• Program nauczania

    •                                        Jezyk_polski_SP_program nauczania.pdf                                                     

                                                   Nauczanie zdalne


                                          

                                                                    Język polski     25marca 2020 r

     klasa V

     Temat: Zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte- przypomnienie i uzupełnienie wiadomosci.

      

     Przeczytać ze str.217-219 (podręcznik).Z Zeszytu ćwiczeń wykonać ćwiczenia do tego tematu.

     klasa VI

     Temat: Gdy książka pochłonie nas bez reszty...

     Przeczytać czytankę ,,Atramentowe serce"(podręcznik str. 222-224)

     Po przeczytaniu wykonać ćwiczenia  1i 2 str.224

      

     klasa VII

     Temat: Mowa zależna i niezależna.

     Przeczytać Nowe wiadomości" ze strony  235-237.Zrobić notatkę .Nauczyć się ,,Czym różni się mowa zależna od niezależnej"

     klasaVIII

     Temat: Fonetyka- powtórzenie wiadomości .

      Wykonać ćwiczenia z Zeszytu ćwiczeń str.51-53

                                                                26 marca 2020 r.

     klasaV

     Temat::Przecinek w zdaniu pojedynczym- uzupełnienie wiadomości.

     Przeczytać wiadomości ze str. 220   i na ich podstawie  napisać ,kiedy stawiamy przecinek w zdaniu pojedynczym ,a kiedy nie stawiamy.

     Wykonać ćwiczenia z Zeszytu ćwiczeń.

      

     klasaVI

     Temat: Odkrywamy tajemnice obrazu Mona Lisa leonarda Da Vinci.

     Przeczytac tekst ze str.225-226.

     Wykonać ćw.1i2 str.226.

      

     Klasa VII

     Temat1: Jak trafnie przekazac informacje? Utrwalenie i podsumowanie.

     Wykonac ćwiczenia z Zeszytu ćwiczeń.str.46-47

     Temat 2: Zasady cytowania cudzych tekstów.

     Przeczytać  wiadomości ze str. 238- 240

     Zeszyt ćwiczeń str.82-83 

      

     Klasa VIII (2 godz)

     Temat:O pokrewieństwie słów i ich słowotwórczej budowie.

     Przeczytać o tworzeniu i budowie wyrazu- przypomnienie .( str.254-258)

     Wyjaśnić co to jest wyraz podstawowy, pochodny,temat słowotwórczy,formant, rodzaje formantów- str.254, na co dzielimy wyrazy złożone , rodzina wyrazów- str.257

     Wykonać ćwiczenia (1,5,10) z zpodręcznika  str.255-257

     Praca utrwalajaca-Wykonać ćwiczenia z Zeszytu ćwiczen str.54-55

                                             27 marca2020r.( piątek)

     Klasa V

     Temat: Mitologiczny superbohater na podstawie mitu o Heraklesie.

     Przeczytajcie mit o Heraklesie str.222-224 .Ułóżcie 7 pytań do treści czytanki w celu zrozumienia tekstu.Następnie odpowiedzcie na pytania pod czytanką 1,3 i 4 str.222.Praca ustna : nauczyć się opowiadać mit o Heraklesie.

      

     Klasa VI

     Temat :Co już wiemy o wypowiedzeniach?

     Do zeszytu ( uzupełnić na podst. informacji z podręcznika ze str. 228)

           Zdanie pojedyncze nierozwinięte zawiera................................

           Zdanie pojedyncze rozwinięte ....................................................

            Grupę podmiotu tworrzy.....................

            Grupę orzeczenia tworzy...................

           Wypowiedzenie: zdanie i równoważnik zdania (przypomnienie)

     Wykonaj ćw.1 i 2 z podręcznika str.227-228

      

     KlasaVII

     Temat: Sprawdż swoją wiedzę i umiejętności - podsumowanie rozdziału.

     Na podstawie fragmentu,,Rozwazania o niebieskich migdałach" wykonaj test powtórzeniowy z rozdziału ,,Wyobrażnia"str.243-244 (na wtorek )

      

     KlasVIII

     Temat:Życiowe wybory - podsumowanie rozdziału.

     Na podstawie fragmentu tekstu ,,Decyzje"wykonaj test powtórzeniowy str 261 i 262 (na jutro do 18.00)

                                          30 marca 2020r.

     klasaV

     Temat: Wyczyny Heraklesa- sprawdzenie znajomości mitu.

     Wykonaj ćwiczenie 2 z podręcznika str.225- Na czym polegały prace Heraklesa,jakie cechy nadprzyrodzone posiadał?

     klasaVI

     Temat:: Jak łączą się wyrazy w zdaniu?

     Przeczytać przypomnienie o związkach w zdaniu(nadrzędny, podrzędny, główny, poboczny)str. 229  -podręcznik.

     Przepisać przykład zdania:Moja siostra oddała książkę do biblioteki..(wykres)

     Wykonać ćwiczenie na rozgrzewkę oraz ćwiczenie 2 zstr.229

      

     KlasaVIII

     Dzisiaj piszecie egzamin .Powodzenia!

      

     Temat: Dostrzec piękno w codzienności.

     Ułóż w zeszycie wypowiedż ,w której odpowiesz na pytanie ,na czym polega piękno sztuki współczesnej i jakie uczucia budzi w

     tobie dzieło Warhola ,,Puszki z zupą  firmy Campbell"( wykorzystaj słownictwo; masowa ,zaskakująca,oryginalna,

     kontrowersyjna, oburzająca).Korzystaj z dostępnych żródeł- słowników,Internetu

      

                                 31 marca 2020 r.

     KlasVI

     Temat:Związki wyrazowe.

     Samodzielne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi rodzajów zwiazków w zdaniu -zwiazek rządu ,zgody i przynalezności.Wykonać ćwiczenia w Zeszycie ćwiczeń -dotycza tego tematu-str.53i 54

      

     KlasaVII

     Temat: Dobro i zło w sztuce.

     Samodzielnie zinterpretuj obraz pt. ,,Powołanie św.Mateusza'' na podstawie dostępnych zródeł np.Internetu.

      

     Klasa VIII

     Temat:W ogrodzie życia na podstawie wiersza ,,Wiosna w Milanówku''

     Samodzielne przeczytanie wiersza M. Rymkiewicza i wykonanie ćwiczeń 1i 2 str.264.  Ułóż kilkuzdaniową wypowiedż,,Ogród moich marzeń"(100 słow)

      

                                                                              01 kwietnia 2020r.

      

     KlasaV(2godz)

     Temat: Jak napisać opowiadanie z dialogiem/?

      

     Przeczytać z podręcznika str.226 Jak piszemy opowiadanie z dialogiem.Napisać opowiadanie z dialogiem na podstawie histotryjki obrazkowej z Cw.5 str.227( na ocenę)

     Wykonać ćwiczenia z Zeszytu ćwiczeń( na plusy)

      

     KLasa VI

     Temat: Przecinek w zdaniu pojedynczym-przypomnienie wiadomości.

     Napisać w zeszycie ,kiedy stawiamy przecinek w zdaniu pojedynczym ,a kiedy nie stawiamy.

     Wykonac ćwiczenia w Zeszycie ćwiczeń- str.107(na p[lusy)

      

     KlasaVII

     Temat:Twórcze inspiracje Adama Mickiewicza.

     Krótka notatka o poecie na podst.dostępnych zródeł.Przygotować lekturę ,,Dziady''cz.II

      

     Klasa VIII

     Temat:Zycie bez twarzy w czyt.,,Piękna twarz''

     Na podstawie czytanki scharakteryzuj głównego bohatera na ocenę.

                                         02IV 2020 r.

     KlasaVI

     Temat:   Czas na podsumowanie.

