020
     Temat: Energia potencjalna grawitacji i potencjalna sprężystości.

     Cele lekcji:
     - Poznamy pojęcie energii potencjalnej grawitacji, energii potencjalnej sprężystości
     - od czego zależą te formy energii

     1. Zapisz temat w zeszycie i określenia: enargia potencjalna grawitacji, wzór, przykłady, energia potencjalna sprężystości, przykłądy.
     2. Zapoznaj się z tematem w podręczniku str.109-212, doświadczenie 50 -obejrzeć filmik na messenger, można też wykonać samodzielnie w domu. 
     Materiał do lekcji 3_Energia_potencjalna_grawitacji_i_potencjalna_sprezystosci..doc

     Na następnej lekcji będzie test czytania ze zrozumieniem.

      

     28 IV 2020
     Temat: Energia kinetyczna, zasada zachowania energii mechanicznej.
     Cele lekcji:
     - Poznacie pojęcie energii kinetycznej, jak ją obliczać? 
     - Poznacie zasadę zachowania energii mechanicznej.

     1. Zapisz temat w zeszycie i określenia: enargia kinetyczna, wzór, jednostkę. zasadę zachowania energii mechanicznej
     2. Zapoznaj się z tematem w podręczniku str.214-216, obejrzeć filmik na messenger.
     Materiał do lekcji 4_Energia_kinetyczna_Zasadazachowania_energii.doc

     TEST CZYTANIA - bedzie dostępny link.  test czytania

      

     5 V 2020
     Temat: Zasada zachowania energii mechanicznej - zadania.
     Cele lekcji:
     zastosowanie poznanych wiedomosci w zadaniach. 
     1. Przeanalizować rysunki do zadań i zapisać w zeszycie rozwiązania zadań: 1, 2 str. 217
     i zadań zamieszczonych w załączonym pliku. 5__Zasada_zachowania_energii.doc

     Zobacz ilustracje i animacje zamieszczne na: Epodręczniki

      

     7 V 2020
     Temat: Powtórzenie wiadomości: praca,energia, moc.
     Powtórzenie teoretyczne str. 219 podręcznik.

     Nauczyć się określeń, wzorów, zasad.

     Zagadnienia do powtórzenia. Zapisz określenia, podaj wzory, jednostki.

     1. Co to jest energia?
     2. Podaj 4  źródła energii?
     3. Jakie mamy rodzaje energii – 4 nazwy?
     4. Co to jest praca?
     5. Kiedy wykonana jest praca mechaniczna?

     6. Podaj wzór na pracę, jednostkę pracy

     7.  Co to jest moc? Podaj jednostkę mocy.

     8.  Co to jest energia potencjalna grawitacji? wzór

     9.  Co to jest energia potencjalna sprężystości?   Podaj wzór

     10.  Co to jest energia kinetyczna? Podaj wzór.

     11.  Jak brzmi zasada zachowania energii?

     Materiał do lekcji:6_Podsumowanie_wiadomosci_o_pracy__mocy__energii.doc

     SPRAWDZIAN 14V 2020

      

     12 V 2020

     Temat: Powtórzenie wiadomości o energii, pracy,mocy - rozwiązywanie zadań.

     Rozwiązać w zeszycie  zadania 1- 8 zamieszczone w załaczniku
      7__Podsumowanie_wiadomosci_o_pracy__mocy__energii.doc

      

     14 V 2020

     Temat: Sprawdzian wiadomości - praca, energia, moc.
     W piniższym linku zamieściłam sprawdzian, proszszę pobrać, wpisać tak jak przy teście czytania maila.

     Test można odesłać tylko raz, prosze uważnie czytać treści z zaznaczać odpowiedzi.
     Przy każdym zadaniu wpisana jest ilość punktów do zdobycia. Zadania 14,15,16,17 w razie problemów z zapisaniem rozwiązania w teście, możecie rozwiązać w zeszycie i przesłać zdjęcie na maila. b-parciak@wp.pl

     POBIERZ SPRAWDZIAN
     W razie problemów jestem na messenger.

