• O przedmiocie

    • UWAGA !!!

     WYKONANE PRACE Z RELIGII PROSZĘ WYSYŁAĆ DO KSIĘDZA NA POCZTĘ E-MAIL: zibiprusz@wp.pl

     PAMIĘTAJCIE O PODPISANIU SWOICH PRAC:-)

     ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

     Tematy do pracy w domu na dzień 24.06. 2020

     Klasa 0: Tematy 47 i 53. Warto porozmawiać z dziećmi, jakie dla nich są wymarzone wakacje. Pamiętajmy, że od bycia dobrym, od pomagania innym, od Boga, od modlitwy – nie ma wakacji ani przerwy. Proszę zrobić ćwiczenia.

     Klasa I: Temat 56. Kontynuacja tematu na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Warto porozmawiać z dziećmi, jak lubią spędzać czas? I pamiętajmy – nie ma wakacji ani przerwy od bycia dobrym i od modlitwy i od Boga. Proszę zrobić ćwiczenia.

      Klasa II : Książka temat 51. Kontynuacja tematu na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Warto porozmawiać z dziećmi, jak lubią spędzać czas? I pamiętajmy – nie ma wakacji ani przerwy od bycia dobrym i od modlitwy i od Boga. Proszę zrobić ćwiczenia.

     Klasa III: Temat z podręcznika i zeszytu ćwiczeń nr 57. Warto porozmawiać z dziećmi, jak lubią spędzać czas? I pamiętajmy – nie ma wakacji ani przerwy od bycia dobrym i od modlitwy i od Boga. Proszę zrobić ćwiczenia.

     Klasa V: Zeszyt ćwiczeń i podręcznik temat nr 62. Podczas tej katechezy warto podsumować rok szkolny i katechetyczny. Zastanówcie się nad pytaniami w podręczniku „Zastanów się”. Uzupełnij ćwiczenia z tematu – pomocą niech będzie przeczytany temat z podręcznika.

     Klasa VI : Zeszyt ćwiczeń i podręcznik temat nr 44. Proszę pomyśleć nad słowami z podręcznika - „Zastanów się” oraz „Zapamiętaj”. Uzupełnij ćwiczenia z tematu – pomocą niech będzie przeczytany temat z podręcznika. Pamiętajmy, że od modlitwy i uczestnictwa we Mszy św. nie ma wakacji.

     Klasa VII: Temat nr 55. Proszę pomyśleć nad słowami z podręcznika - „Zastanów się” oraz „Zapamiętaj”. Pamiętajmy, że od modlitwy i uczestnictwa we Mszy św. nie ma wakacji.

     Klasa VIII: Warto podsumować czas w szkole. Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego skłania ku temu. To był ostatni rok w tej społeczności. Życzę pięknego spędzania czasu wolnego i pamiętajmy: nie ma wakacji od modlitwy i Boga.

      

     Tematy do pracy w domu na dzień 22.06. 2020

     Klasa I: Temat 56. Warto porozmawiać z dziećmi, jakie dla nich są wymarzone wakacje. Pamiętajmy, że od bycia dobrym, od pomagania innym, od Boga, od modlitwy – nie ma wakacji ani przerwy. Proszę zrobić ćwiczenia.

      Klasa II : Książka temat 51. Warto porozmawiać z dziećmi, jakie dla nich są wymarzone wakacje. Pamiętajmy, że od bycia dobrym, od pomagania innym, od Boga, od modlitwy – nie ma wakacji ani przerwy. Proszę zrobić ćwiczenia.

     Klasa III: Temat z podręcznika i zeszytu ćwiczeń nr 50. Warto porozmawiać z dziećmi, jakie dla nich są wymarzone wakacje, które się zbliżają. Pamiętajmy, że od bycia dobrym, od pomagania innym, od Boga, od modlitwy, – nie ma wakacji ani przerwy. Modlitewnik jest dla nas pięknym drogowskazem na drodze życia. Proszę zrobić ćwiczenia.

     Klasa V: Zeszyt ćwiczeń i podręcznik temat nr 61. Podczas tej katechezy poznajemy wyjątkowego męża stanu, wyjątkowego Polaka – kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zastanówcie się nad pytaniami w podręczniku „Zastanów się”. Uzupełnij ćwiczenia z tematu – pomocą niech będzie przeczytany temat z podręcznika.

     Klasa VI : Zeszyt ćwiczeń i podręcznik temat nr 45. Proszę pomyśleć nad słowami z podręcznika - „Zastanów się” oraz „Zapamiętaj”. Uzupełnij ćwiczenia z tematu – pomocą niech będzie przeczytany temat z podręcznika. Pamiętajmy, że od modlitwy i uczestnictwa we Mszy św. nie ma wakacji.

     Klasa VII: Temat nr 54. Temat na dwie godziny. Kontynuacja tematu. Warto pomyśleć w jaki sposób kształtuję swoje uczucia, które pomagają mi lub przeszkadzają w poznawaniu drugiej osoby. Dla chętnych zadanie 2 na stronie 175.

     Klasa VIII: Temat nr 38. Po przeczytaniu tematu zastanów się nad słowami w zakładce „Zastanów się” oraz „Zapamiętaj”. Notatką z tej katechezy jest odpowiedź na pytanie drugie w zakładce „Zastanów się” strona 127.

      

     Tematy do pracy w domu na dzień 15.06. 2020

     Klasa I: Temat 48. Warto porozmawiać z dziećmi, co to być POLAKIEM - POLKĄ. Proszę zrobić ćwiczenia.

      Klasa II : Książka temat 25. Kontynuacja tematu, który już był. Warto porozmawiać z dziećmi w jaki sposób możemy pomagać innym.

     Klasa III: Temat z podręcznika i zeszytu ćwiczeń nr 52. Warto porozmawiać z dziećmi o sakramencie chrztu. Proszę podzielić się wspomnieniami z tego wydarzenia. Można to zrobić na podstawie zdjęć a może i filmu, jeśli ktoś nagrywał chrzest własnych dzieci. Proszę zrobić ćwiczenia.

     Klasa V: Zeszyt ćwiczeń i podręcznik temat nr 58. Podczas tej katechezy poznajemy patrona Polski – św. Wojciecha. Zastanówcie się nad pytaniami w podręczniku „Zastanów się”. Uzupełnij ćwiczenia z tematu – pomocą niech będzie przeczytany temat z podręcznika.

     Klasa VI : Zeszyt ćwiczeń i podręcznik temat nr 46. Proszę pomyśleć nad słowami z podręcznika - „Zastanów się” oraz „Zapamiętaj”. Uzupełnij ćwiczenia z tematu – pomocą niech będzie przeczytany temat z podręcznika.

     Klasa VII: Temat nr 54. Temat na dwie godziny. Po przeczytaniu tematu zastanów się nad słowami w zakładce „Zastanów się” oraz „Zapamiętaj”. Notatką z tej katechezy jest streszczenie słów z zakładki Zapamiętaj.

     Klasa VIII: Temat nr 37. Po przeczytaniu tematu zastanów się nad słowami w zakładce „Zastanów się” oraz „Zapamiętaj”. Notatką z tej katechezy jest streszczenie słów z podręcznika str. 123 – Nasze obowiązki jako chrześcijan.

      

     Tematy do pracy w domu na dzień 10.06. 2020

     Klasa 0: Temat 49. Warto porozmawiać z dziećmi, co to znaczy procesja i dlaczego idziemy w tym dniu tak uroczyście ze wszystkimi. Proszę zrobić ćwiczenia.

     Klasa I: Temat 47. Warto porozmawiać z dziećmi, co to znaczy procesja i dlaczego idziemy w tym dniu tak uroczyście ze wszystkimi. Proszę zrobić ćwiczenia.

      Klasa II : Książka temat 49. Warto porozmawiać z dziećmi, co to znaczy procesja i dlaczego idziemy w tym dniu tak uroczyście ze wszystkimi. Proszę zrobić ćwiczenia.

     Klasa III: Temat z podręcznika i zeszytu ćwiczeń nr 56. Warto porozmawiać z dziećmi, co to znaczy procesja i dlaczego idziemy w tym dniu tak uroczyście ze wszystkimi. Proszę zrobić ćwiczenia.

     Klasa V: Zeszyt ćwiczeń i podręcznik temat nr 60. Podczas tej katechezy poznajemy wyjątkową królową – św. Jadwigę. Zastanówcie się nad pytaniami w podręczniku „Zastanów się”. Uzupełnij ćwiczenia z tematu – pomocą niech będzie przeczytany temat z podręcznika.

     Klasa VI : Zeszyt ćwiczeń i podręcznik temat nr 42. Proszę pomyśleć nad słowami z podręcznika - „Zastanów się” oraz „Zapamiętaj”. Uzupełnij ćwiczenia z tematu – pomocą niech będzie przeczytany temat z podręcznika. Można też już wstępnie zobaczyć temat 46 o którym będziemy mówili na następnej katechezie.

     Klasa VII: Temat nr 53. Po przeczytaniu tematu zastanów się nad słowami w zakładce „Zastanów się” oraz „Zapamiętaj”. Notatką z tej katechezy jest streszczenie słów z zakładki Zapamiętaj.

     Klasa VIII: Temat nr 36. Po przeczytaniu tematu zastanów się nad słowami w zakładce „Zastanów się” oraz „Zapamiętaj”. Notatką z tej katechezy jest streszczenie słów z zakładki Zapamiętaj.

     Tematy do pracy w domu na dzień 08.06. 2020

     Klasa I: Ostatnio chyba wkradła się literówka i temat był 55 przepraszam za lekki błąd. Kontynuacja tematu – proszę narysować jak możemy pomagać innym.