     Na podstawie fragm.,,Internet- muzea w sieci'' i przerobionego rozdziału wykonać test powtórzeniowy  ze str 236 na ocenę

     Klasa VII(2 godz)

     Temat:Motyw winy i kary w,,Dziadach''A. Mickiewicza

     Na podst. lektury i fragmentu z podręcznika wykonaj 2 ćwiczenia(do wyboru str.259i 260).Możesz obejrzeć film.

     Klas VIII(2godz)

     Temat:Piękno często bywa ukryte.

     Przeczytać czytankę ,,Wspomnienia wojenne''str.268 i napisać opowiadanie odtwórcze     

     KlasaV

     Temat:Jak Ariadna pomogła Tezeuszowi na podst.mitu o Tezeuszu i Ariadnie

     Przeczytać mit i wyjaśnić co znaczy ,,trafić po nitce do kłębka''

         Zajęcia z wychowawcą

     Temat:Wielkanoc święta pełne radości .

     Napisz życzenia wielkanocne dla wybranej osoby.   

                                     03 kwietnia 2020 r.

     Klasa V

     Temat:Mitologia na językach.

     Sporządż alfabetyczną listę bogów i herosów na podstawie infografiki z podręcznika i poznanych do tej pory mitów .

     KlasaVI

     Temat:Być w mocy dobrych uczynków.

     Opisz swoje wrażenia pod wpływem obrazu,,Maszyna do wytwarzania dobrych uczynków''Narysuj jak ty wyobrażasz sobie taką maszynę.

     KlasaVII

     Temat: Romantyczny dramat pełen zagadek.

     Uzasadnij słuszność twierdzenia ,,Nie ma winy bez kary''w odniesieniu do dramatu ,,Dziadów''cz.IIi innych utworów literackich na ocenę

     KlasVIII

     zajęcia przygotowujące do egzaminu: Listy prywatne,lektury

     Do wyboru:

     1.Napisz list do koleżanki ,w którym opowiesz o wrażeniach z przedstawienia ,,Balladyny'

     'J. Słowackiego.Wykaż się dobrą znajomością lektury- 200 słów

     2. Napisz list ,w którym opowiesz koledze o wrażeniach po przeczytaniu lektury,,Kamienie na szaniec''

     A. Kamińskiego-200 słów

      

                                  06 kwietnia 2020r.

     KLasa VIII

     Temat:Sprawdż ,czy potrafisz.

     Zeszyt ćwiczeń str.69

     KlasaVI

     Temat:. Biblijny początek świata .

     Przeczytać czyt. str.238-240. wykonać schemat z ćw.1

     KlasaV

     Temat:Kim byli Dedal i Ikar?

     Przeczytać mit str.232-235

     List ćw.4/235,  kim byli Dedal i Ikar- ćw.5/235

                  07kwietnia 2020r.

     Klasa VIII

     Temat:Czy można zachwycić się codziennością na podst.wiersza ,,Szare eminencje zachwytu''M. Białoszewskiego

     Zapoznać się z wierszem,wyjaśnić kim jest szara eminencja w słowniku frazeologicznym lub internecie  oraz dostępnych żródeł. Wykonać ćwiczenie 5str.271

     Klasa VII

     Temat:Kiedy wybaczenie staje się przeklenstwem na podst,fragm.,,Krzyżaków''

     cechy powiesci historycznej z wykorzystaniem informacji ,,niezbędnik na końcu ksiazki''

     Cechy bohaterów:Zygfryda i Juranda -wypisać i poprzeć cytatami z czytanki

      

      

     Klasa VI

     Temat::Po co Bóg stworzył człowieka na podst wiersza J. Kulmowej?

     Przeczytaj wiersz, wypisz epitety  z wiersza .Wykonaj cw.6str.242

                                        08 kwietnia

     klasaV(2 godz)

     Temat:: Jak rozpoznać podmioty domyślny i szeregowy?

     Przeczytać informacje str.236 i 237,sporządzić notatkę zawierającą odpowiedż na pytanie zawarte w temacie lekcji,podać przykłady.

     Zeszyt ćwiczeń- wykonać ćwiczenia

      

     klasa VI

     Temat: Wielka moc Wielkanocy w wierszu ,,Wielkanocny pacierz''

     Zapoznać się z wierszem (na końcu podręcznika)str.336 i 337,wykonać ćw.1 i 6str.337

      

     klasaVII

     Temat:Świat ,który zachwyca w wierszu ,,Podziękowanie''J. Twardowskiego.

     Notatka o J.Twardowskim,ćw.2,3i4str.267

     klasaVIII

     Temat:Sprawdż ile wiesz

     Powtórz ortografię i części mowy,wykonaj ćwiczenia w Zeszycie ćwiczeń str.73

                                      15 kwietnia 2020 r.

     Klasa V (2godz)

     Temat 1: Pisownia wyrazów z ,,h'' i ,,ch''- przypomnienie.

     Napisać zasady kiedy piszemy ,,h''i ,,ch''ze str. 238

     Wykonac ćwiczenia z Zeszytu ćwiczeń

     Temat 2:Jeszcze trochę Wielkanocy w wierszu,,Wróbla Wielkanoc''

     Przeczytać wiersz str.333 

     Ułóż krzyżówkę z hasłem WIELKANOC ,skojarz wyrazy związane z wierszem i ze  świętami

     Klasa VI

     Temat:W raju.

     Przeczytać fragm. czyt.,,Ksiązka nad ksiązkami'' str.242-243

     Wykonaj ćw. 6i 7 str. 244

     Klasa VII

     Temat: Zla strona dobrej sławy na podst.czyt.,,zapomnieć Różę''

     Przeczytać czyt. str.268 i ułoż 10  pytań do treści czytanki

      

     Klasa VIII

     Temat:Piękno może mieć różne oblicza.

     Przeczytać czytankę ,,Poczwarka''str.271-273

     Zinterpretuj tytuł ćw 5 str.274

                                         16 kwietnia 2020 r.

     Klasa V

     Temat: Czas na powtórkę.

     Przypomnieć wiadomości z gramatyki ,ortografii i mitów omówionych w tym rozdziale.Wykonać test powtórzeniowy na ocenę ,żeby przygotować sie do sprawdzianu z rozdziału,,Mitologiczne krainy''Wykonać test str.241 i 242.Sprawdzian z rozdziału w poniedzialek(przysłać na emaila)

     KLasa VI

     Temat: Zapiski Adama i Ewy.

     Przeczytać fragmenty pamiętników,napisac informację co to jest pamietnik str.247i wykonać ćw. 4 str.247

     Klasa VII(2godz)

     Temat:Co wydarzyło się w Orient EXpressie?

     Przeczytać czytankę str.271-273, zapoznać się z biografią Agaty Christiei napisz cechy powiesci kryminalnej na podst.  czytanki i informacji na str.274 oraz  dostępnych żródeł.Wybierz 2 polecenia pod czytanką  i wykonaj.

     Klasa VIII(2 godz)

     Temat:1: Dlaczego piękno bywa utożsamiane z urodą fizyczną ?Jakie moga być tego konekwencje/?

     Odnieś się do tematu ,  wykorzystaj przykłady  z ,,Poczwarki'' oraz innych tekstów i ułóz kilkuzdaniową wypowiedż argumentacyjną.(200 słów)

     Temat: To co piękne nie przemija .

     Przeczytać Pieśń III K.I.  Gałczyńskiego i wykonać ćw.1,2,3 str. 275

     Powtórzyć wiadomości z rozdziału poprzedniego ,w poniedziałek sprawdzian.

     KlasaV

     Zajęcia z wychowawcą

     Temat:Dziękuję Ci Ziemio.

     na podstawie wiedzy oraz dostępnych żródeł zaprezentuj plakat i wymowne hasło na powyższy temat lekcji.

      

                                                                            17 kwietnia2020r.

