• Muzuka - nauczanie zdalne

    • 25.06.2020r

     Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejetności zdobytych w klasie VI.

     19.06.2020r

     Temat: Gra planszowa " Wędrujące tamburyny".Utrwalenie wybranych zagadnień .

     23.06.2020r

     Temat:Powtórzenie i utrwalenie wiadomości zdobytych w klasie V.

     Klasa VII

     Temat: Powtórzenie wiodomosci i umiejetności zdobytych w klasie VII.

     09.06.2020r

     Klasa V

     Temat : Nauka piosenki pt. "Lato, lato, lato czeka"  Podkład i słowa do piosenki na grupie Kl. V Plastyka /Muzyka.

     Klasa VII

     Temat: Utrwalamy słowa i melodię piosenki pt. "Radość najpiekniejszych lat". Utrwalamy znaczenia terminów muzycznych poznanych w klasie VII

     05.06.2020r

     Kl.VI

     Temat: Zaśpiewajmy razem . Wartość  wspólnego muzykowania. Podręcznik str.156 -157. Piosenka pt. " Tyle słońca w całym mieście"

     https://www.youtube.com/watch?v=z54f5S3SZjI - słowa i melodia

     https://www.youtube.com/watch?v=7o7hkZEcbNE - podkład karaoke

     02.06.2020r

     KL.V

     Temat : Funkcje i rodzaje akompaniamentu. Podręcznik str.150 - 151. Wykonujemy kartę pracy nr.29 - skan karty grupa messenger Kl. V Plastyka /Muzyka.

     KL.VII

      Temat: Z muzyką dalej w świat. Podręcznik str 160 - 161.Przeczytaj informacje o życiu i twórczości Krzysztofa Pensereckiego. Napisz w zeszycie najważniejsze informacje o tym wszechstronnym polskim kompozytorze.

     29 V 2020r

     Kl.VI

     Temat: Warsztat muzyczny. Podręcznik str. 152. Karta pracy nr 27 na grupie messenger KL. VI Plastyka/Muzyka

     26.05.2020r

     Klasa VII

     Temat: Nauka piosenki pt. Radość najpiękniejszych lat. Podręcznik str .162. Piosenkę zaliczamy w wiadomości głosowej.

     https://www.youtube.com/watch?v=inLvHH0GgiM

     Klasa V

     Temat: Nauka piosenki pt." Płonie ognisko". Próby wykonania akompaniamentu . Podręcznik str148. Piosenke zaliczamy w wiadomosci głosowej. Piosenka i podkład na grupie KL.V Plastyka/Muzyka.

     22.05.2020r

     Klasa VI

     Temat : Cztery pory roku z maestro Vivaldim. Proszę zapoznać  się z tematem w podręczniku str..148 -151. Na podstawie zdobytych wiadomości uzupełnić kartę pracy nr 26. Skan karty widoczny na grupie Kl. VI Plastyka/Muzyka

     19.05.2020r

     Klasa V

     Temat: Muzyczny portret. Król rock and rolla- Elwis Presley. Podręcznik str. 145 oraz informacje z internetu. Przeczytaj i  napisz najważniejsze informacje o życiu i twórczości Elwisa Presleja. Posłuchaj utworów w jego wykonaniu.

     Klasa VII

     Temat: Warsztat muzyczny. Podręcznik str. 158. Proszę powtórzyć i utrwalić wiadomości na temat poznanych stylów muzycznych : folk, country, jazz, rock and roll. Najważniejsze informacje zapiszcie w zeszycie.

     15.05.2020r

     Klasa VI

     Temat: Z dziejów muzyki - barok. Jan Sebastian Bach. Zapoznaj się tematem w podreczniku str 142 -147. Wykonaj kartę pracy nr.25. Skan karty na grupie messenger KL.VI Plastyka /Muzyka. Termin wykonania i odesłania karty pracy 15.05.2020r ( piątek) do godz. 15.00.

     12.05.2020r

     Kalsa V

     Temat: O rodzinie w rytmie rock and rolla. Podręcznik str.144 -145. Nauka piosenki pt." Familijny rock and roll". Karta pracy nr 28. Skan karty pracy na grupie messenger KL.V Plastyka/Muzyka. I zwrotkę i refren  piosenki zaliczamy w wiadomości głosowej 12.05.2020r( wtorek) do godz. 15.00.