      Klasa II : Książka temat 48. Na tej katechezie mówimy o tym, że czyniąc znak krzyża oddajemy chwałę Bogu. Trzeba zawsze z uwagą i wiarą czynić ten wyjątkowy znak. Proszę zrobić ćwiczenia.

     Klasa III: Temat z podręcznika i zeszytu ćwiczeń nr 48. Na tej katechezie mówimy o tym jak należy naśladować Jezusa i Maryję. Noszone symbole świadczą o szacunku dla naszej wiary i przede wszystkim dla tych, kogo one przedstawiają. Proszę o zrobienie ćwiczeń.

     Klasa V: Zeszyt ćwiczeń i podręcznik temat nr 38. Podczas tej katechezy poznajemy Piotra – pierwszego papieża. Zastanówcie się nad pytaniami w podręczniku „Zastanów się”. Uzupełnij ćwiczenia z tematu – pomocą niech będzie przeczytany temat z podręcznika.

     Klasa VI : Zeszyt ćwiczeń i podręcznik temat nr 41. Proszę pomyśleć nad słowami z podręcznika - „Zastanów się” oraz „Zapamiętaj”. Uzupełnij ćwiczenia z tematu – pomocą niech będzie przeczytany temat z podręcznika.

     Klasa VII: Temat nr 35. Po przeczytaniu tematu zastanów się nad słowami w zakładce „Zastanów się” oraz „Zapamiętaj”. Notatką z tej katechezy jest streszczenie słów z zakładki Zapamiętaj.

     Klasa VIII: Temat nr 35. Po przeczytaniu tematu zastanów się nad słowami w zakładce „Zastanów się” oraz „Zapamiętaj”. Notatką z tej katechezy jest streszczenie słów z zakładki Zapamiętaj.

     *********************************************************************************

     Tematy do pracy w domu na dzień 03.06. 2020

     Klasa 0: Książka temat 51. Rozmowa o tym, kim w naszym życiu jest Duch Święty,  jakie są symbole: woda, ogień, wiatr, gołębica. Nauka rymowanki: Jezus posyła Ducha Świętego, On jest pomocą dla każdego. Proszę zrobić ćwiczenia.

     Klasa I: Książka temat 53. Na podstawie rysunków mówimy o tym, kto okazywał ludziom serce? Proszę zrobić ćwiczenia.

      Klasa II : Książka temat 50. Na tej katechezie mówimy o tym, jak Jezus pomagał ludziom i w jaki sposób możemy Go naśladować? Proszę zrobić ćwiczenia.

     Klasa III: Temat z podręcznika i zeszytu ćwiczeń nr 45. Na tej katechezie mówimy o tym jak należy naśladować Jezusa i pomagać innym. Proszę o zrobienie ćwiczeń.

     Klasa V: Zeszyt ćwiczeń i podręcznik temat nr 54. Podczas tej katechezy poznajemy Trzecią Osobę Trójcy Świętej. Zastanówcie się nad pytaniami w podręczniku „Zastanów się”. Uzupełnij ćwiczenia z tematu – pomocą niech będzie przeczytany temat z podręcznika.

     Klasa VI : Zeszyt ćwiczeń i podręcznik temat nr 61 i 62. Proszę pomyśleć nad słowami z podręcznika - „Zastanów się” oraz „Zapamiętaj”. Uzupełnij ćwiczenia z tematu – pomocą niech będzie przeczytany temat z podręcznika.

     Klasa VII: Temat nr 61. Bycie świadkiem Chrystusa to zadanie dla każdej i każdego z nas. Zastanówcie się nad słowami w zakładce „Zastanów się”. Notatka to streszczenie słów z zakładki „Zapamiętaj”.

     Klasa VIII: Temat nr 61. W dzisiejszym świecie potrzeba naszego świadectwa o tym, e wiara jest dla nas bardzo ważna. Po przeczytaniu tematu zastanów się nad słowami w zakładce „Zastanów się” oraz „Zapamiętaj”. Notatką z tej katechezy jest streszczenie słów z zakładki Zapamiętaj.

     *******************************************************************************************************

     Temat do pracy w domu na dzień 01.06. 2020

     Klasa I , II, III , V, VI, VII i VIII  : Dzisiaj obchodzimy Dzień Dziecka. Gdybyś mógł/mogła ułożyć plan na  Dzień Dziecka dla wszystkich dzieci, jak by on wyglądał? Wykonaj rysunek lub opis (dla chętnych). 

     Tematy do pracy w domu na dzień 27.05 2020

     Klasa 0: Książka temat 45. Rozmowa o tym, kim w naszym życiu jest MAMA, jak możemy i jak powinniśmy okazywać miłość swojej mamie. Proszę o zrobienie ćwiczeń i dodatkowo Laurki dla mamy.

     Klasa I: Maj to wyjątkowy miesiąc Maryjny. Proszę skopiować obrazek i pokolorować go lub narysować obrazek Maryi.

     kOLOROWANKA-_kl_1.doc

      Klasa II : Książka temat 47. Na tej katechezie mówimy o tym, jak Maryja modliła się wraz z Apostołami, by zstąpił na nich Duch Święty. Maryja wstawia się także za nami. Proszę zrobić ćwiczenia. Znaki Ducha to wiatr, gołębica i ogień.

      Klasa III: Sprawdzian: Napisz definicje rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź, zadośćuczynienie, części Mszy Świętej. Spróbujcie zrobić sami ten sprawdzian, a jeśli zdarzy się, ze zapomnicie to proszę nie zerkajcie do książki ale poproście mamę lub tatę by podpowiedzieli wam jedno słowo. Wiem, ze dacie radę.

     Klasa V: Sprawdzian: dokonajcie wyboru którą grupę chcecie pisać i skopiujcie tekst sprawdzianu i uzupełnijcie. Gdyby nie udało się wam skopiować, to proszę na kartce wyraźnie napisać odpowiedzi. Życzę powodzenia.

     Sprawdzian_kl_5-__dwie_grupy.doc

     Sprawdzian odeślij na e -mail: zibiprusz@wp.pl  ( nr tel. 504 682 128 )  w dniu 27.05.2020 r. do godziny 17.00

     Klasa VI : Sprawdzian: dokonajcie wyboru którą grupę chcecie pisać i skopiujcie tekst sprawdzianu i uzupełnijcie. Gdyby nie udało się wam skopiować, to proszę na kartce wyraźnie napisać odpowiedzi. Życzę powodzenia.

     SPRAWDZIAN_kl_6_-grupa_I.doc

     Sprawdzian_kl_6_grupa_2.doc

     Sprawdzian odeślij na e -mail: zibiprusz@wp.pl  ( nr tel. 504 682 128 )  w dniu 27.05.2020 r. do godziny 17.00

      Klasa VII: Sprawdzian: skopiujcie tekst sprawdzianu i uzupełnijcie. Gdyby nie udało się wam skopiować, to proszę na kartce wyraźnie napisać odpowiedzi. Życzę powodzenia.

     Sprawdzian_kl_7.doc

     Sprawdzian odeślij na e -mail: zibiprusz@wp.pl  ( nr tel. 504 682 128 )  w dniu 27.05.2020 r. do godziny 17.00

     Klasa VIII: Sprawdzian: skopiujcie tekst sprawdzianu i uzupełnijcie. Gdyby nie udało się wam skopiować, to proszę na kartce wyraźnie napisać odpowiedzi. Życzę powodzenia.

     SPRAWDZIAN_kl_8.doc

     Sprawdzian odeślij na e -mail: zibiprusz@wp.pl  ( nr tel. 504 682 128 )  w dniu 27.05.2020 r. do godziny 17.00

     **************************************************************************************************************************************************

      

     Tematy do pracy w domu na dzień 25.05 2020

     Klasa I: Książka temat nr 54. Temat, który przypomina nam, kim w naszym życiu jest MAMA. Proszę zrobić ćwiczenia. Kochane dzieci pamiętajcie, by każdego dnia, a nie tylko jutro powiedzieć Mamie, że ją kochacie.

     Klasa II : Książka temat 45. Na tej katechezie mówimy o tym, że Jezus jest z nami w różnych sytuacjach naszego życia. Przez nie prowadzi nas do nieba. Wspólna rozmowa na podstawie rysunków. Proszę uzupełnić ćwiczenia. Pamiętajcie kochane dzieci, by każdego dnia, a nie tylko jutro powiedzieć Mamie, że ją kochacie.

     Klasa III: Powtórzenie wiadomości: definicje rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź, zadośćuczynienie, części Mszy Świętej. Wiadomości te znajdziecie w podręczniku w tematach: 32, 33, 34, 35, 37, 39. Pamiętajcie kochane dzieci, by każdego dnia, a nie tylko jutro powiedzieć Mamie, że ją kochacie.

     Klasa V: Powtórzenie wiadomości: Sprawdzian ogarnia tematy z rozdziału IV. Proszę powtórzyć sobie „Sprawdź swoją wiedzę” str. 119 w podręczniku, oraz w zeszycie także znajdziecie zakładki „Sprawdź swoją wiedzę” str. 83, 85, 89, 91, 93, 94, 99, 100, 103, 105, 106, 109. Zwróćcie uwagę na ćwiczenie 2 w zeszycie ćwiczeń strona 90, ćwiczenie 3 strona 92 zeszyt ćwiczeń. I zastanówcie się w jakim celu Nikodem przychodził do Jezusa, o czym miała mówić ludziom siostra Faustyna? Pamiętajcie, by każdego dnia, a nie tylko jutro powiedzieć Mamie, że ją kochacie.

     Klasa VI : Powtórzenie wiadomości: Sprawdzian ogarnia tematy z rozdziału V. Proszę powtórzyć sobie „Sprawdź swoją wiedzę” str. 104, 122, 126, 129 w podręczniku, oraz w zeszycie także znajdziecie zakładki „Sprawdź swoją wiedzę” str. 64, 67, 69, 71, 72, 75, 76. Proszę zwrócić uwagę na zakładkę „Zapamiętaj” str. 116, 119, 126 w podręczniku. Pamiętajcie, by każdego dnia, a nie tylko jutro powiedzieć Mamie, że ją kochacie.