      

     KlasaV

     Temat:Jakie drogowskazy odnajdziemy w ksiązkach?

     Rozpoczynamy nowy rozdział,,W poszukiwaniu drogowskazów''Przyjrzyjcie się obrazowi ,,Nie przeszkadzać ''i  udzielcie odpowiedzi na  pytanie 3 i 4 str.243.

     Pamiętajcie ,że w poniedziałek piszemy sprawdzian ,powtórzcie wiadomości z rozdziału,,Mitologiczne krainy''

      

     KlasaVI

     Temat:Oddziaływanie Biblii na świadomośc i kulturę.

     Zapoznać się z infografiką ,,Motywy biblijne''i wykonać cwiczenie 2 i 4 str.250

     Proszę powtórzyć ostatni rozdział Na skrzydłach fantazji ,we wtorek będzie sprawdzian ,test powtórzeniowy był z tych

     wiadomości

     iKlasa VII

     Temat: Człowiek zagrożeniem czy wsparciem dla natury?

     Przeczytać czyt. ,,Imperium''275-277,napisać co to jest reportaż (przepisać wiadomość str.277)wykonaj ćwiczenie 2 i 5 str.277

     Powtórzyć rozdział,,Wyobraznia'' we wtorek sprawdzian z tego rozdziału

      

     Zajęcia przygotowuące do egzaminu kl VIII

      

     Teksty nieliterackie:artykuł,reportaż, recenzja,wywiad,felieton- sporządz notatkę uwzględniając cechy tekstów publicystycznych,wyżej wymienionych,naucz się je rozróżniać 

     Powtórz rozdział ,,Życiowe wybory'',przygotuj się do sprawdzianu ,który będzie we wtorek

      

                                                      20 kwietnia 2020 r.

     klasa v

     Temat:Sprawdzian podsumowujacy wiedzę z rozdziału,,Mitologiczne krainy''

     Sprawdzian otrzymacie na pocztę emailową,Szczegóły na Messengerze.

     Klasa VI

     Temat:Ukryte znaczenie przypowiesci o siewcy.

     Przeczytajcie przypowieśc str.251,Napisać co to jest przypowieśc,nauczyć się pojęcia i wyjaśnić jaka sytuacja została przedstawiona w przypowieści cw.2 str.251

     UWAGA. We wtorek  sprawdzian.

      

     Klasa VIII

     Temat:Trudna sztuka pisania ..

     Przeczytaj ze zrozumieniem jak piszemy życiorys ,budowa życiorysu i przydatne słownictwo,sporządz notatkę.

     Pamiętaj  we wtorek  sprawdzian

      

                                                                      21 kwietnia2020r.

     Klasa VI

     Temat: Sprawdzian wiadomości -podsumowanie rozdziału,,Na skrzydłach fantazji''

     Sprawdzian otrzymacie emeilem,szczegóły na Messengerze.

     Klasa VII

     Temat:Sprawdzian podsumowujący rozdział,,Wyobrażnia''

     Sprawdzian prześlę emeilem,szczegóły na Messengerze..

     Klasa VIII

     Temat:: Sprawdzian podsumowujący rozdział ,,Życiowe wybory''

     Sprawdzian otrzymacie emeilem, szczegóły na Messengerze

      

                                                                             22 kwietnia 2020 r.

                                        klasa V (2godz)

     Temat; Zbójca o wrażliwym sercu w balladzie ,,Powrót taty''A. Mickiewicza.

     Przeczytać tekst str.246

     Wykonaj ćw.1,3,4,5str.247

     Zgromadz wyrazy nazywajace uczuvcia ,co przeżywamy,co czujemy ,o co sie martwimy ,gdy kyos bliki jest w dalekiej podróży?

                                                klasa VIII

     Temat:Redagowanie życiorysu i CV

     Wykorzystanie potrzebnych i zgromadzonych informacji z poprzedniej lekcji.

     Zapoznać się z przykładem Curiculum vitae i wykorzystać do ćwiczeń  Zeszyt ćwiczeń, wykonaj ćwiczenia 1-8 (wszystkie)str.105-108

     Klasa VI

     Temat :Jak okazywać dobroć?

     Przeczytać fragment,,Miłosierny Samarytanin'' i napisać  opowiadanie na podst tekstu (10 zdań)

     Klasa VII

     Temat: Kazdy odpowiada za krzywdę na świecie.

     Przeczytać wywiad  ,otym ,co się dzieje w Syrii i wskaż różnice pomiedzy wyobrażeniami rezysera Szumowskuego a realną sytuacją. Wykonaj cw.7 str.280

      

                                 23 kwietnia 2020r.

     klasa VIII (2 godz)

     TematJak napisać list motywacyjny?: 

     Przeczytać informacje ze str. 280-281 i sporządzic notatkę jak zbudowany jest list motywacyjny.

     Wykonac ćwiczenia z Zeszytu ćwiczeń str.110,111,112 ćwiczenie 1,2,3,4,5

     KLasa V

     23 - 24 kwietnia 2020 r.-temat na 2 godz.

     Temat:Co jest w życiu najwazniejsze na podst. czyt.,,Knyps z Czubkiem''CH. Perraulta

     Przeczytaj  głośno ,ze zrozumieniem(długą )czytankę,przypomnij sobie co to jest basń i napisz korzystajac z informacji pod czyt. oraz z dotychczasowej wiedzy.,naucz się opowiadać ustnie.Wykonaj wszystkie polecenia pod czytanką1,2,3,4 str 252.Rozłóz zadania na dwa dni ,to tematyka na czwartek i piątek.

     Zajęcia z wychowawcą

     Temat: Kmi będę w przyszłości?

     Autorefleksja.Gromadzić  materiały zwiazane z przyszłym zawodem

     Czytać lub obejrzeć film lektura ,,Opowieści z Narnii''C.S.Lewis

     KlasaVI

     Temat:Lekcja o talentach i roztropności w przypowieściach.

     Przeczytać przypowieśc o talentach str.254 i przypowieśc o pannach roztropnychi nierozsadnych. str.255

     Dokończ zdania na podst tekstu:

     Słowo talent ma w przypowieści dwa..........................

     W znaczeniu dosłownym oznacza...........................

     Biblijne talenty odnosza się właściwie do naszych...................

     Należy je skutecznie wykorzystywać czyli rozwijac ,a nie.............

     Bezczynnosc  ,lenistwo,marnotrawstwo naszych zdolności jest................

     Wykonaj ćw.5 str.255 i ćw3 str.256

     KlasaVII ( 2godz)

     Temat:Jak prowadzić dyskusję?

     Przeczytać co to jest dyskusja,jakich argumentów używa się w dyskusji,o niestosownych chwytach w dyskusji i sporządzić notatkę (może być w formie tabelki ,wykresu).Wykorzystać informacje z podręcznika str.281-282 ,internetu i dostępnych zródeł.Wykonać ćwiczenia z Zeszytu ćwiczeństr.106  -ćw1i 2 

      

                                 24 kwietnia 2020r

     Klasa VIII zajęcia przygotowujące do egzaminu

     Temat: Opis sytuacji przeżyć wewnętrznych -przypomnienie form wypowiedzi.

     Napisz  Kartkę z pamiętnika (pamiętaj w 1 os. ) wzbogacając wyrazami nazywajacymi uczucia ,emocje ...............

     Mój pierwszy dzień w szkole średniej,Praca  200 słów

     KlasaVI

     Temat:Prometeusz - zbawca ludzkości

     Przeczytać mit o Prometeuszu i przypomnienie o micie,napisac krótko co to jest mit.i wymień umiejętności jakie zdobyli ludzie dzięki darowi dobroczyńcy ćw,,.3 str 258

     Praca w grupach 4 osobowych:przygotuj folder o wybranej postaci mitologicznej zad.10 str.259 według podanego wzoru ,szczegóły na Messengerze

     Klasa VII

     Temat: Jak powstaje wyraz?