      

     19 V 2020

     Dział: Termodynamika          Wprowadzenie do działu.

     Na stronie 225 – wprowadzającej – macie wypisane zagadnienia o czym będzie mowa.

      

     Termodynamika – dział fizyki zajmujący się badaniem energetycznych efektów wszelkich przemian fizycznych i chemicznych, które wpływają na zmiany energii wewnętrznej  układów.

      

     Temat: Energia wewnętrzna i temperatura.

     Cele lekcji:
     Podczas lekcji dowiesz się:
     - czym są i od czego zależa energia wewnętrzna i temperatura
     - jakie sa skale temperatur
     jak przeliczać temperaturę

     1. Zapisz temat w zeszycie i określenia:
     -sposoby ograewania ciał
     -energia wewnętrzna ciała

     -temperatura
     - skale temperatur
     2. Zapoznaj się z tematem w podręczniku str.226-231, doświadczenie 51,52 -obejrzeć filmik na messenger.  
     1Energia_wewnetrzna_i_temperatura.doc


     21 V 2020
     Zapisać temat i poniższą notatkę.

     Temat: Skale temperatur.

     1. Temperatury na Ziemi i we Wszechświecie- plansza str. 229
      Zapisz jaką najwyższą i najniższa  temperaturę możemy zaobserwować we wszechświecie i gdzie one występują?
     1. Temperatura to wielkość charakteryzująca stan danego ciała,  jest miarą średniej energii kinetycznej cząstek ciała.

     Skale temperatur.
     -skala Kelvina TK=( oC +273)K
     - skala Celsjusza   Tc =(K- 273) oC.
     - skala Fahrenheita TF =32+9/5TC

     1. Przeliczanie stopni Celsjusza na Kelwina str. 231
      Wykonać zadania z podręcznika 1,2,3,4,5 str 231 - 232


     26 V 2020
     Temat: Zmiana energii wewnętrznej w wyniku pracy i przepływu ciepła.
     Cele lekcji:
     - Dowiesz się jak można zmienić energie wewnętrzną ciała? 
     1. Zapisz temat w zeszycie i określenia i notatkę.
     2. Zapoznaj się z tematem w podręczniku str.233-235, doświadczenie 53, 54 -obejrzeć filmik
     Wykonać Zadanie 1/ 236.

     Lekcja on-line na Discord o 900 - link  https://discord.gg/E39VWd 

     Materiał do lekcji: 
     2_Zmiana_energii_wewnetrznej_w_wyniku_pracy_i_przeplywu_ciepla.doc

      

     28 V 2020

     Temat: Pierwsza zasada termodynamiki.

     Cele lekcji:
     - Dowiesz się jak brzmi pierwsza zasada termodynamiki.

     Zapoznać się z tematem na stronie 235, 236. Zapisać do zeszytu treść pierwszej zasady dynamiki słowami i wzorem, nauczyć się. ZOBACZ FILM
     TEMAT NA EPODRECZNIKI
     Materiał do lekcji:3._Pierwsza_zasada_termodynamiki.doc
      

     2 VI 2020
     Cele lekcji: Dowiesz się:
     -w jaki sposób ciepło może być przekazywane między ciałami, 
     - poznasz przewodniki oraz izolatory, rolę izolacji cieplnej
     Zapisać temat i wyjaśnić pojęcia. Zapoznać się z filmami z doświadczeniami. Zapraszam na Discord o 900

     Temat: Sposoby przekazywania ciepła.

     Wyróżnia się trzy sposoby przepływu ciepła między ciałami:

     1. Przewodnictwo cieplne                Dośw. 56
     2. Konwekcja                            dośw. 57, 58
     3. promieniowanie                    dośw. 59
     1. Przewodnictwo cieplne – zachodzi przy bezpośrednim kontakcie ciał o różnych temperaturach. Przepływ ciepła zachodzi od ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej temperaturze.

