• Wycieczki rok szkolny 2014/2015

    •  

      

     GÓRY DĘBOWE - 15 CZERWCA 2015 ROK 

     Uczniowie naszej szkoły odbyli wycieczkę ekologiczno - przyrodniczą w ,,Góry Dębowe".

     Oto niektóre atrakcje:

      - zwiedzanie żwirowni w Żachach(czynnej i zrekultywowanej) i nieczynnej cegielni w Niskich Wielkich w celu rozpoznania skał litych i luźnych oraz sposoby ich wydobywania;

     - oglądanie głazu narzutowego jako pozostałości po lodowcu w Duczyminie;

     - wejście na najwyższy punkt woj. mazowieckiego ,,Góry Dębowe”, podziwianie widoków, rozpoznawanie drzew, krzewów oraz roślin tam występujących, fotografowanie krajobrazu;

     - zwiedzenie pomnika Nowowiejskiego;

     - spacer nad brzegiem Jeziora Zawady, obserwacja fauny i flory tam występującej, pieczenie kiełbasek, gry i zabawy, mecz piłki plażowej;

     -zakupy w sklepie w Janowie;

     - odnalezienie źródełka w Ździwóju Starym i obserwacja górnego biegu rzeki, określenie rodzaju skały z której wypływa.

                              Wycieczkę zorganizowała: Pani Teresa Niska

      Opiekunami byli: Pani Joanna Nikiel - Pogorzelska oraz Pana Adam Kopczyński.

                                                                                                T. NISKA

      

                                                                                                                                                                     

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

     WYCIECZKA DO OLSZTYNA

     W dniu 02.06.2015 roku odbyła się wycieczka turystyczno- krajoznawcza do Olsztyna, w której udział wzięli uczniowie kl. II VI. 

     Punkty wycieczki:

     - gry i zabawy w Warmiolandii;

     - obiad w Stołówce Warmińskiej;

     -Film w kinie Helios ,, Rechotek";

     -spacer po Starówce;

     - zwiedzanie Katedry;

     - Mc Donald.

     Wycieczkę zorganizowała Pani Elżbieta Murzyn, opiekę nad uczniami sprawowały: Pani Joanna Nikiel - Pogorzelska i Pani Monika Kuklińska

                                                                                    

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      

     ,,EKOLOGICZNA WYPRAWA DO NADLEŚNICTWA PARCIAKI W BUDZISKACH"

     W dniu 20 kwietnia 2015r z okazji obchodów DNI PRZYJACIÓŁ LASU odbyła się wycieczka do Nadleśnictwa Parciaki w Budziskach.

     Celem wycieczki było ukazanie piękna lasów, poznanie ekosystemu lasu, poznanie pracy leśników i ludzi zwiazanych ze służbą leśną, udział w zajęciach muzealnych. Pani podleśniczy Lidia Ferenc opowiedziała i pokazała szkółkę leśną, w której oglądano wysiewy drzew, pielęgnację oraz młode sadzonki. Obejrzano duży staw przeznaczony do zbierania wody deszczowej. Podziwiano wysoką wieżę przeciwpożarową.

     Specjalista do spraw służby leśnej mgr inż. Szymon Kępczyński ciekawie opowiedział o eksponatach muzealnych: puszczyk, borsuk, lis, kuna domowa, kuna leśna, kozioł, koza, kożlę, łania i wiele innch. Z wielkim zainteresowaniem oglądano kłodę drzewa, z którego odczytano jego wiek. Drzewo to posadzono w okresie Wiosny Ludów, tj. 1848 rok.  Podziwiano stare, unikatowe przyrządy, którymi posługiwali się dawniej leśnicy. Szczegółnym zainteresowaniem cieszyły się numeratory i cechownice do drewna. Każde dziecko mogło za pomocą wysokościomierza określić wysokość drzew. Sprawiło to dzieciom wiele radości.

     Ostatnim punktem EKOLOGICZNEJ WYPRAWY było grillowanie kiełbasek:) :) pod okiem leśników.

      

     Organizatorem wycieczki była Pani Teresa Niska, a nad bezpieczeństwem czuwali: Pani Joanna Nikiel - Pogorzelska oraz ks. Paweł Brzostek. 

                          T. NISKA

                                                                                                                                     

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

     W dniu 13 października 2014 roku nauczyciele, pracownicy obsługi i emeryci odbyli wycieczkę do Ciechanowa na Kabaret

     ,,CUD MEDYCYNY W WILKOWYJACH".

     Pierwszym punktem był uroczysty obiad w ZAJEŹDZIE SEBORY.

     Zrelaksowani wróciliśmy do pracysmiley

                                       P.s.

     Podziękowania dla Pani Dyrektor Grażyny Tymińskiej za zorganizowanie wyjazdu

                                                                               

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

     20 września 2014 -PIESZA PIELGRZYMKA DO ROSTKOWA

        Już tradycją naszej szkoły stały się coroczne Piesze Pielgrzymki do Rostkowa w miejsce kultu patrona dzieci i młodzieży. W tym roku szły dzieci od klasy II do VI pod kierunkiem P. Teresy Niskiej i opieką P. Marii Królickiej.