     Przeczytaći napisać  o wyrazie podstawowym i pochodnymorza z czego się składa utworzony wyraz,temat słowotwórczy i formant str 284.Wykonać ćw.1i2 str 284

                                                                                27 kwietnia 2020 r.

      

     Klasa V

     Temat: Jak ciekawie opowiadać?

     Przeczytaj przykładowe opowiadanie na str. 259 i wykonaj ćwiczenie 1i 2 str.260

     Klasa VI

     Temat: O wielkiej sile miłości w micie ,,O Orfeuszu i Eurydyce''

     Przeczytaj mit str.260 - 263 i ułóż plan wydarzeń ćw. 2 str. 263

     KLasaVIII

     Temat: Zatrzymać czas......na podstawie krótkiej historii o fotografii.

     Przeczytaj krótka historie fotografii str. 284 - 287 i op[isz jedną wybraną ftografię ćw. 4  str.287

                                                       28 kwietnia 2020 r.

     Klasa VI

     Temat:W poszukiwaniu własnej Itaki.

     Przeczytaj kilka słów o Odysie (Odyseuszu) oraz wiersz ,,Odys'' i zinterpretuj tytuł wiersza ( ćw. 1 str.265),napisz kilkuzdaniową wypowiedz wykorzystując informacje o bohaterze,W twojej wypowiedzi ma być około 100 słow.(praca na ocenę)

     Klasa VII

     Temat: Tworzenie i budowa wyrazu.

     Na podstawie notatki z poprzedniej lekcji,wiadomości z podręcznika oraz dostępnych zródeł wykonaj ćwiczenia z Zeszytu ćwiczen str. 50 - 53( na ocenę)

     Klasa VIII

     Temat: Co mówią o nas imiona i nazwiska?

     Przeczytaj dokładnie wiadomości o imionach i nazwiskach ,zapoznaj się z ich historia nadawania imion,znaczeniem i poprawna odmiana.str.288- 291.Wykorzystaj te informacje do wykonania ćwiczeń  8,10,12 str.292

                                    29 kwietnia 2020 r

     KlasaV( temat na 2 godziny)

     Temat: Jaką funkcję pełni przydawka?

     Przeczytaj nową wiadomośc o przydawce.Przydawka to nowa częsc zdania. Znasz juz podmiot i orzeczenie.

     Naisz co to jest przydawka, na jakie pytania odpowiada i czym jest wyrażona.Naucz się tych wiadomości.str.261.Wykonaj ćwiczenie 1i 2 z podręcznikastr.261.Żeby lepiej zrozumieć dzisiejsza lekcje wykonaj ćwiczenia z Zeszytu ćwiczeń.

      

     Klasa VI

     Temat: W świecie mitów,mitologiczni bohaterowie.

     Zapoznaj się z infografika str266-267 i uporządkuj alfabetycznie bohaterów mitologicznych oraz króciutko ich przedstaw.

      

     Klasa VII

     Temat: O wyrazach pochodnych.

     Przeczytaj o wyrazach pochodnych str.287 i wypisz kategorie słowotwórcze wyrazów pochodnych oraz daj przykłady.

     Wykonaj ćwiczenie 2i 3 str. 288

      Klasa VIII

     Temat: O imionach i nazwiskach.

     Na podstawie wiedzy z poprzedniej lekcji i dostepnych zródeł  wykonaj ćwiczenia z Zeszytu ćwiczeń.str.58- 59

                                                                            4 maja 2020 r.

     Klasa V

     Temat: Jak rozjaśnić obraz świata na podstawie sytuacji przedstawionej w wierszu,,Przepaść''?

     Przeczytać wiersz Tadeusza Różewicza i życiorys poety  str.264  Wykonać ćwiczenia  na podstawie treści wiersza oraz dostępnych zrodel:słownik, internet- ćw.1,2,3,4,5 str.265

     KLasa VI

     Temat:Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści?

     Przeczytać wiadomosci jak pisać opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowiesci oraz przykładowe opowiadanie  ,,O Dedalu i Ikarze inaczej''ze str. 270 

     Pamietaj opowiadanie twórcze tworzysz w oparciu o znany mit lub przypowiesc dokładajac swoje wymyslone elementy.Masz się wykazać znajomościa tekstów i bohaterów,o ktorych będziesz opowiadac ,dodając inne cechy. 

     Wykonać ćwiczenia z Zeszytu ćwiczeń str.137- 140

     KLasa VIII

     Temat: O nazwach miejscowych.

     Zapoznać się z wiadomościami o nazwach miejscowości i napisac notatkę jak tworzymy nazwy miejscowości i jak dzielimy nazwy ze względu na ich pochodzenie np. topograficzne , bo nawiazują do cech terenu (Międzylesie), słuzebne ,bo pochodza od nazwy zajęcia mieszkańców( Młynarski) itd. str.293

     Wykonać ćwiczenia z Zeszytu ćwiczeń str.61- 63

                                                                   05 maja 2020 r.

     Klasa VI

     Temat: Czy potrzebne są zasady na podstawie czytanki ,,Baśniobor''

     Zanim przeczytasz czytankę,,Baśniobór''str.274 zastanów się ,do czego potrzebne są zasady np. w grach.

     Następnie odpowiedz na pytania do treści tekstu 1,2,3,i 5 pod czytanką.Przeczytaj reguły ,które ułatwiają przestrzeganie zasad ,,Wśród ludzi''.Naucz się ich stosować.

     KJlasa VII

     Temat:Wyrazy pochodne - ćwiczenia utrwalające..

     Na podstawie wiadomości z poprzedniej lekcji oraz wiedzy i dostępnych zródeł typu slowniki i internet wykonaj ćwiczenia z Zeszytu ćwiczwń str. 55 - 58

     Klasa VIII

     Temat: Uczymy się na błędach.

     Przeczytaj wiadomości  ,wyjaśnienie czym są błąd  językowy i norma językowa,jakie są błędy leksykalne , fonetyczne i stylistyczne. .Napisz notatkę i te informacje uwzględnij .Następnie wykonaj ćwiczenia 1,4 ,8 str. 296 i 297 .Wyjaśnij pojęcie ,,homofon''i podaj kilka przykladów

                                                          6 maja 2020 r.

     Klasa V ( 2 godz)

     Temat: Jacy jesteśmy w oparciu o czytankę,,Gruby''

     Przeczytaj czytankę,,Gruby'' str.265- 267,następnie przerysuj tabelkę i uzupełnij informacjami o Maćku- ćw.1,2,4 str.268 (na ocenę) W odpowiedzi mają być  wypowiedzi kilkuzdaniowe.

     Klasa VI

     Temat: Czy warto budować mur wokół siebie na podst. piosenki ,,Tolerancja''

     Przeczytaj piosenkę  S. Sojki ,,Tolerancja''i wyjaśnij sformułowania w ćw.1 ,3,4 str.276.

     Wysłuchaj nagrania wykładu prof. Jana Miodka pt.,,Tolerancja'',dyskryminacja,stereotyp'' dostępne na stronie You Tube

     Klasa VII

     Temat: Pisownia przyrostków i przedrostków.Przeczytaj wiadomości z podręcznika na str.292..Na podstawie tych zasad  i dostępnych żródeł wykonaj ćwiczenia z Zeszytu ćwiczeń str.76 i 77

     Klasa VIII

     Temat: Najczęstsze błędy językowe.

     Na podstawie wiadomości z poprzedniej lekcji wykonaj ćwiczenia z Zeszytu ćwiczeń str.65 - 68.Pracuj z wykorzystaniem informacji w podręczniku str.295 i 297oraz dostępnych żródeł

                                        7 maja 2020 r.