     Szybkość zmiany temperatury ciała zależy od jego właściwości.

     Bardzo dobre przewodniki ciepła to metale, diament.

     Dobre izolatory ciepła to drewno, styropian, guma, tworzywa sztuczne, powietrze.

     1. Konwekcja – polega na przemieszczaniu się ogrzanej cieczy (gazu) do góry, podczas gdy chłodniejsza ciecz(gaz) zajmuje miejsce ogrzanej.
     2. Promieniowanie to sposób przekazywania ciepła na odległość. (przepływ ciepła ze Słońca na Ziemię)  Może zachodzić w próżni.

     W domu zadanie 1,2/ 242

      

     MATERIAŁ DO LEKCJI 4._sposoby_przekazywania_ciepla.doc

      

     4 VI 2020
     Cele lekcji:dowiesz się
     - co to jest ciepło właściwe, jaka jest jednostka ciepła
     -od czego zależy ilość pobranego ciepła

     Zapisać temat i wyjaśnić pojęcia. Zapoznać się z filmami z doświadczeniami. rozwiązać zadanie

     Temat:  Ciepło właściwe.

     Ciało pobierając ciepło zwiększa swoją energię wewnętrzną.

     Od czego zależy ilość pobranego przez ciało ciepła?

     - od czasu ogrzewania

     -od masy ciała

     - rodzaju substancji, z której jest zbudowane

     Ciepło właściwe c określa, ile energii trzeba dostarczyć , aby zwiększyć temperaturę 1 kg danej substancji o 1K (lub o 1oC)  

     Przeanalizować PRZYKŁAD i rozwiązać zadanie 1 str. 247
     Materiał do lekcji    5._Cieplo_wlasciwe.doc

     TEMAT NA EPODRECZNIKI

     9 VI 2020

     Dowiesz się:
     - jakie są stany skupienia substancji
     -jak nazywają się i na czym polegają poszczególne zmiany stanu skupienia substancji
     Zapoznaj się z tematem str 249-251, przeanalizuj schemat na str 250 i zapisz w zeszycie.  
     Temat:  Zmiany stanu skupienia ciał.

     Substancje mogą występować w 3 stanach skupienia: stałym, ciekłym, gazowym.

     1. Topnienie( ciało stałe – ciecz)
     2.  Krzepnięcie (ciecz – ciało stałe)
     3. Parowanie  (ciecz – gaz)
     4.  Skraplanie(gaz – ciecz)
     5.  Wrzenie  (parowanie w całej objętości cieczy)  
     6. Sublimacja (ciało stałe – gaz)

       7. Resublimacja (gaz – ciało stałe)
     Zadania 1,2,3/ str. 252

     11.VI 2020 DZIEŃ WOLNY BOZE CIAŁO

     16, 18 VI 2020 - DNI WOLNE _ EGZAMINY 

      

     23 VI 2020

     Temat: Topnienie i krzepnięcie.

     Zapoznać się z tematem, zapisać najważniejsze określenia do zeszytu.

     Materiał do lekcji: 7.Topnienie_i_krzepniecie..doc

      

     25 VI 2020

     Temat: Parowanie i skraplanie.

     Zapoznać się z tematem, zapisać najważniejsze określenia do zeszytu.

     Materiał do lekcji: 8_.Parowanie_i_skraplanie.doc

      

     *********************************************************************************************************************************


      

      FIZYKA KLASA VIII

     Materiały do samodzielnej pracy uczniów w domu.
     Adres nauczyciela: Barbara Parciak:  b-parciak@wp.pl

     12, 17 III 2020  Klasa VIII
     1,2.  Temat: Powtórzenie- Drgania i fale.

     W ramach przygotowania do pracy klasowej -przeczytać materiał powtórzeniowy ze stron 202, 203, utrwalić wszystkie pojęcia z działu.

     19 III 2020 KLASA VIII
     3.  Temat: Drgania i fale – Test powtórzeniowy.

     W ramach przygotowania do pracy klasowej -rozwiązać zadania Test 1, 2 z podręcznika ze strony 204 i 205.