     Klasa VII: Powtórzenie wiadomości: Sprawdzian ogarnia tematy z rozdziału VI. Zastanów się jak odpowiesz na pytania: Czym jest obmowa, oszczerstwo, kłamstwo? Co warto zrobić, aby rozwiązać konflikt? Jak wyjaśnisz, czym jest wolność? Jak dokończysz słowa…. Autorytetem może być ten, kto…… Na ocenę 6 dostaniecie jeszcze jedno pytanie polegające na waszych przemyśleniach dotyczące tych tematów /np. jedno z zadań pod tematami/. Pamiętajcie, by każdego dnia, a nie tylko jutro powiedzieć Mamie, że ją kochacie.

     Klasa VIII: Powtórzenie widomości: Sprawdzian ogarnia tematy z rozdziału VI. Zastanów się jak odpowiesz na pytania: Czym jest pokora i pycha? O co się modlimy w „Ojcze nasz”? Z czego Matka Teresa i Ojciec  Pio czerpali siły do pracy? Na ocenę 6 dostaniecie jeszcze jedno pytanie polegające na waszych przemyśleniach dotyczące tych tematów /np. jedno z zadań pod tematami/. Pamiętajcie, by każdego dnia, a nie tylko jutro powiedzieć Mamie, że ją kochacie.

     ...........................................................................................................................................

     Tematy do pracy w domu na dzień 20.05 2020

     Klasa 0: Książka temat nr 46. Na tej katechezie miałem porozmawiać z dziećmi o tym, jak to jest być dzieckiem, co nas cieszy i za co najbardziej chcemy dziękować. Proszę zrobić ćwiczenia. Wspólny śpiew – Gdy idziemy poprzez świat. Dziękuję.

     Klasa I: Książka temat nr 17. Kontynuacja katechezy, która już była. Rozmowa o tym jak spędzamy niedzielę. Proszę zrobić rysunek, jak możemy spędzić czas z rodziną.

     Klasa II : Książka temat 44. Na tej katechezie przypominamy sobie jak możemy pomagać innym. Wspólna rozmowa na podstawie rysunków, co robili wspólnie apostołowie. Proszę uzupełnić ćwiczenia.

     Klasa III: Temat z podręcznika i zeszytu ćwiczeń nr 44. Temat na dwie katechezy. Na tej katechezie mówimy o tym jak należy godnie przyjąć Komunię Świętą. Ćwiczenie jeszcze kilka razy formuły spowiedzi. Proszę o zrobienie ćwiczeń.

     Za tydzień sprawdzian wiadomości. Niedługo podam szczegóły obszaru, z którego będzie sprawdzian.

     Klasa V: Zeszyt ćwiczeń i podręcznik temat nr 37. Podczas tej katechezy poznajemy osobę, która, dochowuje wierności Bogu i przygotowała „drogę” Jezusowi Chrystusowi – Jan Chrzciciel. Zastanówcie się nad pytaniami w podręczniku „Zastanów się”. Uzupełnij ćwiczenia z tematu – pomocą niech będzie przeczytany temat z podręcznika.

     Za tydzień sprawdzian wiadomości. Niedługo podam szczegóły obszaru, z którego będzie sprawdzian.

     Klasa VI : Zeszyt ćwiczeń i podręcznik temat nr 40. Proszę pomyśleć nad słowami z podręcznika na stronie 134 - „Zastanów się” oraz „Zapamiętaj”. Uzupełnij ćwiczenia z tematu – pomocą niech będzie przeczytany temat z podręcznika.

     Za tydzień sprawdzian wiadomości. Niedługo podam szczegóły obszaru, z którego będzie sprawdzian.

     Klasa VII: Temat nr 41. Bycie świadkiem Chrystusa to brzmi dumnie - to zadanie dla każdej i każdego z nas. Zastanówcie się nad słowami w zakładce „Zastanów się”. Notatka to streszczenie słów z zakładki „Zapamiętaj”.

     Za tydzień sprawdzian wiadomości. Niedługo podam szczegóły obszaru, z którego będzie sprawdzian.

     Klasa VIII: Temat nr 41. W dzisiejszym świecie zauważamy wielość uczelni i szkół wyższych. Są wielkie różnice co do profili i wymagań. A jakie były początki? Po przeczytaniu tematu zastanów się nad słowami w zakładce „Zastanów się” oraz „Zapamiętaj”. Notatką z tej katechezy jest próba znalezienia odpowiedzi czym różni się wiedza od mądrości?

     Za tydzień sprawdzian wiadomości. Niedługo podam szczegóły obszaru, z którego będzie sprawdzian.

     *******************************************************************************************************

     Tematy do pracy na dzień 18.05.2020r.

     Dzisiaj wszyscy świętujemy wyjątkowe urodziny.

     Klasy od 1 do 3 macie wyjątkowe zadanie. Narysować urodzinowy tort dla Jana Pawła II i okolicznościową LAURKĘ

     Klasy 7 i 8 proszę zrobić prezentację o Janie Pawle II

     Klasy 5 i 6 macie wybór: zrobić prezentację o Janie Pawle II lub podobnie jak młodsze klasy narysować tort na wyjątkowe urodziny i okolicznościową LAURKĘ

     Dodatkowo klasa 5 proszę zrobić temat 57

     Pomocą dla wszystkich niech będą linki poniżej są dla starszych i młodszych.

     Życzę wyjątkowego DNIA URODZIN

     https://view.genial.ly/5eb1cfb0fce0030d3826914a/guide-urodzinowa-niespodzianka?fbclid=IwAR19Kizcxl-C5pRajiE1tS3myPX5mImHsFl_YqL0ry1nI1KYXmhf4n5lpak

     https://view.genial.ly/5eb577a4c6ddfc0d172ad6d0/presentation-jan-pawel-ii-wielki?fbclid=IwAR0Hct3Trmr9og63-eOPGoYgcJK5eudZIjZspszFhXXyy_hF9PROnX

     https://view.genial.ly/5e95aabbbdc66c0ddf010258/horizontal-infographic-review-jan-pawel-ii

     https://view.genial.ly/5eb8f39d2fb48d0d930bcd40/presentation-100-rocznica-urodzin-jana-pawla-ii-klasa-ii?fbclid=IwAR0YXyQzVeRduXLOtP2JtV9HbaEl2y90ch4B6E1ph2seEe27SbRqC3Q5YZI

     https://view.genial.ly/5eb7fcee639bfa0d0fdc46e7/social-square-post-jak-lolek-zostal-papiezem?fbclid=IwAR0ODV50bijTUCe6tIVWWifsi9qiIVGqPAmbG6bSgzlVJ45M6LaFlyRjtSE

     https://view.genial.ly/5eb3efb9d4d59a0d61ff878a?fbclid=IwAR2Jh5rTle2lrF0d4TVrIFZ0f9S7EeAJJJFZvI1Sri7phBHoA1toLSTYl6Y

     https://view.genial.ly/5eb3f458d4d59a0d61ff889b/presentation-jan-pawel-ii-kli

     https://view.genial.ly/5ebb2dfebdaf590d71d5a707/presentation-jan-pawel-ii-katecheza?fbclid=IwAR1X4G_3QnnzKTlrUtav-G35Sd4On4jRAH8x9di01zh-D-IZS4OAprt2YJU

     ************************************************************

     Tematy do pracy w domu na dzień 13.05 2020

     Klasa 0: Książka temat nr 44. Na tej katechezie miałem porozmawiać z dziećmi o tym, że maj jest miesiącem szczególnie poświęconym Maryi oraz nauka pieśni „Była cicha i piękna jak wiosna…” Proszę zrobić ćwiczenia. Dziękuję.

     Klasa I: Książka temat nr 46. Kontynuacja katechezy. Na mapie Polski można znaleźć miejscowość o nazwie Niebo. Rozmowa o tym, ze gdy jesteśmy posłuszni rodzicom i koleżeńscy w szkole i słuchamy nauczycieli to idziemy dobrą drogą do nieba, ale nie na mapie ale tego, o którym mówił nam Pan Jezus.

     Klasa II : Książka temat 43. Na tej katechezie przypominamy sobie kto nas nauczył modlitwy Ojcze nasz – Pan Jezus. Ale pamiętamy też o tych, którzy w domu nas nauczyli tej modlitwy – Mama, Tata a może Babcia lub Dziadek. W modlitwie podziękuję Jezusowi z rodzinę.  Proszę uzupełnić ćwiczenia.

     Klasa III: Temat z podręcznika i zeszytu ćwiczeń nr 43. Kontynuacja tematu. Na tej katechezie ćwiczymy jeszcze kilka razy odpowiedź z podręcznika na stronie 103 /kolor zielony/ oraz nauka piosenki str. 102.

     UWAGA!!!

     Po rozmowie z księdzem Dziekanem, wiem, że Komunia w parafii w Chorzelach ma być 27 czerwca i w tę niedzielę czyli 17 maja ma być spotkanie przygotowujące do Komunii. Proszę o obecność, gdyż jak wiem jest podział na grupy i terminy /godziny/ Komunii. Proszę przypomnieć sobie formułę spowiedzi – strona 86 i 87 w podręczniku. Słowa zaznaczone kolorem zielonym musimy umieć na pamięć.

     Klasa V: Zeszyt ćwiczeń i podręcznik temat nr 30. Podczas tej katechezy poznajemy osobę, która, dochowuje wierności Bogu i obyczajom – Daniel. Zastanówcie się nad pytaniami w podręczniku „Zastanów się”. Uzupełnij ćwiczenia z tematu – pomocą niech będzie przeczytany temat z podręcznika.