     Klasa V

     Temat:Czy mozna żyć bez mediów na podst. czyt. ,,Masło przygodowe''

     Zanim przeczytasz tekst ,zastanów się jaki  mają wpływ  media  na życie  współczesnych  rodzin? 

     Przeczytaj czytankę i opowiedz o  rodzinie Zwarowców.Czym się ona różni od rodziny bohaterki ćw.3 str.270

     Klasa VI

     Temat : Użycie nawiasu.Weżmy to w nawias.

     Przeczytaj wiadomości o nawiasie i funkcji użycia nawiasów  w tekście .Wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń str.109-110

     Klasa VII ( 2 godz)

     Temat::Powtórzenie wiadomości z rozdziału ,,Dobro i zło''

     Przypomnij utwory poznane w tym rozdziale ,powtórz zagadnienia gramatyczne : rodzina wyrazów ,wyraz pochodny,podstawowy,typy formantów i pisownia przedrostków.

     Podsumowanie tych pojęć jest na str.295 i 296.

     Przeczytaj tekst ,,Co wiemy o istocie dobra?.Na podstawie tego fragmentu wykonaj test składajcy się z 13 pytań str 298.Odwołuj się do podsumowania wspomnianego powyżej.( na ocenę)

     Klasa VIII (2 godz)

     Temat: Odnależć piękno- podsumowanie rozdziału.

     Powtórz i przypomnij schematy w ramach podsumowania str. 299 i 300

     Przeczytaj tekst Umberto Eco,,Brzydota jest piękna''i w oparciu tego fragmentu wykonaj test składający się z osmiu poleceń.( na ocenę)

     Klasa V

     Zajęcia z wychowawcą

     Temat:Szanujemy symbole i tradycje narodowe.Postawa obywatelska i patriotyczna.

     Napisz krótką notatkę na powyższy temati używając słow  znajdujących się w treści tematu , wiedzy historycznej i obserwacji z mediów oraz najblizszego otoczenia.

                8 maja 2020 r.

     Klasa V

     Temat:Prasa w naszym życiu.

     Przeczytaj informacje na temat ,,Spotkanie z prasą'' i napisz krótką notatkę na  ten temat.-co to jest prasa ,rodzaje prasy.

     Klasa VI

     Temat:Czy da się spełnić marzenia?

     Przeczytać czytankę ,,Noelka''i napisz opowiadanie na podstawie przedstawionych wydarzeń.Postaraj się opowiedzieć jak najkrócej o bohaterach i istotne zdarzenia w czytance.

     klasa VII

     Temat:Jakie wrażenia wywarł rysunek,,Zawsze jest nadzieja''

     Skorzystaj z zasobów internetowych i wyjaśnij co znaczy ,,street art''i i dlaczego Banksy  nazywany jest legendą w przestrzeni miasta

     . Dzisia dowiesz się o nurcie sztuki , który narodził się na ulicach  wielkich miast i obejmował prace powstające spontanicznie min.murale i graffiti.

     Wykonaj ćw.4 str.299

     klasaVIII

     Zajęcia przygotowujące do egzaminu

     Temat:Mój niezbędnik. w przygotowaniu do egzaminu.

     Dzisiaj powtórzymy i utrwalimy rodzaje literackie,str.304 -305

     Przypomnij ,przeczytaj wiadomości powtórzeniowe znajdujące się w ,,niezbędniku'' i wykonaj notatkę w formie schematu ,podobną jak w podręczniku i podaj swoje przykłady .Naucz się tych pojęć .Dodaj tytuły i autorów do podanych przykładów.

                              11 maja 2020 r.

     Klasda V

     Temat:Ludzie prasy.

     Przeczytaj o ludziach, którzy pracują  przy powstawaniu artykułów prasowych .Wypisz ich  w porządku alfabetycznym

      następnie wykonaj ćwiczenie 3 na podstawie kolejności czynności ludzi prasy od nr 1 do nr 8

     Klasa VI 

     Temat: Zagraniczni goście w naszym języku. 

     Przeczytaj wiadomości o pisowni wyrazów obcych str.281 i napisz króciutką notatkę.Wykonaj ćw. z Zeszytu ćwiczeń str.94 -96

     KLasa VIII

     Temat: Cechy li ryki i gatunki

     Podobnie jak na poprzedniej lekcji przeczytaj,przypomnij wiadomości o liryce str.306 i 307 ,następnie wykonaj schemat ,wykres czy zrób notakę ( sposób wykonania dowolny)

     Wybierz ,co najważniejsze ,nie przepisuj wszystkiego,cechy,typy,gatunki liryki.Naucz się tego ,co napiszesz.Przypomnij sobie utwory liryczne z klasy VII i VIII.to przyda się do egzaminu.

                                                          12 maja 2020 r

     Klasa VI ( temat przeznaczony na 2 godz.  (wtorek i środę)

     Temat:Zdania złożone bardzo cenione  .jak rozpoznać zdania złożone współrzędnie i podrzędnie.

     Przeczytać  informacje o zdaniach złożonych podrzędnie i współrzędnie,to przypomnienie czym się różnią  zdania złożone i jak są zbudowane.str.283,284,285 Wykonać ćwiczenia z podręcznika ćw.1 i 4str 284 oraz cw7str 285

     Klas VII 

     Temat: Zakochać sie w chirurgii na podst.wywiadu ze Zbigniewem Religą.,,Cłowiek z sercem''

     Przeczytaj wywiad str.300- 301 i odpowiedz na 4 wybrane  pytania sposród 9 str.301

     Klasa VIII

     Temat: Cechy epiki.

     Analogicznie do poprzednich dwóch lekcji wykonaj wykres w dowolny sposób.Cechy liryki typy narracji,gatunki epickie.umieśc

     na wykresie ,naucz się wyróżnionych pojęć.

                                                                                                    13 maja 2020r

     Klasa V( 2 godz)

     Temat:Czym dopełnić zdania?

     Dzisiaj poznasz dopełnienie i okolicznik .To częścii zdania,które są  określeniem czasownika.Przeczytaj nowe wiadomości str.275 i277 i napiszkrótka notatkę,na jakie pytania odpowiadają te części zdania i jakimi częściami mowy są wyrażone.Wykonaj ćwiczenia o depełnieniu i okoloczniku z Zeszytu ćwiczeń .Przypomnij sobie o podmiocie i orzeczeniu.

     Klasa VII

     Temat:Szkoła mówienia i pisania.Sprawdz czy potrafisz

     Powtórz zasady pisania rozprawki str224.Wykonaj dwa ćw. z Zeszytu ćwiczeń str.114

     Klasa VIII

     Temat:Rodzaje powieści

     Korzystając z Niezbędnika wypisz rodzaje powieści str.310 i dopisz swoje inne  tytuly,zapamietaj rodzaje powieści

                                                    14 maja 2020r.

     Klasa V

     Temat:Kiedy używamy wielokropka?

     Przeczytać informacje z podręcznika str.279i wykonać ćwiczenia z Zeszytu ćwiczeń.

     UWAGA czytajcie lekturę ,,Opowieści z Narnii''

     klasa VI

     Temat na 2 godz) czwartek i piątek)To nowa lekcja

     Temat:Rola spójników w zdaniach złożonych współrzędnie.

     Przeczytać wiadomości jak rozpoznać typy zdań złozonych współrzednie?Napisz rodzaje zdań złozonych współrzędnie i wypisz spójniki ,które łącza zdania składowe.Przepisz przykładowe zdania i obok narysujj wykres kazdego rodzaju zdania.Naucz się tych spójników i podziału zdań złozonych współrzednie.Wykonac ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń str.56 do 62.Na 6 wykonaj wszystkie,na piątkę bdb  opuść dwa ćwiczenia, na 4db opuśc 4 ćwiczenia na 3dst opuśc 5 ćwiczen na dop możesz wybrać pięc ćwiczeń.