     Pomocne materiały multimedialne:
     https://www.youtube.com/watch?v=DbBusp4QE50
     https://www.youtube.com/watch?v=r9Aqz6Irq2M
     https://www.youtube.com/watch?v=qROXb3AdSt8&vl=pl

     24 III 2020 KLASA VIII
     4. Temat: Ruch drgający- zadania.

     Materiał do lekcji znajdziesz w dokumencie - 3_KL_8_materialy_z_fizyki_24_III_2020.docx

      

     26 III 2020 KLASA VIII

     5. Temat: Światło i jego właściwości.

     4_KL_8__Swiatlo_i_jego_wlasciwosci_26_III_2020.doc
     Pomocne materiały multimedialne E podręcznik

      

     31 III 2020
     6. Temat: Sprawdzian ósmoklasisty - powodzenia.

      

     2 IV 2020

     7. Temat: Zjawisko cienia i półcienia
     Materiał do lekcji znajdziesz w dokumencie - 5_KL_8_Zjawisko_cienia_i_polcien__2_IV_2020.doc
     Pomocne materiały multimedialne E podrecznik

      

     7 IV 2020

     8. Temat: Odbicie i rozproszenie światła.

     Zapoznać się z tematm zajęć str 224 - 227.
     Zapisać w zeszycie notatkę3_odbicie_i_rozproszenie_swiatla.doc

     Zadanie domowe: Zad 1,2,3 str 228 - przesłać nauczycielowi do 7 IV 2020
     Pomocne materiały multimedialne (część tylko o odbiciu światła)
     epodrecznik.pl 

      

     16 IV 2020
     9.Temat: Zwierciadła. Obrazy w zwierciadle płaskim.
     Podczas lekcji dowiecie się:
     1.  Co to jest zwierciadło?
     2.  W jaki sposób powstaje obraz w zwierciadle płaskim?
     3. Jakie ma cechy ?

     Zapoznać się z tematm zajęć str 229 - 231.
     Zapisać w zeszycie notatkę, wykonać zamieszczone w temacie rysunki, nauczyć się określeń występujących w temacie.  
     4__Obrazy_w_zwierciadle_plaskim.doc

     21 IV 2020

     10. Temat: Zwierciadła kuliste (sferyczne).
     Podczas lekcji dowiecie się:
     1.  Co to jest zwierciadło kuliste?
     2. Rodzaje zwierczadeł sferycznych: wklęsłe i wypukłe.
     2.  Elementy zwierciadła kulistego?
     3. Jakie cechy ma obraz w zwierciadle kulistym?

     Zapoznać się z tematm zajęć str 229 - 231.
     Zapisać w zeszycie notatkę, wykonać zamieszczone w temacie rysunki, nauczyć się określeń występujących
     w temacie. 
     5__Obrazy_w_zwierciadle_kulistym.doc
     Zadania domowe 1,2,3 str.236

      

     23 IV 2020

     11.Temat : Zjawisko załamania światła.
     Podczas lekcji :
     1.  poznacie zjawisko załamania światła,

     2. Poznacie przyczynę załamania swiatła
     3. Poznacie prawo opisujące załamanie światła
     Zapoznać się z tematm zajęć str 246 - 248(do pryzmatu)
     Zapisać w zeszycie notatkę, obejrzeć filmy i animacje prezentujące doświadczenia, można wykonać samodzielnie, wyjaśnić wymienione wyżej pojecia.  Zadanie domowe: zad 1 str. 252
     Materiały do lekcji: 
     6_Zjawisko_zalamania_swiatla..doc

     Na następnej lekcji będzie kartkówka.