     Klasa VI : Zeszyt ćwiczeń i podręcznik temat nr 39. Proszę pomyśleć nad słowami z podręcznika na stronie 129 - „Zastanów się”? Do zapamiętania treść ze strony 128 w podręczniku – Symbole biblijne…/ te 4 punkty/ oraz treść ćwiczenia 3 z zeszytu to powtórzenie z książki tych treści. Uzupełnij ćwiczenia z tematu – pomocą niech będzie przeczytany temat z podręcznika.

     Klasa VII: Temat nr 42. Bycie świadkiem Chrystusa i być Polakiem to brzmi dumnie - to zadanie dla każdej i każdego z nas. Zastanówcie się nad słowami w zakładce „Zastanów się”. Jak dokończyłbyś/dokończyłabyś te zdania? Notatka to streszczenie słów z zakładki „Zapamiętaj”.

     Klasa VIII: Temat nr 42. W dzisiejszym świecie zauważamy wielkie różnice miedzy bogatymi i biednymi. Po przeczytaniu tematu zastanów się nad słowami w zakładce „Zastanów się” oraz „Zapamiętaj”. Notatką z tej katechezy jest, po przeczytaniu tematu zdefiniowanie: Nędza duchowa, nędza moralna i nędza materialna.

      

     ****************************************************************************************

     Tematy do pracy w domu na dzień 11.05 2020

     Klasa I: Książka temat nr 46. Temat na dwie katechezy. Rozmowa z dziećmi z czym się kojarzy niebo i co chcielibyśmy robić w niebie. Proszę o wypełnienie ćwiczeń.

     Klasa II : Książka temat 42. Na tej katechezie miałem kontynuować rozmowę z dziećmi o tym jak mamy zachować się na Mszy św. szczególnie moment ofiarowania darów. Rozmowa o tym co możemy ofiarować Bogu – nasze dobre uczynki, dobre oceny, pomoc innym, miłość do rodziców i rodzeństwa itd. Nauka piosenki. Proszę uzupełnić ćwiczenia.

     Klasa III: Temat z podręcznika i zeszytu ćwiczeń nr 43. Temat na dwie katechezy. Na tej katechezie miałem porozmawiać z dziećmi o tym, jakich odpowiedzi udzieliłyby na pytania z podręcznika w zakładce  – „Zastanów się” str. 103 podręcznik. Proszę zrobić solidnie, jak zawsze, ćwiczenia w zeszycie, oraz kilkukrotne powtórzenie słów z podręcznika zapisanych kolorem zielonym str. 103.

     Klasa V: Zeszyt ćwiczeń i podręcznik temat nr 53. Podczas tej katechezy poznajemy osobę, która także wybrała „małą-prostą” drogę do Jezusa. Zastanówcie się nad pytaniami w podręczniku „Zastanów się”. Uzupełnij ćwiczenia z tematu – pomocą niech będzie przeczytany temat z podręcznika.

     Klasa VI : Zeszyt ćwiczeń i podręcznik temat nr 38. Proszę pomyśleć nad słowami z podręcznika na stronie 125 - „Zastanów się”? Do zapamiętania treść ze strony 124 w podręczniku – Dla chrześcijan niedziela, stała się dniem świętym, ponieważ:…… / te 4 punkty/ oraz treść ćwiczenia 1 z zeszytu a także z „Zapamiętaj” jakich prac i dlaczego nie powinniśmy wykonywać w niedzielę. Uzupełnij ćwiczenia z tematu – pomocą niech będzie przeczytany temat z podręcznika.

     Klasa VII: Temat nr 43. Bycie świadkiem Chrystusa to zadanie dla każdej i każdego z nas. Zastanówcie się nad słowami - pytaniami w zakładce „Zastanów się”.  Poznajemy wyjątkową osobę – Kardynała Stefana Wyszyńskiego – z racji zbliżającej się beatyfikacji. Notatka i praca domowa to krótki życiorys Prymasa Tysiąclecia.

     Klasa VIII: Temat nr 43. W dzisiejszym świecie zauważamy wielkie robicie. Po przeczytaniu tematu zastanów się nad słowami w zakładce „Zastanów się” oraz „Zapamiętaj”. Notatką z tej katechezy jest, po przeczytaniu tematu odpowiedź na zadanie 1 lub 2 str. 143.

      

     Tematy do pracy w domu na dzień 06.05 2020

     Klasa 0: Książka temat nr 43. Na tej katechezie miałem porozmawiać z dziećmi o tym jak wygląda misjonarz, kim jest misjonarz i o tym, że my tutaj też mamy swoją misję do spełnienia – być grzecznym, posłusznym rodzicom i pięknie modlić się za innych. Proszę zrobić ćwiczenia. Dziękuję.

     Klasa I: Książka temat nr 45. Na tej katechezie miałem kontynuować rozmowę z dziećmi o tym jak mamy zachować się na Mszy św. W oparciu o zdjęcia w podręczniku porozmawiajmy o tym w jakich znakach przychodzi do nas Pan Jezus – chleb i wino, oraz o tym jak ważny jest znak pokoju, i że jest to zaproszenie byśmy ze wszystkimi starali się być w zgodzie. Proszę o wypełnienie ćwiczeń.

     Klasa II : Książka temat 41. Na tej katechezie miałem kontynuować rozmowę z dziećmi o tym jak mamy zachować się na Mszy św. szczególnie, ze za rok czeka nas wielkie wydarzenie - I Komunia Święta. Kilkukrotne powtórzenie jak mamy odpowiadać na słowa księdza – słowa, które wypowiadane są podczas przyjmowania Komunii. Proszę uzupełnić ćwiczenia.

     Klasa III: Temat z podręcznika i zeszytu ćwiczeń nr 42. Na tej katechezie miałem porozmawiać z dziećmi o tym, jakich odpowiedzi udzieliłyby na pytania z podręcznika w zakładce  – „Zastanów się” str. 101 podręcznik. Proszę zrobić solidnie, jak zawsze, ćwiczenia w zeszycie, oraz kilkukrotne powtórzenie słów z podręcznika zapisanych kolorem zielonym str. 101.

     Klasa V: Zeszyt ćwiczeń i podręcznik temat nr 52. Podczas tej katechezy poznajemy osobę, która także wybrała wyjątkową służbę Jezusowi „przebranemu” za biednych. Zastanówcie się nad pytaniami w podręczniku „Zastanów się”. Uzupełnij ćwiczenia z tematu – pomocą niech będzie przeczytany temat z podręcznika.

     Klasa VI : Zeszyt ćwiczeń i podręcznik temat nr 36. Proszę pomyśleć nad słowami z podręcznika na stronie 119 - „Zastanów się”? Do zapamiętania treść „Zapamiętaj” oraz treść ćwiczenia 1 z zeszytu – znaki i symbole Chrztu św. Uzupełnij ćwiczenia z tematu – pomocą niech będzie przeczytany temat z podręcznika.

     Klasa VII: Temat nr 44. Bycie świadkiem Chrystusa to zadanie dla każdej i każdego z nas. Zastanówcie się nad słowami - pytaniami w zakładce „Zastanów się”.  Notatka i praca domowa to odpowiedź na zadanie 1 str. 144.

     Klasa VIII: Temat nr 44. W dzisiejszym świecie zauważamy wielkie rozbicie, nie tylko między narodami ale i między wierzącymi. Po przeczytaniu tematu zastanów się nad słowami w zakładce „Zastanów się” oraz „Zapamiętaj”. Notatką z tej katechezy jest, po przeczytaniu tematu odpowiedź na zadanie 2 str. 146.

     Tematy do pracy w domu na dzień 04.05. 2020

     Klasa I: Książka temat nr 53. Na tej katechezie miałem porozmawiać z dziećmi o tym, kim w naszym życiu jest Maryja, z racji na miesiąc maj. Rozmowa na podstawie figur Matki Bożej, które znajdują się w książce. Proszę zrobić solidnie, jak zawsze, ćwiczenia.

     Klasa II : Książka temat 46. Na tej katechezie miałem porozmawiać z dziećmi o tym, kim w naszym życiu jest Maryja, z racji na miesiąc maj. Proszę o zrobienie ćwiczeń.

     Klasa III: Temat z podręcznika i zeszytu ćwiczeń nr 54. Na tej katechezie miałem kontynuować rozmowę z dziećmi o tym, kim w naszym życiu jest Maryja, na podstawie wezwań, które znajdują się w Litanii Loretańskiej. Proszę zrobić solidnie, jak zawsze, ćwiczenia.

     Klasa V: Zeszyt ćwiczeń i podręcznik temat nr 51. Podczas tej katechezy poznajemy osobę, która wybrała wyjątkową służbę Jezusowi „przebranemu” za żebraka. Zastanówcie się nad pytaniami w podręczniku „Zastanów się”. Uzupełnij ćwiczenia z tematu – pomocą niech będzie przeczytany temat z podręcznika.

     Klasa VI : Zeszyt ćwiczeń i podręcznik temat nr 35. Proszę pomyśleć jakich odpowiedzi udzielicie gdy ktoś ze znajomych zada Wam pytania z podręcznika na stronie 116 „Zastanów się”? Do zapamiętania treść „Zapamiętaj”. Uzupełnij ćwiczenia z tematu – pomocą niech będzie przeczytany temat z podręcznika.

     Klasa VII: Temat nr 45. Bycie Polakiem zobowiązuje do….. /jak dokończysz to zdanie?/ Pomyślcie jak odpowiedzielibyście na pytania w zakładce „Zastanów się”.  Notatka – po przeczytaniu tematu – przepisz słowa z zakładki „Zapamiętaj”. Praca domowa dla chętnych – zadanie 2 str. 146.