     Klasa VII)2 godz)

     Temat:Nadzieja ma wielką wartość na podst. wiersza,, Nadzieja'' J. Lieberta

     Przeczytaj biografię J. Lieberta oraz wiersz .Napisz jak najwiecej frazeologizmów ze słowem nadzieja ,skorzystaj ze słownika frazeologicznego.W wierszu są wyróżnione wyrazy:na  próżno i daremnie.Wstaw odpowiednie słowo uzupełniając zdania:

     Antoni ..........starał się o względy i sympatię sąsiadki z piątego piętra ,ponieważ okazała się nieprzejednana.

     Na .......... wybraliśmy się w tę podróż nad morze w poszukiwaniu słońca ,ponieważ lato okazało się deszczowe.Wykonaj ćw.2 str.302

     KlasaVIII(2 godz)

     Temat :Srodki stylistyczne - powtórzenie

     Wypisac wszystkie środki stylistyczne  i króciutko wyjaśnić swoimi słowami opierając się o Niezbędnik str.315 i 316 .Do kazdego podac przykłady.Nauczyc się wszystkich środków na egzamin

      

              15 maja 2020r.

     Klasa V

     Temat:Pisownia ,,nie'' z różnymi częśiami mowy - przypomnienie i uzupełnienie wiadomosci.Napisać zasady kiedy piszemy łącznie ,a kiedy rozdzielnie .Wykonać ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń.

     Klasa VII

     Temat: Krótka historia prawdziwa.

     Przeczytać tekst pt,,Moja krótka historia''Podaj kilka przykładów postaci(np.sportowców ,naukowców),które odniosły sukcesy  mimo własnych niedoskonałości ,Następnie wykonaj ćwiczenia od 1 do 7 włacznie (na ocenę)

     KlasaVIII Zajęcia przygotowujace do egzaminu

     Temat::Zadania - budowa utworu - środki stylistyczne.Powtórzenie ,utrwalenie .

     Dzisiaj otrzymacie na emeila Karty Pracy.To utrwalajace ćwiczenia powtórzeniowe.Wypełnijcie karty i przesłać jak zwykle do godziny17.00-18.00

                                                                      18 maja 2020r.

     Klasa V

     Temat:To wiem ,to potrafię.

     Powtórz wiadomości z całego rozdziału na podstawie schematu str.282 To wiem, to potrafię.Przeczytaj tekst,,Do młodego czytelnika''i na jego podstawie wykonaj test składający się z 11 pytań str.283 i 284

      

     Klasa VI

     Temat: Czas na podsumowanie.

     Przypomnij sobie ,o czym uczyłeś się w tym rozdziale,,To Wiem ,to potrafię''str.288

     Przeczytaj tekst o przypowieściach str289 i wykonaj test składajacy się z 11 poleceń.str.289 -290

     Klasa VIII

     Temat::Utwory o charakterze epickim - powtórzenie i utrwalenie gatunków wywodzacych się z tradycji ustnej.

     Na stronie 311 Twojego niezbędnika w podręczniku znajdziesz gatunki ,o których mowa w temacie oraz pograniczne i mieszane.

     Przeczytaj dokładnie ,wypisz i krótko wyjaśnij ,nastepnie naucz się .To kolejna powtórka przed egzaminem.!

                                                                           19 V2020r.

     Klasa VI

     Temat:Malarskie przedstawienie zawłaszczania przyrody przez człowieka.

     Z pomocą słownika wyjaśnij słowo urbanizacja,będzie ci łatwiej zrozumoeć sens obrazu,,Wtargnięcie''Wykonaj ćwiczenie 1,2,3 6 str.291

     Klasa VII

     Temat: Uwierz w siebie w oparciu o tekst ,,Samotni''

      Przeczytać czytankę str.305-308 ,zastanowić się dlaczego niektórzy ludzie nie wierzą w siebie orza w to ,że mogą odnosić sukcesy ,być lubiani i podziwiani?  Wykonać ćw.9 str.307,zabierz głos w dyskusji pisemnie ,jak reagować na agresję i podać argumenty     

     Klasa VIII

     Temat:Cechy dramatu.

     Przeczytaj  wiadomości z podręznika str.312-313,przypomnij sobie na co dzieli sie dramat,,co to są didaskalia,monologi.i gatunki dramatyczne np. dramat romantyczny na podstawie ,,Dziadów''  . Na podstawie tych informacji napisz notatkę ,naucz się ,to powtórzenie do egzaminu.!                                          

                                                                       20 maja 2020r.

     Klasa V(2godz)

     Temat:Z kim wyruszyć w nieznane?

     Zapoznać się z obrazem ,,To nic ,że to podróż w nieznane , i to wazne ,ze jedziemy razem''Zinterpretuj tytuł obrazu i wskaż swój tytuł.

     Klasa VI

     Temat:Zwyczajnw cuda w ierszu ,,Jarmark cudów''

     Przeczytać wiersz Wisławy Szymborskiej .Podać swoje skojarzenia z wyrazami;;cud-.............jarmark............

     Napisz co znaczą wyrazy wieloznaczne.Wykonaj ćwiczenie 2 str.293

     Klasa VII

     Temat:Nie bójcie się innych na podst.,,Chce się żyć''

     Przeczytać ze zrozumieniem  czytankę i wykonać  ćw.3 i 9str.310

     KlasaVIII

     Temat:Teksty nieliterackie.

     Przeczytać informacje o rodzajach tekstów nieliterackich str.314.Na podstawie wiadomości napisać krótko o tekstach publicznych,popularnonaukowych,naukowych,reklamowych i informacyjnych( tylko o tych ,które są umieszczone w ramkach) Zapamiętaj  te rodzaje.

                                                               21 maja 2020r.

     Klasa V

     Temat:Smak przygody na podst.piosenki,,Kto przygód zna smak''

     Zapoznaj się z treścią piosenki,przepisz wiadomośc -rymy dokładne i niedokładne.Wykonaj ćw.3 i 5 str.287

     Klasa VI

     Temat: Człowiek i zwierzęta - jak równy z równym na podstawie czyt.,,Delfin człowiekowi człowiekiem''

     Przeczytać czyt. str.294 -295 Wykonaj ćwiczenie 2,3,5 str.295  Ćwiczenie 8 wykonaj ustnie.

     Klasa VII( 2 godz)

     Temat:Szansa na przetrwanie  na podst czyt.,,Urodzony ,by przetrwać''

     Przeczytać czytankę ,wyjaśnij pojęcie literatura piękna i popularnonaukowa.Wykonaj ćw.3 i 5 str.313

     Klasa VIII( 2godz)

     Temat:Elementy konstrukcyjne utworu.

     Przeczytać  ,przeanalizowac pojęcia::motto,tytuł,puenta,punkt kulminacyjny.i podtytuł,wyjasnij pojęcia  i ułózalfabetycznie.alfabetycznie.-Twój niezbędnik str.317

     Kl V 

     Zajęcia z wychowawcą

     Temat: Rodzice - moi najlepsi przyjaciele.

     Narysuj komiks ,jedną sytuację,która pokaże twoje relacje z rodzicami..

      

      

                                                                  22 maja 2020 r

     Klasa V

     Temat na 2 godz.(piątek i poniedziałek)

     Temat: Dlaczego warto czytać ksiazki

     ,,Kto czyta ksiązki,żyje podwójnie''Wyjaśnij w kilku zdaniach  jak rozumiesz te słowa?Przeczytaj czytankę,,The Pagemaster''str.288-290 Wykonaj cwiczenie 7 i 8 str.291

     Klasa VI 

     Temat:Błękit nieba czy szarość betonu w związku z wierszem,,Komunikat''

     Przeczytaj wiersz ,,Komunikat'',nazwij podane srodki stylistyczne i wyjasnij jaka funkcję pełnia w ćw.2 str.296.Wyjaśnij słowo komunikat na podstawie słownika.Przeczytaj rady ,kiedy możesz stać się przyjacielem  Ziemi str.297

     Klasa VII

     Temat:W jakich sytuacjach przyda się wiedza na temat wywiadu?