     28 IV 2020

     12 Temat: Przejście  światła  białego przez pryzmat. Barwy.
     Podczas lekcji :
     1. dowiecie się co to jest światło białe, 
     2. na czym polega rozszczepienie swiatła,
     3. dowiecie się co to jest pryzmat

     Zapoznać się z tematm zajęć str 248 - 252
     Zapisać w zeszycie notatkę, obejrzeć filmy i animacje prezentujące doświadczenia, można wykonać samodzielnie, wyjaśnić wymienione wyżej pojecia. 
     Materiały do lekcji:
      7_Przejscie_swiatla_przez_pryzmat.doc

     KARTKÓWKA - do pobrania przed lekcją.Kartkowka_kl_8_Optyka.doc


     5 V 2020
     Temat: Soczewki.

     Podczas lekcji dowiesz się:
     Co to jest soczewka?
     Jakie są rodzaje soczewek? Jakie są cechy soczewek?
     Zapoznać się z tematem str. 254-255. 

      Zapisać w zeszycie notatkę, obejrzeć filmy i animacje prezentujące doświadczenia, wyjaśnić wymienione wyżej pojecia.

     Materiały o lekcji: 8_Soczewki.doc     zobacz :epodręczniki

      

     7 V 2020
     Temat: Otrzymywanie obrazów w soczewkach.

     Podczas lekcji dowiesz się:
     W jaki sposób promienie swiatła przechodzą przez soczewki.

     Zapoznać się z tematem str. 255-257. 
      Zapisać w zeszycie notatkę, wykonać rysunki obejrzeć filmy i animacje prezentujące doświadczenia.

     Praca domowa: zadania 1,2,3 str. 258,259
     Materiały do lekcji: 
     9_Obrazy_otrzymywane_w_soczewkach.doc

      

     12 V 2020
     Temat: Otrzymywanie obrazów za pomoca soczewek.

     Podczas lekcji dowiesz się:
     Jak konstruuje się obrazy powstające w soczewkach i jakie cechy mają te obrazy.

     Zapoznać się z tematem str. 260-263 ( do Akomodacji oka)
     Zapisać w zeszycie notatkę, przeanalizować rysunki przedstawiające konstrukcje. 
     Materiały do lekcji:10_Obrazy_otrzymywane_za_pomoca_soczewek.doc

      

     14 V 2020
     Temat: Wady wzroku. Krótkowzroczność i dalekowzroczność.

     Podczas lekcji dowiesz się:
     -na czym polega krótkowzroczność i dalekowzroczność
     - w jaki sposób korygować wady wzroku

     Zapoznać się z tematem str. 263-265 
     Zapisać w zeszycie notatkę. 
     Materiały do lekcji: 11_Wady_wzroku._Krotkowzrocznosc_i_dalekowzrocznosc.doc

     https://epodreczniki.pl/a/wady-wzroku---krotkowzrocznosc-i-dalekowzrocznosc-oraz-ich-korekcja/DleI32MqT

     19 V 2020

     Temat : Powtórzenie wiadomości z optyki.

     Zagadnienia:

     1. Co to jest światło, własności światła.
     2. Zjawisko cienia i półcienia.
     3. Odbicie i rozproszenie światła.
     4. Zwierciadła
     5. Obrazy otrzymywane w zwierciadłach
     6. Załamanie światła, rozszczepienie
     7. Soczewki
     8. Obrazy otrzymywane w soczewkach
      Wiadomości teoretyczne str 271 - 273
      ZADANIA STR 270 -  w zeszycie 
      TEST 1 To trzeba umieć str 274,275.

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      21 V 2020 

     Temat: Powtórzenie do sprawdzianu semestralnego.

     Działy: – wiadomości teoretyczne

     drgania i fale- str. 202

     optyka –str.271
                                               ZADANIA

     Zad 1. Zamień jednostki:
     a) 0,6MHz= …  ……….…Hz

     b) 74Hz = ………….……  ..kHz

     c) 320 000Hz = …………….MHz

     Zad 2. Serce Marka bije 60razy na minutę. Oblicz częstotliwość bicia jego serca.
     Wynik podaj w Hz.

     Zad 3. Bawiące się dzieci wytworzyły na sznurku falę długości 0,5m. Oblicz długość fali, jeśli częstotliwość drgań sznurka zmaleje dwukrotnie.