     Klasa VIII: Temat nr 45. W dzisiejszym świecie spotykamy się z różnymi stanowiskami na temat wiary i poznania. Warto dłużej zatrzymać się nad słowami w zakładce „Zastanów się” oraz „Zapamiętaj”. Notatką z tej katechezy jest, po przeczytaniu tematu, napisanie odpowiedzi na zadanie 3 str. 150.

      

     Tematy do pracy w domu na dzień 29.04 2020

     Klasa 0: Książka temat nr 42. Na tej katechezie miałem porozmawiać z dziećmi o tym jak mamy zachować się na Mszy św. a także, kogo symbolizuje baranek. Nuka śpiewu z Mszy św. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Proszę uzupełnić ćwiczenia.

     Klasa I: Książka temat nr 44. Na tej katechezie miałem kontynuować rozmowę z dziećmi o tym jak mamy zachować się na Mszy św. W oparciu o pytania w temacie rozmawiamy jak powinniśmy przeżywać Mszę św. Proszę o wypełnienie ćwiczeń. Kilkukrotne powtórzenie co oznaczają znaki krzyża na czole, na ustach i na sercu.

     Klasa II : Książka temat 40. Na tej katechezie miałem kontynuować rozmowę z dziećmi o tym jak mamy zachować się na Mszy św. szczególnie podczas czytania Słowa Bożego. Proszę o zrobienie ćwiczeń. Kilkukrotne powtórzenie jak mamy odpowiadać na słowa księdza – słowa które wypowiadane są podczas czytania Ewangelii.

     Klasa III: Temat z podręcznika i zeszytu ćwiczeń nr 54. Na tej katechezie miałem porozmawiać z dziećmi o tym, kim w naszym życiu jest Maryja, z racji na zbliżający się miesiąc maj. Rozmowa na podstawie słów w zakładce – „Zastanów się” str. 127 podręcznik. Proszę zrobić solidnie, jak zawsze, ćwiczenia.

     Klasa V: Zeszyt ćwiczeń i podręcznik temat nr 50. Podczas tej katechezy poznajemy osobę, którą wybrała Maryja, by przekazać światu ważne przesłanie. Zastanówcie się nad pytaniami w podręczniku „Zastanów się”. Uzupełnij ćwiczenia z tematu – pomocą niech będzie przeczytany temat z podręcznika.

     Klasa VI : Zeszyt ćwiczeń i podręcznik temat nr 59. Proszę pomyśleć jakich odpowiedzi udzielicie gdy ktoś ze znajomych zada Wam pytania z podręcznika na stronie 193 „Zastanów się”? Do zapamiętania treść „Zapamiętaj”. Uzupełnij ćwiczenia z tematu – pomocą niech będzie przeczytany temat z podręcznika.

     Klasa VII: Temat nr 46. Bycie uczciwym jest bardziej wymagające od życia w kłamstwie – czy zgadzasz się z tym zdaniem? Jakie są plusy, a jakie minusy tego stanowiska? Pomyślcie jak odpowiedzielibyście na pytania w zakładce „Zastanów się”.  Notatka – po przeczytaniu tematu – przepisz słowa z zakładki „Zapamiętaj”.

     Klasa VIII: Temat nr 46. W dzisiejszym świecie częściej słyszymy bądź „Lwem” a nie „Owieczką”. Pokora jest ważną cnotą i mylona jest w dzisiejszym świecie z kimś, kto nazywany jest nieudacznikiem. A tak nie jest. Warto dłużej zatrzymać się nad słowami w zakładce „Zastanów się” oraz „Zapamiętaj”. Notatką z tej katechezy jest, po przeczytaniu tematu, napisanie definicji – „POKORA” oraz „pycha”.

      

     Tematy do pracy w domu na dzień 27.04 2020

     Klasa I: Książka temat nr 43. Na tej katechezie miałem porozmawiać z dziećmi o tym jak mamy zachować się na Mszy św. W oparciu o pytania w temacie rozmawiamy jak powinniśmy przeżywać Mszę św. – być grzeczni, nie rozmawiać, a jak mamy pytania do rodziców, to powinniśmy zadawać je cicho by innym nie przeszkadzać. Proszę o wypełnienie ćwiczeń.

     Klasa II : Książka temat 39. Na tej katechezie miałem porozmawiać z dziećmi o tym, jak wyglądało życie apostołów przed poznaniem Jezusa i po tym jak Go poznali. Jak byli świadkami cudów i jak Jezus na Ostatniej Wieczerzy ustanowił Sakrament Eucharystii i został z nami pod postacią chleba i wina. Proszę o zrobienie ćwiczeń.

     Klasa III: Temat z podręcznika i zeszytu ćwiczeń nr 41. Na tej katechezie miałem porozmawiać z dziećmi o tym, czym jest Liturgia Słowa i jakie postawy zachowujemy podczas tej Liturgii. Temat na dwie katechezy by poćwiczyć odpowiedzi po czytaniach i co oznaczają trzy krzyże kreślone na czole, ustach i sercu. Proszę zrobić solidnie, jak zawsze, ćwiczenia oraz do nauczenia zakładka z podręcznika na stronie 99 – „Zapamiętaj”.

     Klasa V: Zeszyt ćwiczeń i podręcznik temat nr 48. Podczas tej katechezy poznajemy osobę, którą w pełni możemy nazwać Przyjacielem Jezusa. Zastanówcie się nad pytaniami w podręczniku „Zastanów się”. Uzupełnij ćwiczenia z tematu – pomocą niech będzie przeczytany temat z podręcznika.

     Klasa VI : Zeszyt ćwiczeń i podręcznik temat nr 34. Proszę pomyśleć jakich odpowiedzi udzielicie gdy ktoś ze znajomych zada Wam pytania z podręcznika na stronie 113 „Zastanów się”? Do zapamiętania treść „Zapamiętaj”. Uzupełnij ćwiczenia z tematu – pomocą niech będzie przeczytany temat z podręcznika.

     Klasa VII: Temat nr 47. Mówienie prawdy czasem jest trudne, zwłaszcza wtedy kiedy ma na jaw wyjść coś co zrobiliśmy złego. Czasem bywa, że nie mówimy prawdy by przypodobać się komuś lub by „podkoloryzować” wydarzenia. Zastanówcie się dlaczego tak jest? Pomyślcie jak odpowiedzielibyście na pytania w zakładce „Zastanów się”.  Notatką – po przeczytaniu tematu napisz definicję obmowy i oszczerstwa.

     Klasa VIII: Temat nr 47. Modlitwa „Ojcze nasz” nazywana jest modlitwą 7 próśb. Przypomnijcie sobie, kto Was nauczył tej modlitwy i podczas wieczornego spotkania z Bogiem, podziękujcie Mu za tę osobę. Warto dłużej zatrzymać się nad słowami w zakładce „Zastanów się”. Notatką z tej katechezy jest streszczenie słów zawartych w „Zapamiętaj”. Praca dla chętnych: zadanie 1 str. 157.

     Tematy do pracy w domu na dzień 22.04 2020

     Klasa 0: Książka temat nr 41. Na tej katechezie miałem porozmawiać z dziećmi o tym, jak można i z czego można się cieszyć? Co sprawia nam największą radość? Proszę o wypełnienie ćwiczeń. https://www.youtube.com/watch?v=7yOJ19pyZMU – to podpowiedź jak można śpiewać piosenkę z gestami.

     Klasa I: Książka temat nr 42. Na tej katechezie miałem porozmawiać z dziećmi o tym, że w każdej sytuacji, wszędzie gdzie jesteśmy Jezus jest z nami i dodaje nam siły i podczas modlitwy, podczas zabawy i na lekcji w szkole i jak idziemy razem do kościoła. Proszę o wypełnienie ćwiczeń.

     Klasa II : Książka temat 38. Na tej katechezie miałem porozmawiać z dziećmi o tym, jak wyglądało życie przyszłej świętej Faustyny i w jaki sposób możemy ją naśladować – czyli zaczynając od posłuszeństwa rodzicom. Ważne by umieć też przeprosić jeśli zrobiliśmy coś nie tak. To bardzo ważne dla nas dzieci zadanie – być posłusznym i umieć przeprosić. Proszę o zrobienie ćwiczeń.

     Klasa III: Temat z podręcznika i zeszytu ćwiczeń nr 40. Na tej katechezie miałem porozmawiać z dziećmi o tym, jak wygląda udział we Mszy Świętej i że rozpoczynamy Mszę od przeproszenia Boga za nasze słabości. To wszystko dokonuje się w pierwszej części Mszy – obrzędy wstępne. Proszę zrobić solidnie, jak zawsze, ćwiczenia oraz do nauczenia zakładka z podręcznika na stronie 97 – „Zapamiętaj”.

     Klasa V: Zeszyt ćwiczeń i podręcznik temat nr 49. Podczas tej katechezy poznajemy osobę, która zawierzyła Bogu i nazywana jest czasem „sekretarką” Bożego Miłosierdzia. Zastanówcie się nad pytaniami w podręczniku „Zastanów się”. Uzupełnij ćwiczenia z tematu – pomocą niech będzie przeczytany temat z podręcznika.

     Klasa VI : Zeszyt ćwiczeń i podręcznik temat nr 33. Proszę pomyśleć jakich odpowiedzi udzielicie gdy ktoś ze znajomych zada Wam pytania z podręcznika na stronie 110 „Zastanów się”? Uzupełnij ćwiczenia z tematu – pomocą niech będzie przeczytany temat z podręcznika.

     Klasa VII: Temat nr 48. Okazywanie uczuć to coś co jest normalne w naszym życiu. Ważne jest to by umieć je wyrażać z kulturą słów i zachowaniem. Pomocą w zrozumieniu tematu lekcji może być tekst w podręczniku. Notatką – streszczenie tekstu z zakładki w podręczniku „Zapamiętaj” na str. 156.