     Przeczytaj wiadomości o wywiadzie str.314 oraz przykładowy wywiad str.315.napisz notatkę z czego składa się wywiad wskazówki i przydatne słownictwo.Wykonaj ćw.2 str.316

     Klasa VIII

     Zajęcia przygotowujace do egzaminu.

     Temat:Pisownia partykuły - powtórzenie i utrwalenie.

     Przypomnij  i napisz  zasady pisowni ,,nie'' z róznymi częściami mowy.Otrzymasz  kartę pracy emeilem, wykonaj ćwiczenia i jak zwykle przeslij do 17.00-18.00 

                                                            25 maja 2020- r

     KLasa V 

     Temat  kontynuować z piątku ,bo to na 2 godz..Powtarzać wiadomości z tego pólrocza ,bo w niedługim czasie sprawdzian dyrektora i test cichego czytania ze zrozumieniem. Czytać lekturę,,Opowieści z Narnii'',w tym tygodniu przerabiamy.Szczegóły .będą na Messengerze.

     Kartoteka do sprawdzianu:Przypomnij sobie o częsciach zdania,o przydawce,o dopelnieniu,okoliczniku,na jakie pytania odpowiada,czym jest wyrażona,co okresla, środki poetyckie: uosobienia,epitety, przenośnie porównania,podmiot liryczny w wierszu,wyjaśnij pojęcia,,kaczka dziennikarska'',kwartalnik,tygodnik,miesięcznik,,pisownia z przeczeniem,,nie'' ,przemyśl jakimi wartościami powinien kierować się człowiek- temat do wypracowania.

     KLasa VI

     Temat:Problemy z dziedziczeniem świata.

     Przeczytać komiks,,Calvin i Hobbes.Wymienić  3 cechy komiksu.Na podstawie fragmenyu komiksu napisz o czym rozmawiaja bohaterowie komiksu.

     Powtarzaj wiadomości z tego półrocza ,, w niedługim czasie sprawdzian dyrektora i ciche czytanie ze zrozumieniem..Szczegóły na Messengerze.

     Klasa VIII

     Temat Powtórzenie przerobionego materiału przed sprawdzianem .

     W niedługim czasie test cichego czytania ze zrozumieniem oraz sprawdzian dyrektora.

     Dzisiaj w celu powtórzenia przejrzyj Zeszyt cwiczeń i wykonaj niezrobione  ćwiczenia .

         26 maja 2020 r.

     klasa VI

     Temat: Jak napisać list oficjalny?

     Przeczytać wiadomości o liście oficjalnym str.299 i wykonać ćw3 i 5 str.301

     Sprawdzian Dyrektora 28 maja 2020r( czwartek)

     Podaję kartotekę:Powtórzyć co to są  mity i przypowieści imiona bogów,rozpoznawać i tworzyć zdania złożone podrzędnie i współrzędnie,spójniki,co to są powtórzenia str.241,literatura popularnonaukowa,zdanie pojedyncze i złożne,kiedy używamy nawiasów,jak piszemy kartkę z pamiętnika.,pisownia wielką  i małą litera.

     klasa VII

     Temat:Treśc i forma ważna w prezentacji.

     Przeczytaj informacje ,,Jak przygotowac prezentację''str.318 i 319 oraz jak poradzić sobie z tremę str.321,następnie wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń str.111-113

     Kartoteka na sprawdzian Dyrektora: Powtórzyć antonimy, synonimy,temat słowotwórczy,formant,wyrazy pochodne,mowa zależna i niezależna, zdania złozone współrzędnie i podrzędnie, przypomnieć elementy obrazu: dynamoka,świalo,kolory,środki poetyckie,epitet,przenośnia,porownanie,nastrój w wierszu,podmiot liryczny,do wypracowania przemysleć temat:dobro i zło w literaturze, przykladyz lektur ( Sprawdzian w czwartek)

     Klasa VIII

     Temat::Szybka powtórka przed egzaminem..

     W materiałach na dzisiejszych konsultacjach z j.polskiego,,Pan Tadeusz' i ,,Dziady część II'' 'A.Mickiewicza

     Kartoteka do sprawdzianu Dyrektora;powtórzyć środki poetyckie,epitety,porównania,przenośnie,onomatopeje,nastrój wierszy,,jak pisać życiorys,błędy frazeologiczne,stylistyczne,slowotworcze,,od czego powstały nazwy miejscowości,jak odmieniamy nazwiska,wielka i mała litera w nazwach mieszkańcow miast i państw, rodzaje fotografii, mowa zależna i iezależna,zdania złozone,częsci zdania,,przemysleć do wypracowania temt: charaktrerystyka porównawcza dwóch bohaterów literackich z wybranych lektur.

                                             27 maja2020r.

     Klasa V ( 2 godz)

     Temat:Witajcie w Narnii - w krainie po drugiej stronie...szafy...W Narnii przygody nigdy się nie kończa!

     Przeczytać kilka słów o lekturze i autorze str 292 i 293 oraz czytankę ze str.295-297i napisać nową wiadomośc o bohaterach głównych i drugoplanowych str.297.Samodzielnie czytać lekturę.UWAGA W piątek sprawdzian.

     Klasa VI

     Temat:Jak kulturalnie się porozumiewać z innymi?

     Przeczytaj wiadomości ze str.302 i 303.o języku potocznym i etykiecie językowej.Napisz notatkę z Nowej wiadomości str304.

     Klasa VII

     Temat:Skrótowce i skróty.

     Przeczytaj Nowe wiadomosci o skrótowcach,na co się dzielą,jak się odmieniają.Napisz z tego notatkę.Wykonaj ćw.1 i 3 z podręcznika.

     Klasa VIII

     Sprawdzian Dyrektora z języka polskiego -wiadomości i umiejętnosci z II półrocza..

     Sprawdzian otrzymaliście emeilem.

                                                                       28 maja2020r

     Klasa V

     Test cichego czytania ze zrozumieniem.

     Testy otrzymacie emeilem i proszę odesłać emeilem.

     KLasa VI

     Temat Sprawdzian Dyrektora z przerobionego materiału z j.polskiego w II półroczu.

     Sprawdziany otrzymacie emeilem..

     Klasa VII(2 godz)

     Temat1 :Sprawdzian Dyrektora z J.polskiego z II połrocza.

     Sprawdzian otrzymacie emeilem .

     Temat2: Skrótowce i skróty- ćwiczenia.

     Wykonac ćwiczenia z Zeszytu ćwiczen.

     Klasa VIII ( 2 godz)

     Temat1:Test cichego czytania ze zrozumieniem.

     Temat2:Dyktando on line ( na ocenę)

                     29 maja 2020r.

     Klasa V

     Temat:Sprawdzian Dyrektora z wiadomości i umiejętności z j.polskiego z II półrocza.

     Klasa VI

     Temat:Czytanie ze zrozumieniem- test.

     Klasa VII

     Temat:Test cichego czytania ze zrozumieniem.

     Klasa VIII

     Zajęcia przygotowuące do egzaminu.

     Temat:Części mowy i części zdania-utrwalenie

     Zrób wykaz części mowy i częsci zdań na wykresie podobnym jak z literatury i liryki.

                                    ! czerwca2020 r.