        Pielgrzymka odbywała się pod hasłem „Jestem dzieckiem Boga!”, Eucharystii  przewodniczył bp Piotr Libera. W programie znalazł się także koncert ewangelizacyjny.  Dzieci spotkały się w Przasnyszu, a po zawiązaniu wspólnoty, poprowadzonym przez zespół Made in Heaven z parafii Miłosierdzia Bożego w Pułtusku-Popławach, pieszo wyruszyły do Rostkowa – miejsca urodzin Świętego.

       Po pokonaniu 6 km,  dotarły do miejsca urodzin św. Stanisława Kostki. Tam przeszły przez Bramę św. Stanisława Kostki i wzięły udział w Eucharystii, której przewodniczył bp Piotr Libera, natomiast kazanie wygłosił ks. Kacper Malicki z parafii św. Tomasza Apostoła w Warszawie. Diakonię muzyczną pełnił zespół „Totus Tuus” z parafii św. Maksymiliana Kolbego  w Nowym Dworze Mazowieckim. Czuliśmy obecność św. Stanisława, gdyż blisko nas były jego relikwie.

        W pielgrzymce do Przasnysza i Rostkowa, poza pątnikami z diecezji płockiej, uczestniczyły także dzieci i młodzież z diecezji łomżyńskiej, łowickiej, warszawskiej, warszawsko-praskiej i warmińskiej. Towarzyszyli im księża, siostry zakonne, katecheci, świeccy, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Pogoda dopisała a my wróciliśmy pełni wiary i nadziei, że św. Stanisław Kostka będzie nam błogosławił na każdy dzień nowego roku szkolnego

      

     HISTORIA PIELGRZYMEK DO ROSTKOWA

       Początki kościoła w Rostkowie sięgają roku 1900. Wtedy to wybudowano świątynię w stylu neogotyckim na miejscu, w którym poprzednio stał kościół drewniany, zniszczony w 1861 roku. Prawdopodobnie świątynia w Rostkowie stoi na miejscu dawnego dworu Kostków, gdzie urodziła się św. Stanisław. W 1926 r. w kościele tym zostały umieszczone relikwie Świętego.

     20 sierpnia 1967 r. odbyły się uroczystości 400-lecia śmierci Świętego. Wzięło w nich udział 35 biskupów, a wśród nich ks. kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski i ks. kard. Karol Wojtyła, Metropolita Krakowski. Jak podaje Kronika Parafialna, zgromadziło się wtedy w Rostkowie ok. 50 000 wiernych. Biskup Płocki Bogdan Sikorski ogłosił wówczas, że Ojciec Święty Paweł VI, 15 maja 1967 r. ustanowił św. Stanisława Kostkę, obok św. Stanisława biskupa i męczennika, głównym patronem diecezji płockiej. W tym samym roku Rostkowo stało się parafią. Rok 1977, w 250 rocznicę kanonizacji św. Stanisława został ogłoszony w diecezji płockiej jako Rok Stanisławowski, w celu przybliżenia postaci świętego młodzieży.

     Powoli miejsca uświęcone życiem św. Stanisława Kostki stawały się miejscami pielgrzymkowymi. Z początku pielgrzymki te miały charakter prywatny. Dopiero rok 1983 przyniósł zdecydowaną zmianę. Wtedy to z inicjatywy duszpasterzy przasnyskich zorganizowana została pielgrzymka młodzieży z Przasnysza do Rostkowa. Wzięła w niej licznie udział młodzież z całej diecezji. W sumie pielgrzymka liczyła ok. 1500 osób. Zakończyła się ona Mszą świętą, podczas której kazanie wygłosił ks. Stanisław Bońkowski, ówczesny ojciec duchowny WSD w Płocku. Po Mszy świętej konferencje do zgromadzonej młodzieży wygłosił ks. Roman Marcinkowski, ówczesny dyrektor Wydziału Katechetycznego, późniejszy biskup pomocniczy diecezji płockiej.

     Od tego czasu datuje się nieprzerwana tradycja pielgrzymek dzieci i młodzieży z Przasnysza do Rostkowa. Corocznie gromadzi ona dużą liczbę uczestników. Od Roku Jubileuszowego 2000 pielgrzymka znacznie się rozrosła. Przybywają na nią również pielgrzymi z sąsiednich diecezji, głównie łomżyńskiej, warmińskiej i toruńskiej. Wszyscy uczestnicy pielgrzymki gromadzą się najpierw w Przasnyszu, gdzie uczestniczą we Mszy świętej sprawowanej przeważnie przez Biskupów Płockich, a następnie pieszo przemierzają drogę do Rostkowa podzieleni na kilkanaście grup. W Rostkowie przechodzą przez Bramę św. Stanisława i gromadzą się na placu. Tam zazwyczaj ma miejsce koncert ewangelizacyjny lub festyn o charakterze religijnym.

                                                                     T.NISKA

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;