• RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

    • 16.10.2019
    • SZANOWNI PAŃSTWO!

     Od dnia 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

     W celu zapewnienia Państwu pełnej informacji o przetwarzaniu danych osobowych udostępniamy zaktualizowaną „klauzulę informacyjną. Prosimy o zapoznanie się z nią. 

    • Uchwały i zarządzenia.

    • 16.01.2019
    • 1. UCHWAŁA NR 225/XXXVI/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatow do klas pierwszych publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele zamieszkalych poza obwodami tych szkól oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria. więcej.pdf

     2. UCHWAŁA NR 224/XXXVI/17 RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola samorządowego i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria. więcej.pdf

     3. UCHWAŁA NR 234/XXXVII/17 RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 224/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola samorządowego i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria. więcej.pdf

     4. UCHWAŁA NR 235/XXXVII/17 RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH z dnia 28 kwietnia 2017 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria. więcej.pdf

     5. Zarządzenie  nr 29/2018 Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Chorzele z  dnia 8 lutego 2018 r.sprawie  określenia   terminów przeprowadzania   postępowania   rekrutacyjnego   i uzupelniającego   do  publicznego  przedszkola,  oddzialów przedszkolnych   oraz  klas pieriwszych  szkól podstawowych  prowadzonych  przez Gminę Chorzele w roku szkolnym2018/2019  więcej.pdf

     6. Informacja dotycząca rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele w roku szkolnym 2018/2019 więcej.pdf

     7. Zarządzenie nr 8/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele w roku szkolnym 2019/2020. zarzadzenie_Burmistrza(1).pdf

     8. Informacja dotycząca rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele w roku szkolnym 2019/2020. Rekrutacja_201819.pdf

      

    • PLAC ZABAW

    • 19.03.2015
    •           I my też mamy...

         W marcu 2015 r. został oficjalnie oddany do użytku plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pościeniu Wsi.  Cieszymy się, że nasi uczniowie będą mieli doskonałe miejsce do zabaw w czasie zajęć ruchowych               w szkole oraz po lekcjach. Plac zabaw będzie miejscem rekreacji i wypoczynku nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale i wszystkich dorosłych mieszkańców wsi.

                 W skład wyposażenia wchodzą:

     - huśtawka podwójna,

     - zestaw zabawowy - domek

     - huśtawka ważka na sprężynie,

     - karuzela Filip

     - sprężynowiec koniczynka,

     - sprężynowiec skuter,

     - tablica regulaminowa,

     - ławka i kosz na śmieci,

     - stół do tenisa stołowego.

                  Cały koszt placu wyniósł około 60 000 zł. Powstał on dzięki                       Pani Beacie Szczepankowskiej Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele                       oraz Radnym Rady Miejskiej w Chorzelach.

                  Plac zabaw to nie tylko miejsce odpoczynku, ale podnosi także estetykę wsi. Zachęcamy do korzystania z placu zabaw, ale pamiętajmy też aby                   o niego dbać i prawidłowo użytkować.

     Dbajmy o to, co ktoś nam podarował!

     Zapraszamy do galerii zdjęć