     Klasa VII

     Temat : Muzyka lat 70 XX wieku - disco i rap. Podręcznik str. 154 - 155. Zapoznaj się z tematem . Napisz w zeszycie czym się charkteryzują style muyczne: disco i rap.

     08.05.2020r

     Klasa VI

     Temat: Powietrzna muzyka. Instrumenty dęte w muzyce zespołowej. Podręcznik str.130. Karta pracy nr.24. Skan karty na grupie messenger KL.VI Plastyka/ Muzyka. Nauka piosenki pt. "Orkiestry dęte" . Słowa piosenki str.136 - 137. Zaliczamy w wiadomości głosowej pierwszą zwrotkę i refren. Podkład muzyczny messenger KL.VI Plastyka/Muzyka.

     05.05.2020r

     Klasa V

     Temat: Na majówkę. Zabawy muzyczne z gestodźwiękami . Wykonaj zadania z karty pracy nr 27. Rozwiązania zapisz w zeszycie pod tematem. Na następną lekcję naucz sie śpiewać piosenkę pt. " Ja mam tylko jeden świat" . Zaliczmy pierwszą zwrotke i refren. Podręcznik str.140

     https://www.youtube.com/watch?v=EWtwW5SV1Ck

     Klasa VII

     Temat: Na estradzie - pop, rock. Podręcznik str.151 - 153.  Napisz w zeszycie czym się charkteryzuje style muzyczne rock and roll oraz pop.  Nauka piosenki pt." To jest rock and roll".

     https://www.youtube.com/watch?v=j8W76BXGqJ0

     28.04.2020r

     Klasa VII

     Temat: Jezz, czyli wielka improwizacja. Podręznik str.145- 147. Na podstawie informacji w podreczniku i internecie zrób w zeszycie notatkę na temat historii muzyki jazzowej. Poszukaj w internecie fragmentów koncertów muzyki jazzowej " Jazz Jamboree" odbywajacych sie w Warszawie. Posłuchaj ich i napisz swoje odczucia i wrażnia po wysłuchaniu.

     Klasa V.

     Temat: Muzyka i przyroda. Podręcznik str.136-139. Wyjaśnij w zeszycie co to jest muzyka ilustracyjna i muzyka programowa. Na następna lekcję (5.05.2020r) naucz się śpiewać piosenke pt. " Mokro". Melodię i podkaład do piosenki znajdziesz na grupie Messenger KL. V Plastyka /Muzyka.

     24.04.2020r

     Klasa VI

     Temat: Instrumenty dęte .Podział i brzmienie.

     Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku str 120- 130. W zeszycie proszę dokonać podziału instrumentów dętych i je wypisać oraz zapamiętać ten podział.

      

     21.04.2020r

     Klasa VII

     Temat :Folk i country. Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku str.139 -144. Zapisać temat w zeszycie. Jako notatkę do tematu proszę wyjaśnić pojęcia: akompaniament, burdon,akord, trójdźwięk,stopnie gamy oraz ostinato. Nauczcie się I zwrotki i refrenu piosenki pt. " Pędzą konie" na zaliczenie w formie wiadomości głosowej do następnego wtorku.

     Link do piosenki https://www.youtube.com/watch?v=8VLHittFkSk

     Klasa V

     Temat : Warsztat muzyczny. Podręcznik str.132 -133. Zapoznajcie się z tematem i przypomnijcie sobie wiadomości " To już wiemy" Zróbcie notatkę w zeszycie z wiadomości" To już wiemy" i przyślijcie. Ps.przypominam dzisiaj zaliczamy piosenkę pt." Chodź pomaluj mój świat "w formie wiadomości głosowej.

      

     17.04.2020r

     Klasa VI

     Temat: Warszat muzyczny -utrwalamy wiadomości.

     Przeczytaj temat w podreczniku str.116- 117. Przypomnij i utrwal wiadomości na podstawie podręcznika od str.90 do 116 Następnie uzupełnij  kartę pracy nr 22. Pracę możesz wykonać na wydrukowanej karcie lub odpowiedzieć na zawarte w niej pytania w zeszycie do muzyki.

     Skan karty znajduje się na grupie Messenger KL.VI Plastyka/Muzyka. Na wykonane zadanie czekam  do godz.18.00.