     Klasa VIII: Temat nr 48. Istota tej katechezy jest zastanowienie się nad rolą modlitwy w życiu wybranych osób, zaproponowanych w tekście w podręczniku i na ich podstawie warto dłużej zatrzymać się nad słowami w zakładce „Zastanów się”. Notatką z tej katechezy jest streszczenie słów zawartych w „Zapamiętaj”. Praca dla chętnych: kiedy, w jakich momentach i miejscach modlił się Jezus – na podstawie Ewangelii.

      

     Tematy do pracy w domu na dzień 20.04 2020

     Klasa I: Książka temat nr 41. Na tej katechezie miałem porozmawiać z dziećmi o tym, jak można i z czego można się cieszyć? Co sprawia nam największą radość? Proszę o wypełnienie ćwiczeń. https://www.youtube.com/watch?v=c_magVJE71Q – to podpowiedź jak można śpiewać piosenkę z gestami.

     Klasa II : Książka temat 37. Na tej katechezie miałem porozmawiać z dziećmi o tym, jak wygląda Niedziela w naszych rodzinach i dlaczego jest to dzień radości? Proszę o zrobienie ćwiczeń. Pomocą do piosenki oto jest dzień mogą być linki poniżej. Jest też piosenka, którą można się nauczyć o Niedzieli. https://www.youtube.com/watch?v=zTTtKYw7Hpk https://www.youtube.com/watch?v=xVkSxl0EaTs https://www.youtube.com/watch?v=W7MThu45RdY

     Klasa III: Temat z podręcznika i zeszytu ćwiczeń nr 39. Na tej katechezie miałem porozmawiać z dziećmi o tym, jak wygląda udział we Mszy Świętej i świętowanie Niedzieli na podstawie zakładki „Zastanów się” umieszczonej w podręczniku na stronie 95. Proszę o zrobienie ćwiczeń – podpowiedzią jest temat w podręczniku. Zapraszam by zapoznać się z piosenką Niedziela – Arki Noego https://www.youtube.com/watch?v=zTTtKYw7Hpk

     Klasa V: Zeszyt ćwiczeń i podręcznik temat nr 47. Podczas tej katechezy poznajemy osobę, która zawierzyła Bogu ale też był moment, kiedy miała wątpliwości. Tą osobą jest św. Tomasz. Zastanówcie się nad pytaniami w podręczniku „Zastanów się”. Uzupełnij ćwiczenia z tematu – pomocą niech będzie przeczytany temat z podręcznika.

     Klasa VI : Zeszyt ćwiczeń i podręcznik temat nr 37. Proszę pomyśleć jakich odpowiedzi udzielicie gdy ktoś ze znajomych zada Wam pytania z podręcznika na stronie 122 „Zastanów się”. Uzupełnij ćwiczenia z tematu – pomocą niech będzie przeczytany temat z podręcznika.

     Klasa VII: Temat nr 49. Pomyślcie o tym czym różni się krytyka od krytykanctwa. Pomocą może być tekst w podręczniku. Notatką niech będą słowa z zakładki w podręczniku „Zapamiętaj” na str. 160. Pomocą w zrozumieniu jaka powinna być rozmowa o kimś niech będzie teks – Trzy sita Sokratesa:

     Któregoś dnia zjawił się u filozofa Sokratesa jakiś człowiek i chciał się z nim podzielić pewną wiadomością.
     - Posłuchaj Sokratesie, koniecznie muszę ci powiedzieć, jak się zachował twój przyjaciel.
     - Od razu ci przerwę - powiedział mu Sokrates - i zapytam, czy pomyślałeś o tym, żeby przesiać to, co masz mi do powiedzenia przez trzy sita?
      A ponieważ rozmówca spojrzał na niego nic nierozumiejącym wzrokiem, Sokrates tak to objaśnił:
     - Otóż, zanim zaczniemy mówić, zawsze powinniśmy przesiać to, co chcemy powiedzieć, przez trzy sita. Przypatrzmy się temu.
      Pierwsze sito to sito prawdy. Czy sprawdziłeś, że to co masz mi do powiedzenia, jest doskonale zgodne z prawdą?
     - Nie, słyszałem, jak o tym mówiono, i...
     - No cóż... Sądzę jednak, że przynajmniej przesiałeś to przez drugie sito, którym jest sito dobra. Czy to, co tak bardzo chcesz mi powiedzieć, jest przynajmniej jakąś dobrą rzeczą?
      Rozmówca Sokratesa zawahał się, a potem odpowiedział:
     - Nie, niestety, to nie jest nic dobrego, wręcz przeciwnie...
     - Hm! - westchnął filozof. - Pomimo to przypatrzmy się trzeciemu situ. Czy to, co pragniesz mi powiedzieć, jest przynajmniej pożyteczne?
     - Pożyteczne? Raczej nie...
     - W takim razie nie mówmy o tym wcale! - powiedział Sokrates. - Jeżeli to, co pragniesz mi wyjawić, nie jest ani prawdziwe, ani dobre, ani pożyteczne, wolę nic o tym nie wiedzieć. A i tobie radzę, żebyś o tym zapomniał.

     Klasa VIII: Temat nr 49. Istota tej katechezy jest zastanowienie się nad słowami z podręcznika rozpoczynającymi temat o ludziach, którzy nie robią czegoś tylko dlatego, że wszyscy tak robią. Proszę pomyślcie na ile Dekalog pogody ducha św. Jana XXIII może pomóc Ci w odkryciu radości życia każdym dniem w pełni. Warto także dłużej zatrzymać się nad słowami w zakładce „Zastanów się”. Notatką z tej katechezy jest zadanie 2 ze strony 164.

      

     /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

     Tematy do pracy w domu na dzień 15.04 2020

     Klasa 0: Rozmowa o Zmartwychwstaniu. Proszę na ile to możliwe odnalezienie https://www.youtube.com/watch?v=7yOJ19pyZMU i nauka piosenki z pokazywaniem.

     Klasa I: Rozmowa o Zmartwychwstaniu. Proszę na ile to możliwe odnalezienie https://www.youtube.com/watch?v=7yOJ19pyZMU i nauka piosenki z pokazywaniem. Temat 40 proszę o pomoc dzieciom by mogły zrobić ćwiczenia.

     Klasa II : Książka temat 36. Proszę o pomoc dzieciom by mogły zrobić ćwiczenia z tematu 36 a jeśli zrobicie Państwo także ćwiczenia z 35 to będzie jeszcze piękniej. Dziękuję. Proszę na ile to możliwe odnalezienie https://www.youtube.com/watch?v=7yOJ19pyZMU i nauka piosenki z pokazywaniem.

     Klasa III: Temat z podręcznika i zeszytu ćwiczeń 53. Proszę o dokładne, tak jak zawsze zrobienie ćwiczeń. Dziękuję. Proszę na ile to możliwe odnalezienie https://www.youtube.com/watch?v=7yOJ19pyZMU i nauka piosenki z pokazywaniem.

     Klasa V: Temat z podręcznika i zeszytu ćwiczeń 49. Proszę o dokładne, jak zawsze zrobienie ćwiczeń. Praca domowa dla chętnych – prezentacja o Bożym Miłosierdziu i osobach dzięki którym dowiedzieliśmy się o tym. Praca domowa dla wszystkich: życiorys św. Faustyny Kowalskiej.

     Klasa VI: Temat z podręcznika i zeszytu ćwiczeń 57 /który nawiązuje do Wielkiej Soboty i pomaga jeszcze trwać w świętowaniu Wielkanocy/. Proszę o dokładne, jak zawsze zrobienie ćwiczeń. Proszę też przeczytać temat 37, który nawiązuje do Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Po niedzieli będzie to temat lekcji, ale przygotowując się do święta Miłosierdzia Bożego proszę o przeczytanie z podręcznika wiadomości na ten temat.

     Klasa VII: Temat z podręcznika numer 60. Po przeczytaniu tematu proszę zwrócić uwagę na test na stronie 195, który podpowiada, na czym polega świętowanie Wielkanocy. Praca domowa dla wszystkich: zadanie 1 str. 195 /wzorem do tego jest tekst ze strony 194 rozpoczynający się od słów: Weselcie się… . Praca domowa dla chętnych: Praca domowa dla chętnych – prezentacja o Bożym Miłosierdziu i osobach dzięki którym dowiedzieliśmy się o tym.

     Klasa VIII: Temat z podręcznika numer 60. Po przeczytaniu tematu proszę zwrócić uwagę na ostatni akapit ze strony 197, który dokończony jest na kolejnej stronie. Proszę zwrócić uwagę także na tekst: Zapamiętaj. Praca domowa – prezentacja o Bożym Miłosierdziu i osobach dzięki którym dowiedzieliśmy się o tym.

      

     Tematy do pracy w domu na dzień 8.04 2020

     Klasa 0: Klasa I: Rozmowa o Tradycji Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy. A także o zwyczajach. Malowanie pisanek – kolorowanie rysunków lub przygotowanych jajek na twardo. Tak byłoby gdyby nie sytuacja z epidemią.

      Klasa II : książka temat 34. Na tej katechezie miałem kontynuować rozmowę z dziećmi o tym, jak wygląda Wielki Tydzień w Tradycji oraz o zwyczajach związanych z Wielkanocą. Proszę o zrobienie ćwiczeń na stronie 70 i 71. Malowanie pisanek – kolorowanie rysunków lub przygotowanych jajek na twardo. Tak byłoby gdyby nie sytuacja z epidemią.

     Klasa III: Na tej katechezie miałem porozmawiać z dziećmi o tym, jak wygląda Wielki Tydzień w Tradycji oraz o zwyczajach związanych z Wielkanocą. Malowanie pisanek – kolorowanie rysunków lub przygotowanych jajek na twardo. Tak byłoby gdyby nie sytuacja z epidemią.