     Klasa V

     Temat:Bohaterowie ,,Opowieści z Narnii''

     Pamiętacie ,że w lekturze ,,Opowieści z Narnii''Lewisa wierzono,że biały jeleń spełnia zyczenia .Waszym zadaniem jest ustnie wymyślić życzenia, które wypowiedzieliby bohaterowie :Aslan,Jadis,faun,Tumnus,Bobry,jeśli udałoby się im schwytać zwierzę.

     Dodatkowo wykonaj ustnie ćwiczenie 2 i 4 str.294

     Klasa VI

     Temat:Co już wiemy o głoskach i sylabach?

     Przypomnieć o głoskach ,literach,sylabach305 i 306 .Wykonać ustnie  ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń str.63

     KlasaVIII

     Temat:Omówienie on line  sprawdzianów Dyrektora.

                                 02 czerwca2020r.

     Klasa VI

     Temat:Jak rozróżnić głoski?

     Przeczytaj o głoskach ustnych i nosowych ,dżwięcznych i bezdżwięcznych str.307i 308.Wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń.str,66,67,68

     Klasa VII

     Temat:Składamy wyrazy.

     Przeczytaj o złozeniach i zrostach, wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń str.65-68

     Klasa VIII

     Temat:Konsultacje przed egzaminem.

     Wykonujemy testy sprawdzajace wiedzę z lektur.

                                                                03 czerwca2020 r

     Klasa V( 2 godz)

     Temat:1)Wyprawa pełna emocji na podstawie czyt.,,Przygody Tomka Sawyera''

                         Jak napisać dedykację?

     Przeczytać czyt. na str.304- 306.

     Wykonaj ćw.2. str.str.307. Wyjaśnij co to jest dedykacja i jak ją piszemy ,skorzystaj z informacji str.298

     Temat2:Martyna na dachu świata na podst czyt.,,Przesunąć horyzont.''

     Przeczytaj czytankę str.302 i napisz co to jest dziennik.str.303

     KlasaVI

     Temat:Akcent i intonacja.

     Przeczytać wiadomości ze str.310 i wykonac ćwiczenia z Zeszytu ćwiczeń.

     Klasa VII

     Temat:Pisownia przymiotników złozonych.

     Przeczytać wiadomości o pisowni przymiotników złozonych i wykonać ćw.1 str.328

     Klasa VIII( 3 godz) Sroda i czwartek

     Temat:Tworzenie wypowiedzi- ćwiczenia redakcyjne.

     Napisz współczesną wersję mitu,legendy lub baśni......Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.

     Tematy do wyboru:

     1, Wehikuł czasu przeniósł Kopciuszka w XXI wiek.Napisz wspłczesną wersję baśni.

     2. Po wielu wiekach Wars i Sawa odwiedzili stolicę Polski.Napisz współczesną wersję legendy

     3. W miejskim parku na ławce siedział chłopiec ,który dżwigał na plecach zamane skrzydła.Napisz współczesna wersję mitu o Dedalu i Ikarze.

     Pamiętaj ,ze masz ukazać   bogów,bohaterów legend i baśni  w czasach współczesnych.Prace możesz przysłać jutro

                                04 czerwca 2020r.

     Klasa V

     Temat:Niezwykła tajemnica zamku w czyt.,,Wakacje z duchami''

     Przeczytać czytankę str.307-311 

     Wymyśl opowiadanie, którego będziesz sam bohaterem pod tytułem,,Niesamowita przygoda''Twoja praca niech liczy 120 słów

     Klasa VI

     Temat:Julian Tuwim - czarodziej słowa w wierszu ,,Czeresnie''

     Przeczytaj wiersz i wykonaj ćwiczenie 4 str.318

     Klasa VII(2godz)

     Temat:Pisownia Przymiotników złożonych -utrwalenie.

     Wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń str 78.

     Klasa VIII

     Kntynuacja tematu ze środy

                                            05 czerwca

     Klasa V

     Temat:Zgłębiamy tajniki pracy radiowców.

     Kim są osoby, kóre pracują nad powstaniem audycji radiowych? str.312 Wymień je i odmień przez przypadki rzeczownik ,,radio''.

     klasa VI

     Temat:Plastikowe problemy świata.w czyt.,,Tony śmieci''

     Przeczytaj czytankę str.321-322 i wykonaj ćwiczenie 4 str.323

     Klasa VII

     Temat:Sprawdż ,czy potrafisz-powtórzenie wiadomości z rozdziału.,,Nadzieja''

     Zajęcia przygotowujące do egzaminu

     Temat: Kształcenie językowe

     Powtórz fleksję,odmianę wyrazów,budowę wyrazów odmiennych.

                                                  08 czerwca 2020r.

     Klasa V

     Temat:Jak są powiązane wyrazy w zdaniu?

     Związek wyrazowy nadrzędny i podrzędny,główny i poboczny..Z Zeszytu ćwiczeń wybierz trzy ćwiczenia i wykonaj.

     Klasa VI Temat na 3 godz.( poniedziałek, wtorek i środa)

     Temat:Jak się odnależć w ortograficznej dżungli?

     Przypomnij zasady pisowni z ó,rz,ż,h,ch,u

     W zeszycie podaj po 5 przykładów z każdej pisowni wyrazów z tematu.Wykonaj ćwiczenia z Zeszytu ćwiczeń.

     Klasa VIII(poniedziałek,wtorek ,środa)

     Temat:Powtórzenie i utrwalenie składni.

     Powtorz  co to jest zdanie,równowaznik,czesci zdania,rozaje podmiotow.rodzaje zdań złozonych podrzędnie,współrzędnie,wykresy.

              09 czerwca 2020r.

     Klasa VII (temat na dwie godziny)piątek i wtorek

     Przeczytaj fragment tekstu,,Nadzieja,wiara i pewnośc''i wykonaj test składający się z 14 pytań.

      

                                            10 czerwca 2020r.

     Klasa V (2godz)

     Temat:Tworzymy zdania złożone współrzędnie i podrzędnie.

     Zdanie złożone składa się co najmniej z dwóch zdań pojedynczych nazywanych składowymi..Wyróżniamy dwa typy zdań złożonych :podrzędnie  i współrzędnie..

     Wybierz 3 ćwiczenia z Zeszytu ćwiczeń i wykonaj.

     15 czerwca 2020r

     Klasa VI

     Temat:Jak poprawnie uywac średnika.

     Zeszyt ćwiczeń

         klasa VII

     Temat:Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z kształcenia języka.

     Zeszyt ćwiczeń-Rozdział 1 Kształcenie języka.uzupenij brakujące ćwiczenia.

     Klasa V( 2 godz)na poniedziałek i piatek

     Temat:Przecinek w zdaniach złozonych.Zeszyt ćwiczeń

     Klasa VIII( 2godz)

     Temat:Imiesłowowy równowaznik zdania -utrwalenie.

     19 czerwca 2020r.kl

     KLasa VII

     Temat:Ortografia i interpunkcja-uzupełnienie wiadomości.

     22- 23 czerwca 2020r

     Klasa V

     Temat:Pisownia małą i wielką literą..Przypomnienie i uzupełnienie wiadomości.

     Klasa VI

     Temat:Podsumowanie rozdziałuSpotkanie z natura

     Klasa VII

     Temat:Szkoła mówienia i pisania.

     Powtórzenie i uzupełnienie wiadomości Zeszyt ćwiczeń

     klasa VII(2 godz)

     Temat:Komunikacja i poprawność językowa.

     Skutecznośc komunikacji:nadawca,odbiorca,komunikat,etykieta jezykowa

     24 -25 czerwca 2020r

     klasa V

     temat:Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału ,,Smak przygody"

     Klasa VI

     Temat:Kartki z kalendarza..Jak spedzasz czas wolny w poszczególnych porach roku?

     Klasa VII

     Temat:Środki językowe w tekstach- utrwalenie.

     Klasa VIII(2 godz)

     Temat:Wakacyjne plany,wakacyjna lektura.