• Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

    • 13.04.2021
    • Szanowni Państwo,

     w związku z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, zwracamy się z prośbą o przekazanie poniższego komunikatu za pośrednictwem dziennika elektronicznego ucznia, rodzicom uczniów uczęszczających do Państwa szkoły.  Proszę również o informacje zwrotną czy ww. komunikat został przez Państwa opublikowany.

     Treść komunikatu:

      

     Od 1 kwietnia trwa największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce. W imieniu dzieci spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

      

     Wyniki NSP 2021 posłużą do planowania działań w najważniejszych dla społeczeństwa obszarach, takich jak: rodzina, szkolnictwo, rynek pracy, mieszkania, emerytury i wiele innych. Od kompletności i jakości danych będą zatem w dużej mierze zależeć losy naszego kraju, województwa, powiatu i gminy do czasu następnego spisu powszechnego, czyli co najmniej przez najbliższe 10 lat.

      

     Samospis internetowy to podstawowa i obowiązkowa metoda spisowa. Jest też najbardziej przyjazna i bezpieczna – możemy się spisać w domu w dogodnym dla siebie terminie i nie musimy kontaktować się z rachmistrzem.

      

     Aplikacja spisowa NSP 2021 jest dostępna na stronie https://spis.gov.pl/. Do elektronicznego formularza zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki.

      

     Osoby, które nie mają komputera lub Internetu, powinny zgłosić się do Urzędu Gminy/Miasta. Na spisującą się osobę będzie czekać specjalnie przygotowane stanowisko komputerowe i dostępem do sieci internetowej.

      

     Jeżeli z ważnych powodów nie spisaliśmy się przez Internet, musimy spodziewać się telefonu lub nawet wizyty rachmistrza.

      

     Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych.

      

     Więcej informacji: https://spis.gov.pl/

      

     Z góry dziękuję za pomoc.

    • Projekt edukacyjny "W kosmos z klasą".

    • 12.04.2021
    • Uczniowie klasy II Publicznej Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi uzyskali miano studentów Uniwersytetu Dzieci. Biorąc udział w projekcie "W kosmos z klasą" przez cykl 8 miniwykładów będą odkrywać jakie tajemnice kryje wszechświat? 

    • Konkurs ,,Jestem z Mazowsza"

    • 10.03.2021
    • Praca plastyczna, fraszka lub esej – takie zadania czekają na uczniów w konkursie samorządu województwa „Jestem z Mazowsza – to powód do dumy”. Prace można przesyłać do 30 kwietnia br. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

     Temat przewodni konkursu ma poszerzyć wiedzę młodego pokolenia o historii, kulturze, tradycjach czy przyrodzie zarówno ich małych ojczyzn, jak i całego regionu. Ma również rozwijać i promować talenty artystyczne. Co trzeba zrobić by wziąć w nim udział? Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy plastycznej lub literackiej – fraszki lub eseju.

     Twórczo o Mazowszu

     W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych mieszkający i uczący się na Mazowszu. Uczniowie szkół podstawowych w klasach I-III mają za zadanie przygotować pracę plastyczną (format A3, techniką płaską np. rysunek, grafika, malarstwo). Z fraszką zmierzy się młodzież klas IV-VI szkół podstawowych, zaś uczniowie szkół podstawowych w klasach VII-VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych napiszą esej (maksymalnie 4 strony maszynopisu). Każdy uczeń może przesłać tylko jedną pracę. Co ważne, musi być to praca własna, oryginalna, wcześniej nienagradzana oraz niepublikowana.

      

     Nagrody

     Autorzy najlepszych prac w poszczególnych kategoriach otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe lub finansowe.

      

     Praca plastyczna

     (uczniowie klas I-III szkół podstawowych)

      

     Praca literacka – fraszka

     (uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych)

     Praca literacka – esej

     uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII)

     Praca literacka – esej

     uczniowie szkół ponadpodstawowych

      

     I miejsce: nagroda o wartości do 760 zł

     II miejsce: nagroda o wartości do 650 zł

     III miejsce: nagroda o wartości do 500 zł

      

     I miejsce: 1000 zł

     II miejsce: 800 zł

     III miejsce: 500 zł

      

     I miejsce: 2000 zł

     II miejsce: 1500 zł

     III miejsce: 1000 zł

      

     I miejsce: 2000 zł

     II miejsce: 1500 zł

     miejsce: 1000 zł

     Jak wziąć udział w konkursie?

     Pracę plastyczną lub literacką wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,  ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs – Jestem z Mazowsza – to powód do dumy”.

      

     W przypadku prac literackich – fraszki i eseju dopuszczalne jest również przesłanie dokumentówna adres e-mail: konkurs.jestemzMazowsza@mazovia.pl w tytule wiadomości wpisując „Konkurs – Jestem z Mazowsza – to powód do dumy”. Prace można nadsyłać do 30 kwietnia br.

      

     W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Kancelarii Marszałka pod numerami telefonów: 22 59 07 743 lub 22 59 07 611 bądź drogą elektroniczną na adres: konkurs.jestemzMazowsza@mazovia.pl

      

     Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie.

     Pliki do pobrania

      Regulamin konkursu

     Rozmiar: 32 kB, Liczba pobrań: 177

      Fomularz zgłoszeniowy

    • Życzenia Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego z okazji Dnia Kobiet

    • 07.03.2021
    •  

     8 marca to Dzień Kobiet. Samorząd więc składa życzenia: w pracy, w szkole powodzenia, dużo szczęścia i uśmiechu dla wszystkich kobiet i dziewczyn z naszej szkoły. Niech płeć żeńska będzie szanowana przez cały rok, a nie tylko w Dzień Kobiet. W tym dniu wspaniałym Samorząd uczniowski życzy spełnienia marzeń sercem całym. Niech kobietom wszystkim uśmiech na twarzy dzisiaj zagości, by ten szczególny dzień świętowały w radości.