     Klasa V, Klasa VI, Klasa oraz  Klasa VIII temat – Triduum Paschalne – Święty Czas. Rozmowa o zwyczajach związanych z Triduum oraz Wielkanocą. Notatka:

     Triduum Paschalne jest najważniejszym obchodem liturgicznym. Słusznie podkreśla się, że Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Pańskie, to wewnętrzna siła wiary chrześcijańskiej, źródło zbawiania, fundament wszystkich obchodów liturgicznych. „Wielkanoc odprawiać się będzie co roku w niedzielę po pierwszej pełni wiosennej księżyca” – Sobór Nicejski 325 r.

     WIELKI CZWARTEK - Jest dniem jedności gdyż w tym dniu jednano pokutników z Kościołem i z Bogiem, poświęcano oleje, używane przy udzielaniu sakramentów, koncelebrowano Mszę Wieczerzy Pańskiej.

     Obecnie w kościołach katedralnych odprawiana jest przed południem Msza Krzyżma. Jest koncelebrowana przez kapłanów z całej diecezji pod przewodnictwem biskupa. Podczas tej mszy poświęca się olej chorych (używany podczas udzielania sakramentu chorych) i Krzyżmo święte (używany podczas sakramentu bierzmowania, kapłaństwa chrztu). Podczas tej mszy także księża odnawiają swoje przyrzeczenia posłuszeństwa i czci wobec biskupa.

     Msza Wieczerzy Pańskiej należy już do Triduum Paschalnego. Jej teksty przenoszą nas do Wieczernika, gdzie Chrystus Pan podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowił Eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi Swojej oraz sakrament kapłaństwa. Podczas mszy kiedy śpiewana jest Chwała na wysokości…. grają organy i dzwonią wszystkie dzwony, potem milkną aż do Wigilii Paschalnej. Na zakończenie Mszy św. Najświętszy Sakrament przenoszony jest do „ciemnicy” – (zwyczaj ten oznacza zamkniecie Chrystusa w więzieniu), a ołtarz ogałacany jest z obrusa i innych paramentów.

     WIELKI PIĄTEK - W tradycji był dniem gromadzenia się wiernych w kościele zbudowanym na Golgocie, gdzie adorowano wystawione relikwie św. Krzyża.

     Liturgia Wielkiego Piątku ma następującą budowę: liturgia słowa Bożego kończąca się uroczystą modlitwą wiernych, uroczysta adoracja krzyża, wspólna Komunia św., procesja do Grobu Pańskiego.

     WIELKA SOBOTA - Jest dniem ciszy żałobnej. Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając Jego mękę i śmierć. Pięknym i starym zwyczajem jest święcenie pokarmów wielkanocnych.

     WIELKANOC rozpoczyna się WIGILIĄ PASCHALNĄ, która nawiązuje do nocy paschalnej, w czasie której Izraelici zostali wybawieni z niewoli egipskiej. Szczególnie zaś nawiązuje do nocy zmartwychwstania Chrystusa.

     Porządek Wigilii Paschalnej jest następujący:

     a/ liturgia światła – poświecenie ognia, przygotowanie paschału, procesja do kościoła, orędzie wielkanocne /Exultet/

     b/ liturgia słowa Bożego – siedem czytań ze Starego Testamentu, dwa czytania z Nowego Testamentu, homilia

     c/ liturgia chrzcielna – litania do Wszystkich Świętych, poświecenie wody chrzcielnej, chrzest, gdy są kandydaci, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

     d/ liturgia Eucharystyczna

     e/ procesja rezurekcyjna /są dwa zwyczaje: po Wigilii Paschalnej rezurekcja lub rano/

      

     Praca domowa dla chętnych: „Koszyk Święconka” – co oznaczają poszczególne produkty w koszyku? Skąd wziął się  „śmigus dyngus”? a może znacie inne zwyczaje związane z okresem wielkanocnym?

     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

      

     Tematy do pracy w domu na dzień 6.04 2020

     Klasa I: książka temat nr 39. Kontynuacja tematu. Na tej katechezie miałem porozmawiać z dziećmi o tym, jak wygląda Wielki Tydzień w Tradycji. Treści o Wielkim tygodniu miałem mówić na podstawie plakatu który umieszczony jest też na stronie.

      Klasa II : książka temat 33. Na tej katechezie miałem porozmawiać z dziećmi o tym, jak wygląda Wielki Tydzień w Tradycji. Treści o Wielkim tygodniu miałem mówić na podstawie plakatu który umieszczony jest też na stronie. Proszę o zrobienie ćwiczeń na stronie 68 i 69.

     Klasa III: Temat z podręcznika i zeszytu ćwiczeń nr 38. Na tej katechezie miałem porozmawiać z dziećmi o tym, jak wygląda Wielki Tydzień w Tradycji. Treści o Wielkim tygodniu miałem mówić na podstawie plakatu który umieszczony jest też na stronie. Proszę o zrobienie ćwiczeń na str. 78 i 79.

     Klasa V, Klasa VI, KlasaVII oraz  Klasa VIII : temat – Wielki Tydzień i na podstawie plakatu zamieszczonego na stronie proszę zrobić notatkę. Może być podobna jak plakat lub według własnego pomysłu /liczę na wasze ciekawe pomysły/.

      

      

      

      

     //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

      

     Twórcze przeżycie w warunkach domowych

     WIELKIEGO TYGODNIA 2020

     Kochane dzieci, kochana młodzieży. Wszyscy odczuwamy skutki epidemii. Za Waszym pośrednictwem chciałbym przekazać Waszym rodzinom propozycje, jak można duchowo przeżyć Wielki Tydzień. Chciałbym Was prosić byście zostali Apostołami na miarę XXI wieku i wraz z Waszymi Rodzicami spróbowali przekazać innym jak można „odetchnąć duchowo” w tym wyjątkowym czasie, który jest dla nas – czasem sprawdzianu, odpowiedzialności a przede wszystkim wiary.

     Z darem modlitwy i Chrystusowym błogosławieństwem ks. Zbigniew

      

     Twórcze przeżycie w warunkach domowych

     WIELKIEGO TYGODNIA 2020

      

     Niedziela Palmowa

     • Zrobić z gałązek małą palmę /można w sobotę/
     • Ten, kto ma autorytet w rodzinie, powinien ją pokropić wodą święconą wypowiadając słowa: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, i ustawić na widocznym miejscu
     • Odczytać opis wjazdu Jezusa do Jerozolimy /Ewangelia wg św. Mateusza 21, 1-17/
     • Wysłuchać przez Radio lub TV Mszy św. i przyjąć Komunię św. duchowo

      

     Wielki Czwartek

     • Jeśli jest w domu obrazek Ostatniej Wieczerzy to ustawić go na widocznym, pierwszym miejscu
     • Wspólnie zjeść kolację, tak jak jemy Wieczerzę wigilijną przed Bożym Narodzeniem
     • Krótka modlitwa i przeczytanie Ewangelii wg  św. Jana: rozdział 13 i 14
     • Przyjąć Komunię św. duchowo /można wysłuchać-uczestniczyć przed Radio lub TV we Mszy św./, potem trzy minuty ciszy i dziękczynienia za to, że Jezus mieszka w naszym sercu
     • Po wieczerzy odczytać Ustanowienie Najświętszego Sakramentu /1 Kor 11, 17-34/
     • Odśpiewać pieśń: „Ogrodzie Oliwny”
     • Wieczór ok. 21.00 odczytać fragment Ewangelii wg św. Mateusza /Mt  26, 16-56/ i godzinę przeżyć albo w ciszy, albo uczestnicząc w katolickich programach TV lub Radia.

      

     Wielki Piątek

     • W ciągu dnia śpiewamy pieśni o Krzyżu Jezusa
     • Na stole ustawić Krzyż
     • Odprawić – rozważyć „Drogę Krzyżową”
     • Modlitwę przy stacjach może podać każdy z domowników mówiąc, o co prosi Pana Jezusa
     • Wieczorem przed kolacją odczytać opis Męki Jezusa według św. Jana
     • Odmówić Litanię do Najświętszego Serca Jezusowego kończąc każde wezwanie słowami: Przebite Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami
     • Przyjąć duchowo Komunię św.
     • Z wiarą, czcią i wdzięcznością ucałować Krzyż Jezusa
     • Przed spoczynkiem odczytać Hymn o Miłości /1 Kor 13, 1-13/
     • Zastanowić się, w jakim stopniu moja miłość jest miłością opisaną przez św. Pawła

      

     Wielka Sobota

     • Śpiewamy pieśni Wielkopostne
     • Przygotować kosz świąteczny, jak co roku
     • Poświęcić: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego – pokarmy które są w koszyku – pokropić wodą święconą
     • Przed kolacją przeczytać List św. Jakuba i podziękować Bogu za łaskę wiary
     • Po kolacji zaśpiewać jedną z pieśni Wielkanocnych
     • Przyjąć duchowo Komunię św.
     • Na zakończenie dnia zaśpiewać trzy pieśni Wielkanocne

      

     Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

     • Odczytać opis Zmartwychwstania Jezusa – Ewangelia wg św. Jana /rozdział 20/
     • Życzenia przy poświęconych pokarmach, podzielenie się święconym jajkiem
     • Śniadanie, a po nim śpiew pieśni Wielkanocnej

     //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

     Tematy do pracy w domu na dzień 1.04 2020

     Klasa 0: Zbliża się Niedziela Palmowa - warto porozmawiać z dziećmi o tym co oznaczają palmy i dlaczego je święcimy. Świadectwo rodziców jest zawsze najpiękniejsze.