     Zad 4. Odległość między kolejnymi grzbietami fali na morzu wynosi  15m. Fale uderzają o brzeg w odstępach co 5s. Oblicz prędkość rozchodzenia się fali.

     Zad 5. Osa macha skrzydłami z częstotliwością 160Hz. Prędkość dźwięku w powietrzu wynosi 340m/s. Oblicz długość fali, której źródłem są drgające skrzydła.

     W poniższym linku znajdziecie zapisane wyżej tresci i dalsze zadania z rysunkami.

      

     TEMAT DO POBRANIA Powtorzenie_Do_sprawdzianu_za_II_sem..doc

      

     26 V 2020.

     Temat: Powtórzenie do sprawdzianu semestralnego.
     Na dzisiejszych zajęciach wypełnimy test powtórzeniowy dostępny poniżej.
     TEST_POWTORZENIOWY_26_V_2020.pdf

     Zapraszam na lekcję on-line na Discord o 930 link https://discord.gg/vVP4QK

      

     28 V 2020        28 V 2020 konsultacje z  fizyki w godz. 930 -1015    

     Temat: Sprawdzian semestralny.  

     LINK DO SPRAWDZIANU https://forms.gle/UMsATD1V6MDThhsj9

     Bardzo proszę wypełnić i przesłać do mnie jak najszybciej (max do godz 17).

      

     2 VI 2020   Zapisać temat i określenia. 
     Temat : Powtórzenie 1 – zjawiska fizyczne. 

     Fizyka – odkrywa podstawowe prawdy przyrody, wyjaśnia zjawiska w niej zachodzące (fizyczne) i opisuje własności materii.

     Najważniejsze zjawiska fizyczne:

     1. Ruch
     2. Zmiany stanów skupienia: topnienie, krzepnięcie, parowanie, skraplanie, sublimacja, resublimacja
     3. Rozszerzalność temperaturowa ciał
     4. Dyfuzja
     5. Bezwładność
     6. Sprężystość ciał
     7. Wzajemne oddziaływania ciał
     8. Tarcie, opory ruchu
     9. Przemiany energii, przepływ cieplny
     10. Konwekcja
     11. Ruch drgający
     12. Fale sprężysta, akustyczna
     13. Elektryzowanie się ciał
     14. Prąd elektryczny
     15. Fala elektromagnetyczna
     16. Zjawiska optyczne: odbicie, załamanie, rozszczepienie światła
      MATERIAŁ DO POBRANIA: 16_Powtorzenie_1_Zjawiska_fizyczne.doc

     4 VI 2020        4 VI 2020 konsultacje z  fizyki w godz. 930 -1015 

     Temat : Powtórzenie 2 - Wielkości fizyczne i ich jednostki.

     Wielkość fizyczna  – właściwość fizyczna ciała lub zjawiska, którą można określić ilościowo, czyli zmierzyć.

     TABELA Z WIELKOSCIAMI FIZYCZNYMI
     DO POBRANIA17_Powtorzenie_2_Wielkosci_fizyczne_i_ich_jednostki.doc

      

     9 VI 2020
     Temat : Powtórzenie 3 – prawa fizyczne.

     1. Pierwsza, druga, trzecia  zasada dynamiki Newtona.
     2. Zasada zachowania energii mechanicznej.
     3. Prawo Pascala.
     4. Prawo Archimedesa
     5. Prawo Ohma
     6. Zasada zachowania ładunku
     7. Pierwsza zasada termodynamiki.

      

      

     11.VI 2020 DZIEŃ WOLNY BOZE CIAŁO

     16, 18 VI 2020 - DNI WOLNE _ EGZAMINY 

      

     23 VI 2020

     Temat: Powtórzenie - wzory fizyczne i ich zastosowanie.

     MATERIAŁ POWTÓRZENIOWY NA EPODRECZNIKI

     25 VI 2020

     Temat: Jak wykorzystać fizykę w sytuacjach życia codziennego?