     Klasa I: książka temat nr 39 str. 80 - 81 – temat na dwie katechezy. Na tej katechezie miałem porozmawiać z dziećmi o tym, jak Pan Jezus wjeżdża do Jerozolimy i dlaczego w Niedzielę Palmową przynosimy palmy do poświecenia. Dla chętnych – oczywiście na ocenę – jest zrobienie palmy z dowolnych materiałów. W zwykłych warunkach byśmy robili to w klasie. Życzę pięknych rozmów o zwyczajach związanych z Niedzielą Palmową. Czy ktoś zna – palma bije, nie zabije – Wielki Dzień za tydzień? A może znamy inne powiedzenia i maksymy?

      Klasa II : książka temat 32. Kontynuacja tematu: Na tej katechezie miałem porozmawiać z dziećmi o tym, jak Pan Jezus wjeżdża do Jerozolimy, dlaczego ludzie się cieszyli i witali tak radośnie Pana Jezusa, i dlaczego w Niedzielę Palmową przynosimy palmy do poświecenia. Dla chętnych /jeśli już nie zrobił ktoś/ – oczywiście na ocenę – jest zrobienie palmy z dowolnych materiałów. W zwykłych warunkach byśmy robili to w klasie. Życzę pięknych rozmów o zwyczajach związanych z Niedzielą Palmową. Czy ktoś zna – palma bije, nie zabije – Wielki Dzień za tydzień? A może znamy inne powiedzenia i maksymy?

     Klasa III: Temat z podręcznika i zeszytu ćwiczeń nr 37. Kontynuacja tematu i dodatkowo rozmowa o tym, jak Pan Jezus wjeżdża do Jerozolimy, dlaczego ludzie się cieszyli i witali tak radośnie Pana Jezusa, i dlaczego w Niedzielę Palmową przynosimy palmy do poświecenia. Dla chętnych – oczywiście na ocenę – jest zrobienie palmy z dowolnych materiałów. W zwykłych warunkach byśmy robili to w klasie. Życzę pięknych rozmów o zwyczajach związanych z Niedzielą Palmową. Czy ktoś zna – palma bije, nie zabije – Wielki Dzień za tydzień? A może znamy inne powiedzenia i maksymy?

      Klasa V: Zeszyt ćwiczeń i podręcznik temat nr 31. Podczas tej katechezy poznajemy osobę, która zawierzyła Bogu nie tylko w chwilach radosnych ale i trudnych. Spójrzmy na dzisiejszą sytuację na świecie związaną z epidemią. Uzupełnij ćwiczenia z tematu – pomocą niech będzie przeczytany temat z podręcznika. Dla chętnych – zrobienie palmy oraz opisanie jakie są zwyczaje związane z Niedzielą Palmową?

     Klasa VI : Zeszyt ćwiczeń i podręcznik temat nr 35. Temat na dwie katechezy. Rozmowa o zwyczajach związanych z Niedzielą Palmową. Rozmowa na temat, jak Pan Jezus wjeżdża do Jerozolimy, dlaczego ludzie się cieszyli i witali tak radośnie Pana Jezusa, i dlaczego w Niedzielę Palmową przynosimy palmy do poświecenia. Dla chętnych – oczywiście na ocenę – jest zrobienie palmy z dowolnych materiałów.

     Klasa VII: Temat nr 50. Autorytet: słowo składające się z kilku liter a może oznaczać naprawdę wiele. Istotą tematu są słowa zawarte w książce w zakładce Zapamiętaj oraz Zastanów się. Odnajdź w Piśmie świętym fragment mówiący o wjeździe Jezusa do Jerozolimy i go przeczytaj. Praca dodatkowa – prezentacja o zwyczajach związanych z Niedzielą Palmową

     Klasa VIII: Temat nr 50. Istota tego tematu jest zastanowienie się nad słowami z podręcznika w zakładce – Zapamiętaj oraz Zastanów się. Odnajdź w Piśmie świętym fragment mówiący o wjeździe Jezusa do Jerozolimy i go przeczytaj. Praca dodatkowa – prezentacja o zwyczajach związanych z Niedzielą Palmową

      

     //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

     Tematy do pracy w domu na dzień 30 marca 2020

     Klasa I: książka temat nr 38 str. 78- 79 – kontynuacja tego tematu. Na tej katechezie miałem porozmawiać z dziećmi o tym, że naszą wdzięczność za miłość Panu Jezusowi możemy okazać poprzez modlitwę i dobre uczynki. Dobrze poruszyć z dziećmi temat czym są dobre uczynki i można w serduszku /samemu narysować serduszko/ narysować dobry uczynek jako dar dla Pana Jezusa za to ze oddał za nas życie.

     Klasa II : książka temat 32. Ten temat będzie na dwie katechezy: Na pierwszej chciałem porozmawiać o zwyczajach związanych z Niedzielą Palmową. Te które znamy , o których słyszeliśmy. A może uda się zrobić z dzieckiem palmę? Wykonanie ćwiczeń z tego tematu.

     Klasa III: Temat z podręcznika i zeszytu ćwiczeń nr 37. Proszę o dokładne i staranne uzupełnienie wszystkich ćwiczeń z tego tematu. Warto zapamiętać, że przeproszenie kogoś i wynagrodzenie za krzywdę wyrządzoną pomaga nam jeszcze bardziej zbliżyć się do Boga i człowieka. Utrwalenie formuły spowiedzi, podręcznik strona 86 i 87 ( zielony druk).

     Klasa V: Zeszyt ćwiczeń i podręcznik temat nr 46. Podczas tej katechezy poznajemy osobę, która udzieliła pomocy samemu Panu Jezusowi. Czy słyszałeś o Akcji „Zwykły bohater”? Uzupełnij ćwiczenia z tematu – pomocą niech będzie przeczytany temat z podręcznika i zastanów się kto może potrzebować Twojej pomocy?

     Klasa VI : Zeszyt ćwiczeń i podręcznik temat nr 35. Temat na dwie katechezy. Podczas tej katechezy zwracamy uwagę na znaczenie Symboli Wigilii Paschalnej. Z tej katechezy trzeba zapamiętać co symbolizują: ogień, Paschał, woda, Figura Jezusa, baranek. Proszę uzupełnić ćwiczenia z tematu – pomocą niech będzie przeczytany tekst z podręcznika.

     Klasa VII: Temat nr 51. Konflikt to krótkie słowo ale jak bardzo potrafi namieszać w relacji z drugim człowiekiem. Istotą tematu jest rozważenie słów z podręcznika na stronie 166 w zakładce – Zastanów się i Zapamiętaj. Praca dla chętnych – zadanie 1 str. 166.

     Klasa VIII: Temat nr 51.

     Zapewne słyszeliście powiedzenie – Nie strój zdobi człowieka ale jak Cię widzą tak Cię piszą. Lub inne – nikt nie jest dobrym sędzią we własnej sprawie. Istota tego tematu jest zastanowienie się nad słowami z podręcznika w zakładce – Zapamiętaj oraz Zastanów się. Praca dla chętnych – zadanie 2 str. 170.

     Tematy do pracy w domu na dzień 25 marca 2020

     Klasa 0: Zachęcam do rozmowy z dziećmi na temat wartości drogi krzyżowej. I wartości ofiary Jezusa za nas.

     Klasa I: książka tematy nr 38 str. 78- 79. Zachęcam by w ramach pracy domowej, która będzie oceniona narysować jedną ze Stacji Drogi Krzyżowej. Można także wydrukować rysunek do pokolorowania i pomalować go.

     Klasa II : książka tematy 31. Kontynuowanie tego tematu związanego z drogą krzyżową. Zachęcam by w ramach pracy domowej, która będzie oceniona narysować jedną ze Stacji Drogi Krzyżowej. Można także wydrukować rysunek do pokolorowania i pomalować go.

     Klasa III: Utrwalenie formuły spowiedzi, podręcznik strona 86 i 87 ( zielony druk). Temat z podręcznika i zeszytu ćwiczeń nr 36. Proszę o dokładne i staranne uzupełnienie wszystkich ćwiczeń z tego tematu.

     Klasa V: Zeszyt ćwiczeń i podręcznik temat nr 45. Podczas tej katechezy poznajemy osobę, która udzieliła pomocy samemu Panu Jezusowi. To dla nas przykład jak mamy pomagać innym. Praca domowa to ćwiczenie 4 z tematu 45. Szymon był tatą Aleksandra i Rufusa.

     Klasa VI : Zeszyt ćwiczeń i podręcznik temat nr 34. /Kontynuacja tematu/. Podczas tej katechezy zwracamy uwagę na zwyczaje jakie znamy z obrzędu pogrzebu, by odkryć, że choć smutny to moment to jednak śmierć nie kończy wszystkiego i jest dla naszych bliskich i dla nas nadzieja na spotkanie w niebie. W ramach pogłębienia rozważanie drogi krzyżowej odnajdź na Youtube Drogę Krzyżową z ŚDM pod przewodnictwem papieża.

     Klasa VII: Temat nr 52.

     Pan Bóg stworzył człowieka do szczęścia. Wolność jest siłą podarowaną przed Boga. Kto jest wolny działa niezależnie. Bóg stworzył nas jako wolnych ludzi i chce naszej wolności, żebyśmy całym sercem mogli opowiedzieć się za dobrem. Praca na ocenę – zadanie 1 z podręcznika str. 169.

     Klasa VIII: Temat nr 52.

     Są pewne zasady, nad którymi się nie dyskutuje, bo człowiek nie ma na nie wpływu. Potrzebujemy znajomości pewnych zasad by dobrze odnaleźć się w świecie fizyki muzyki czy poruszania się po drodze itp. W nasze serce Bóg wpisał także pewne zasady, które pomagają nam odnaleźć się na tym świecie -  to prawo naturalne. Praca domowa – zadanie 1 z podręcznika str. 173.